Autor Wątek: Zawitaj, Zbawicielu (Msza na Boże Narodzenie)  (Przeczytany 3043 razy)

tomas_wawa

  • Gość
Zawitaj, Zbawicielu (Msza na Boże Narodzenie)
« dnia: 25-08-2007, 17:38:46 »
T: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, 1898 r., pieśń nr 62

Na Introit
1. Zawitaj, Zbawicielu, * Jezu nasz kochany, * Witaj z nieba na ziemię * Gościu pożądany, * Synu Boga żywego, * Z miłosierdzia Twojego * Przyszedłeś na ziemię, * Zbawić ludzkie plemię.
Na Gloria
2. Jezu, bądź Tobie chwała, * Cześć pokłon i pienie * Za święte i przedziwne Twoje narodzenie; * Coś się dla tego narodził, * Byś nas z niebem pogodził; * Pragniesz nas u Siebie * Mieć na wieki w niebie.
Przed Ewangelią
3. Przyszedłeś na świat, Jezu, * Prawdziwa Światłości, * Nauką Twoją ludzkie oświecasz ciemności. * Którzy Ciebie słuchają, * Ci żywot wieczny mają, * Są błogosławieni * I będą zbawieni.
Na Credo
4. Jezu, czegoś nauczał, * w to mocno wierzymy, * Ojca Twego wszechmocnym * Stwórcą wyznajemy. * Wierzymy, że On naszym Ojcem jest prawdziwie, * Że chce byśmy z Nim * Żyli wiecznie szczęśliwie.
Na Offertorium
5. Jezu, Tyś na ofiarę * Dał Siebie samego, * Ażebyś nam przebłagał * Ojca przedwiecznego. * A my Tobie z serc naszych * Ofiarę dajemy, * Którą łaskawie przyjmij, * Pokornie prosimy.
6. Gdy siebie na ofiarę * Tobie poświęcamy, * Więc też Tobie, o Panie, * Szczerze przyrzekamy, * Że się rządzić będziemy * Do zgonu naszego, * Według świętej nauki * I przykładu Twego.
Na Sanctus
7. Hosanna zaśpiewajmy * Synowi Boskiemu, * Jako Zbawicielowi * I Panu naszemu; * Błogosławiony, który * Się dla nas narodził, * Ażeby nas od zguby * Wiecznej wyswobodził.
Po Podniesieniu
8. Za sprawą Ducha Świętego * Narodzony z Maryi, * Jezu, Ciebie obecnego * W tej najświętszej Hostyi * Żywą wiarą wyznajemy; * Tobie za odkupienie * Z winnym ukłonem dajemy * Serdeczne dziękczynienie.
Na Agnus Dei
9. Nie dosyć jest Twej litości, * Synu Boga żywego!, * Żeś za nasze nieprawości * Wydał Siebie samego; * Jeszcze z miłości zbytecznej * Sposobem niepojętym, * Karmisz nas do chwały wiecznej * Krwią i Ciałem Twem świętem.
10. Pragniesz, byśmy Cię w tym chlebie, * O Jezu, pożywali, * A wdzięcznem sercem w siebie * Nabożnie rozmyślali, * Żeś z wielkiej ku nam miłości, * Wyniszczył się Samego * I zostałeś w tej świętości * Dla zbawienia naszego.
Na Przeżegnanie
11. Jezu, Zbawicielu, Panie! * Przyjm od ludu wiernego * To nabożne rozmyślanie * Narodzenia Twojego; * Spraw, abyśmy się w nowego * Człowieka odrodzili, * A według przykładu Twego * Tobie jedynie żyli. Amen.