Autor Wątek: Duchu Święty prawdziwy (Msza na Zesłanie Ducha Świętego)  (Przeczytany 3369 razy)

tomas_wawa

  • Gość
T: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, 1898 r., pieśń nr 67

Na Introit
1. Duchu Święty prawdziwy * Duszy naszej przyjacielu, * Panie nasz miłościwy, * Strapionych Pocieszycielu * Ciebie z Ojcem i Synem * Znamy Bogiem jedynym.
2. Tyś łaską Twoją sprawił, * Że się z Maryi bez męża * Zbawiciel świata zjawił, * Który piekielnego węża * Śmiercią swoją pokonał, * Gdy między łotry skonał.
3. Tobie dzięki czynimy, * Gdy przy ofierze Mszy świętej * Pamiątkę obchodzimy * Twej miłości niepojętej; * Bądź pochwalony, Panie, * Za Twoje zmiłowanie.
Na Gloria
4. Pokłon, chwałę i pienie * Tobie z pokorą dajemy, * Za nasze odkupienie; * Z całego serca pragniemy, * Chwalić i wielbić Ciebie, * Teraz i potem w niebie.
Przed Ewangelią
5. Chrystus nam Cię obiecał, * Abyś nam w drodze zbawienia * Słowem Jego przyświecał * Przez Twoje święte natchnienia. * Ktokolwiek słucha Ciebie, * Zapewne będzie w niebie.
Na Credo
6. Ojca, który Swojego * Syna od wieczności rodzi, * Także Ducha Świętego, * Który od obu pochodzi, * Być jednym Bogiem znamy, * Jak Bogu się kłaniamy.
Na Offertorium
7. Wieczny Boże, Duchu Święty! * Któryś przez cud niepojęty * Sprawił Chrystusa wcielenie, * By za nasze odkupienie * Przelał Krew Swoją drogą * I cierpiał mękę srogą.
8. Na pamiątkę Twej miłości, * Na dowód naszej wdzięczności * Chleb z winem ofiarujemy, * Serca nasze oddajemy; * Przyjmij te nasze dary, * Zamiast wdzięcznej ofiary.
9. Poświęć je cudowną siłą * Na ofiarę Tobie miłą, * Oczyść nas z grzechowej złości, * Rozpal ogniem Twej miłości, * Przygotuj Sobie, Panie, * W sercach naszych mieszkanie.
Na Sanctus
10. Upadłszy przed Twoim tronem, * Pienie Anielskie z pokłonem * Tobie na chwałę śpiewamy * I statecznie przyrzekamy * Wielbić na ziemi Ciebie, * Wzorem Aniołów w niebie.
11. Lecz Tobie, najświętszy Boże, * Miła być chwała nie może, * Czyniona tylko wargami; * Więc i świętemi cnotami * Ciebie wielbić pragniemy, * Póki tu żyć będziemy.
Po Podniesieniu
12. Z Ducha Świętego wcielony, * W tej Hostyi utajony, * Ty przez mękę i krzyż srogi, * Jezu, Zbawicielu drogi, * Synu Boga jedyny * Zgładziłeś nasze winy.
13. Za miłość pragniesz miłości, * Otóż na dowód wdzięczności * To będzie nasze staranie, * Chować Twoje przykazanie, * Bp ten Ciebie miłuje, * Kto je zachowuje.
Na Agnus Dei
14. Za sprawą Ducha Świętego, * Dla odkupienia naszego, * Przyjąłeś Krew i Ciało * W żywocie Panny Maryi, * By za nas na Kalwaryi * Śmiercią bolesną cierpiało.
15. Krew drogą i Ciało święte, * Z Ducha Świętego poczęte * Dałeś nam w Twej świętości * Na pokarm, Jezu kochany! * Wprzód, niżeliś był wydany * Z wielkiej ku nam miłości.
16. Kiedy Ciebie pożywamy,* Śmierć Twoją rozmyślać mamy, * Byśmy się w Twej miłości * Coraz bardziej pomnażali * Do końca statecznie trwali * W prawdziwej pobożności.
17. Ta potrawa, Jezu miły, * Niechaj nam użycza siły * Do życia cnotliwego, * Byśmy żyjąc świątobliwie * Utrafić mogli szczęśliwie * Do żywota wiecznego.
Na Przeżegnanie
18. Niech Ci się przyjemnie stanie * Twej miłości rozmyślanie; * Twa miłość niech rozpali * Serca nasze, byśmy Ciebie * I bliźnich, jak samych siebie * Serdecznie miłowali.
19. Błogosław, Ojcze łaskawy * Nasze prace i zabawy, * Udziel, czego nam potrzeba * Przy zgonie życia naszego! * Dla Chrystusa, Syna Twego, * Powołaj nas do nieba. * Amen.