Autor Wątek: Godzinki (na piątek, o Męce Pańskiej) za dusze zmarłych  (Przeczytany 4884 razy)

knrdsk1

  • Główny Moderator
  • Przodownik pracy
  • *****
  • Wiadomości: 2632
    • Zobacz profil
    • SŚT
    • Email
Śpiewnik Wrocławski 1865

GODZINKI
NA PIĄTEK.
O MĘCE PAŃSKIEJ,
za dusze zmarłych

     Na jutrznią.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,
Aby Jezus za grzéchy nasze katowany;
   Wybawił dusze z czysca krwią swoją i męką,
   I w prowadził do nieba miłosierną ręką:
By w weselu jasności wiecznéj spoczywały,
I chwałę nieśmiertelną Stwórcy swemu dały.

HYMN.

Jezu! któryś w Ogrojcu krew przelał dla ludzi,
Niechaj Cię zmarłych męka do litości wzbudzi.
   Przez powrozy, któremiś Jezu był związany,
   I na śmierć Piłatowi od żydów podany.
Rozwiąż więzy czyscowe, wyprowadź z więzienia,
Niechaj Cię chwalą będąc wdzięczne odkupienia.

V. Przez krwawy pot Twój w Ogrojcu daj im miły Panie
R. Wieczne odpoczywanie i w niebie mieszkanie.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze za niemi:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

   Boże! światło dusz wiernych, który łaskawém okiem
stworzone dusze w ciała ludzkie w prowadzasz, aby Ci
służyły; przez krwawy pot Twój prosimy: abyś zmar-
łych wiernych dusze z mąk czyscowych wybawić ra-
czył, aby Cię chwaliły na wieki wieków.- R. Amen.

V. Panie wysłuchaj i t. d.      R. A wołanie nasze i t.d.
V. Błogosławmy Panu:       - R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
   niech odpoczywają w pokoju.-    R. Amen.


     Na Prymę.

Wybaw niewinny Jezu krwawą swoją męką
Dusze z czysca, a wprowadź miłosierną ręką
   Na gody wiekuiste, aby Cię chwaliły,
   I miłosierdzie Twoje na wieki wielbiły.

HYMN.

Piłatowi oddany na niesłuszne sądy,
Biczowany okrutnie za grzéchy, nierządy.
   Niechaj krew, która z ran Twych obficie się leje
   Ogień dusz pałających łaskawie zaleje.
Aby ochłody z ognia prędko otrzymały,
I do chwały Twéj świętéj wiecznéj się dostały.

V. Przez biczowanie Twoje, daj im miły Panie:
R. Duszom w czyscu cierpiącym w niebie pomieszkanie.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

   O Panie Jezu Chryste! przez biczowania Twoje
i okrutne rany, niech krew Twoja Przenajświętsza za-
leje ogień czyscowy, którym z sprawiedliwości Twojéj
karzesz grzeszne dusze, w prowadź je na miejsce wie-
kuistej ochłody.    R. Amen.

     Na Tercyją.

Wybaw niewinny Jezu... jak na prymę.

HYMN.

Nie dosyć dobry Jezu żeś był biczowany,
Lecz i z ciernia koroną był koronowany.
   Zmiłuj się nad duszami w czyscu będącemi,
   Osobliwie, co żyjąc były nabożnemi
Do męki w głowie Twojéj, tym cierniem zraniony,
Bądź na wieki mój Jezu od nas pozdrowiony.

V. Przez krwawe koronowanie Twoje daj im miły Panie!
R. Wieczne odpoczywanie i w niebie mieszkanie.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze za niemi:
R. A wołanie  nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

   Najsłodszy Panie Jezu Chryste! któryś tak ciężką
cierpiał mękę przy kronowaniu Twojém, osobliwie kie-
dy ości ciernia głowę Twoją świętą do mózgu przebiły,
zmiłuj się nad duszami w mękach czyscowych cierpią-
cemi, zaprowadź je do wiekuistéj chwały. R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu. R. Bogu Chwała.

     Na Sextę.

Wybaw niewinny Jezu... jak na prymę.

HYMN.

Obmywa Piłat ręce sądząc niewinnego,
Chcąc hamować zawziętość ludu niewdzięcznego.
   Przez Twe niewinne Jezu! Na śmierć osądzenie,
   Daj duszom z czysca prędkie sam siebie widzenie.
Niech Cię chwalą z Świętemi Twemi wybranemi,
Niechaj się w niebie modlą za nami grzesznémi.

V. Przez niewinne Twoje na śmierć osądzenie:
R. Daj duszom w czyscu cierpiącym niebieskie zbawienie.
R. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

   Najsłodszy Jezu przez ciężki żal z niewdzięczności
ludu Twego, kiedy Cię gorszym poczytali nad złego Ba-
rabasza, i pragnęli krwi Twojéj niewinnéj, zmiłuj się
nad duszami w czyscu cierpiącemi, osobliwie nad sędzia-
mi, którym się trafiło niesprawiedliwie sądzić, odpuść
im te winy, i zaprowadź do królestwa Twego. Gdzie
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu:  R. Bogu chwała.

     Na Nonę.

Wybaw niewinny Jezu... jak na prymę.

HYMN.

Wychodzisz na śmierć z krzyżem wiekuisty Panie!
Dzwigasz tak wielki ciężar, mdlejesz niesłychanie.
   Leje się krew Twoja droga po ulicach miasta,
   Zachodzi drogę Matka, ociera Niewiasta.
Twarz Twą, zasłoń potretem w tenczas wyrażonym,
Twarzy Twéj, ogień duszom w czyscu umęczonym.

V. Przez dzwiganie krzyża Twego, daj im miły Panie:
R. Wieczne odpoczywanie i w ńiebie mieszkanie.
V. Panie wysłuchaj i t.d,

Módlmy się:

   Boże wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, daj
duszom Sług i Niewolnic Twoich odpuszczenie grzechów,
a przez Krew Twoję Jezu nasz najsłodszy, przy dzwi-
ganiu krzyża wylaną, wybaw dusze w czyscu będące,
osobliwie które się za życia w strojach, malowaniu twa-
rzy i innych próżnościach kochały, odpuść i winy i za-
prowadź do królestwa Twego.    - R. Amen.

V. Panie wysłuchaj i t.d.-

     Na Nieszpór.

Wybaw niewinny Jezu: i t.d.

HYMN.

Jezu niemiłosiernie na krzyżu przybity,
Leje się srodze potok z ran Twoich obfity.
   Matka Najświętsza słysząc młoty ciężko mdleje,
   Niechajże Krew Twa która z ran się wtenczas leje
Zagasi ogień w czyscu, a Matki przyczyna,
Niech wolność duszom sprawi u miłego Syna.

V. Przez Krew na krzyżu, z ran Twoich wylaną racz
    dać miły Panie!
R. Duszom w czyscu cierpiącym w niebie pomieszkanie.
V. Panie wysłuchaj i t.d.

Módlmy się:

   Matko Najświętsza spólnie z Synem umierająca z wi-
dzenia Syna Twego Jezusa Chrystusa na krzyżu zawieszo-
nego i zamordowanego, uproś miłosierném Sercem duszom
w czyscu cierpiącym wybawienie, osobliwie do męki
Syna Twego na krzyżu nabożnym: aby Go jak najprę-
dzéj w szczęśliwéj wieczności chwaliły.     - R. Amen.

V, Panie wysłuchaj i t.d.

     Na Kompletę.

Przybądź skrwawiony Jezu im na wspomożenie,
Aby prędko oddały z ust swoich uczczenie.
   Wybaw niewinny Jezu:   jak na prymę.

HYMN.

   Jezu Ducha swojego w ręce oddający
Ojcu, za nieprawości ludzkie się modlący
Oddajesz Matce Jana, a Matkę Janowi,
Niechże się duszom w czyscu łaska Twa ponowi.
Oddaję i ja także grzészną moję duszę,
W ręce Twe, i Matki Twéj, gdy pójść z świata muszę.

V. Przez trzygodzinne na krzyżu konanie wisząc racz
    im dać miły Panie!
R. Wieczne odpoczywanie i w niebie mieszkanie.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze za niemi:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

   Boże wiekuisty wszechmogący, któryś się dla nas
z czystéj Panny narodzić raczył, daj nam to abyśmy mę-
kę Twoją rozpamiętywając, na wieczne zbawienie zaro-
bili: prosimy Cię także Królowo Anielska przez boleść
mękę i śmierć Syna Twego, abyś uprosiła duszom wy-
bawienie z czysca, a jako w osobie Jan Świętego od-
dał nas wszystkich Syn Twój umierający na krzyżu To-
bie oddajemy się opiecie Twojéj ze wszystkiemi naszemi
potrzebami dusznemi i cielesnemi osobliwie w godzinę
śmierci naszéj.         - R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu:-  R. Bogu chwała.
V. A duszę wiernych zmarłych przez miłosierdzie Bo-
    że niech odpoczywają w pokoju.- R. Amen.

Ofiarowanie.

Przyjmij Jezu zmęczony te Godzinki proszę,
O te łaskę do Ciebie ręce moje wznoszę.
   Zmiłuj się Jezu zmiłuj, nad temi więźniami,
   W godzinę śmierci niechaj modlą się za nami.
Byśmy z niemi na gody niebieskie trafili,
A z gościńca wieczności nigdy nie zbłądzili. R. Amen.
« Ostatnia zmiana: 21-11-2007, 15:09:22 wysłana przez knrdsk1 »