Autor Wątek: Racz wiekuiste dać odpoczywanie (Msza za zmarłych)  (Przeczytany 3760 razy)

tomas_wawa

  • Gość
Racz wiekuiste dać odpoczywanie (Msza za zmarłych)
« dnia: 05-11-2008, 12:59:27 »
T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 482-486.

Msza za umarłymi

Introit
Requiem aeternam dona eis Domine
 Racz wiekuiste dać odpoczywanie
Duszom umarłych, najłaskawszy Panie;
A światłość wieczna niechaj im przyświeca,
Niech oglądają Twe najświętsze lica.
 W pieniach Syonu rozgłosim Twe Imię,
I spełnim śluby swe w Jerozolimie.
Wysłuchaj tylko prośby nasze Boże,
I zgromadź wszystkich w Twoim świętym zborze.

Kyrie
Kyrie elejson, Christe elejson,
Panie zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się,
Kyrie elejson.

Tractus
Absolve Domine animas
 Uwolnij, Panie, wiernych zmarłych dusze
Od więzów grzechu, i wszelkiej katusze.
 Niech im Twa łaska, miłosierny Boże,
Ujść na Twym sądzie gniewu dopomoże.
 I w wiekuistej pozwól im światłości,
Oglądać Ciebie w szczęśliwej wieczności.

Sequentia
Dies irae, dies illa
1. Dzień on, dzień sądu Pańskiego,
Świat w proch zetrze, świadkiem tego
Dawid z Sybillą wszystkiego.
2. Jako wielki tam strach będzie,
Gdy sam Bóg na sąd zasiędzie,
I roztrząsać wszystko będzie.
3. Trąba dziwny głos puszczając,
Groby ziemskie przenikając,
Wszystkich wzbudzi pozywając.
4. Zdumieje się przyrodzenie
I śmierć, gdy wstanie stworzenie,
Na ostatnie rozsądzenie.
5. Księgi spisane wystawią,
Które każdą rzecz wyjawią,
Z czego na świat dekret sprawią.
6. Gdy tedy sędzia zasiędzie,
Wszelka skrytość jawną będzie,
Kary żaden grzech nie zbędzie.
7. Cóż tam pocznę, człek mizerny,
Kto mi patron będzie wierny,
Gdzie i Świętym strach niezmierny.
8. Królu Tronu straszliwego,
Który zbawić chcesz każdego,
Zbaw z łaski i mnie grzesznego.
9. Wspomnij, Jezu Panie drogi,
Żem przyczyną twojej drogi,
Nie zgubże mnie on dzień srogi.
10. Szukałeś mnie spracowany,
Odkupiłeś krzyżowany,
Niech nie giną twoje rany.
11. Sędzio Boże sprawiedliwy,
Nim przyjdzie Twój sąd straszliwy,
Bądź mi teraz miłościwy
12. Wzdycham jako obwiniony,
Wstyd mnie za grzech popełniony,
Bądź mi, Boże, przeproszony.
13. Tyś Magdalenie odpuścił,
Łotraś do łaski przypuścił,
Mnieś nadzieję z nieba spuścił.
14. Prośba ma niegodna tego,
Lecz sam z miłosierdzia swego
Zbaw mnie od ognia wiecznego.
15. Daj mi miejsce z owieczkami,
A nie złączaj mnie z kozłami,
Na prawicy staw z sługami.
16. Pohańbiwszy potępionych,
W ogień wieczny osądzonych,
Weź mnie do błogosławionych.
17. Proszę duchem uniżonym,
Sercem jak popiół skruszonem,
Bądź mi do końca Patronem.
18. Opłakanyż ten dzień będzie,
Kiedy się z prochu dobędzie
Na sąd straszny człek mizerny,
19. Bądź mu, Boże, miłosierny.
Jezu, Panie serdeczny,
Daj im spoczynek wieczny. Amen.

Offertorium
Domine Jesu Christe, rex gloriae
 Panie Jezu Chryste, królu nieśmiertelny,
Racz uwolnić dusze od kary piekielnej.
 Wyciągnij ich z czysca i od lwiej paszczęki,
Wyrwij ich z ciemności i piekielnej rzeki.
 Niech ich święty Michał, Twój Chorąży stawi
Przed Tobą w światłości, a Twa łaska zbawi.
 Jakoś to obiecał sam Abrahamowi,
I na wieczne czasy jego plemieniowi.
 Oto my dziś Tobie, Panie, tu składamy
Te ofiary święte i Ciebie błagamy:
 Przyjm je za te dusze, któreć polecamy,
Otwórz im po zgonie Twych niebiosów bramy.
 Jakoś to obiecał sam Abrahamowi,
I na wieczne czasy jego plemieniowi.

Sanctus
Sanctus, s. s. Dominus Deus Sabaoth
 Święty, Święty, Święty, Sabaoth Hetmanie,
Pełne niebo, ziemia chwały Twojej, Panie.
Wdzięczne Ci Hosanna brzmi na wysokości.
Błogosławion, który idzie w Imię Pańskie.
Z głosem z tych niskości, złącz pienia niebiańskie.

Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
 Baranku Boży, Zbawicielu Panie,
Racz wiekuiste dać im spoczywanie.
 Ty, który gładzisz grzechy świata, Panie,
Racz wiekuiste dać im spoczywanie.
 O dobry Jezu, najłaskawszy Panie,
Racz wiekuiste dać im spoczywanie.
 Wieczny odpoczynek, najłaskawszy Panie,
Racz im udzielić i w niebie mieszkanie.
 A światłość wieczna niechaj im przyświeca,
Niech oglądają z Świętymi Twe lica.