Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - Jantek_gall

Strony: [1] 2 3 ... 19
1
Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na wystawę mojej kolekcji starych modlitewników i śpiewników.
Wystawa odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Białym Dunajcu. Wystawa będzie połączona z wykładem na temat zawartości kolekcji oraz z promocją projektu "Nowe Laudate.pl"
Więcej na temat wystawy można znaleźć na stronie wydarzenia na fejsie pod adresem: https://www.facebook.com/events/432491256873086/?source=1

2
Na portalu laudate.pl zgromadziłem ponad 500 pieśni maryjnych może to któraś z nich jeśli nie będę poszukiwał jeszcze w moich starych modlitewnikach ale to trochę potrwa. Llink do zbioru pieśni maryjnych:
http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=44&Itemid=92

3
Pieśń do św Szymona z Lipnicy:

Spójrz o Maryjo na lud oddany
 Skąd wyrósł Szymon przez nas kochany.
 Spraw byśmy Jego spieszyli śladem
 I na wiek wieków czcili Cię.

 Ref.
 Pieśni nasza dzwoń, ach dzwoń,
 rozwesel polską skroń,
 Zroszoną łzami twarz osusz Szymonie nasz.
 Maryję z nami proś, by starła ludzką złość.
 Ubłagaj nam u Niebios bram,
 wybłagaj nam u niebios bram.

 2. Wierny czcicielu Bogarodzicy
 Ozdobo Polski, chlubo Lipnicy.
 Wstaw się Szymonie w niebie za nami,
 Zanieś przed Boga pienia te.

za: http://www.sw-szymon.pl

4
Takie rzeczy to tylko na giszowcu.

5
Szwarc, mydło i powidło / Pieśni na Boże Ciało
« dnia: 28-06-2011, 19:14:51 »
Trochę musztarda po obiedzie ale myślę, że na przyszły rok się przyda. Na portalu laudate.pl zebrałem ok 50 pieśni na Boże Ciało z zacnych źródeł (żadnych nowomodnych pomysłów) są dostępne pod adresem:
http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=120&Itemid=92

6
Szwarc, mydło i powidło / Serwis Wielkopostny
« dnia: 18-04-2011, 11:40:50 »
Wiem że to trochę musztarda po obiedzie ale może na wielki tydzień komuś się przydać. Zebrałem trochę modlitw i nabożeństw ze starych modlitewników. Są do wykorzystania w serwisie wielkopostnym na portalu laudate.pl pod adresem
http://laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2211&Itemid=55
zapraszam do korzystania :)

7
Mam dość znaczną ilość  (i jakość) tego typu modlitw nabożeństw i pieśni niestety tylko część swoich zbiorów dotychczas opublikowałem z powodu katastrofalnego braku czasu. te co opublikowałem można znaleźć na portalu laudate.pl w serwisie za zmarłych ;
http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4085&Itemid=55
Oczywiście serwis nie zawiera jeszcze wszystkich modlitw za zmarłych zgromadzonych na portalu ale postaram się powoli to uzupełnić

8
Pieśni Ojczenaszowe / Ojcze nasz, któryś jest w niebie II
« dnia: 27-01-2011, 10:01:40 »
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Nie racz gardzić tem wołaniem!
Kornie dziś prosimy Ciebie,
Niebo uczyń nam mieszkaniem.

Święć się imię Twoje, Boskie,
Niechaj zabrzmi Twoja chwała;
Spraw, by w naszej ziemi polskiej,
Cześć Twa z każdym dniem wzrastała.
 
Niechaj cały świat Cię chwali,
Twoje Imię niech wysławia,
Daj, abyśmy się nie bali
Gromić zbrodnie i bezprawia.

Przyjdź Królestwo Twoje, święte:
Panie, Ty rządź, władaj nami;
Niech niezgody te przeklęte
Zginą wraz z wichrzycielami.

Niechaj spokój zapanuje,
Tu na ziemi, jak jest w niebie,
J niech każdy z nas miłuje
Brata swego, jakby siebie.

Bądź Twa wola, o nasz Panie,
Jako w niebie tak na ziemi;
Daj, nich będzie jedna zdanie:
Służyć Tobie wraz Świętemi.

Niechaj wiernie Twe rozkazy
Wypełniamy wszyscy społem,
Znosząc chętnie bóle, razy,
Gardząc ziemskim tym padołem.

Ojcze! chleba powszedniego
Daj nam dzisiaj, kornie prosim;
Użycz roku pomyślnego
O to modły tu zanosim.

Gdy nakarmisz nasze dusze
Ciałem Swojem i Swem słowem,
Nie ustraszą nas katusze:
Walczyć będziem z męstwem nowem.

I odpuść nam błędy, grzechy,
Jak my naszym winowajcom,
Którzy, gwoli swej uciechy,
Dali nas na łup potwarcom.

Przebacz, jak my przebaczamy
Tym, którzy nas pokrzywdzili;
Odpuść, jak my odpuszczamy
Tym, którzy nas oczernili.

I nie wwódź nas w pokuszenie,
Chroń nas od piekielnych sideł;
Niechaj Twoje wspomożenie
Strzeże nas od złych mamideł.

Naucz nas nie wierzyć światu,
ni tym, co to zmowy knują:
Brata, burząc przeciw bratu,
Tylko kraj nasz tem rujnują.

Ale zbaw nas ode złego
I od grzechu ustrzeż, Boże,
Od nieszczęścia też każdego,
Jeśli tylko to być może.

Panie! daj nam śmierć szczęśliwą
Przebaczywszy przewinienia,
Podaj rękę litościwą
Wybaw nas od potępienia.

Amen daj to, Boże drogi,
Niechaj Ciebie chlwalim wiecznie;
Niech po śmierci pod Twe nogi
Złożym skarby swe bezpiecznie.

tekst : Leon  Mnich
za: Skarb Domowy. Kalendarz na rok 1907

9
Litanie / Odp: Litanie
« dnia: 25-01-2011, 17:28:25 »
Drobna aktualizacja tej informacji  :) liczba opublikowanych na Laudate.pl litanii przekroczyła 500 i rześkim krokiem zmierza w kierunku tysiąca zapraszam

10
Pieśni mszalne / Wespół tu teraz wszyscy Boga wychwalajmy
« dnia: 10-11-2010, 23:26:20 »
Wespół tu teraz wszyscy Boga wychwalajmy,
Mszy świętej z nabożeństwem wielkiem posłuchajmy,
aby się ta ofiara Bogu spodobała,
jak nas naucza wiara, niech Mu będzie chwała.
 
Na Gloria.
Chwała Tobie, o Boże! brzmi na wysokości,
daj nam, prosimy, pokój tu na téj nizkości
byśmy zawsze bezpiecznie chwałę Twą śpiewali,
k'Tobie się co moment w łasce przybliżali.
 
Na Graduale.
Dzięk' bądź Ci Jezu miły, za to żeśm' z litości
Ewangelią wzięli, w której powinności
nasze są wyrażone, przez ich tu spełnianie
będzie nam udzielone w niebie przebywanie.
 
Na Credo.
Jeden Bóg jest, wierzymy, wieczny, niepojęty,
trzy w nim równe osoby; Ojciec, Syn, Duch święty,
Ojciec, Stwórca przedwieczny, Syn płód wieczny Jego,
który się stal człowiekiem dla stworzenia swego.
 
Na Offertorium.
Przyjmij, Boże łaskawy, wonność tej ofiary,
którąć przez ręce swoje podług naszej wiary,
Twój kapłan ofiaruje, Boże nasz łaskawy.
kieruj według Twej świętej woli naszy sprawy.
 
Trzymaj nas zawsze w Twojej świętej Opatrzności,
daj co nam tu potrzeba do naszej żywności,
udzielaj nam pogody, a też puść deszcz z nieba,
ile rodzajom ziemskim tutaj go potrzeba,

Na Sanctus.
Jako Anieli w niebie Święty, Święty, Święty,
śpiewając, chwalą Ciebie, Boże niepojęty,
tak z nas każdy na ziemi niechaj z wszystkiej chęci
uczynkami dobrymi Imię Twoje święci.

Po Podniesieniu
Którzy Cię w tej świętości obecnego czcimy,
niechaj w niebie na Twoje oblicze patrzymy,
tylko nas obmyj we krwi Twojej z naszych złości,
a zapal serca nasze ogniem Twej miłości.
 
Na Agnus Dei.
Nie jestem ja godzien tej łaski mój Panie,
abyś wszedł pod serca mojego mieszkanie,
Ty ale z niegodnego uczyń godnym Ciebie
abym mieszkańcę Boga mógł dziś mieć u siebie.

Udziel nam Twej łaski, póki tu żyjemy,
wszak nic bez łaski Twej czynić nie możemy,
daj, byśmy Ciebie szczerze nad wszystko kochali
a potem się po śmierci do nieba dostali.
 
Po Ite missa est.
Błogosław nam, Panie, na końcu Mszy świętej
miłości rozlanie Twojej niepojętej,
podczas niej niech nas ludzi skutecznie pobudzi,
kochać z wszystkich sił Ciebie a bliźnich jak siebie.
Amen

za: Wybór najosobliwszych nabożeństw i pieśni : na duchowną pociechę i pożytek ludzi pobożnych, z różnych ksiąg zebranych (1846r)

11
Pieśni Ojczenaszowe / W Imię Ojca w Imię Syna
« dnia: 10-11-2010, 23:24:22 »
W Imię Ojca, w Imię Syna
i w Imię Ducha świętego,
niech się modlitwa zaczyna
ucznia Chrystusowego,
która od Chrystusa Pana,
Zbawiciela naszego,
Apostołom jest podana
od Ojca niebieskiego.
 
Ojcze nasz, Boże przedwieczny!
któryś w niebie, na ziemi,
na każdem miejscu obecny,
oto Ciebie prosimy!
niech Cię wszyscy ludzie znają
być Ojcem dobrotliwym,
niech Cię godnie wychwalają
żywotem świątobliwym.
 
Pomnażaj królestwo cnoty,
królestwo Syna Twego,
użycz łaski i ochoty,
byśmy do zgonu swego
świętą wolę Twą czynili,
i jak wierni poddani,
tak ją na ziemi pełnili,
jako w niebie wybrani.
 
Daj nam chleba powszedniego,
daj, co wiesz, że pomoże,
odwróć co jest szkodliwego,
bądź Ojcem naszym, Boże!
odpuść nasze nieprawości,
nam niegodnym grzesznikom,
jak my naszym z Twej miłości
odpuszczamy dłużnikom.
 
Nie wódź nas na pokuszenie!
gdy w pokusę wpadniemy,
tedy daj nam zwyciężenie,
pokornie Cię prosimy,
od grzechu i wszego złego
uchowaj nas, o Panie!
do zgonu życia naszego,
daj nam w dobrem wytrwanie.
Amen.

Wybór najosobliwszych nabożeństw i pieśni : na duchowną pociechę i pożytek ludzi pobożnych, z różnych ksiąg zebranych (1846r)

12
Pieśni na Wielki Post / Człowiek drogę cnót porzucił
« dnia: 06-11-2010, 22:43:50 »
Człowiek drogę cnót porzucił,
Z niebem i z sobą się skłócił;
Sam Bóg wśród ludzi przychodzi,
Niespokojne plemię godzi!
 
Co naucza, zaraz ziści,
Pracuje, nam dla korzyści.
Nieść mu z nami ciężar miło,
By lżej człowiekowi było.

0 dobro nasze stroskany,
Odpoczywał zmordowany!
Znosił niewczas, głód, pragnienie,
Niszczy go ludzkie zbawienie.
 
Cóż mu oddał ród zacięty?
Przyszedł do swych, nieprzyjęty.
Jeszcze nań potwarz włożyli,
I ludzie, Boga sądzili.
 
Wycierpiał policzki, bicze,
I więzienie niewolnicze;
Sprawca wolności człowieka,
W ciemnym lochu śmierci czeka.
 
Potem go na śmierć wiedziono,
Z ciernia koronę włożono,
Gwoździami na krzyż przybito,
I włócznią bok mu przeszyto.
 
Tak świętą krwią zlany cały,
Umarł sromotnie Pan chwały!
I gdy w ludziach twarda dusza,
Cała natura się wzrusza.

Drży ziemia, słońce zaćmione!
Groby zmarłych otworzone,
W przestrzeniach nieba głos kwili:
Ludzie, Chrystusa zabili.
 
Boże! miłość i złość była,
Co cię o śmierć przyprawiła!
Najwyżej każda się wznasza,
Miłość Twoja, a złość nasza.
 
Te gromy karać nas bieżą!
Lecz w któreż miejsce uderzą
Twe pioruny niewstrzymane,
By niebyło krwią Twą zlane?
 
Raczej miej litość nad nami,
Twojemi winowajcami,
I niechaj miecz Twój nietyka,
Pokornej szyi grzesznika.

za: Modlitwy dla użytku Chrześcijan Katolików (1835r.)

13
Niestety posiadam tylko tekst z modlitewnika kalwaryjskiego:

Matko przed Twoim Obrazem
może już ostatnim razem.
Może Cię już nie zobaczę,
pozwól niech się dziś wypłaczę.

Matko ja się stąd nie ruszę,
ciężki ból ściska mą duszę.
Jakże się z myślą pogodzić,
Od swej Matki już odchodzić.

Lecz muszę iść za mym losem.
Pożegnać Cię rzewnym głosem.
Wzniesionym przed Twym obliczem.
Matko, czy mnie puścisz z niczem.

Czyż mi nie dasz o com prosił.
Chcesz bym smutek stąd wynosił.
Matko, czyż mam w swej potrzebie
Bez pomocy iść od Ciebie.

Wiem, że jestem syn niegodny.
Czyż od Matki mam iść głodny.
Chory, smutny, udręczony,
Ciężkim krzyżem obarczony.

Nakarm, uzdrów, Matko droga.
Ja Cię proszę w Imię Boga.
Niech odejdę pocieszony.
Twoją łaską uzdrowiony.

Ja Cię żegnam, Matko droga.
Niech odejdzie wszelka trwoga.
Niech już wracam do swej chatki,
jak do ukochanej Matki.

Gdy me serce zajdą łzami,
Serce spowite cierniami.
Matko, pociesz płaczącego
Nie opuszczaj mnie biednego.

Błogosław mnie, Matko droga,
W imię Ojca, Syna, Ducha.
Niech idę w świat daleki,
Zawsze z Tobą na wiek wieki.

14
Jak najbardziej się zgadzam że pieśni mszalne powstały przede wszystkim jako uzupełnienie (i tłumaczenie ) Mszy Św w rycie tradycyjnym jednak zastosowanie ich do (może nie wszystkich zwrotek) tą samą rolę spełnia i współcześnie dodając jednocześnie spójności liturgii. Z wielu elementów pieśni mszalnej moim zdaniem zrezygnowano właśnie z powodów konformizmu np. strofy przed i po chomli, czy też na uwielbienie.

15
Jedyną pieśń mszalną którą zdarzało mi się słyszeć w całości (lub prawie całości) wykonywaną w czasie Mszy Św. to "W śród nocnej ciszy" śpiewana prawie corocznie w czasie pasterki. Znaczna jednak część znanych mi pieśni mszalnych jest wykonywana w formie skrajnie okrojonej (dwie góra trzy zwrotki) są to pieśni ogólnie znane jednakże myślę że z powodu konformizmu lub lenistwa skracane a nawet rugowane z liturgii  :(

16
Szwarc, mydło i powidło / Modlitwy za zmarłych
« dnia: 01-11-2010, 18:03:46 »
Zgromadziłem dość fajny zestaw modlitw za zmarłych ze starych modlitewników, może może się komuś przydadzą są na portalu Laudate.pl pod adresem:
http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4085&Itemid=55

17
Pieśni na Adwent / Odp: Chwila wielka, chwila święta
« dnia: 25-10-2010, 17:17:21 »
W modlitewniku tym jest kilka ciekawych pieśni jeszcze nie publikowanych w internecie ale niestety melodii ani na lekarstwo   :(

18
Pieśni na Adwent / Chwila wielka, chwila święta
« dnia: 24-10-2010, 09:50:27 »
Chwila wielka, chwila święta,
W Przedwiecznego woli wszczęta,
Przez proroków spodziewana
Ma się spełnić w przyjściu Pana.
 
Zejdzie słońce bez zachodu,
Zstąpi promień do ciemnicy,
Gwoli świętej tajemnicy
Wstanie rószczka z Jesse rodu,
 
Z niej za sprawą Boskiej siły.
Miły niebu, ziemi miły
Kwiat zakwitnie nieodwłocznie,
I Duch święty na nim spocznie.
 
Przyjdzie cnoty panowanie,
Dzień nadejdzie odrodzenia,
Że się światłem staną cienia
Że się Słowo Ciałem stanie.
 
Jak rzeczono przed wiekami,
Bóg zamieszka między nami,.
Serc ofiarę przyjmie w darze,
W niebie Ojca synom w skazę.
 
W synów świętą miłość wleje,
Tym przepuści, co kochali,
A imieniem cnót pochwali:
Wiarę, Miłość i Nadzieję.
 
Przyjdź niebawem, i czekanie
W radość świata przemień Panie!
Wyuczony Twemi słowy,
Człek Cię witać będzie nowy

Wzięci z serc wdzięczności pienie
Do stóp Twego majestatu;
Bo to Bóg, co Syna światu
Szle na świata odrodzenie. Amen.


za: Modlitwy dla użytku Chrześcijan Katolików (1835r.)

19
Pieśni Ojczenaszowe / Ojcze nasz, któryś jest w niebie
« dnia: 04-10-2010, 13:12:17 »
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
Nas wszystkich wzywasz do siebie
Nauczył nas Twój syn miły,
Byśmy się Tobie modlili
Usty i sercem wyznawali,
A w tobie nic nie wątpili.

Rozmnóż naszą bracką miłość,
Któryś przekazał nam jedność,
Byśmy w spólnej zgodzie żyli,
Dobroci twej wdzięczni byli,
Żebyśmyć wiernie służyli,
Słowo Twoje miłowali.

Święć się w nas imię Twe święte,
Któreś Ty przyjął za wzięte,
Pociesz k Tobie wołające,
Nas słowa Twego pragnące,
Prowadź na drodze prawdziwej,
Ku czci, ku chwale sławy Twej.

Niech przyjdzie królestwo Twoje,
Oddal od nas niepokoje,
Nawróć turki i kacerze,
I wszystki Twych sług morderze,
Co w swej ufają mądrości,
W swych siłach i też w świętości.

Racz nas Ojcze nasz pocieszyć,
Królestwo Twoje rozmnożyć,
Daj byśmy wiernie służyli,
Ciebie samego chwalili,
Daj nam w ciężkościach cierpliwość,
A obróć je w wieczną radość.

Bądź Twa wola miły Panie,
Na ziemi jako na niebie,
Racz ująć przeciwniki Twe,
Nad wolą twoją uporne,
Którzy dla dochodów zwykłych
Mocnie bronią grzechów jawnych.

Racz nas dzieci Twe pocieszyć
Wszystki k nam jedność przyłączyć,
Według woli Twej chcące żyć.
Wspomóż nas wszystkich na ziemi
Daj, byśmyć posłuszni byli,
Zawżdy Tobie k woli żyli.

Daj nam chleba powszedniego,
Życz nam wszego potrzebnego,
Byśmy mogli poczciwie żyć.
Racz domostwem nas opatrzyć,
Wszak nam to Syn Twój obiecał,
Gdy nas za syny sposobił

Daj ludziom stanu wszelkiego,
By każdy z serca prawego,
Ciebie zbawiciela uznał,
Złość porzucił, pokutował,
Ciebie nad wszystko miłował,
W Tobie nadzieję pokładał.

Odpuść nam nasze winy,
My się z nich dawamy winni,
Naszym bliźnim odpuszczamy,
Twej świętej łaski żądamy;
Znamy, żeśmy Cię gniewali,
Potępienie zasłużyli.

Według Twej sprawiedliwości
Nie chciej nas sędzić ze złości,
Ale z ojcowskiej miłości;
Przebaczaj nasze krewkości,
Bo nasze sprawiedliwości
Nic nie są krom Twej dobroci.

Naszym też nieprzyjacielom
Użycz tej łaski, co i nam,
Którzy nas prześladują,
Niebogobojnie szacują,
Daj aby Cię też uznali,
I łaskę Twą otrzymali.

Nie wodź nas w żadną pokusę,
Ale poćwierdź każdą duszę,
Byśmy się mocne bronili,
Według słowa Twego żyli,
Wdzięcznieć z pilnością służyli,
Wszego się złego chronili.

Albowiem nasz nieprzyjaciel,
Zły duch przewrotny kusiciel.
Pokusy nam ciężkie stroi,
Chytrością nas w złość przywodzi,
Daj nam baczność i też stałość,
Potłum bydlą chytrość i złość.

Wybaw nas od wszego złego,
Dusznego i cielesnego,
Bo czasy nasze i miejsce,
Niebezpieczne na tym świecie,
Wszędy wielkie fałszywości,
Pełen świat okrutnych złości.

Daj nam ostatniej godziny,
Gdy z tego świata pójdziemy,
Z pamięcią dobre sprawienie,
W prawdziwej wierze skonanie,
Byśmy się śmierci nie bali,
Z chęcią Tobie duszę dali.

Amen mocnie wyznawamy,
A to zupełnie wierzymy,
Że nas Ty wysłuchać raczysz,
Jakoś obiecał wypełnisz.
Nie dla naszej dostojności,
Ale dla Twojej dobroci.

za: Pieśni duchowne a nabożne nowo zebrane i wydane przez Jana Seklucyana (1897r.) reprint dzieła (1547r.)

20
Adoracja Chrystusa Króla z 1947r podaje na zakończenie jeszcze dwie zwrotki tej pieśni (dwie pierwsze na rozpoczęcie)

Chryste Królu, przyjmij od nas dzięki,
Za to, cośmy dotąd z Twojej ręki.
Odebrali mimo niegodności,
Racz odpuścić nasze niewdzięczności.
Teraz chcemy sercem i ustami
Wołać, prosić: Króluj, Chryste, nam!
Ty, co w Hostii świętej mieszkasz z nami,
Bądź na wieki królem naszym sam.

Panie Jezu, uznajemy Ciebie.
Królem w szczęściu jako i potrzebie.
I pragniemy Twymi poddanymi
Zawsze, wszędzie być Tobie wiernymi.
Panuj nad naszymi rodzinami;
Niech Twa wola spełnia się w nich wciąż.
Obdarzaj nas Twoimi łaskami,
Wszystkie sługi Twoje z Sobą zwiąż.

Mel.: O Maryjo, czemu biegniesz w niebo. (http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,906.0.html)
za: Adoracja Chrystusa Króla (1947r.)

21
Czasie Oyczyzny srodze opłakany,
I w zamieszaniu jest praktykowany,
Ody widzisz wolność na schyłku, ,
Przybądź" o! Kostko w posiłku.
 
Bez Wodza woysko, Tron Polski bez Pana
Senat bez Rady, jakby łódź strzaskana.
Łzami wyrazić niesława,
Twóy Tron, Maiestat, Buława.
 
A lub bez Prawa nieprzyjaciel hardy,
Grassuje śmiało, dosyć czyniąc wzgardy,
W nas rozerwane są siły,
Serca, i śmiałość zwątpiły.
 
W takiey rozpaczy przybądź nam ochoczy
Ziemskiey nadziei, gdy nie masz pomocy,
Przybądź jedyny Patronie,
Ku Twey Oyczyzny obronie.
 
Bądź tarczą Kostko w Tobie szczęścia losy,
Orle Sarmacki wzbiy się pod Niebiosy
A gorącemi prośbami,
Przyczyń się Kostko za nami,
 
Wszakźeś Oyczyznie Oycem, nie Oyczymem,
Świadkiem jest tego Wiedeń i z Chocimem,
Zkąd pamięć Turków zniesienia,
Jest mocą Twego Imienia.
 
Niechże się chlubi twym wolnym zaszczytem.
Ruski Kray, Litwa, cała Polska przytem,
Przybądź o! Święty Stanisławie,
Znieś od nas wszystko bezprawie.
 
Uniwersalny Polski Opiekunie,
Nayukochańszy Chrystusa Piastunie,
Oddal frasunki, i troski,
Przebłagay Majestat Boski.

Amen,

za: Nabożeństwo do Świętego Stanisława Kostki w Kościele Parafialnym Krotoszynskim przez Braci i Siostry Bractwa Tegoż; w każdy Poniedziałek z pobożnością odbywane, w skutek Ustawy naywyższey Władzy Pasterskiey Apostolskiey z dnia 16go października 1824 r

22
Doyzrzały Mędrcu w wieku młodocianym,
Bądź i Ty w pieniach moich wspominanym.
Tyś mi szczególniey pomiędzy Patrony,
Od mey młodości został policzony.

Jest to Stanisław Kostka Polskie plemię,
Zaraz z małości wywyższon nad ziemię,
W Matce Imieniem Jezus naznaczony,
Mawiał: że światu nie był urodzony.
 
I żył jak Anioł na Boga patrzący,
Skromny, Wesoły, w modlitwie gorący,
Ciało mu było, jak przeciw istocie
Omdlewśł w żartów wszetecznych ochocie.
 
Miłość mu Boska, piersi rozpalała,
Woda ich słabość ochładzać musiała.
I tu gorący duch nad ludzkie Syny,
Zdał się należeć miedzy Serafiny.
 
Brat mu swem biciem ludzkie przyrodzenia
Wspominał: Lecz ón znosił uprzykrzenie,
Jakby razami duch niedotykalny,
I Brata potym zyskał tryumfalny.
 
Anielski pokarm dwa razy Barbara
Od takich cudów Opiekunka stara,
Przez Święte jemu przyniosła Anioły,
Gdy na zwyczayne nie stać było stoły,
 
A Matka jego naylepsza Marya,
Która niewinnym, iak Aniołom sprzyia,
Jezusa Dziecię na ręce mu dała,
Do Towarzystwa Syna, iść kazała.
 
I poszedł z Wiednia do Rzymu, a cuda
Za nim; kryiąc go od gonitwy luda.
Ślubił po całym choćby świecie chodzić;
Byle Boskiemu głosowi dogodzić.
 
Oyciee groźnymi odwieść go kaydany,
Chciał od Zakonu. Lecz ón zapłakany,
Żalił sie Oyca prostoty: a garki
Myć z Boską wolą, przeniósł nad folwarki.
 
I doszedł wyższych nad krzesła honorów,
Prawdziwćy chwały nie chybiaiąc torów,
Wiecey łask z Nieba pamiętnych szafował;
Niż by był Zamki obalne murował.
 
O! Serce mądre, Serce rozgorzałej
W sobie pokorne, w Stwórcy zaufałe,
Niegodny proszę: niech aby w starości,
Siągnę skutecznie, Twoiey rostropności.
 
Kostka ogródka Jezusa wdzięcznego
Śliczna Lilio. Oyca Ignacego
Prawdziwy Synu, niech Twoie zasługi j
Odpłacą w Niebie grzechów moich długi,
 
Polski Fenixie, płomieniem miłości
Boskiey spalony, ah! wdzięczney wonności,
Cnót Twych Anielskich, day nam naśladować,
A w Niebie z Tobą na wieki królować,

Amen,

za: Nabożeństwo do świętego Stanisława Kostki w Kościele Parafialnym Krotoszynskim przez Braci i Siostry Bractwa Tegoż; w każdy Poniedziałek z pobożnością odbywane, w skutek Ustawy naywyższey Władzy Pasterskiey Apostolskiey z dnia 16go października 1824 r

23
Litanie / Odp: Tekla św I, II (23.IX)
« dnia: 22-09-2010, 21:33:34 »
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Teklo, czysta Panno, Apostoła Pawła duchowa córko i przez niego do wiary Chrystusowej nawrócona,
Święta Teklo, słuchająca Słowa Bożego i wiernie usługująca świętemu Apostołowi Pawłowi,
Święta Teklo, dla miłości Chrystusa z ziemskiego oblubieńca rezygnująca,
Święta Teklo, od pogańskiej matki twojej różnymi sposobami i biciem od Chrystusa odwodzona,
Święta Teklo, przez oblubieńca twego o wiarę w Chrystusa oskarżona,
Święta Teklo, którą bałwochwalczy kapłani do ofiar bożkom przymusić nie zdołali,
Święta Teklo, na spalenie żywcem skazana,
Święta Teklo, która znakiem Krzyża świętego stos płonący żegnając, przez deszcz z nieba spuszczony ugasiła,
Święta Teklo, zgłodniałym lwom na pożarcie do dołu wrzucona,
Święta Teklo, dzikim zwierzętom do nóg na rozszarpanie przywiązana,
Święta Teklo, któraś mocą Bożą od wszystkich mąk uwolniona została,
Święta Teklo, któraś do sędziwego wieku wiernie Bogu służyła,
Święta Teklo, któraś wiele dusz Chrystusowi pozyskała i do Chrztu świętego przyprowadziła,
Święta Teklo, pewna ucieczko w różnych kłopotach i beznadziejnych sprawach,
Święta Teklo, matko wszystkich wdów, sierot i w długach uwikłanych,
Święta Teklo, od ojców świętego Kościoła osobliwie wychwalana i czczona,
Święta Teklo, która wszystkim uciekającymi się do ciebie pociechę i ratunek Boski upraszasz,
Święta Teklo, do której grobu chrześcijanie z pobożnością pielgrzymowali,
Święta Teklo, zwierciadło i przykładzie dziewic,
Święta Teklo, Panno i Męczenniczko,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W.: Módl się za nami, święta Teklo, Męczenniczko,
O.: Abyśmy się stali uczestnikami Twoich zasług u Boga i obietnic Jego.
Módlmy się.
Boże, któryś Dziewicę i Męczenniczkę, świętą Teklę, obrał sobie za oblubienicę i szczególniejszymi łaskami Ją obdarował na pomoc i pocieszenie wiernych Twoich, daj nam, przez Jej święte zasługi i skuteczną przyczynę, abyśmy w ciemnościach naszych, przez łaskę Twoją oświeceni, od wszelkiego zła duszy i ciała uwolnieni, prośby naszej pożądany skutek otrzymać mogli. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

za: Litanie, Michalineum 2001

 

24
Litanie / Tekla św I, II (23.IX)
« dnia: 22-09-2010, 21:32:48 »
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, módl się za nami,
Święta Boża-Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Teklo,
Czysta Panno jeszcze w pogaństwie świętego apostoła Pawła duchowna córko, i od niego najpierwsza do wiary Chrystusowej nawrócona,
Pilnie słuchająca słowa Bożego,
Wiernie usługująca świętemu apostołowi Pawłowi,
Świętego apostoła w  więzieniu żywiąca,
Z miłości Chrystusowej ziemskim oblubieńcem gardząca,
Od pogańskiej matki swej różnemi sposobami od Chrystusa odwodząca,
Od rodziców Twoich dla wiary katolickiej okrótnie zbita,
Od oblubieńca Twego Tamirydy przed tyranem za wiarę Chrystusa oskarżona,
Od bałwochwalskich kapłanów do ofiar przymuszana,
Na żywo-spalenie od tyrana skazana,
Któraś znakiem krzyża św. ogień przeżegnawszy przez deszcz z nieba spuszczony, ten pożar zgasiła,
Okrutnym lwom na pożarcie do dołu wrzucona,
Dzikim wołom do nóg przywiązana na rozszarpanie,
Któraś mocą Boską, od wszystkich męk wolną została,
Pierwsza męczenniczko i panno białogłowej płci,
Któraś zacną, Tryfeme, i cały dom do Chrystusa nawróciła,
Któraś przez aniołów świętych do Selejcyi na górę wysoką zaniesioną była,
Któraś aż do roku dziewięćdziesiątego wieku swego wiernie na tej górze Bogu służyła,
Któraś tam od oblubieńca Twego Chrystusa często nawiedzaną bywała,
Któraś wiele dusz Chrystusowi pozyskała i do chrztu świętego przyprowadziła,
Któraś jest najpewniejszą ucieczką w różnych uciskach i zdesperowanych sprawach,
Któraś jest matką wszystkich wdów, sierót i w długach uwikłanych chrześcijan,
Któraś blisko tronu Boskiego jako wspomożycielka posadzona,
Któraś od ojców św. osobliwie wychwalona i uczczona,
Która wszystkim uciekającym się do Ciebie nieomylną pociechę i ratunek Boski upraszasz,
Do której grobu chrześcijanie ze wszystkich czaści świata pielgrzymowali,
Zwierciadło i przykładzie panien całego świata,
Pociecho i ukontentowanie Boga ojca przedwiecznego,
Jedyna służebnico Syna Boskiego oblubieńca Twego,
Najszczęśliwsze mieszkanie i przybytku Ducha św.
O święta Teklo panno i męczenniczko,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmił. s. n. n.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson  Chryste elejson. Kyrie elejson.
Ojcze nasz, Zdrowaś Mary a, i t, d.
V. Módl się za nami, święta Teklo najpierwsza z panien męczenniczko.
R. Abyśmy się stali godnymi uczestnikami Twoich zasług
u Boga i obietnic Jego.

Módlmy się:
Boże, któryś świętą pannę męczenniczkę Twoją Teklg jako pierwiastki z ciemności pogańskich obrał sobie za oblubienicę, osobliwemi łaskami i przywilejami ją udaro-wawszy, na pomoc i pociechę wiernych Twoich. Daj nam przez Jej święte zasługi i skuteczną przyczynę, abyśmy w ciemnościach grzechów naszych przez łaskę Twoją, oświeceni, od wszelkiego złego duszy i ciała uwolnieni, prośby naszej pożądany skutek otrzymać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa.
O święta Teklo! prosimy Cię pokornie teraz zawczasu, póki przy zupełnem zdrowiu i rozumie jesteśmy, aby na ówczas, gdy kapłan nad umierającem ciałem naszem będzie wzywał imienia Twego przybyć raczyłaś, i ratować nas, abyśmy sercem i usty nabożnie wymawiając najsłodsze imiona, Jezus, Marya, Józef, życie nasze w łasce Boskiej zakończyli, spraw to patronko nasza, żeby sędzia sprawiedliwy, był na ten czas miłosierny i łaskawy dla nas, kiedy zaś św. archanioł Michał sprawy nasze położy na wadze, przybądź Teklo święta z najbłogosławieńszą. Matką Boską, z świętym aniołem stróżem naszym, i patronkami świętemi, dopomóż odpędzać szatana, żebyśmy wieczność szczęśliwą zaczynając, mówić wesoło mogli: Niech będzie Bóg pochwalony wiecznie, żeśmy znaleźli łaskę i miłosierdzie Jego.
Anen.

za: "Droga do szczęścia prawdziwego. Książka do nabożeństwa dla wygody katolickich chrześcijan, zawierająca: modlitwy, nauki i pieśni na cały rok i do każdej potrzeby zastosowane"1853r

25
Litanie / Odp: M.B. SAletyńska I, II (19IX)
« dnia: 19-09-2010, 10:08:26 »
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami!
Maryjo Saletyńska, Królowo i Matko ludzi,
Maryjo Saletyńska, żywy wzorze miłości,
Maryjo Saletyńska, Przykładzie skromności i prostoty,
Maryjo Saletyńska, Wzorze uległego posłuszeństwa,
Matko, która płaczesz nad złem i niedolą grzeszników,
Matko, która z dobrocią zalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali,
Matko, która nieustannie wstawiasz się za nami,
Matko, która nas upominasz, byśmy święcili dzień święty,
Matko, która wypominasz nam bluźnierstwa,
Matko, która nas nakłaniasz do opanowania i wstrzemięźliwości,
Matko, która nas zachęcasz do modlitwy rano i wieczorem,
Matko, która wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności,
Matko, która z trwogą przypominasz światu o karze za grzechy,
Matko, która obiecujesz nawróconym liczne łaski,
Matko, która troszczysz się o nasz chleb powszedni,
Matko, która pragniesz, by cały lud Boży poznał Twoje objawienie,
Matko, która nas powołujesz do gorliwego apostolstwa,
Matko, która chcesz nas uczynić gorliwymi pomocnikami,
Matko, która nam dajesz źródło wody cudownej,
Matko, która leczysz wszystkie choroby,
Posłanniczko Miłosierdzia Bożego,
Pośredniczko pokuty i zadośćuczynienia,
Opiekunko biednych i dzieci,
Światło zaślepionych i błądzących,
Pocieszycielko chorych i strapionych
Orędowniczko cierpiących,
Nadziejo rozpaczających,
Matko Kościoła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P: Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników!
O: Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który w nieskończonym Twym miłosierdziu zesłałeś na Górę Saletyńska Swą Matkę Najdroższą, aby nas nakłaniała do spełniania obowiązków chrześcijańskich; spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom, złagodzili przez naszą pokutę Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki.
O: Amen.

za: "Litanie" Michalineum 1983r.

Strony: [1] 2 3 ... 19