Prawodawstwo i Magisterium Kościoła

wątkach,

(1/4) > >>

[1] Zarządzenie Biskupa Włocławskiego w sprawie organizowania koncertów w kościołach

[2] Kongregacja Kultu Bożego: Instrukcja Liturgicae instaurationes, 1970

[3] Papież Jan Paweł: II List Spiritus et sponsa, 2003

[4] Papież Pius XII encyklika Musicae sacrae disciplina, 1955

[5] Papież Pius XII encyklika Mediator Dei, 1928

[6] Papież Pius XI Konstytucja Apostolska Divini Cultus, 1928

[7] Papież Pius X Motu Proprio Tra le Sollecitudini, 1903

[8] Papież Pius X Motu proprio Inter sollicitudines pastoralis officii, 1903

[9] XI Synod Biskupów 2005 - Śpiew liturgiczny

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej