Autor Wątek: Najświętsza Marya Panna Loretańska - 10. XII - Domku dziwny  (Przeczytany 2323 razy)

marian7

  • Gość
Domku dziwny w Nazarecie, * Cudy sławny dziś w Lorecie,
Któż wypowie twoje dziwy, * Jak ty jesteś świątobliwy.

Tyś mieszkaniem przezacnego * Małżeństwa w świecie jednego.
Maryi z Józefem świętym, * W czystości swej niepojętym.

W tobie owe objawienie, * Dziwnego Boga Wcielenie,
W tobie życie Jezusowe, * Maryi i Józefowe,

Cudem się dla świata stało, * Czego oko nie widziała:
Gdy Bóg posłuszny stworzeniu, * Stawał się w twojem zamknieniu.

Tyś świadkiem bogomyślności, * Cudnej panieństwa czystości,
Ubóstwa pracowitego, * Z pobożnością złączonego;

Z tobą zgoda, jedność miłość, * Cichość w przygodach cierpliwość;
Wzajemne się wspomaganie, * I w potrzebach ratowanie.

Jak to piękny wzór naszego * Życia społem domowego:
Jakbyśmy szczęśliwi byli, * Byśmy w swych domach tak żyli.

Z tego domku Józef święty, * Po śmierci do raju wzięty:
W nim i Marya zaśnięta, * Z ciałem z duszą w niebo wzięta;

Przeto też pierwsi Ojcowie, * Prześwietni Apostołowie
Dom ten w kościół zamienili, * Aby w nim Boga chwalili.

Tam lud chrześcijańskiej wiary * Garnął się zawsze bez miary,
Na uczczenie miejsca tego, * Z takiej świętości znanego.

Wreszcie dla nieuczciwości, * Te tak przezacne świętości,
Przez Aniołów do Loretu, * Przeniesiona z Nazaretu.

I my chcemy czcić twe zwłoki, * Sławiąc, wznosząc pod obłoki;
Chwałę Twoją o Marya, * Niech nas Twa łaska nie mija.

Niechaj za Twoją przyczyną, * Nam odjęta w stronę inną,
Chwała, cześć Twego Imienia, * Nie sprawuje przeniesienia.

Niechaj tu póki żyjemy, * W cnotach Cię naśladujemy;
I wychwalamy serdecznie, * Teraz potem w niebie wiecznie.
V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko:
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Chrystusa Pana.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze i td.

                        Módlmy się.
   Boże! któryś błogosławionej Maryi Pannie domek przez Wcielonego Słowa tajemnicę miłosiernie poświęcił, i tenże na łonie kościoła Twego dziwnieś umieścił; użycz prosimy, abyśmy wyłączeni od społeczeństwa grzeszników godni się stali być mieszkańcami królestwa Twego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Melodja jak: o Gospodzie uwielbiona.
Nakładem Józefa Miecznika w Częstochowie.
Drukarnia T. Nagłowskiego w Częstochowie.
« Ostatnia zmiana: 28-04-2008, 09:18:57 wysłana przez knrdsk1 »