Autor Wątek: Zdrowaś Panno, drzewo płodne  (Przeczytany 516 razy)

Tosan79

  • Czeladnik
  • *
  • Wiadomości: 9
    • Zobacz profil
Zdrowaś Panno, drzewo płodne
« dnia: 05-12-2017, 02:17:13 »
1. Zdrowaś Panno, drzewo płodne * Dla owocu przewyborne
Rodzące żywot łaski. * Gdyś Jezusa porodziła,
Panieństwaś nie obraziła, * Kwitnie Twój kwiat panieński.

2. Zdrowaś Panno, gwiazdo morska * Przykład i nauka ludzka,
Zmaż grzech nasz, boć to Bóg dał. * Dopuść się nam naśladować,
Przez przykład Ciebie miłować, * Aby nas Bóg nie karał.

3. Zdrowaś, naszych wrzodów zdrowie, * Przez Cię człowiek ma zbawienie,
Gdyś Chrysta porodziła. * Złego wroga moc zepsował,
Nam swe błogosławieństwo wlał, * A Tyś to nam sprawiła.

4. Zdrowaś, studnia nieruszona * Przez Chrystusa naznaczona,
Gdy w Tobie z Bóstwem mieszkał. * Gdy się z Ciebie był narodził,
Kwiatka panieństwa nie ruszył, * A to Duch Święty sprawił.

5. Zdrowaś, Tyś pałac czystości, * Kościół Bożej wszej świętości,
Bożej Tyś łaski pełna. * Prosim raczy się przyczynić,
Serca nasze z grzechów obmyć, * Nadzieja nasza pewna.

6. Zdrowaś, Tyś niebieskie wrota, * Daj zwyciężyć świat i czarta
I wady, co są w ciele. * Niechaj będą pohańbieni,
Niechać będą potłumieni * Wszyscy nieprzyjaciele.

7. Zdrowaś, Twe serce oświecił * Bóg i też żywot poświęcił,
Aby sam w Tobie mieszkał. * Twoje członki, Twoje ciało
Zmazy grzechu nie uznało, * Taką Matkę swą mieć chciał.

8. Zdrowaś, miesiąc oświecenia, * Stąd słońce waszego zbawienia
Ludziom się ukazało. * Bóstwo na nas gdy wspomniało,
Z człowieczeństwem się złączyło * Co wszystkim dziwno było.

9. Zdrowaś, Tyś stołek wyborny, * Na tym siedzi Król pokorny,
Któremu nie masz równia. * Wszedł przez panieńskie zamknienie,
Czemu nie jest zrozumienie, * Bóstwa z ciałem złączenie.

10. Zdrowaś, Tyś jest kościół Boży, *Usłysz smętny głos płaczliwy
I serdeczne wzdychanie. * Tyś jest stołek Bożej drogi,
Sprawiaj tam nam ścieżne drogi, * Gdzie Bóstwa jest widzenie.

11. Zdrowaś , jasna światłość dniowa, * Syn Boży w Tobie przebywa
Jako w czystej komorze. * Jako złoto Cię oczyścił,
Jak na wodzie Cię doświadczył, * W siedmiorakim swym darze.

12. Zdrowaś, o światłości ludzka, * Tyś pociecha jest anielska,
Dzień jaśnie nam świecący. * Gdy będziemy potłumieni,
Przez śmierć na on świat wezwani, * Żądamy Twej pomocy.

13. Zdrowaś, Tyś onej światłości * Była Matką ku radości
Nam w jęstwie położonym. * Na anielskie pozdrowienie
Poczęłaś ludzkie zbawienie, * Rzekąc słowem pokornem.

14. Zdrowaś, Tyś góra wybrana, * Gdzie wszechmocność obleczona
Jest płcią ciała naszego. * Gdy się z Ciebie narodzić miał,
Całość zamku jest zachował * Skarbu panieństwa Twego.

15. Zdrowaś, już mi przywrócona * Przez Cię niebieska ojczyzna,
Tyś w niebo droga pewna. * Bóg mnie przyjął, sługę złego,
W dziedzinę królestwa swego, * To czyni Twa przyczyna.

16. Zdrowaś, Tyś grzechu nie znała, *W niebieś przed Bogiem stanęła
Z wszelką sprawiedliwością. * Owoc ten najrozkoszniejszy,
Panieński chleb nas żywiący, * Rodziłaś z wesołością.

(...)

19. Zdrowaś Panno, z szczęścia Twego * Mamy się weselić z niego,
Nim zbawieni być mamy. * Wysłuchał nas dla Twej chwały,
Byśmy byli w cnocie stali, * Dlatego Ciebie czcimy.

20. Zdrowaś, na Cię Pan Bóg wejrzał, * Błogosławieństwem uprzedzał
Dla Twojej chędogości. * Twoją głowę przyozdobił,
Drogi wieniec na Cię włożył * Z kamienia cnotliwości.

21. Zdrowaś, kwiatku z siemie jego * Rodzisz robaczka czystego
Bez złączenia męskiego. * Ten się mężem stał boleści,
Gdy żydowskie cierpiał złości * W odzieniu ciała swego.

22. Zdrowaś, z owocu Twojego * Serce nasze smaku jego
Ochłodę ma w słodkości. * Tyś jest różdżka, kwiatek dajesz,
A śmierć wieczną dla nas psujesz * Ręką Twojej groźności.

23. Zdrowaś, któregoś nosiła, * Bogaś z siebie porodziła
Bez zmazy ciała Twego. * Ten król mocny, Bóg wszechmocny,
Zwalczył króla, co jest złośny * Lucyfera piekielnego.

24. Zdrowaś, Bóg Twe drogi rządził, *Łaską je swą przyozdobił,
Gdyć swe ścieżki ukazał. * Ciebie rządził w opatrzeniu,
Opatrznie miał w Twym rządzeniu, * Gdyć w cnotach moc trwania dał.

25. Zdrowaś, Domie Wszechmocnego, * W którym świeci światłość Jego,
* Chwała króla mocnego. * Na tym miejscu, które sprawił,
Bóg mieszkanie sobie ślubił * W postaci Bóstwa swego.

26. Zdrowaś Panno, za mnie się módl, *Bo Cię żydowski Żyd wywiódł,
Jako z ciernia liliję. * Opuściło Cię żydostwo,
Przyjęło Chrystowe Bóstwo *Na stołek mieszkać z sobą.

27. Zdrowaś, nadzieja smętnemu, * Kwiat czystości ciału Twemu
Dan jest po porodzeniu. * Czystość chować ślubowałaś,
Na wolę się Boga dałaś, * Jezusowi Twojemu.

28. Zdrowaś Panno, gdy przyjęli * Trzej królowie, są chwalili
Boga na łonie Twoim. * Dali trzej dary trojemu
Bogu, królowi śmiertnemu, * Z pokornym zalecaniem.

29. Zdrowaś, Tyś gwiazda jutrzenna, * Już złość zmazana wieczorna
Światłością, którąś miała. * Noc twe wejście uprzedziła,
W zarań światłą gwiazdę dała, * Gdyś się Ty narodziła.

30. Zdrowaś, miasto murowane * Od Chrystusa umocnione
Przeciw złemu wrogowi. * Miał Bóg tylko sam tam przystęp,
Czartowi tam nie dopuszczał, * Złemu kusicielowi.

31. Zdrowaś, niemocnych ulżenie, * Robotliwych ochłodzenie,
Płaczliwych pocieszenie. * Niechaj zwycięstwa nie mają
Ci, którzy mnie prześladują, * Bądź pewne me dufanie.

32. Zdrowaś, Słowa Mać Bożego, * Z tym stworzył świat i dziw jego,
Z mocą Persony trzeciej. * Z Ciebie ciało przyjął Jeden,
Trzej sprawiali uczynek ten * W trójcy błogosławionej.

33. Zdrowaś Panno, Tyś uznała, * Doświadczyła, oglądała,
Jako Pan Bóg jest słodki. * Tam wszelaką słodkość miały,
Gdy Jezusa całowały, * Usta Twoje zaiste.

34. Zdrowaś Panno, obroni mię, * Weźmi tarczę i też zbroję
Przeciw ludziom niezbożnym. * Niechaj będą tako padać,
A przed Tobą ustępować * Jak proch przed wichrem wietrznym.

35. Zdrowaś, światłości dusz wielka, * Tyś jest czysta rzeka rajska,
Wejrzyj na nas z miłości. * W onym Domie rozkoszności,
Ze zdroju Boskiej słodkości * Nasyć nas w obfitości.

36. Zdrowaś, różo, królu kwiecia, * Twa zasługa nas oświeca
Prawie jako południe. * Nad słońce jest ci jaśniejsze,
Nad wszystkie kwiatki cudniejsze, * Liczko to cudne Twoje.

37. Zdrowaś, iż Twe święte ciało, * Cichość, czystość miłowało,
Nie czując plugawości. * Ciału memu zdrowie racz dać
I w czystości je zachować, * Duszna odpuść ciemności.

38. Zdrowaś, Tyś skrzynia Chrystowa, * Z której Bóg skarb ludziom dawa *
Miłosierdzia swojego. * Acz go gniewam, wżdy Go szukam, *
Miłosierdzia Jego czekam, * Pomocy Syna Twego.

39. Zdrowaś, żydowskie ofiary * Przez Cię juże koniec wzięły
I królewskie mazanie. * Uczynił nas bogatymi,
Gdy już z Ciebie króla mamy, * Nasze to uszlachcenie.

40. Zdrowaś, serca smętliwego, * Gdyś widziała Syna Twego
W grobie już pod kamieniem. * Więcej niż miecz Ciebie rzezał
Dla boleści, kiedy kłamał * Judasz pocałowaniem.

41. Zdrowaś panno, zachowaj mnie, * By gwałt czartów nie skaził mnie, *
Który mnie zawżdy męczy. * Gdy pokusy potłumieją,
Grzechy pokoju nie dają, * Daj bym Cię miał w pamięci.

42. Zdrowaś, przez Cię do nas posłał * Bóg swą światłość, by ukazał
Łaskawe nawiedzenie. * Tyś góra święta wezwana,
Na pałac Bogu zrządzona, * W Tobie miał swe złożenie.

43. Zdrowaś, o Panno królewska, * Którego jest łaska wielka,
Iż dla nas na świat przyszedł. * Wszelki smętny pociechę miał,
Gdy anioł pozdrowienie dał, * Zdrowaś, gdy do Ciebie wszedł.

44. Zdrowaś, przed Wszechmocnym świecisz, * We złotym odzieniu chodzisz,
Tyś królowa niebieska. * Uprzedzasz święte w koronie,
Naśladuje Ciebie pilnie * Wszelka rzesza panieńska.

45. Zdrowaś, Duch Święty Cię obmył, * Aby w Tobie Syn Boży był,
Jako w czystym pałacu. * Przez Cię żyje człowiek grzeszny,
Gdy go wspomógł Bóg miłosny, * Narodzony na końcu.

46. Zdrowaś, królową Cię wybrał, * Gdy nas ku zbawieniu przejrzał
Pan Bóg, król wiecznej chwały. * Miłował Cię w Twej czystości,
Ale więcej z pokorności, * Cnoty Cię okrasiły.

47. Zdrowaś, góra wielka Syjon, * Miasto królewskie, w którym on
Pożądał przebywania. * Gdy Go w ręce wziął Symeon,
Nosił brzemię nie obciążon * Noszami od przemienia.

48. Zdrowaś wspomożeniem Jego, * Ujdę ognie piekielnego,
Widzenia czartowskiego. * Gdy majestat niestworzony
Z Ciebie dla nas był wcielony, * Zbiegł z nieba ognistego.

49. Zdrowaś, Mać króla wielkiego, * Barankowe przyjście Jego
W wielkiej było cichości. * Aleć z ogniem srogo przyjdzie,
Kiedy ludzi sądzić będzie * W swojej sprawiedliwości.

50. Zdrowaś, Bóg Syn Twój to sprawił, * Iż cedr hyzopem się jest stał,
Gdy Bóg wziął człowieczeństwo. * Ciebie kropiąc jest Cię obmył,
A obmywszy Cię ubielił, * Twe przeczyste panieństwo.

Chwalmyż Ojca z Synem Jego * Społem i Ducha Świętego
Z obu pochodzącego. * Tak jak było od wieczności,
Chwalebne na wysokości * Imię Boga miłego. Amen

Tę pieśni poznałem od przyjaciela, który z kolei poznał ją od Bartosza Izbickiego i zespołu Jerycho.

Zwrotek 17 i 18 nie ma w tekście, który posiadam.

Melodia jak na załączonym zdjęciu.