Autor Wątek: Henryk św (14 VII)  (Przeczytany 1647 razy)

Jantek_gall

  • Gość
Henryk św (14 VII)
« dnia: 09-07-2010, 11:06:17 »
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nas nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nas nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nas nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nas nami.
Święty Henryku, Wychowanku św. Wolfganga, biskupa Ratyzbony, módl się za nami.
Święty Henryku, od dzieciństwa w doskonałości postępujący, módl się za nami.
Święty Henryku, mężu do stanu duchownego przeznaczony, módl się za nami.
Święty Henryku, mężu w stanie małżeńskim przykładny, módl się za nami.
Święty Henryku, ozdobo cesarzy i królów, módl się za nami.
Święty Henryku, cnót nauczycielu, módl się za nami.
Święty Henryku, mężu o wzorowym życiu i obyczajach, módl się za nami.
Święty Henryku, pośród wygód królewskiego domu czystość nad życie lubiący, módl się za nami.
Święty Henryku, nieprzyjacielu bezbożnych, módl się za nami.
Święty Henryku, fundatorze i dobrodzieju klasztorów, módl się za nami.
Święty Henryku, popierający zaostrzenie celibatu duchowieństwa, módl się za nami.
Święty Henryku, na prośbę papieża spieszący z pomocą, módl się za nami.
Święty Henryku, mężu św. Kunegundy, módl się za nami.
Święty Henryku, fundatorze bogatego wyposażenia katedry w Bazylei, Strasburgu i Ratyzbonie, módl się za nami.
Święty Henryku, przez papieża Benedykt VIII koronowany na cesarza, módl się za nami.
Święty Henryku, spotykający się ze św. Romualdem, módl się za nami.
Święty Henryku, dbający to, by stolice biskupie były obsadzane najgodniejszymi pasterzami, módl się za nami.
Święty Henryku, ściśle współdziałający z kościołem a zwłaszcza z episkopatem, módl się za nami.
Święty Henryku, popierający reformę życia monastycznego, módl się za nami.
Święty Henryku, założycielu biskupstwa w Bambergu, módl się za nami.
Święty Henryku, ozdobo dynastii Ludolfingów, módl się za nami.
Święty Henryku, biorący udział w synodzie w Pawii, módl się za nami.
Święty Henryku, z pokorą noszący cesarską koronę, módl się za nami.
Święty Henryku, wspierający biskupów i kapłanów, módl się za nami.
Święty Henryku, wzorze sprawujących władzę, módl się za nami.
Święty Henryku, władco łączący ziemskie królowanie z Królestwem Chrystusa, módl się za nami.
Święty Henryku, wzorze świeckiej świętości, módl się za nami.
Święty Henryku, strażniku chrześcijańskiej kultury i obyczajów, módl się za nami.
Święty Henryku, orędowniku nasza u tronu Bożego, módl się za nami.

Abyśmy wspomagali Kościół Święty i kapłanów - prosimy Cię Św. Henryku
Abyśmy nie nadużywali naszej władzy - prosimy Cię Św. Henryku
Abyśmy wyrzekli się rozpusty i złych skłonności - prosimy Cię Św. Henryku
Abyśmy z Tobą kiedyś w niebie mogli oglądać Boga - prosimy Cię Św. Henryku

My grzeszni Ciebie Boże prosimy - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam grzechy nasze przez przyczynę Św. Henryka odpuścić raczył Ciebie Boże prosimy - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie Ciebie Boże prosimy - wysłuchaj nas, Panie
Abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii Ciebie Boże prosimy - wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami święty Henryku.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś świętego Henryka darami swej łaski ubogacał, pośród zepsucia i dostatków niezmierzonych od grzechu zachował i wśród majestatu królewskiego ubóstwem ducha obdarzył, daj nam, prosimy, abyśmy w miłości Twojej i w wierze utwierdzeni, niewinność jego naśladowali, gardząc ziemskich dóbr próżnością, do niebieskich nieustannie wzdychali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg jeden na wieki. Amen.

 

Do prywatnego odmawiania

autor: Błażusiak J