Tradycyjne śpiewanie > Pieśni przygodne

Radośnie Panu hymn śpiewajmy (Pieśń trzech młodzieńców- Dn 3, 52-90) [nuty]

(1/2) > >>

Maximilianus:
Ref.) Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja.

1) Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy. Alleluja.
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Alleluja.

2) Wychwalajcie Pana, aniołowie Pańscy. Alleluja.
Wychwalajcie Pana, Zastępy niebieskie. Alleluja.

3) Wychwalajcie Pana, słońce i księżycu. Alleluja.
Wychwalajcie Pana, wszystkie gwiazdy nieba. Alleluja.

4) Wychwalajcie Pana, cztery pory roku. Alleluja.
Wychwalajcie Pana, pogody i słoty. Alleluja.

5) Wychwalajcie Pana, rzeki, oceany. Alleluja.
Wychwalajcie Pana, pagórki i góry. Alleluja.

6) Wychwalajcie Pana, rośliny, zwierzęta. Alleluja.
Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki. Alleluja.

7) Wychwalajcie Pana, ludzie sprawiedliwi. Alleluja.
Wychwalajcie Pana pokorni i święci. Alleluja.

8 ) Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła. Alleluja.
Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć. Alleluja.

9) Wychwalajcie Ojca wraz z Synem i Duchem. Alleluja.
Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi. Alleluja.

10) Wychwalajmy Boga, który rządzi światem. Alleluja.
Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki. Alleluja.

(za: Skarbiec pieśni kościelnych pod redakcją ks. Antoniego Reginek, Katowice 2004)

Maximilianus:
Inna wersja:

Ref.) Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. Alleluja, alleluja.

1) Błogosławiony jesteś Panie, Boże ojców naszych, alleluja,
Pełen chwały i wywyższony na wieki, alleluja.

2) Błogosławione jest imię Twoje, pełne chwały i świętości, alleluja.
Uwielbione i wywyższone na wieki, alleluja.

3) Błogosławiony jesteś w przybytku swojej świętej chwały, alleluja,
Uwielbiony i przesławny na wieki, alleluja.

4) Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, alleluja,
Uwielbiony i przesławny na wieki, alleluja.

5) Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, który zasiadasz na Cherubach, alleluja,
Pełen chwały i wywyższony na wieki, alleluja.

6) Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, alleluja,
Pełen chwały i wywyższony na wieki, alleluja.

7) Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, alleluja,
Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki, alleluja.

8 ) Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, alleluja,
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

(za: zbiory własne)

Maximilianus:
Nuty:

Maximilianus:
Nuty:

SirPL:
Warto nadmienić, że melodia refrenu czerpie garściami z niemieckiej pieśni Lasst uns erfreuen (pierwsze wydanie w 1623 r.).

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej