Autor Wątek: Zdrowa bądź Mária (polska wersja "Ave o Maria") [nuty]  (Przeczytany 6330 razy)

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2637
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Parthenomelica (Wilno, 1613)

          PIENIE II.

Ave o Maria.

Zdrowa bądź Mária,
    Niebieská Lilia,
    Mátko Stworcy wszego
    Bogá wszechmocnego:
    Jedyná ućiecho świátá upádłego.

Gábryel wybrány.,
    Do ćiebie posłány,
    Poselstwo spráwuie,
    A świat się ráduie:
    Dźiedźictwo niebieskie iż mu obiecuie.

Słysząc pozdrowienie,
    Ná nowe zwieszcżenie,
    Prętkoś się zdumiała,
    Z sobąś rozmyśláłá:
    Y iako pokorna chwaly się lękáłá.

Nie trwoż Pánno sobą,
    Bog wszechmocny z tobą:
    Nad insześ wybráná,
    Pocżniesz, zrodźisz Páná;
    Matką być y Panną: od wiekuś przeyrzáná.

Ktorym Adam szkodźi,
    Tym płod twoy nagrodźi:
    Siędźie iák Krol nowy
    Ná thron Dawidowy,
    Wiecżnie rządźić będźie cny dom Jákobowy.

Posłá wysłucháłáś,
    Dźiwną rzecż słyszáłáś;
    Pozwol bez odwłoki
    Ná Boskie wyroki,
    Scżęśćia y rádośći nábaw świát szeroki.

Otom służebnicá,
    Odpowie dźiewicá,
    Stań się wola iego,
    Według słowá twego:
    Błogo, żeś wierzyłá słowu Páná swego.

Mátko opuszcżonych,
    Nádźieio strapionych,
    Uciecżko słábego
    Cżłowieká grzesznego:
    Uproś nam zbáwienie u Syná twoiego.
« Ostatnia zmiana: 19-12-2007, 12:01:25 wysłana przez knrdsk1 »

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2637
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Odp: Zdrowa bądź Mária (polska wersja "Ave o Maria") [nuty]
« Odpowiedź #1 dnia: 12-12-2007, 09:47:42 »
Hymn "Ave o Maria" wraz z zapisem melodii znajduje się TUTAJ
« Ostatnia zmiana: 12-12-2007, 10:12:47 wysłana przez knrdsk1 »

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2637
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Odp: Zdrowa bądź Mária (polska wersja "Ave o Maria")
« Odpowiedź #2 dnia: 12-12-2007, 10:07:40 »
Dla porównania, zestawienie oryginału i wersji polskiej:

Ave o Maria, Benigna & pia.                                         
Sponsa creatoris,
Mater Salvatoris,
Et in te merati
Lilium pudoris.

Zdrowa bądź Mária,
    Niebieská Lilia,
    Mátko Stworcy wszego
    Bogá wszechmocnego:
    Jedyná ućiecho świátá upádłego.


Gabriel legatus,
Ad te destinatus
Nuncium effatur,
Quo mundus laetatur,
Et coeli patriae ad spem revocatur.

Gábryel wybrány.,
    Do ćiebie posłány,
    Poselstwo spráwuie,
    A świat się ráduie:
    Dźiedźictwo niebieskie iż mu obiecuie.


Audis salutantem,
Et te praedicantem,:
Consestim turbaris,
Tecum meditaris;
Ut Virgo humilis, laudem aspernaris.

Słysząc pozdrowienie,
    Ná nowe zwieszcżenie,
    Prętkoś się zdumiała,
    Z sobąś rozmyśláłá:
    Y iako pokorna chwaly się lękáłá.


Pone Virgo metum,
Dominus est tecum,
En es conceptura,
Natum paritura:
Et mater & Virgo simul permansura.

Nie trwoż Pánno sobą,
    Bog wszechmocny z tobą:
    Nad insześ wybráná,
    Pocżniesz, zrodźisz Páná;
    Matką być y Panną: od wiekuś przeyrzáná.


Tollet maledicta
Hic Adae delicta:
Sedem occupabit
Patris sui David,
Et in domo Iacob in aevum regnabit.

Ktorym Adam szkodźi,
    Tym płod twoy nagrodźi:
    Siędźie iák Krol nowy
    Ná thron Dawidowy,
    Wiecżnie rządźić będźie cny dom Jákobowy.


Nuncium audisti,
Mira percepisti,
Petimus consensum,
Da Virgo affensum,
Laetemur gaudio superante sensum.

Posłá wysłucháłáś,
    Dźiwną rzecż słyszáłáś;
    Pozwol bez odwłoki
    Ná Boskie wyroki,
    Scżęśćia y rádośći nábaw świát szeroki.


Praesto sum ancilla,
Respondet puella:
Fiat quod dixisti,
Quodque promisisti:
Beata, que fidem Deo praebuisti.

Otom służebnicá,
    Odpowie dźiewicá,
    Stań się wola iego,
    Według słowá twego:
    Błogo, żeś wierzyłá słowu Páná swego.


Mater orphanorum,
Fida spes reorum,
Salus infirmorum,
Portus naufragorum:
Perduc nos precibus ad regna coelorum.

Mátko opuszcżonych,
    Nádźieio strapionych,
    Uciecżko słábego
    Cżłowieká grzesznego:
    Uproś nam zbáwienie u Syná twoiego.

tomas_wawa

 • Gość
Odp: Zdrowa bądź Mária (polska wersja "Ave o Maria") [nuty]
« Odpowiedź #3 dnia: 07-10-2008, 20:08:03 »
Tekst tej pieśni znajduje się także w Śpiewniku dla ludu katolickiego oraz książce do nabożeństwa z 1900 r. Gillara i Hoffmanna, pieśń nr 105.

1. Zdrowaś bądź Marya, * Niebieska lilia: * Matko Stwórcy swego, * Boga wszechmocnego! * Jedyna ucieczko świata upadłego.
2. Gabryel wybrany * Do Ciebie posłany, * Poselstwo sprawuje, * A świat się raduje, * Dziedzictwo niebieskie, iż mu obiecuje.
3. Słysząc pozdrowienie, * Na nowe zwieszczenie, * Prędkoś się zdumiała, * Z sobąś rozmyślała, * I jako pokorna chwałyś się lękała.
4. Nie trwóż, Panno z sobą, * Bóg wszechmocny z Tobą, * Poczniesz, zrodzisz Pana * Wiecznego Kapłana, * Matką być i Panną nie będzieć nagana.
5. Którym Adam szkodzi, * Tym płód Twój nagrodzi, * Usiędzie Król nowy, * Na tron Dawidowy, * Wiecznie rządzić będzie cny dom Jakóbowy.
6. Posłaś wysłuchała, * Dziwnąś rzecz słyszała, * Pozwól bez odwłoki, * Na Boskie wyroki, * Szczęścia i radości nabaw świat szeroki.
7. „Otom służebnica”, * Odpowie dziewica, * „Stań się wola Jego, * Według słowa Twego; * Błoga, żeś wierzyła słowu Pana swego.
8. Matko zasmuconych, * Nadziejo strapionych, * Ucieczko słabego * Człowieka grzesznego, * Uproś nam zbawienie u Synaczka Twego. Amen.