Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wątki - Jantek_gall

Strony: [1] 2 3 ... 12
1
Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na wystawę mojej kolekcji starych modlitewników i śpiewników.
Wystawa odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Białym Dunajcu. Wystawa będzie połączona z wykładem na temat zawartości kolekcji oraz z promocją projektu "Nowe Laudate.pl"
Więcej na temat wystawy można znaleźć na stronie wydarzenia na fejsie pod adresem: https://www.facebook.com/events/432491256873086/?source=1

2
Szwarc, mydło i powidło / Pieśni na Boże Ciało
« dnia: 28-06-2011, 19:14:51 »
Trochę musztarda po obiedzie ale myślę, że na przyszły rok się przyda. Na portalu laudate.pl zebrałem ok 50 pieśni na Boże Ciało z zacnych źródeł (żadnych nowomodnych pomysłów) są dostępne pod adresem:
http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=120&Itemid=92

3
Szwarc, mydło i powidło / Serwis Wielkopostny
« dnia: 18-04-2011, 11:40:50 »
Wiem że to trochę musztarda po obiedzie ale może na wielki tydzień komuś się przydać. Zebrałem trochę modlitw i nabożeństw ze starych modlitewników. Są do wykorzystania w serwisie wielkopostnym na portalu laudate.pl pod adresem
http://laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2211&Itemid=55
zapraszam do korzystania :)

4
Pieśni Ojczenaszowe / Ojcze nasz, któryś jest w niebie II
« dnia: 27-01-2011, 10:01:40 »
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Nie racz gardzić tem wołaniem!
Kornie dziś prosimy Ciebie,
Niebo uczyń nam mieszkaniem.

Święć się imię Twoje, Boskie,
Niechaj zabrzmi Twoja chwała;
Spraw, by w naszej ziemi polskiej,
Cześć Twa z każdym dniem wzrastała.
 
Niechaj cały świat Cię chwali,
Twoje Imię niech wysławia,
Daj, abyśmy się nie bali
Gromić zbrodnie i bezprawia.

Przyjdź Królestwo Twoje, święte:
Panie, Ty rządź, władaj nami;
Niech niezgody te przeklęte
Zginą wraz z wichrzycielami.

Niechaj spokój zapanuje,
Tu na ziemi, jak jest w niebie,
J niech każdy z nas miłuje
Brata swego, jakby siebie.

Bądź Twa wola, o nasz Panie,
Jako w niebie tak na ziemi;
Daj, nich będzie jedna zdanie:
Służyć Tobie wraz Świętemi.

Niechaj wiernie Twe rozkazy
Wypełniamy wszyscy społem,
Znosząc chętnie bóle, razy,
Gardząc ziemskim tym padołem.

Ojcze! chleba powszedniego
Daj nam dzisiaj, kornie prosim;
Użycz roku pomyślnego
O to modły tu zanosim.

Gdy nakarmisz nasze dusze
Ciałem Swojem i Swem słowem,
Nie ustraszą nas katusze:
Walczyć będziem z męstwem nowem.

I odpuść nam błędy, grzechy,
Jak my naszym winowajcom,
Którzy, gwoli swej uciechy,
Dali nas na łup potwarcom.

Przebacz, jak my przebaczamy
Tym, którzy nas pokrzywdzili;
Odpuść, jak my odpuszczamy
Tym, którzy nas oczernili.

I nie wwódź nas w pokuszenie,
Chroń nas od piekielnych sideł;
Niechaj Twoje wspomożenie
Strzeże nas od złych mamideł.

Naucz nas nie wierzyć światu,
ni tym, co to zmowy knują:
Brata, burząc przeciw bratu,
Tylko kraj nasz tem rujnują.

Ale zbaw nas ode złego
I od grzechu ustrzeż, Boże,
Od nieszczęścia też każdego,
Jeśli tylko to być może.

Panie! daj nam śmierć szczęśliwą
Przebaczywszy przewinienia,
Podaj rękę litościwą
Wybaw nas od potępienia.

Amen daj to, Boże drogi,
Niechaj Ciebie chlwalim wiecznie;
Niech po śmierci pod Twe nogi
Złożym skarby swe bezpiecznie.

tekst : Leon  Mnich
za: Skarb Domowy. Kalendarz na rok 1907

5
Pieśni mszalne / Wespół tu teraz wszyscy Boga wychwalajmy
« dnia: 10-11-2010, 23:26:20 »
Wespół tu teraz wszyscy Boga wychwalajmy,
Mszy świętej z nabożeństwem wielkiem posłuchajmy,
aby się ta ofiara Bogu spodobała,
jak nas naucza wiara, niech Mu będzie chwała.
 
Na Gloria.
Chwała Tobie, o Boże! brzmi na wysokości,
daj nam, prosimy, pokój tu na téj nizkości
byśmy zawsze bezpiecznie chwałę Twą śpiewali,
k'Tobie się co moment w łasce przybliżali.
 
Na Graduale.
Dzięk' bądź Ci Jezu miły, za to żeśm' z litości
Ewangelią wzięli, w której powinności
nasze są wyrażone, przez ich tu spełnianie
będzie nam udzielone w niebie przebywanie.
 
Na Credo.
Jeden Bóg jest, wierzymy, wieczny, niepojęty,
trzy w nim równe osoby; Ojciec, Syn, Duch święty,
Ojciec, Stwórca przedwieczny, Syn płód wieczny Jego,
który się stal człowiekiem dla stworzenia swego.
 
Na Offertorium.
Przyjmij, Boże łaskawy, wonność tej ofiary,
którąć przez ręce swoje podług naszej wiary,
Twój kapłan ofiaruje, Boże nasz łaskawy.
kieruj według Twej świętej woli naszy sprawy.
 
Trzymaj nas zawsze w Twojej świętej Opatrzności,
daj co nam tu potrzeba do naszej żywności,
udzielaj nam pogody, a też puść deszcz z nieba,
ile rodzajom ziemskim tutaj go potrzeba,

Na Sanctus.
Jako Anieli w niebie Święty, Święty, Święty,
śpiewając, chwalą Ciebie, Boże niepojęty,
tak z nas każdy na ziemi niechaj z wszystkiej chęci
uczynkami dobrymi Imię Twoje święci.

Po Podniesieniu
Którzy Cię w tej świętości obecnego czcimy,
niechaj w niebie na Twoje oblicze patrzymy,
tylko nas obmyj we krwi Twojej z naszych złości,
a zapal serca nasze ogniem Twej miłości.
 
Na Agnus Dei.
Nie jestem ja godzien tej łaski mój Panie,
abyś wszedł pod serca mojego mieszkanie,
Ty ale z niegodnego uczyń godnym Ciebie
abym mieszkańcę Boga mógł dziś mieć u siebie.

Udziel nam Twej łaski, póki tu żyjemy,
wszak nic bez łaski Twej czynić nie możemy,
daj, byśmy Ciebie szczerze nad wszystko kochali
a potem się po śmierci do nieba dostali.
 
Po Ite missa est.
Błogosław nam, Panie, na końcu Mszy świętej
miłości rozlanie Twojej niepojętej,
podczas niej niech nas ludzi skutecznie pobudzi,
kochać z wszystkich sił Ciebie a bliźnich jak siebie.
Amen

za: Wybór najosobliwszych nabożeństw i pieśni : na duchowną pociechę i pożytek ludzi pobożnych, z różnych ksiąg zebranych (1846r)

6
Pieśni Ojczenaszowe / W Imię Ojca w Imię Syna
« dnia: 10-11-2010, 23:24:22 »
W Imię Ojca, w Imię Syna
i w Imię Ducha świętego,
niech się modlitwa zaczyna
ucznia Chrystusowego,
która od Chrystusa Pana,
Zbawiciela naszego,
Apostołom jest podana
od Ojca niebieskiego.
 
Ojcze nasz, Boże przedwieczny!
któryś w niebie, na ziemi,
na każdem miejscu obecny,
oto Ciebie prosimy!
niech Cię wszyscy ludzie znają
być Ojcem dobrotliwym,
niech Cię godnie wychwalają
żywotem świątobliwym.
 
Pomnażaj królestwo cnoty,
królestwo Syna Twego,
użycz łaski i ochoty,
byśmy do zgonu swego
świętą wolę Twą czynili,
i jak wierni poddani,
tak ją na ziemi pełnili,
jako w niebie wybrani.
 
Daj nam chleba powszedniego,
daj, co wiesz, że pomoże,
odwróć co jest szkodliwego,
bądź Ojcem naszym, Boże!
odpuść nasze nieprawości,
nam niegodnym grzesznikom,
jak my naszym z Twej miłości
odpuszczamy dłużnikom.
 
Nie wódź nas na pokuszenie!
gdy w pokusę wpadniemy,
tedy daj nam zwyciężenie,
pokornie Cię prosimy,
od grzechu i wszego złego
uchowaj nas, o Panie!
do zgonu życia naszego,
daj nam w dobrem wytrwanie.
Amen.

Wybór najosobliwszych nabożeństw i pieśni : na duchowną pociechę i pożytek ludzi pobożnych, z różnych ksiąg zebranych (1846r)

7
Pieśni na Wielki Post / Człowiek drogę cnót porzucił
« dnia: 06-11-2010, 22:43:50 »
Człowiek drogę cnót porzucił,
Z niebem i z sobą się skłócił;
Sam Bóg wśród ludzi przychodzi,
Niespokojne plemię godzi!
 
Co naucza, zaraz ziści,
Pracuje, nam dla korzyści.
Nieść mu z nami ciężar miło,
By lżej człowiekowi było.

0 dobro nasze stroskany,
Odpoczywał zmordowany!
Znosił niewczas, głód, pragnienie,
Niszczy go ludzkie zbawienie.
 
Cóż mu oddał ród zacięty?
Przyszedł do swych, nieprzyjęty.
Jeszcze nań potwarz włożyli,
I ludzie, Boga sądzili.
 
Wycierpiał policzki, bicze,
I więzienie niewolnicze;
Sprawca wolności człowieka,
W ciemnym lochu śmierci czeka.
 
Potem go na śmierć wiedziono,
Z ciernia koronę włożono,
Gwoździami na krzyż przybito,
I włócznią bok mu przeszyto.
 
Tak świętą krwią zlany cały,
Umarł sromotnie Pan chwały!
I gdy w ludziach twarda dusza,
Cała natura się wzrusza.

Drży ziemia, słońce zaćmione!
Groby zmarłych otworzone,
W przestrzeniach nieba głos kwili:
Ludzie, Chrystusa zabili.
 
Boże! miłość i złość była,
Co cię o śmierć przyprawiła!
Najwyżej każda się wznasza,
Miłość Twoja, a złość nasza.
 
Te gromy karać nas bieżą!
Lecz w któreż miejsce uderzą
Twe pioruny niewstrzymane,
By niebyło krwią Twą zlane?
 
Raczej miej litość nad nami,
Twojemi winowajcami,
I niechaj miecz Twój nietyka,
Pokornej szyi grzesznika.

za: Modlitwy dla użytku Chrześcijan Katolików (1835r.)

8
Szwarc, mydło i powidło / Modlitwy za zmarłych
« dnia: 01-11-2010, 18:03:46 »
Zgromadziłem dość fajny zestaw modlitw za zmarłych ze starych modlitewników, może może się komuś przydadzą są na portalu Laudate.pl pod adresem:
http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4085&Itemid=55

9
Pieśni na Adwent / Chwila wielka, chwila święta
« dnia: 24-10-2010, 09:50:27 »
Chwila wielka, chwila święta,
W Przedwiecznego woli wszczęta,
Przez proroków spodziewana
Ma się spełnić w przyjściu Pana.
 
Zejdzie słońce bez zachodu,
Zstąpi promień do ciemnicy,
Gwoli świętej tajemnicy
Wstanie rószczka z Jesse rodu,
 
Z niej za sprawą Boskiej siły.
Miły niebu, ziemi miły
Kwiat zakwitnie nieodwłocznie,
I Duch święty na nim spocznie.
 
Przyjdzie cnoty panowanie,
Dzień nadejdzie odrodzenia,
Że się światłem staną cienia
Że się Słowo Ciałem stanie.
 
Jak rzeczono przed wiekami,
Bóg zamieszka między nami,.
Serc ofiarę przyjmie w darze,
W niebie Ojca synom w skazę.
 
W synów świętą miłość wleje,
Tym przepuści, co kochali,
A imieniem cnót pochwali:
Wiarę, Miłość i Nadzieję.
 
Przyjdź niebawem, i czekanie
W radość świata przemień Panie!
Wyuczony Twemi słowy,
Człek Cię witać będzie nowy

Wzięci z serc wdzięczności pienie
Do stóp Twego majestatu;
Bo to Bóg, co Syna światu
Szle na świata odrodzenie. Amen.


za: Modlitwy dla użytku Chrześcijan Katolików (1835r.)

10
Pieśni Ojczenaszowe / Ojcze nasz, któryś jest w niebie
« dnia: 04-10-2010, 13:12:17 »
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
Nas wszystkich wzywasz do siebie
Nauczył nas Twój syn miły,
Byśmy się Tobie modlili
Usty i sercem wyznawali,
A w tobie nic nie wątpili.

Rozmnóż naszą bracką miłość,
Któryś przekazał nam jedność,
Byśmy w spólnej zgodzie żyli,
Dobroci twej wdzięczni byli,
Żebyśmyć wiernie służyli,
Słowo Twoje miłowali.

Święć się w nas imię Twe święte,
Któreś Ty przyjął za wzięte,
Pociesz k Tobie wołające,
Nas słowa Twego pragnące,
Prowadź na drodze prawdziwej,
Ku czci, ku chwale sławy Twej.

Niech przyjdzie królestwo Twoje,
Oddal od nas niepokoje,
Nawróć turki i kacerze,
I wszystki Twych sług morderze,
Co w swej ufają mądrości,
W swych siłach i też w świętości.

Racz nas Ojcze nasz pocieszyć,
Królestwo Twoje rozmnożyć,
Daj byśmy wiernie służyli,
Ciebie samego chwalili,
Daj nam w ciężkościach cierpliwość,
A obróć je w wieczną radość.

Bądź Twa wola miły Panie,
Na ziemi jako na niebie,
Racz ująć przeciwniki Twe,
Nad wolą twoją uporne,
Którzy dla dochodów zwykłych
Mocnie bronią grzechów jawnych.

Racz nas dzieci Twe pocieszyć
Wszystki k nam jedność przyłączyć,
Według woli Twej chcące żyć.
Wspomóż nas wszystkich na ziemi
Daj, byśmyć posłuszni byli,
Zawżdy Tobie k woli żyli.

Daj nam chleba powszedniego,
Życz nam wszego potrzebnego,
Byśmy mogli poczciwie żyć.
Racz domostwem nas opatrzyć,
Wszak nam to Syn Twój obiecał,
Gdy nas za syny sposobił

Daj ludziom stanu wszelkiego,
By każdy z serca prawego,
Ciebie zbawiciela uznał,
Złość porzucił, pokutował,
Ciebie nad wszystko miłował,
W Tobie nadzieję pokładał.

Odpuść nam nasze winy,
My się z nich dawamy winni,
Naszym bliźnim odpuszczamy,
Twej świętej łaski żądamy;
Znamy, żeśmy Cię gniewali,
Potępienie zasłużyli.

Według Twej sprawiedliwości
Nie chciej nas sędzić ze złości,
Ale z ojcowskiej miłości;
Przebaczaj nasze krewkości,
Bo nasze sprawiedliwości
Nic nie są krom Twej dobroci.

Naszym też nieprzyjacielom
Użycz tej łaski, co i nam,
Którzy nas prześladują,
Niebogobojnie szacują,
Daj aby Cię też uznali,
I łaskę Twą otrzymali.

Nie wodź nas w żadną pokusę,
Ale poćwierdź każdą duszę,
Byśmy się mocne bronili,
Według słowa Twego żyli,
Wdzięcznieć z pilnością służyli,
Wszego się złego chronili.

Albowiem nasz nieprzyjaciel,
Zły duch przewrotny kusiciel.
Pokusy nam ciężkie stroi,
Chytrością nas w złość przywodzi,
Daj nam baczność i też stałość,
Potłum bydlą chytrość i złość.

Wybaw nas od wszego złego,
Dusznego i cielesnego,
Bo czasy nasze i miejsce,
Niebezpieczne na tym świecie,
Wszędy wielkie fałszywości,
Pełen świat okrutnych złości.

Daj nam ostatniej godziny,
Gdy z tego świata pójdziemy,
Z pamięcią dobre sprawienie,
W prawdziwej wierze skonanie,
Byśmy się śmierci nie bali,
Z chęcią Tobie duszę dali.

