Autor Wątek: GODZINKI o Niepokalaném Poczęciu N. Maryi Panny [wersja dawniejsza] [nuty->]  (Przeczytany 8620 razy)

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2632
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Śpiewnik Wrocławski 1865
W SOBOTĘ.
GODZINKI
o Niepokalaném Poczęciu N. Maryi Panny.

Na Jutrznią.
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jéj niepojętą.
    Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
    A wyrwij nas z czartowskiéj nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
    Jak była na początku, teraz, zawsze i ninie,
    Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn.
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,
Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa.
    Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości
    Pani! na pomoc świata śpiesz się zbaw nas z złości.
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu jednorodzonemu:
    Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
    I powietrze i wody stworzył przeźroczyste.
Ciebie Oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

V. Przejźrzał ją Bóg i wybrał ją sobie,
R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego.
V. Pani wspomagaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

     Módlmy się:
Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani
świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas
Pani nasza, łaskawém okiem miłosierdzia Twego, a uproś nam u Syna Twego
miłego odpuszczenie wszystkich grzéchów naszych; abyśmy, którzy teraz święte
Twoje i niepokalane poczęcie nabożném sercem rozpamiętywamy, wiecznego
błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten,
któregoś Ty Panno porodziła, Syn Twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z
Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg, na wieki
wieków.    R. Amen.
V. Pani wspomagaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju.     R: Amen.

Na Prymę.
Przybądź nam miłościwa Pani i t. d.

Hymn.
Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły,
Który złoty stół i siedm kolumn ozdobiły
    Od wszelakiéj zarazy świata ochroniona,
    Pierwéj święta w żywocie matki, niż zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami,
Nowa gwiazdo z Jakóbowa, Tyś nad Aniołami.
    Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
    Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.
V. Sam ją stworzył w Duchu Świętym:
R. I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
V. Pani wspomagaj i t.d.

     Módlmy się:
Święta Maryja i t. d. jak na jutrzni.

Na Tercyją.
Przybądź nam miłościwa i t. d.

Hymn.
Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
    Tyś krzak Mojżeszów Boskim ogniem gorejąca,
    Rószczko Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
    Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
    Pierworodnéj zachował, i zmazy Ewinéj.
Który Ciebie za Matkę obierając sobie,
Chciał, by przywara grzéchu nie postała w Tobie.

V: Ja mieszkam na wysokościach,
R. I tron mój w słupie obłoku.
V. Pani wspomagaj i t. d.

      Módlmy się:
Święta Maryjo i t. d. jak na jutrzni.

Na Sextę.
Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na jutrzni.

Hymn.
Witaj świątyni Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
    Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
    O palmo cierpliwości! o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
    Miasto pańskie, i brama na wschód wystawiona,
    Wszelkąś łaską jedyna Panno napełniona.

V. Jak lilia między cierniem:
R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowemi.
V. Pani wspomagaj modlitwy i t. d.

     Módlmy się:
Święta Maryjo i t. d. jak na jutrzni.

Na Nonę.
Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na jutrzni.

Hymn.
Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
    Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
    Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca!
Abizai prawego Dawida grzejąca!
    Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
    Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

V. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
R. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
V. Pani wspomagaj i t. d.

     Módlmy się:
Święta Maryja i t. d. jak na jutrzni.

Na Nieszpór.
Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na jutrzni.

Hymn.
Witaj zegarze, w którym nazad jest cofnione
Słońce dziesięcią linij, gdy Słowo Wcielone.
    Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
    Niezmierny od Aniołów jest coś umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W Poczęciu swém jak złota zorza światłem sieje.
    Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
    Piękna, jak w pełni księżyc, świéci człowiekowi.

V. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nie ustająca:
R. I jako mgła okryłam wszystkę ziemię.
V. Pani wspomagaj i t. d.

      Módlmy się:
Święta Maryjo i t. d. jak na jutrzni.

Na Kompletę.
Niech nas Pani! Twą prośbą do siebie nawróci,
Jezus, Syn Twój a swój gniéw niech od nas odwróci.
    Przybądź nam miłościwa i t. d.

Hymn.
Witaj Matko szlachetna w Panieńskiéj czystości,
Gwiazdami uwieńczona! Pani łaskawości!
    Niepokalana! czystsza niźli Aniołowie,
    Po prawéj ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzészących!
O jasna gwiazdo morska! o porcie tonących!
    Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twéj obronie.
    Niech Boga oglądamy na górnym Syonie.

