Autor Wątek: Serce N. P. Maryi z góry Karmelu (MB Szkaplerzna 16. VII)  (Przeczytany 1785 razy)

Jantek_gall

  • Gość
Kyrie- elejson. Chryste elejsón. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Maryi, Serca Jezusowego kochanie, módl się za nami.
Serce najśw. P. Maryi z góry Karmelu, módl się za nami.
Serce, ku któremu miłością pałał Eliasz, prorok,
Serce, przed wieki obrane,
Serce, przed poczęciem Maryi, Bogu ulubione,
Serce, któremu Duch przenajświętszy zaćmił,
Serce, pod opiekę świętemu Józefowi oddane,
Serce, ożywiające,
Serce, w którym przy ostatnim życia terminie żyją serca nasze,
Serce, anielskiej niewinności pełne,
Serce, według Serca Boskiego,
Serce, mieczem boleści przebodzione,
Serce, przy męce Jezusa zasmucone,
Serce, po zmartwychwstaniu Pańskim dziwną radością napełnione,
Serce, umacniające słabości nasze,
Serce, całe w Bogu zatopione,
Serce, w którym się nie znalazła zdrada,
Serce, w którym Bóg mieszkał,
Serce, z którego krwi Duch przenajświętszy ciało uformował Jezusowe,
Serce, z którego życie wieczne pochodzi,
Serce, gotowe czynić wolę Boską,
Serce, najpokorniejszej służebnicy Pana,
Serce, oblubienicy Ducha przenajświętszego,
Serce, w samem poczęciu niepokalanem Bogu poświęcone,
Serce, wszelkiemi laskami ozdobione,
Świątnico Trójcy przenajświętszej,
Depozycie siedmiu darów Ducha świętego,
Klejnocie nieoszacowany,
Perło najdroższa,
Tarczo złota,
Miasto króla wielkiego
Kasztelu, w który wszedł Jezus,
Przyczyno świętego pokoju,
Forteco, której bronił Pan zastępów,
Namiocie hetmana niezwyciężonego,
Katedro nauczyciela niebieskiego,
Szkoło wszystkich cnót,
Reguło życia chrześcijańskiego,                                     
Pociecho desperujących,
Apteko lecząca dusze nasze,
Zegarze, który Duch święty regulował,
Cysterno Betleeinska wód ożywiających,
Źródło chłodzące dusze w czyścowyeh upałach,
Fontanno czystości,
Zborze łask nadprzyrodzonych,
Zwierciadło panieńskiej niewinności, .
Drogo do świętej prowadząca ojczyzny,
Przepaści pokory,
Pustynio, w której Bóg i cnota mieszkała,
Kotwico dobrej nadziei,
Morze łask Boskich,
Porcie tonących^
Tablico Boskim prawem zapisana,
Trybunale, w którym miłosierdzie prezyduje,
Księgo siedmią,  pieczęciami  Ducha świętego zapieczętowana,
Księgo, w której imiona przeznaczonych zapisane,
Księgo rodzaju Jezusa Chrystusa,
Pałacu Króla przedwiecznego,
Skało Mojżeszowa, zbawienne wody wydawająca duszom upragnionym,
Nawo, w którą wstąpił Jezus,
Kaju, do którego wąż piekielny nie miał przystępu,
Cząstko z Bogiem złączona,
Kaju świętemu Eliaszowi powierzony,
Gwiazdo regulująca nawę życia naszego,
Księżycu w pełni łask poświęcających,
Magnesie zatwardziałe serca ciągnący,
Pochodnio miłością Chrystusową zapalona,
Znaku wielki na niebie, w którym mieszkał Chrystus,
Cudo aniołów,
Domie szczęśliwej wieczności,
Przykładzie cnót świętych,
Obrazie dobroci Boskiej,
Manno wszelką słodycz w sobie zamykająca,
Ofiaro najmilsza Bogu,
Ogrodzie zamknięty,
Wirydarzu, którym się oblubieniec niebieski delektuje,
Różo zbawiennym ozdobiona rumieńcem,
Jutrzenko dzień szczęśliwy symbolizująca,
Słońce, w którym obraz wyrażony Boga człowieka,
Serc naszych meto,
Serc naszych ucieczko,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz  grzechy świata,  wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który.gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Antyfona.
Pod obronę Serca Twojego, uciekamy się święta Matko i ozdobo Karmelu, prosimy Cię naszemi niegodnemi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich przygód przez  zasługi   Serca  Twojego,  racz  nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
V. Módl się za nami święta Boża-Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnymi przez zasługi Serca Twojego obietnic Chrystusowych.

Modlitwą.
Panie Jezu Chryste! który wszystkie skrytości serc naszych przenikasz, daj nam, abyśmy Tobie i Sercu Matki Twojej najświętszej czystym i szczerym afektem służyli, wszystkie ciemności grzechowe, z serc naszych wyruguj, a napełnij Jaską oświecającą, daj wplę stateczną i nieodmienna w usługach Twoich; prosimy Cię przez zasługi Serca najświętszej Matki Twojej, oddal od myśli naszej, skłonność do przestąpienia przykazań Twoich, a tak ożyje serce nasze z  Tobą  w  niebie  na wieki; który żyjesz i królujesz
Ojcem i z Duchem świętym w wiekuistej chwale. Amen.

 z modlitewnika 1853r.
« Ostatnia zmiana: 15-07-2010, 17:11:29 wysłana przez Jantek_gall »