Amen mocnie wyznawamy,
A to zupełnie wierzymy,
Że nas Ty wysłuchać raczysz,
Jakoś obiecał wypełnisz.
Nie dla naszej dostojności,
Ale dla Twojej dobroci.

za: Pieśni duchowne a nabożne nowo zebrane i wydane przez Jana Seklucyana (1897r.) reprint dzieła (1547r.)

11
Czasie Oyczyzny srodze opłakany,
I w zamieszaniu jest praktykowany,
Ody widzisz wolność na schyłku, ,
Przybądź" o! Kostko w posiłku.
 
Bez Wodza woysko, Tron Polski bez Pana
Senat bez Rady, jakby łódź strzaskana.
Łzami wyrazić niesława,
Twóy Tron, Maiestat, Buława.
 
A lub bez Prawa nieprzyjaciel hardy,
Grassuje śmiało, dosyć czyniąc wzgardy,
W nas rozerwane są siły,
Serca, i śmiałość zwątpiły.
 
W takiey rozpaczy przybądź nam ochoczy
Ziemskiey nadziei, gdy nie masz pomocy,
Przybądź jedyny Patronie,
Ku Twey Oyczyzny obronie.
 
Bądź tarczą Kostko w Tobie szczęścia losy,
Orle Sarmacki wzbiy się pod Niebiosy
A gorącemi prośbami,
Przyczyń się Kostko za nami,
 
Wszakźeś Oyczyznie Oycem, nie Oyczymem,
Świadkiem jest tego Wiedeń i z Chocimem,
Zkąd pamięć Turków zniesienia,
Jest mocą Twego Imienia.
 
Niechże się chlubi twym wolnym zaszczytem.
Ruski Kray, Litwa, cała Polska przytem,
Przybądź o! Święty Stanisławie,
Znieś od nas wszystko bezprawie.
 
Uniwersalny Polski Opiekunie,
Nayukochańszy Chrystusa Piastunie,
Oddal frasunki, i troski,
Przebłagay Majestat Boski.

Amen,

za: Nabożeństwo do Świętego Stanisława Kostki w Kościele Parafialnym Krotoszynskim przez Braci i Siostry Bractwa Tegoż; w każdy Poniedziałek z pobożnością odbywane, w skutek Ustawy naywyższey Władzy Pasterskiey Apostolskiey z dnia 16go października 1824 r

12
Doyzrzały Mędrcu w wieku młodocianym,
Bądź i Ty w pieniach moich wspominanym.
Tyś mi szczególniey pomiędzy Patrony,
Od mey młodości został policzony.

Jest to Stanisław Kostka Polskie plemię,
Zaraz z małości wywyższon nad ziemię,
W Matce Imieniem Jezus naznaczony,
Mawiał: że światu nie był urodzony.
 
I żył jak Anioł na Boga patrzący,
Skromny, Wesoły, w modlitwie gorący,
Ciało mu było, jak przeciw istocie
Omdlewśł w żartów wszetecznych ochocie.
 
Miłość mu Boska, piersi rozpalała,
Woda ich słabość ochładzać musiała.
I tu gorący duch nad ludzkie Syny,
Zdał się należeć miedzy Serafiny.
 
Brat mu swem biciem ludzkie przyrodzenia
Wspominał: Lecz ón znosił uprzykrzenie,
Jakby razami duch niedotykalny,
I Brata potym zyskał tryumfalny.
 
Anielski pokarm dwa razy Barbara
Od takich cudów Opiekunka stara,
Przez Święte jemu przyniosła Anioły,
Gdy na zwyczayne nie stać było stoły,
 
A Matka jego naylepsza Marya,
Która niewinnym, iak Aniołom sprzyia,
Jezusa Dziecię na ręce mu dała,
Do Towarzystwa Syna, iść kazała.
 
I poszedł z Wiednia do Rzymu, a cuda
Za nim; kryiąc go od gonitwy luda.
Ślubił po całym choćby świecie chodzić;
Byle Boskiemu głosowi dogodzić.
 
Oyciee groźnymi odwieść go kaydany,
Chciał od Zakonu. Lecz ón zapłakany,
Żalił sie Oyca prostoty: a garki
Myć z Boską wolą, przeniósł nad folwarki.
 
I doszedł wyższych nad krzesła honorów,
Prawdziwćy chwały nie chybiaiąc torów,
Wiecey łask z Nieba pamiętnych szafował;
Niż by był Zamki obalne murował.
 
O! Serce mądre, Serce rozgorzałej
W sobie pokorne, w Stwórcy zaufałe,
Niegodny proszę: niech aby w starości,
Siągnę skutecznie, Twoiey rostropności.
 
Kostka ogródka Jezusa wdzięcznego
Śliczna Lilio. Oyca Ignacego
Prawdziwy Synu, niech Twoie zasługi j
Odpłacą w Niebie grzechów moich długi,
 
Polski Fenixie, płomieniem miłości
Boskiey spalony, ah! wdzięczney wonności,
Cnót Twych Anielskich, day nam naśladować,
A w Niebie z Tobą na wieki królować,

Amen,

za: Nabożeństwo do świętego Stanisława Kostki w Kościele Parafialnym Krotoszynskim przez Braci i Siostry Bractwa Tegoż; w każdy Poniedziałek z pobożnością odbywane, w skutek Ustawy naywyższey Władzy Pasterskiey Apostolskiey z dnia 16go października 1824 r

13
Litanie / Tekla św I, II (23.IX)
« dnia: 22-09-2010, 21:32:48 »
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, módl się za nami,
Święta Boża-Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Teklo,
Czysta Panno jeszcze w pogaństwie świętego apostoła Pawła duchowna córko, i od niego najpierwsza do wiary Chrystusowej nawrócona,
Pilnie słuchająca słowa Bożego,
Wiernie usługująca świętemu apostołowi Pawłowi,
Świętego apostoła w  więzieniu żywiąca,
Z miłości Chrystusowej ziemskim oblubieńcem gardząca,
Od pogańskiej matki swej różnemi sposobami od Chrystusa odwodząca,
Od rodziców Twoich dla wiary katolickiej okrótnie zbita,
Od oblubieńca Twego Tamirydy przed tyranem za wiarę Chrystusa oskarżona,
Od bałwochwalskich kapłanów do ofiar przymuszana,
Na żywo-spalenie od tyrana skazana,
Któraś znakiem krzyża św. ogień przeżegnawszy przez deszcz z nieba spuszczony, ten pożar zgasiła,
Okrutnym lwom na pożarcie do dołu wrzucona,
Dzikim wołom do nóg przywiązana na rozszarpanie,
Któraś mocą Boską, od wszystkich męk wolną została,
Pierwsza męczenniczko i panno białogłowej płci,
Któraś zacną, Tryfeme, i cały dom do Chrystusa nawróciła,
Któraś przez aniołów świętych do Selejcyi na górę wysoką zaniesioną była,
Któraś aż do roku dziewięćdziesiątego wieku swego wiernie na tej górze Bogu służyła,
Któraś tam od oblubieńca Twego Chrystusa często nawiedzaną bywała,
Któraś wiele dusz Chrystusowi pozyskała i do chrztu świętego przyprowadziła,
Któraś jest najpewniejszą ucieczką w różnych uciskach i zdesperowanych sprawach,
Któraś jest matką wszystkich wdów, sierót i w długach uwikłanych chrześcijan,
Któraś blisko tronu Boskiego jako wspomożycielka posadzona,
Któraś od ojców św. osobliwie wychwalona i uczczona,
Która wszystkim uciekającym się do Ciebie nieomylną pociechę i ratunek Boski upraszasz,
Do której grobu chrześcijanie ze wszystkich czaści świata pielgrzymowali,
Zwierciadło i przykładzie panien całego świata,
Pociecho i ukontentowanie Boga ojca przedwiecznego,
Jedyna służebnico Syna Boskiego oblubieńca Twego,
Najszczęśliwsze mieszkanie i przybytku Ducha św.
O święta Teklo panno i męczenniczko,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmił. s. n. n.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson  Chryste elejson. Kyrie elejson.
Ojcze nasz, Zdrowaś Mary a, i t, d.
V. Módl się za nami, święta Teklo najpierwsza z panien męczenniczko.
R. Abyśmy się stali godnymi uczestnikami Twoich zasług
u Boga i obietnic Jego.

