Autor Wątek: Wszyscy przytomni słuchajcie (Msza na Wielki Czwartek) [nuty]  (Przeczytany 4712 razy)

tomas_wawa

  • Gość
T: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, 1898 r., pieśń nr 63.

Przed Ewangelią:
1. Wszyscy przytomni słuchajcie, * Tajemnicę rozważajcie, * Którą dziś Kościół głosi: * W tento dzień Wielkoczwartkowy, * Sakrament Ołtarza nowy * Pan Jezus ustanowił.
Na Credo
2. Wierzmy więc bez wątpliwości, * Co słyszymy o zacności * Tego tu Sakramentu: * W którym Ciało i Krew żywa * Jezusowa się ukrywa, * Dla posiłku dusz naszych.
Na Offertorium:
3. Gdy się on już czas przybliżał, * W którym Pan Jezus cierpieć miał, * I umrzeć za nas grzesznych, * Chciał z Uczniami zakonnego * Baranka wielkanocnego * Pierwej jeszcze spożywać.
4. Rzekł więc: "Dwaj się wybierajcie, * I do miasta pośpieszajcie, * Wieczerzę naszykujcie, * Którą z miłymi uczniami * Niż się rozestanę z wami, * Pożywać wielce pragnę."
Na Sanctus:
5. Gdy wieczerzał Pan z Uczniami, * Siedząc, jak Ojciec z dziatkami, * Wziął chleb i błogosławił, * Mówiąc: "To jest moje Ciało, * Co za was będzie cierpiało, * Wszyscy je pożywajcie!"
6. Wziął i kielich z winem w ręce, * Wspominając o swej męce, * Rzekł: "Oto jest Krew moja, * Która wnet będzie wylana, * Za grzesznych ofiarowana, * Pijcie, uczniowie wierni!"
Po Podniesieniu:
7. To rzekłszy Jezus, Pan nieba, * Mieni się istota chleba, * W Ciało Jego prawdziwe; * Wino zaś w Krew Jego świętą, * Wszechmocnością niepojętą, * A chleb z winem niszczeje.
8. Kazał te same obrządki * Uczniom czynić dla pamiątki * Męki i śmierci Swojej, * Swoją moc im udzieliwszy, * Kapłanami poczyniwszy * Nowego Testamentu.
Na Agnus Dei:
9. Ta moc Uczniom udzielona, * Kapłanom naszym zlecona * Jest od Jezusa Pana, * By chleb z winem przemieniali, * Dusze wiernych posilali * Ciałem i Krwią najświętszą.
10. O, jak hojny, miłościwy, * Dla nas grzesznych pamiętliwy * Jest nasz drogi Zbawiciel; * Z miłości dla ludu Swego, * Użycza nam się całego * W przymiotach chleba, wina.
Na Komunię:
11. Przystępujmyż z pobożnością, * Z wiarą, nadzieją, miłością * Do tej wieczerzy Pańskiej; * Płaczmy rzewnie nad grzechami, * Przystrójmy serca cnotami, * A Cnego pożywajmy.
12. Niechaj się żaden nie waży, * Czując w duszy grzechów zmazy, * Przyjmować te świętości, * Co kto niegodnie przyjmuje, * Sąd sobie straszny gotuje, * Będzie winien Krwi Pańskiej.
13. Dajmyż pokłon Najświętszemu, * W Sakramencie ukrytemu, * Naszemu Jezusowi! * Dziękujmy za dobroć Jego, * Iż udziela Ciała Swego * Na pokarm człowiekowi.
Na Przeżegnanie:
14. Błogosław nam, Panie miły! * Udziel Twej łaski i siły * Godnie pożywać Ciebie; * Daj, byśmy Cię miłowali, * Wolę Twoją wypełniali, * Potem osiedli w niebie.
« Ostatnia zmiana: 21-03-2009, 00:02:08 wysłana przez tomas_wawa »

doniop

  • Gość
Odp: Wszyscy przytomni słuchajcie (Msza na Wielki Czwartek)
« Odpowiedź #1 dnia: 18-03-2009, 16:55:02 »
Czy można prosić nutki?

tomas_wawa

  • Gość
Odp: Wszyscy przytomni słuchajcie (Msza na Wielki Czwartek) [nuty]
« Odpowiedź #2 dnia: 21-03-2009, 00:01:21 »
Bardzo proszę. (Melodye do zbioru pieśni nabożnych katolickich, 1907 r.):