Autor Wątek: Różaniec o Najsłodszym imieniu Jezus 1861r  (Przeczytany 3808 razy)

Jantek_gall

  • Aktywista
  • ****
  • Wiadomości: 471
  • Laudate.pl Dzieło Świętej Królowej Jadwigi
    • Zobacz profil
    • Laudate.pl Dzieło Św. Królowej Jadwigi
Różaniec o Najsłodszym imieniu Jezus 1861r
« dnia: 05-07-2010, 11:13:08 »
RÓŻANIEC, O NAJSŁODSZEM IMIENIU JEZUS,
na trzy części rozdzielony, z których każda zamyka w sobie pięć
tajemnic.
 
Część pierwsza, radosna.
 
Przed zaczęciem.
Jezu słodki nasz Zbawicielu,
Świata wszego Odkupicielu!
Przez Matki Twej przyczynę,
Daj, którzy Imię JEZUS znamy,
Niech Je w uściech i w sercu mamy
Dziś i w śmierci godzinę.
Co trzy razy powtórzywszy mówi się:
 
ANTYFONA.
Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste! Królu nieba i ziemi, Synu Boga żywego, samo miłosierdzie Boga Ojca Przedwiecznego, żywocie słodkości, nadziejo nasza, bądź pozdrowiony: do Ciebie wołamy wygnańcy, Adamowe potomstwo: do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym padole płaczu. Nuż tedy Opiekunie nasz, one Twoje miłosierne oczy obróć na nas, a zasługi męki Twojej przenajdroższej, które są błogosławionym owocem życia Twego na świecie, po tern wygnaniu racz nam pokazać. O łaskawy! o litościwy o słodki Panie Jezu Chryste! zmiłujsię nad nami grzesznymi!
Potem Promotor ma uczynić ezortę albo intencyą
tak albo podobnie:
Na wysławienie Najświętszego Imienia JEZUS, za podwyższenie Kościoła Ś., wykorzenienie herezyi, za zgodę Panów chrześcijańskich, za grzeszników zatwardziałych, za więźniów, niewolników, za chorych tej chwili konających, za dusze w czyścu zostające, i na odpuszczeniegrzechów naszych: ofiarować będziemy tę część N. N. Różańca ś. o najsłodszćm Imieniu Jezus, rozpamiętywajac tajemnice zbawienia naszego i na dziękczynienie za wszystkie łaski i dobrodziejstwa Boskie, na naród ludzki i Kościół święty hojnie wylane.
W Imię Ojca i Syna f i Ducha Ś. Amen.
W. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj!
O. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz.
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
O. Jak była na początku teraz zawsze i na wieki
wieków. Amen.
 
HYMN ŚWIĘTEGO BEENAEDA.
Jezusa słodkie wspomnienie
Daje sercu pocieszenie,
Lecz nad miód i wszystko słodsza
Jego obecność najsłodsza.
 
Nic jest śpiewać wdzięczniejszego,
Nic słyszeć można milszego,
Nic w myśl nie wchodzi lepszego,
Jak Jezus Syn Boga mego.
 
Nadziejo pokutujących,
Jezu ucieczko proszących,
Jakoś dobry szukającym!
A cóż Ciebie znajdującym?
 
Jezus serdeczna słodkości,
Źródło żywe dusz jasności;
Przewyższasz wszelkie radości,
Wszekie żądze i lubości.
 
Ani język to wymówić,
Ni pasmo może wysłowić:
Ten powie, co mógł spróbować,
Co jest Jezusa miłować.

Jezu! Królu dziwnej chwały,
I Zwycięzco okazały,
Słodkości niewymówiona,
Miłości nienasycona!

Zostań, mieszkaj Jezu z nami,
Świeć nam swemi pochodniami,
Oddaliwszy dusz ciemności,
Nie oddalaj swćj słodkości. Amen.

TAJEMNICA PIERWSZA
Wcielenia Syna Bożego.
Jezu z przedwiecznej mądrości,
Pannie przedziwnej czystości,
Przez Gabryela zjawiony,
Dla nas stał się Bóg wcielony.

Mów 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Marya. Następujące
zaś wierszyki dziesięć razy mów:
W. Jezusie, Synu Dawidów!
O. Zmiłuj się nad nami!
Potem: Chwała Ojcu.
Bądź chwała Tobie, Jezu miłościwy,
Z Ojcem i z Duchem świętym dobrotliwy,
Na wieki wieków Twoja słodkość słynie,
Z ust naszych płynie.
A jeżeli za umarłych to mów: Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci
na wieki.
ANTTFONA.
Józefie, synu Dawidów, nie bój się wziąść sobie Maryą za małżonkę, bo co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest: porodzi bowiem Syna i nazwiesz Imię Jego
Jezus. (Alleluja).
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)
O. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)
W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, któryś nie z potrzeby Twojej, ale z użaleniem człowieka straconego, w żywot Panieński wstąpiwszy, naturę ludzką do niewypowiedzianej jedności wiecznie przyjął; prosimy Cię: wstąp w niegodne serca nasze, a złącz je tak mocno z sobą, żeby się od Ciebie nie odłączały. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg
na wieki wieków. Amen.
 
TAJEMNICA WTÓRA
Nawiedzenia Elżbiety Świętej.
Jezus dobro nieskończone,
Z Panną czystą w górną stronę,
W dom Elżbiety gdy się spieszy,
Jana przyjściem swojóm cieszy.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Marya, 10 razy:
Jezusie, Synu Dawidów i t d., a na końcu: Chwała
Ojcu i t d., albo jak w pierwszej Tajemnicy.
ANTTFONA,
Błogosławioną mnie nazywać będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi Pan wielkie rzeczy, Ten, który możny jest i święte Imię Jego. (Alleluja.)
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)
O. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)
W. Panie wysłuchaj i t d., jak wyżej.

MÓDLMY Się.
Dobrotliwy Panie Jezu Chryste, któryś jeszcze w żywocie Matki Twojej zamkniony, mocą Bóstwa Twego zaczął sprawować zbawienie nasze, wejrzyj na nas w ciemnościach grzechów zamknionych, a przez nieograniczoną moc Twoje, jako drugiego Jana nawiedź nas i wzbudź, abyśmy Cię znali, chwalili i radowali się na przyjście Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA TRZECIA
Narodzenia Syna Bożego.
Jezus słodki Bóg wcielony,
Z czystej Panny narodzony,
Zaczyna krwawe ofiary,
Trzech Królów przyjmuje dary.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Mary a, 10 razy:
Jezusie, Synu Dawidów i t. d ., a na końcu: Chwała
Ojcu i t d., albo jak w pierwszej Tajemnicy.
ANTYFONA.
Gdy się spełniło dni ośm po narodzeniu, iżby obrzezano dzieciątko, nazwane jest Imię Jego JEZUS. (Alleluja).
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja).
O. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja).
W. Panie wysłuchaj i t d. jak wyżej.
MÓDLMY Się
Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś dla nas grzesznych w ubogiej stajni między bydlętami narodzony, ósmego dnia przy obrzezaniu Krew swoje wylać raczył, prosimy Cię, obmyj serca nasze tą Krwią przenajdroższą i oczyść od wszelakich grzechów, abyśmy tu mogli Tobie czystćm sercem służyć i przenajświętsze Imię Twoje wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA CZWARTA
Ofiarowania Pana Jezusa.
Jezus czystych serc wesele,
Stał się ofiarą w Kościele,
Matce o Nim prorokuje
Symeon, gdy Go piastuje.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Mary a, 10 razy:
Jezusie, Synu Dawidów i t. d., a na końcu: Chwała
Ojcu i t. d ., albo jak w pierwszej Tajemnicy.
ANTYGONA.
A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Pana Jezusa do Kościoła, aby za nie uczynili ofiarę według zwyczaju zakonnego; Symeon tćż wziął Je na ręce swoje i błogosławił Pana. (Alleluja).
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja).
O. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja).
W. Panie wysłuchaj i t. d., jak wyżej.
MÓDLMY SIE..
Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, któryś dla nas, śmierci wiecznej godnych, chciał Bogu Ojcu być wdzięczną i żywą ofiarą, racz tćż serca nasze tak oczyścić i przygotować, aby Tobie Panu i Bogu naszemu, ofiarą miłą i przyjemną być mogły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA PIĄTA
Znalezienia Pana Jezusa w Kościele.
Jezus między Doktorami,
Słodkiemi gdy ich ustami
Uczy, przez trzy dni zgubiony,
Z radością jest znaleziony.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Marya, 10 razy: Jezusie, Synu Dawidów i t. d., a na końcu. Chwała Ojcu
i t. d., albo jak w pierwszej Tajemnicy.
ANTYFOKA.
Poszedł Pan Jezus z Panną Maryą i z Józefem do Nazaret, a był im posłuszny, i pomnażał się mądrością, wzrostem, łaską u Boga i u ludzi. (Alleluja).
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja).
0. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)
W. Panie wysłuchaj i t. d . jak -wyżej.
MÓDLMY SIĘ.
Najmędrszy Panie Jezu Chryste, któryś w Jeruzalem pozostawszy, dopuścił, aby Cię Matka najmilsza Twoja przez trzy dni tęskliwie szukała, i z wielką radością w Kościele między Doktorami uczącego znalazła; prosimy pokornie: niech my Ciebie przez grzechy nie utrącamy, a tym, którzy Cię utracili, racz dać łaskę, aby Cię prędko Przez skruchę i prawdziwą pokutę znaleść mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Przy dokończeniu tej pierwszej części Różańca S.
mają wszyscy nabożnie mówić tę
ANTTFONĘ.
Chwalcie Imię Jego, bo jest łaskawy Pan, na wieki Miłosierdzie Jego, i od rodzaju do rodzaju prawda Jego
(Alleluja.)
W. Niech ufają w Tobie, którzy znają Imię Twoje (Alleluja.)
Albowiem nie opuszczasz szukających Ciebie, Panie. (Alleluja.)
Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
MÓDLMY SIE.
Świętego Imienia Twego, Panie Jezu Chryste! bojaźń pospołu i miłość niech mamy wiekuistą, ponieważ Twojem rozporządzeniem nie opuszczasz tych, których w nieodmiennym umiłowaniu Twojem postanawiasz. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i t d. i Litania o Najsłodszem Imieniu Jezus z modlitwami.
Część druga żałosna Różańca Świctego.
O najsłodszem Imieniu Jezus.
Zaczyna się jak pierwsza (Jezu słodki) i t. d.
W Imię Ojca i Syna f i Ducha Świętego. Amen.
W. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
O. Panie ku ratunkowi memu pospiesz.
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
O. Jak była na początku i t. d.
HYMN.
Jezusowa miłość słodka,
"Wdzięczna, trwała a nie krótka;
Jest wdzięczniejsza tysiąc razy,
Niźli język czyj wyrazi.

Męka Jego pokazuje,
Toż wylana Krew wskazuje;
Przez co nam Bóg odkupienie
Swoje daje i zbawienie.
 
Jezusa wszyscy poznajmy,
Miłości Jego żądajmy;
Jezusa chciwie szukajmy
I szukać Go nie ustajmy.
 
Miłującego miłujmy,
Miłość miłością wetujmy;
Za tą miłością biegajmy,
Miłość z chęcią oddawajmy.
 
Jezu sprawco łaskawości,
Wszelkiej nadziejo radości,
Źródło łaski i pociechy,
Prawdziwe serca uciechy!
 
Jezu dobry! niech uczuję,
Jak Twa taniość obfituje
Daj mi w czasie w obfitości
Zażjć chwały Twej radości.
 
Zostań, mieszkaj Jezu z nami,
Świeć nam Twymi promieniami,
Oddaliwszy dusz ciemności;
Nie oddalaj Twej słodkości.

TAJEMNICA PIERWSZA
Pojmania Pana Jezusa w Ogrójcu:
Jezus krwawym potem zlany,
Od zdrajcy na śmierć wydany;
Bóg związany od s'worzenia,
Srogie cierpi obelżenia.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Marya, 10 razy:
Jezusie Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami!
« na końcu: Chwała Ojcu i t. d . albo jak w I. części
w I. Tajemnicy.
ANTYFONA.
Zdrajca Judasz dał Żydom ten znak, mówiąc. Kogo ja pocałuję, ten jest, imajcie go!
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.
0. Teraz i na wieki wieków.
W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
0. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
MÓDLMY SIĘ.
O najmiłosierniejszy Panie Jezu Chryste! któryś Przez pocałowanie Judasza zdradliwie na śmierć był wydany, i od najmilszych Uczniów Twoich opuszczony; nie opuszczaj nas słodki Panie, i w ręce nieprzyjaciół naszych, i tym, którzy czuwają na zgubę duszy naszej, nie podawaj nas. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA WTÓRA
Biczowania Pana Jezusa.
Jezus z szat swych obnażony,
Gdy był u słupa sieczony,
Ciało szarpią, rwą sztukami,
Krew się leje strumieniami.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Mary a, 10 razy; Jezusie
Nazareński, Królu Żydowski i t. d., a na końcu: Chwała Ojcu it.d.
ANTYFONA.
Gdy tłuszcza żydowska następowała na Piłata, tedy Piłat wziął Pana Jezusa i ubiczował Go.
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.
O. Teraz i na wieki wieków.
W. Panie wysłuchaj i t. d .
O. A wołanie nasze i t. d.
MÓDLMY SIĘ.
Jezu najcierpliwszy, któryś dla zbawienia naszego od synów zatracenia, jako niewinny Baranek był związany, naśmiewany, zelżony, bluźniony, policzkowany, a na ostatek u słupa sromotnie i niemiłosiernie ubiczowany i skatowany; racz nam odpuścić grzechy i zmiłować się nad nami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA THZECIA
Koronacia Pana Jezusa koroną cierniową.
Jezus zelżywej korony
Cierniem, okrutnie zraniony,
Król nad królmi jest wyśmiany,
W podłą purpurę przybrany.
Mówić 1 Pacież, 1 Zdroioaś Marya, 10 razy: Jezusie
Nazareński, Królu żydowski i t. d., a na końcu: Chwała Ojcu it.d.
ANTYFONA.
Wyszedł tedy Pan Jezus do Piłata, niosąc na głowie swojej cierniową koronę, a szkarłatną szatę na sobie.
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
0. Teraz i na wieki wieków.
W, Panie wysłuchaj i t. d.
0. A wołanie nasze i t. d.
MÓDLMY SIE,.
