Pieśni na Wniebowstąpienie

wątkach,

(1/3) > >>

[1] Ciesz się, Królowa anielska [nuty]

[2] Święto chwalebne, radość wesela

[3] Jezu nasz Odkupicielu [nuty]

[4] Wstąpił Pan Chrystus dnia tego [nuty]

[5] Wszystkie narody klaskajcie rękami [nuty]

[6] Królu odwieczny wszechświata

[7] Wieczny Królu z wysokości (Aeterne rex altissime)

[8] Jezu, nasze Odkupienie (Salutis humanae sator)

[9] Jezu, Tyś świata zbawieniem (Salutis humanae sator)

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej