Autor Wątek: Litania o Męce Pańskiej.  (Przeczytany 4948 razy)

marian7

  • Przodownik pracy
  • *****
  • Wiadomości: 726
    • Zobacz profil
    • Email
Litania o Męce Pańskiej.
« dnia: 20-11-2008, 11:20:09 »
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami!
Duchu święty Boże, Święta Trójco jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami!
Jezu Królu cichy do Jeruzalem przybywający, od użalenia płaczący, Zmiłuj się nad nami!
Jezu za 30 srebrników zaprzedany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu do nóg uczniów Twoich zniżony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu przy modlitwie w Ogrojcu na twarz upadający, Zmiłuj się nad nami!
Jezu od Anioła posilony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu krwawy pot wylewający, Zmiłuj się nad nami!
Jezu całowaniem od zdrajcy Judasza wydany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu pojmany i związany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu od uczniów swych opuszczony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu Annaszowi i Kajfaszowi przedstawiony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu pięścią w policzek uderzony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu od fałszywych świadków oskarżony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu na śmierć osądzony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu w twarzy Twej świętej uplwany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu chustą na oczach zasłoniony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu boleśnie policzkowany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu od Piotra trzykroć zaparty, Zmiłuj się nad nami!
Jezu w więzach Piłatowi oddany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu od Heroda wzgardzony i wyśmiany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu w białą szatę obleczony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu za gorszego od Barabasza miany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu okrutnie biczowany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu purpurową szatą odziany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu cierniem ukoronowany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu trzciną ubity, Zmiłuj się nad nami!
Jezu od żydów na krzyż pożądany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu na śmierć najhaniebniejszą osądzony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu krzyżem obciążony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu jak owieczka na zabicie prowadzony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu z szat obnażony, Zmiłuj się nad nami!
Jezu gwoźdźmi do krzyża przybity, Zmiłuj się nad nami!
Jezu na krzyżu między łotrami wiszący, Zmiłuj się nad nami!
Jezu za krzyżujących się modlący, Zmiłuj się nad nami!
Jezu na krzyżu bluźnierstwem i zelżywością urągany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu łotrowi pokutującemu raj obiecujący, Zmiłuj się nad nami!
Jezu Matkę swą Janowi św., Jana zaś Matce polecający, Zmiłuj się nad nami!
Jezu od Ojca opuszczonym się wyznawający, Zmiłuj się nad nami!
Jezu żółcią i octem w pragnieniu napawany, Zmiłuj się nad nami!
Jezu duszę w ręce Boga Ojca oddający, Zmiłuj się nad nami!
Jezu aż do śmierci krzyżowej posłuszny, Zmiłuj się nad nami!
Jezu włóczbnią po śmierci przebity, Zmiłuj się nad nami!
Jezu z płaczem z krzyża złożony a pogrzebiony, Zmiłuj się nad nami!
Bądź nam miłościw, odpuść nam Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od wszego złego, Wybaw nas Panie!
Od grzechu każdego, Wybaw nas Panie!
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, Wybaw nas Panie!
Od moru, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie!
Od wszeystkich niebezpieczeństw duszy i ciała, Wybaw nas Panie!
Od śmierci wiecznej, Wybaw nas Panie!
Przez najświętysze poczęcie Twoje, Wybaw nas Panie!
Przez cudowne narodzenie Twoje, Wybaw nas Panie!
Przez upokarzające obrzezanie Twoje, Wybaw nas Panie!
Przez chrzest i święty post Twój, Wybaw nas Panie!
Przez prace i umartwianie Twoje, Wybaw nas Panie!
Przez bolesne biczowanie i koronowanie Twoje, Wybaw nas Panie!
Przez pragnienie, płacz i nagość Twoję, Wybaw nas Panie!
Przez krzyż i najdroższą śmierć Twoję, Wybaw nas Panie!
Przez chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Twoje, Wybaw nas Panie!
Przez Ducha św. pocieszyciela zesłanie, Wybaw nas Panie!
W dzień sądu Twego, Wybaw nas Panie!
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś karanie od nas oddalić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś łaskę Ducha św. do serc naszych wylać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś kościół Twój św. zachować i rozszerzyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś towarzystwa w imieniu Twojem św. zgromadzone, zachować i rozmnożyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam prawdziwy pokój, pokorę i miłość darować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś nas do grona Świętych Twoich przyłączyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś prośby nasze miłościwie przyjąć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz. V. I nie wodź nas na pokuszenie,
R. Ale nas zbaw ode złego.
V. Kłaniamy się Tobie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
R. Albowiem przez krzyż i mękę Twoję odkupiłeś świat.
V. Pamiętaj na Twoje zmiłowanie Panie.
R. A na litości Twoje, które są od wieków.
V. Spojrzyj na niskość i pracę moję.
R. A odpuść wszystkie grzechy moje.
V. Panie wysłuchaj modlitwę moją,
R. A wołanie itd.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś przez krzyż i mękę wszedł do chwały Twojej, a cierpiąc za nas zostawiłeś nam przykład, abyśmy w ślady Twoje wstepowali, prosimy Cię pokornie: dopomóż łaskawie, abyśmy jako prawi uczniowie Twoi krzyz swój cierpliwie dźwigali a za Tobą idąc drogą, którąś nam ukazał, po krótkich utrapieniach doczesnych szczęśliwie trafili do radości niebieskiej, gdzie Ty z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym równy Bóg żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Żmijka. Kancyonał mniejszy.