Autor Wątek: Święta i droga jest każda przysięga [po ślubie] [nuty]  (Przeczytany 2150 razy)

knrdsk1

  • Główny Moderator
  • Przodownik pracy
  • *****
  • Wiadomości: 2641
    • Zobacz profil
    • SŚT
    • Email
Śpiewnik pelpliński.

    Święta i droga jest każda przysięga * Wam chrześci-
aniem którzy przysięgacie, * Pełna bojaźni, jak Boska potęga,
*Gdy zważa Sędzia, co wy wymawiacie; * A tenże Sędzia
nie cierpi kłamliwych * Kłamcę w wieczności wyłączy z cnotli-
wych.
    Bóg będąc prawdą fałszu nienawidzi, * Znając Swą go-
dność, ukarze grzesznika, * Dotknie go plagą i wszędzie wy-
szydzi, * Co jest przysięga, czemu nie przenika. * Jak
wielka zbrodnia przysięgać faszywie, * Boga wzywając na
świadka kłamliwie!   
    Który zna dobrze myśli, oraz słowa, * Rzetelną prawdę,
zmyślone układy, * Ani Mu tajna zawikłana mowa, * Wskaże
twą chytrość i przeklęte zdrady* Nie oszukaństwo u Boga
nie znaczy, * Ciebie zawstydzi i umrzesz w rozpaczy.
    Nic nie wymyślisz na serca zasłonę, * Nawet ciemno-
ści nie są mu przeszkodą, * Zgoła nic nie masz na twoją
obronę, * Krzywoprzysięstwo zawsze z twoją szkodą; * Tysiąc
sposobów sprawę twą wyjawi, * Jeźli kłamliwa, któż cię u-
łaskawi?
    Dopieroż gdy śmierć z świata cię zabierze * I przed
sąd Boski stawić ci się każą * I zapytają, w jakiej żyłeś
wierze, * Pokażą kłamstwo, którego nie zmażą; * Lecz Sędzia
Pan Bóg wyda wyrok srogi, * Byś cierpiał karę z rękoma
i z nogi.
    Lękaj się każdy pełnić takiej złości, * Choćbyś miał
stracić i największe włości, * Milsze ci życie z Bogiem w
spokojności, * Niźli doznawać Jego praw ostrości; * Nadto
sumienie dobrze cię naucza, * Gdy ustawicznie zbrodnią ci
wyrzuca.
    Wołając na cię:krzywoprzysiężniku! * Przeklęctwo z
nędzą obok z tobą chodzą, * We dnie i w nocy, uważaj
grzeszniku, * I coraz więcej zemsty Boskiej rodzą: * Czyń
więc to zawsze, co się prawem godzi, * Przeklęty, co lud
i Boga zawodzi!
    Nie! świat cały z swą okazałością * Nie wzbudzi we
mnie fałszywego zdania, * Abym się plamił obrzydliwą złością
* Chcę ja przysięgać podług przekonania, * A wyjawiwszy
rzecz rzetelnie całą, * Mogę mieć ufność i nadzieje stałą. Amen.