Tradycyjne śpiewanie > Pieśni przygodne

Ach mój Boże

(1/1)

tomas_wawa:
T: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, 1898 r., pieśń nr 746.

1. Ach, mój Boże, mój Boże! * Któż mnie teraz wspomoże; * Jeżeli nie Twoja łaska * To zawziętość ludzka, fraszka.
2. Mam nadzieję w mym Panie, * Że ma o mnie staranie; * Ufam w Bogu, że zaradzi, * Z nieszczęścia mnie wyprowadzi.
3. Wyprowadziłeś Joba, * Bo z Danielem oba * Byli w bardzo ciężkiej porze, * Tyś im był ratunkiem, Boże.
4. Dodaj i mnie ratunku * W moim wielkim frasunku; * A ja Cię tu wielbić będę, * Póki życia nie pozbędę.
5. Jak mi życia nie stanie, * Weź mnie do Siebie, Panie; * Weźmij, Panie, duszę moję, * Oddaję ją w ręce Twoje. Amen.

MaciejKalita:
NUty

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej