Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - knrdsk1

Strony: [1] 2 3 ... 99
1
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 20 sierpnia 2017, XI Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego ; org. - Adam S.

In.: Deus in loco;

Msza: XI, Credo I;

Gr: In Deo speravit (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Exultate Deo (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Exaltabo te / Matko niebieskiego Pana (4 zwr.),
Co: Honora Dominum / Kłaniam się Tobie (całość)

Ost. Ewang: Salve Regina (simplex).

2
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, wtorek 15 sierpnia 2017, uroczystość Wniebowzięcia NMP.

In.: Signum magnum;

Msza: VIII, Credo III;

Gr: Audi filia (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Assumpta est Maria (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Inimicitias / Zdrowaś Maryja (2 zwr.),
Co: Beatam me dicent / Zbliżam się w pokorze (6 zwr.).

Po ost. Ewang: Salve Regina (simplex).
Po wyjściu Asysty - O Matko miłościwa (całość - 5 zwr.)

Kościół p.w. Św. Sebastiana, Opole, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 15:00, wtorek 15 sierpnia 2017, uroczystość Wniebowzięcia NMP.

Procesja wejścia: Bogurodzica;
Poświęcenie ziół;
Zamiana kapa/ornat: Królowej Anielskiej śpiewajmy (2 zwr.)
In.: Signum magnum;

Msza IX - Cum jubilo (Gloria z tropami Maryjnymi), Credo III;

Gr: Audi filia (całość wg neum);
Alleluia: Assumpta est Maria (całość wg neum),
Off: Inimicitias / O Maryjo czemu biegniesz w niebo (2 zwr.) / Witaj święta i poczęta niepokalanie (3 zwr.);
Co: Beatam me dicent / Daj mi Jezusa... bo ja dziecina (2 zwr.). / Panie mój cóż Ci oddać mogę (2 zwr.)

Ost. Ewang: Salve Regina (simplex).
Wyjście Asysty - Już Maryja wniebowzięta (2 zwr.)

Nieszpory ludowe:
-Deus in adiutorium;
-Assumpta est Maria / Rzekł Pan do Pana mego,
-Maria virgo / Chwalcie o dziatki,
-In odorem / Ucieszyła mnie wieść pożądana,
-Benedicta filia / Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje,
-Pulchra es / Jerozolimo chwal Pana nad pany;
-czyt. krótkie;
-Hymn: Witaj Gwiazdo morska;
-werset: Exaltata est...
-Hodie Maria virgo / Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego;
-Oracja;
-Zakończenie (Benedicamus Domino).

3
Siedlecki 1928 - "Nieszpory po polsku"

1. Jerozolimo, chwal Pana nad pany,
Ramieniem Jego mur Twój opasany.
2. Górny Syjonie, chwal swojego Boga,
Żadna Cię przy Nim nie obejdzie trwoga.
3. On twoje zamki w bramach obwarował,
Gdzie syny twoje bezpiecznie zachował.
4. On twe granice pokojem zaszczyca,
W których cię zboża dostatkiem nasyca.
5. On, skoro ziemi Swe powie wyroki,
Nie znają żadnej słowa Jego zwłoki.
6. On pola śniegiem jak wełną odziewa,
A szron po ziemi jak popiół rozsiewa.
7. On, gdy rozkaże, lodem krzepnie zima,
Której ostrości któż łatwo wytrzyma?
8. Znowu rzekł słowo: rozpłyną się lody;
Wionie Duch Jego, powzbierały wody.
9. Bóg prawa, Bóg Swe sądy Jakóbowi,
Bóg podał zakon Swój Izraelowi.
10. Żadnym narodom On tak się nie stawił
Łaskawie, ani praw Swoich objawił.

(11.Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
12. Jak od początku była, tak i ninie,
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.)

4
Siedlecki 1928 - "Nieszpory po polsku"

1. Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje,
Daremnie nad nim rzemieślnik pracuje.
2. Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry,
Próżno straż czujna opasuje mury.
3. O wy, co chlebem nędzy swej żyjecie,
Spiesząc do pracy, jak tylko spoczniecie:
4. Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy,
Na nic się przyda wstawać o północy!
5. Kiedy Pan raczy wspierać Swemi siły,
Wybranym Swoim da spoczynek miły.
6. W dziedzictwie Pańskiem dadzą płodne matki
Izraelowi niezliczone dziatki.
7. Jako te strzały, które strzelec żywy
Z swojej bez wieści wypuszcza cięciwy,
8. Tak rozegnane Jakóbowe syny,
Gdzieś zaludniają nieznane krainy.
9. Szczęśliwy to mąż, który z tamtych stanu,
Żądanie swoje ma spełnione w Panu.
10. Nie zalęknie się, śmiało odpowiada,
Gdy do swych w bramie nieprzyjaciół gada.

(11. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
12. Jak od początku była, tak i ninie,
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.)

5
Melodia wg Siedleckiego 1994

6
Melodia wg śpiewnika Tomasza Flaszy (1930)

7
Siedlecki 1928 - "Nieszpory po polsku"

1. Ucieszyła mię wieść pożądana:
Pójdziem do domu mego Pana.
2. Jerozolimo, w twym świętym progu
Dajmy cześć Bogu.
3. Jerozolima dom nasz, dom Boży,
Budowa jego codzień się mnoży;
4. Kędy ma słynąć słodka swoboda,
I braci zgoda.
5. Tam pokolenia przyjdą gromadnie,
Przed Panem każdy w pokorze padnie,
6. Iszcząc swe śluby i śluby owe
Izraelowe.
7. Tam w świętej sieni codziennie siędą
Pocześni starce, sądzić lud będą.
8. Tam się Dawida domem zaszczyca,
Trwała stolica.
9. Proścież o pokój Jerozolimy,
I o obfitość Boga prosimy.
10. Moc Pańska pokój stanowić będzie,
Dostatek wszędzie.
11. Dla braci naszych, i dla bliźniego
Prośmy o pokój, a dla świętego
12. Domu Pańskiego w każdej godzinie
Niech dobro płynie.

(13.Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi,
Przenajświętszemu oraz Duchowi;
14. Jako przez wieki była, tak i ninie,
Niech zawsze słynie.)

8
Siedlecki 1928 - "Nieszpory po polsku"

1. Chwalcie, o dziatki, Najwyższego Pana,
Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana.
2. Niech Imię Pańskie przebłogosławione,
Na wszystkie wieki będzie pochwalone.
3. Gdzie wschodzi słonce i kędy zapada,
Niechaj świat Boską chwałę opowiada.
4. Pan ma narody wszystkie pod nogami,
Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.
5. I któż się z Panem tym porówna? który
Wysoko siedząc, z Swej niebieskiej góry,
6. I co na niebie i co jest na ziemi,
Oczyma widzi nieuchronionemi.
7. On ubogiego z gnoju wyprowadzi
I z książętami na krześle posadzi.
8. On niesie radość dla niepłodnej matki,
Miłe w jej domu rozmnażając dziatki.

(9. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
10. Jak od początku była, tak i ninie,
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.)

9
Siedlecki 1928 - "Nieszpory po polsku"

1. Rzekł Pan do Pana mego łaskawym
Swym głosem: Siądź mi przy boku prawym,
2. Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi,
Dam za podnóżek pod Twoje nogi.
3. Berło Twej mocy wydam z Syjonu,
Świat cały padnie u Twego tronu.
4. A Ty używać będziesz praw Swoich,
Wśród nieprzyjaciół panując Twoich.
5. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie,
Przy Tobie lud Twój w jasności stanie;
6. Nim jeszcze zorzy świecić kazałem,
Ciebie z wnętrzności Moich wydałem.
7. Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa,
Danego nigdy nie cofnie słowa.
8. Ty jesteś Kapłan do końca wieka,
Według obrządku Melchizedecha.
9. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany,
W dzień gniewu Swego zetrze tyrany,
10. Sąd Swój rozciągnie po całym świecie,
I nieposłuszne narody zgniecie.
11. Pyszną na ziemi głowę poniży,
Która Mu Jego chwały ubliży.
12. Z mętnej po drodze pić będzie rzeki,
Dla tego głowę wzniesie na wieki.

(13.Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
14. Jak od początku była, tak i ninie,
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.)

10
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 13 sierpnia 2017, X Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego.

In.: Dum clamarem (bez powtórzenia antyfony po euouae - postanowienie Duszpasterza w przypadku braku okadzeń, a tak było dziś);

Msza: XI, Credo I;

Gr: Custodi me (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Te decet hymnus (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Ad te Domine levavi / impr. org.,
Co: Acceptabis sacrificium / Bądźże pozdrowiona (z powtarzaniem refrenu, 6 zwr.).


Po ost. Ewang: Salve Regina (simplex).

11
Melodia ze śpiewnika krakowskiego(XMMMioduszewski)

12
Konradzie, zupełnie was nie rozumiem.
Rozumiem.

13
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 06 sierpnia 2017, Święto Przemienienia Pańskiego; org. - Tomasz N.

In.: Illuxerunt;

Msza: VIII, Credo III;

Gr: Speciosus (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Candor est (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Gloria et divitiae / Kto się w opiekę (1. zwr.),
Co: Visionem / Zbliżam się w pokorze (całość) / Głoś Imię Pana (sic!) (2 zwr.)


Ost. Ewang: Salve Regina (simplex).

14
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 16 lipca 2017, VI Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego.

In.: Suscepimus Deus;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Esto mihi (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Magnus Dominus (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Populum humilem / improwiz. org.,
Co: Gustate et videte / Kłaniam się Tobie (całość).


Po ost. Ewang: Salve Regina (simplex).

15
Dlaczego ta pieśń w pieśniach nowych?  :o
Trzeba by spytać Pabla, czemu ją tu umieścił...

16
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 16 lipca 2017, VI Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego.

In.: Dominus fortitudo (bez powtórzenia antyfony po euouae - postanowienie Duszpasterza w przypadku braku okadzeń, a tak było dziś);

Msza: XI, Credo I;

Gr: Convertere Domine (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: In te Domine speravi (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Perfice gressus meus / Z rąk kapłańskich (1 zwr.),
Co: Circuibo & immolabo / U drzwi Twoich (całość - 16 zwr.).


Po ost. Ewang: Salve Regina (simplex).

17
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 09 lipca 2017, V Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego.

Exaudi Domine;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Protector noster (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Domine in virtute (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Benedicam Dominum / Czego chcesz po nas Panie (zwr. 1-3,7),
Co: Unam petii / Zbliżam się w pokorze (całość).


Po ost. Ewang: Salve Regina (simplex).

18
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 02 lipca 2017, IV Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego.

Intr: Dominus illuminatio mea;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Propitius esto (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Deus qui sedes super thronum (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Illumina oculos meos / O Krwi najdroższa (3 zwr.),
Co: Dominus firmamentum meum / Kłaniam się Tobie (całość).

Po ost. Ewang: Salve Regina (simplex).

19
Melodia wg Tomasza Flaszy (1930)

20
Pieśni do Serca Pana Jezusa / Odp: Serce, ofiaro miłości
« dnia: 28-06-2017, 22:53:48 »
Konstrukcja podobna jak "Jezusa słodkie wspomnienie", tak bym zaśpiewał.

21
Melodia wg Tomasza Flaszy (1930)

22
Melodia wg Tomasza Flaszy (1930)

23
Raz jeszcze nuty wg Melodii do śpiewnika pelplińskiego ks. Kellera:

24
Pieśni do Serca Pana Jezusa / Odp: Oto mię masz [nuty]
« dnia: 28-06-2017, 20:11:51 »
Nuty nieco innego tekstu ale pieśń ta sama - wg Flaszy (1930)

25
Pieśni do Serca Pana Jezusa / Odp: O Serce Jezusa [nuty]
« dnia: 28-06-2017, 20:04:57 »
Melodia wg Flaszy (1930)

Strony: [1] 2 3 ... 99