Jezu najpokorniejszy, Królu wszystkich królów, któryś na większą wzgardę, zamiast szaty i berła królewskiego, w suknię szkarłatną obleczony, w ręku trzcinę trzymał, a zamiast drogiej korony, ostrą cierniową koronę na głowie nosił: odpuść nam grzechy a zmiłuj się nad nami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA CZWARTA
Niesienia krzyża Pana Jezusa na górę Kalwaryi.
Jezus Baranek prawdziwy,
Przez wyrok niesprawiedliwy
Idzie na śmierć osądzony,
Niosąc krzyż pada zemdlony.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Marya, 10 razy: Jezusie
Nazareński, Królu żydowski i t. d., a na końcu: Chwała Ojcu it.d.
ANTYFONA.
Wydał tedy Piłat Pana Jezusa aby był ukrzyżowan; i wzięli Go i wprowadzili z krzyżem na górę Kalwaryjską.
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.
O. Teraz i na wieki weków.
W. Panie wysłuchaj i t. d .
MÓDLMY SIĘ.
Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś za gorszego, niż łotr Barabasz był rozumiany, i  niesprawiedliwym wyrokiem na śmierć wskazany, a srogiemi mękami, ranami i boleściami zemdlony, upadłeś pod ciężarem wielkim, krzyż sobie na śmierć niosąc; odpuść nam grzechy i zmiłuj się nad nami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA PIĄTA
Ukrzyżowania Pana Jezusa.
Jezus na krzyżu rozpięty,
Podjąwszy ból niepojęty,
Gdy umiera śmiercią srogą,
Dla nas kładzie duszę drogą.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Mary a, 10 razy: Jezusie
Nazareński, Królu żydowski i t. d., a na końcu: Chwała
Ojcu i t. d. albo Bądź chwała i t. d.
ANTYFONA.
A gdy przyszli z Panem Jezusem na miejsce, które
zwano "Kalwaryą, tam go ukrzyżowali, i łotrów dwóch,
jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie.
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.
O. Teraz i na wieki wieków.
W. Panie wysłuchaj i t. d .
MÓDLMY SIĘ.
Jezu najmiłosierniejszy, któryś jako złoczyńca obnatony między dwoma łotrami wisiał, a od Żydów urągania, naśmiewiska i boleści nieznośne cierpiąc, octem i żółcią był pojony, wielkim głosem zawoławszy, za nas na krzyżu umarł; racz się zmiłować nad nami grzesznymi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Przy dokończeniu tej piątejej części Bózańca Św.
mają wszyscy nabożnie mówić tę
ANTYFONE.
Upokorzył samego siebie Pan Jezus, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej: przetoż Go też Bóg wywyższył, i dał mu Imię, które jest nad wszystkie imiona.
W. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste! i błogosławimy
Tobie.
O. Albowiem przez święty Krzyż i mękę Twoje odkupiłeś świat.
W. Panie wysłuchaj i t. d. jak wyżej.
MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego! połóż mękę, krzyż i śmierć Twoje między sądem swoim a duszami naszemi, teraz i w godzinę śmierci naszej; i racz nam darować łaskę i miłosierdzie; żywym i umarłym grzechów odpuszczenie; Kościołowi Twojemu pokój i zgodę, a nam grzesznym żywot i chwałę wieczną. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Ś. teraz i na wieki wieków. Amen.
Wierzę w Boga Ojca i t. d. i Litania o przenajstodszem Imieniu Jezusa z modlitwami.

Część trzecia Różańca świętego
O Najsłodszem Imieniu Jezus.
Tak się zaczyna jak pierwsza: (Jezu słodki i t. d.
W Imię Ojca i Syna f i Ducha Świętego. Amen.

W. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
O. Panie ku ratukowi memu pospiesz.
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki
wieków. Amen.
HYMN.
Jezu nad słońce jaśniejszy,
I nad balsam przyjemniejszy;
Słodszy nad wszystkie słodkości,
Milszy nad wszystkie miłości.

Tyś mej duszy jest kochanie,
Tyś miłości wykonanie,
Tyś ma chwała, Tyś me mienie,
0 Jezu! światło, zbawienie!
 
Z Tobą chcę być gdzie Ty będziesz,
Nigdy Jezu mnie nie zbędziesz;
Kiedyś już wziął serce moje,
Weź i mnie, ostatki Twoje.
 
Jezu! Królu dziwnej chwały.
Królu zwycięstwem wspaniały,
Jezu wszech odpustów sprawco,
1 niebieskiej chwały dawco.
 
Tyś źródło wszelkiej litości,
Tyś jasność wiecznej światłości,
Odpądź obłoki ciemności,
Daj chwałę duszy w jasności.
 
Wszelkiej cnoty doskonały
Wzorze, Jezu, Królu chwały,
Któryś wstąpił na niebiosy,
Anielskiemi chwalon głosy.

Jezu do Ojca wrócony,
Niebieskiej Panem korony;
Mnie też serce odbieżało,
Za Jezusem się udało.

Idźmyż za nim wszyscy z chwałą,
Z chęcią, z modłą doskonałą,
Prosząc, by nas wziął do siebie,
I dał nam żyć z sobą w Niebie.

TAJEMNICA PIERWSZA
Zmartwychwstania Pańskiego.
Jezus od zmarłych powstawszy,
Śmierć i piekło zwojowawszy,
Pokazał się pożądanym
Matce i Uczniom kochanym.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Mary a, 10 razy: Jezusie
Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami! a na końcu:
Chwała Ojcu, albo, Bądź chwała i t. d . jak w pierwszej
Części, w pierwszej Tajemnicy.
ANTYFONA.
Anioł Pański pokazał się Maryom, mówiąc: Jezusa
ukrzyżowanego szukacie; już od zmarłych powstał, jako
powiedział, Alleluja.
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, (Alleluja).
O. Teraz i na wieki wieków, Alleluja.
W. Panie wysłuchaj i t. d .
MÓDLMY SIĘ- .
Bądź pozdrowion Panie Jezu Chryste, żeś mocą Bóstwa swego więźnie z otchłani wywiódł, i śmierć zwyciężywszy, trzeciego dnia od umarłych powstał; racz też wzbudzić od śmierci i wyprowadzić z więzienia grzechowego dusze nasze, abyśmy w prawej wolności żyjąc, Tobie samemu służyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
TAJEMNICA WTÓRA
Wniebowstąpienia Pańskiego.
Jezus w niebo gdy wstępuje,
Łaskę ludziom obiecuje;
Przy Boskiej siadłszy prawicy,
i Tron wiecznej chwały dziedziczy.
Mówić l Pacierz, l Zdrowaś Marya, 10 rasy: Jezusie
Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami! a na końcu:
Chwała Ojcu, albo Bądź chwała i t. d .
ANTYFONA.
A Pan Jezus potćm, jako mówił do nich, wzięty jest do nieba, i siedzi na prawicy Bożej. Alleluja.
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. Alleluja.
O. Teraz i na wieki wieków, Alleluja.
W. Panie wysłuchaj i t. d .
MÓDLMY SIE,.
Bądź pochwalony wiecznie, Panie Jezu Chryste! któryś w nieśmiertelność i chwałę ubrany, wielką mocą do Nieba wstąpił i siadł na prawicy Ojcowskiej, jako Król prawdziwy nieba i ziemi: prosimy Cię, pociągnij nas tą mocą Twoją, aby się około mylnych rozkoszy świata tego nie bawiło serce nasze, ale za Tobą ustawicznie tęskniąc, przy Tobie gorącem rozmyślaniem w Niebie zawsze było.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
TAJEMNICA TRZECIA.
Zesłania Bucha Świętego.
Jezus Uczniów serca czyste,
Przez łaski z Nieba ogniste,
Darami Ducha Świętego
Napełnił za przyjściem Jego.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Marya, 10 rasy: Jezusie,
Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami! a na końcu:
Chwała Ojcu, albo Bądź chwała i t. d .
ANTYFONA.
Napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym, i poczęli mówić różnymi językami wielmożne sprawy Boskie, Alleluja.
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, Alleluja.
O. Teraz i na wieki wieków, Alleluja.
W. Panie wysłuchaj i t. d .
O. A wołanie nasze i t. d.
MÓDLMY SIĘ.
Bądź pozdrowion, Panie Jezu Chryste! żeś z Majestatu chwały Twojej Ducha Świętego Apostołom zesłał, który ich i Kościół Twój udarował wielkimi z nieprzebranej skarbnicy Trójcy Przenajświętszej upominkami, spuść w oziębłe i ciemne serca nasze ten ogrzewający ogień Ducha Świętego, żeby nas grzesznych oświecił i tak rozpalił, abyśmy z Tobą jednym w nierozerwanej miłości duchem zawsze byli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA CZWARTA
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Jezus Matkę swą kochaną
W ozdobę chwały przybraną,
Wziętą w niebo przez Anioły,
Przeniósł na tryumf wesoły.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Marya, 10 razy: Jezusie:
Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami! a na końcu:
Chwała Ojcu, albo Bądź chwała i t. d .
ANTYFONA.
Wzięta jest Panna Mary a do Nieba, weselą się Anieli, i wychwalając błogosławią Pana, Alleluja.
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, Alleluja.
O. Teraz i na wieki wieków. Alleluja.
W. Panie wysłuchaj i t d.
MÓDLMY SIĘ.
Bądź pochwalon, Panie Jezu Chryste! żeś Najświętszą Matkę Twoje ku chwale zmartwychwstania wzbudził i do królestwa swego przeniósł; daj nam się tu i w Niebie z Jćj chwały weselić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
TAJEMNICA PIĄTA
Koronowania Najświętszej Maryi Panny.
Jezus w niebieskim Syonie,
Już na wiecznej chwały Tronie,
Matkę Swoje koronuje,
Gdzie z Nim na wieki króluje.
Mówić 1 Pacierz, 1 Zdrowaś Marya, 10 razy: Jezusie,
Synu Boga żywego;, zmiłuj się nad nami! a na końcu:
Chwała Ojcu, albo Bądź chwała i t. d .
ANTYFONA.
Umiłował Ją Król więcej nad wszystkie niewiasty, i włożył na głowę Jćj koronę królestwa Swojego. Alleluja.
W. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, Alleluja.
O. Teraz i na wieki wieków. Alleluja.
W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze i t d.
MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały! któryś zasługi Najświętszćj Matki Twojej koroną królestwa wiecznego nagrodził; racz nas też uczestnikami tćj korony uczynić, którzyśmy się Tobie i Matce Twojej na służbę wieczną oddali, z którą niech Ci będzie cześć i chwała teraz i na wieki wieków. Amen.
Na dokończeniu tej części mówić tę Antyfonę.
Na Imię Pana Jezusa niech klęka wszelkie kolano niebieskie, ziemskie i piekielne; i wszelki język niech wyznawa, iż Pan Jezus Chrystus jest w chwale Boga
Ojca, Alleluja.
W. Wszystkie narody, któreśkolwiek stworzył, przyjdą i będą się przed Tobą kłaniały, Alleluja.
O. I będą wielbiły Imię Twoje. Alleluja.
W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
MODLITWA.
Panie Boże, któryś najchwalebniejsze Imię Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego, uczynił wiernym Twoim z wielką słodkością ukochane, a duchom złośliwym bardzo straszliwe, daj nam to z łaski Twojej, aby wszyscy, którzy je czczą i wielbią na ziemi, świętego pocieszenia słodkości w wieku niniejszym, a w przyszłym wesela nieograniczonego i błogosławieństwa dostąpić mogli. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wierzę w Boga Ojcu i t. d. i Litania o najstodszem Imieniu Jezus.

za:  Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików, szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej z polecenia najprzewielebniejszego Arcy-Biskupa Dunina ułożona 1861r.
Ante Deum stantes ne sitis mente vagantes, si cor non orat, in vanum lingua laborat.