V. Oléj wylany, o Maryjo! Imię Twoje:
R. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
V. Pani wspomagaj i t. d.

      Módlmy się:
Święta Maryjo i t. d. jak na jutrzni.

Polecenie Godzinek.
Z pokłoném, Panno święta! ofiarujém Tobie
Te godzinki ku większéj czci Twéj i ozdobie:
    Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
    A przy śmierci nam słodką Maryją przybyła.

Antyfona
    Tać jest rószczka, w któréj ani sęk pierworodny, ani skaza uczynkowéj winy nie postała.

V. W poczęciu Twojém Panno niezmazanaś była:
R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

     Módlmy się:
Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzéchu wszelkiego,
Rodzicielko Jezusowa, Królowo niebieska, Cesarzowo świata, ucieczko i
Patronko wszystkich grzésznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! wspomnij
na nas Święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, a przybądź przy
skonaniu w potrzebie, oczy nasze w słup stanąwszy nie będą mogły widzieć
męki Jezusowéj, ani język wstrętwiały nie będzie się mógł ruszać do wyznania
Jezus, Maryja! Na ten czas, Święta Panno i Matko miłościwa, broń od najazdów
nieprzyjacielskich, a zachowaj od potępienia wiekuistego a doprowadź dusze
nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana
Maryjo!     R. Amen.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

     Módlmy się:
    Boże! któryś przez niepokalane Panny Maryi Poczęcie, godne Synowi
Twojemu mieszkanie zgotował: prosimy Cię, aby jakoś ją przez śmierć Tegóż
Syna przejźrzaną od wszelkiéj zmazy zachował, takeś nam też za jéj przyczyną
niepokalanemi przyjść do siebie dopuścić raczył. Przez Tegóż Jezusa
Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.         R. Amen.

Na zakończenie.

Antyfona.
    Święta Maryjo! ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych,
módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za
pobożną płcią, niewiast: niech wszyscy doznawają Twego wsparcia,
którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoje święte N. wspominanie.

     Módlmy się:
    Daj, prosimy Cię Panie! sługom Twoim nieustanném duszy i ciała cieszyć
się zdrowiem, i za chwalebną Błogosławionéj Maryi zawsze Panny przyczyną od
teraźniejszego smutku bydź wolnymi, i wiecznego dostąpić wesela. Przez
Jezusa Chrystusa Pana naszego.     R. Amen.
« Ostatnia zmiana: 01-06-2009, 17:02:58 wysłana przez knrdsk1 »

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2632
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email

marian7

 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 726
  • Zobacz profil
  • Email
Za Kancyonałem Mniejszy Żmijki:
Po modlitwie Daj, prosimy Cię Panie! jest:
                            Pieśń.
Przyjmij, mój Jezusie, te godzinki, - Na cześć i na chwałę swej Maciczki;
O rajska Różo krasna, - Panno nad Panny zacna, - Panienko Marya!

O kiedy przyjdzie ostatnia godzina, - Uproś nam łaskę u swojego Syna,
I żal za grzechy, bez grzechu poczęta, Panienko święta.

A ci, którzy już dni swoje skończyli, - I ten straszliwy termin odprawili,
Niech mają pokój! bez grzechu poczęta, Panienko święta!

Słodki Jezu, dobry Panie, - Daj im lekkie odpoczywanie;
Światłość wieczna niech im świeci, - Gdzie królują wszyscy święci,
Wszyscy święci z Chrystem Panem, - Aż na wieki wieków. Amen.

                                 Pieśń po Godzinkach.   
1. O Marya! cna Patronko wszech grzeszników, - Nieopuszczaj, lecz wspomagaj miłośników;
    Przyczyniaj się u Jezusa, swego Syna, - Aby była odpuszczona grzesznym wina.

2. O najświęciejsza Królowa! Panno czysta! - Przyczyniaj się a proś za nas Jezu Chrysta:
    Abyśmy, kończąc niniejszy wiek w żałości, - Przyszli, gdzie z Synem królujesz, do radości. Amen.

bazanos

 • Majster
 • ***
 • Wiadomości: 103
  • Zobacz profil
  • Diecezjalne Studium Organistowskie Diecezji Rzeszowskiej
  • Email
Opracowanie na chór męski [nuty]
« Odpowiedź #3 dnia: 24-10-2013, 14:12:25 »
Tenor I
Tenor II
Bas I
Bas II
« Ostatnia zmiana: 25-10-2013, 10:29:37 wysłana przez bazanos »