Autor Wątek: Skutek naszego zbawienia  (Przeczytany 3156 razy)

tomas_wawa

  • Gość
Skutek naszego zbawienia
« dnia: 20-04-2008, 19:37:35 »
T: Kancyonał i książka modlitewna, 1865 r., s. 190-191.

1. Skutek naszego zbawienia dzisiaj Jezus dokonał, * W dzień swego wniebowstąpienia, gdy kościół swój pożegnał, * Przyrzekł mu k’pocieszeniu, * k’większemu poświęceniu, * Zesłać z nieba Ducha swego, * Pocieszyciela mocnego.
2. Uczniowie pełni ufności, przyrzeczenia czekając * W duchu zawsze nabożności w ich zgromadzeniach trwając, * Rzewliwie się modlili, * Tęskliwem sercem pragnęli, * Zesłania Ducha świętego * Z Ojca i Syna poszłego.
3. A w świątek uroczystości o dziewiątej godzinie, * Duch Boski, Bóg od wieczności zstąpił z niebios świątynie; * Darów swych im udzielił, * Miłością swą zapalił, * By Jezusa z żarliwością * Zwiastowali i z stałością.
4. On ich języki rozwiązał, by lud wszystek uczyli * W wierze Zbawcy, jak im kazał, naród, świata ćwiczyli, * Myśli ich też oświecił, * Światłość prawdy rozniecił, * By przeciw świeckiej chytrości * Mogli walczyć w bezpieczności.
5. Piotr pełen Ducha świętego, gdy począł odnajmować * Jawnie ukrzyżowanego Jezusa opowiadać, * Wnet blisko trzech tysięcy, * Wtóry dzień jeszcze więcej * Do Chrystusa obrócono, * A przezeń było ochrzczono.
6. A ci pierwsi chrześcijanie w świątobliwości żyli, * Boga czcili nieprzestannie, wzywali i chwalili, * Hymny, psalmy śpiewając, * Jak bracia się miłowali * W Bogu ufność pokładali.
7. Przyjdź i do nas, Duchu święty, serca nasze napełnić, * Przyjdź, w Twych darach niepojęty, słabe dusze umocnić, * Użycz daru mądrości, rozumu, nabożności, * Bojaźni Boskiej i mocy * W duszy i ciała niemocy.
8. Wejrzyj na nas z Twej miłości, jako Ciebie pragniemy, * Przyjdź do nas, wieczna światłości, bo za Tobą tęskniemy: * A dla Zbawcy naszego * Usłysz głos ludu Jego: * Zostań z nami do skonania, * Wzbudź na chwałę zmartwychwstania.