Módlmy się:
Boże, któryś świętą pannę męczenniczkę Twoją Teklg jako pierwiastki z ciemności pogańskich obrał sobie za oblubienicę, osobliwemi łaskami i przywilejami ją udaro-wawszy, na pomoc i pociechę wiernych Twoich. Daj nam przez Jej święte zasługi i skuteczną przyczynę, abyśmy w ciemnościach grzechów naszych przez łaskę Twoją, oświeceni, od wszelkiego złego duszy i ciała uwolnieni, prośby naszej pożądany skutek otrzymać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa.
O święta Teklo! prosimy Cię pokornie teraz zawczasu, póki przy zupełnem zdrowiu i rozumie jesteśmy, aby na ówczas, gdy kapłan nad umierającem ciałem naszem będzie wzywał imienia Twego przybyć raczyłaś, i ratować nas, abyśmy sercem i usty nabożnie wymawiając najsłodsze imiona, Jezus, Marya, Józef, życie nasze w łasce Boskiej zakończyli, spraw to patronko nasza, żeby sędzia sprawiedliwy, był na ten czas miłosierny i łaskawy dla nas, kiedy zaś św. archanioł Michał sprawy nasze położy na wadze, przybądź Teklo święta z najbłogosławieńszą. Matką Boską, z świętym aniołem stróżem naszym, i patronkami świętemi, dopomóż odpędzać szatana, żebyśmy wieczność szczęśliwą zaczynając, mówić wesoło mogli: Niech będzie Bóg pochwalony wiecznie, żeśmy znaleźli łaskę i miłosierdzie Jego.
Anen.

za: "Droga do szczęścia prawdziwego. Książka do nabożeństwa dla wygody katolickich chrześcijan, zawierająca: modlitwy, nauki i pieśni na cały rok i do każdej potrzeby zastosowane"1853r

14
Litanie / M.B. Saletyńska I, II (19IX)
« dnia: 19-09-2010, 10:07:27 »
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Królowo i Matko ludzi, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Posłanniczko Miłosierdzia Bożego, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Pośredniczko wszechmocna, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Ofiaro pokuty i zadośćuczynienia, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Ognisko gorliwości i apostolstwa, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Mistrzyni prawdziwej pobożności, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Źródło zbawienia dla biednych grzeszników, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, przypominająca światu sprawiedliwość Bożą i karę za grzechy, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, z dobrocią nalegająca, abyśmy się do Ciebie nieustannie uciekali, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, pragnąca być znaną i wzywaną po całym świecie, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, Przykładzie skromności i prostoty, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, Światło zaślepionych i nieoświeconych, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, potępiająca zmysłowość i bezwstydne uciechy świata, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, nakłaniająca nas do opanowania wstrzemięźliwości, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, wzywająca do posłuszeństwa i uległości, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, przynaglająca grzeszników do nawrócenia i pokuty, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, obiecująca liczne łaski tym, którzy się nawracają, módl się za nami.
Dziewico Saletyńska, zachęcająca sprawiedliwych do gorętszej pobożności, módl się za nami.
Matko Saletyńska, rzewnie płacząca nad złością i niedolą naszą, módl się za nami.
Matko Saletyńska, powstrzymująca ramię Syna na nas rozgniewanego, módl się za nami.
Matko Saletyńska, skarżąca się na nieświęcenie niedzieli i na bluźnierstwa, módl się za nami.
Matko Saletyńska, żaląca się na znieważanie rzeczy świętych, módl się za nami.
Matko Saletyńska, trwożąca swymi groźbami cały świat, módl się za nami.
Matko Saletyńska, troszcząca się o nas, pomimo naszej niewdzięczności, módl się za nami.
Matko Saletyńska, zalecająca modlitwę rano i wieczorem, módl się za nami.
Matko Saletyńska, przypominająca czule Mękę Swego Boskiego Syna, módl się za nami.
Matko Saletyńska, troszcząca się o nasz chleb powszedni, módl się za nami.
Matko Saletyńska, darząca nas źródłem cudownej wody, módl się za nami.
Matko Saletyńska, lecząca wszelkie choroby, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Opiekunko biednych dzieci, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Pocieszycielko chorych i strapionych, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Nadziejo i Pociecho rozpaczających, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Podporo Kościoła pielgrzymującego, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Orędowniczko Kościoła cierpiącego, módl się za nami.
Matko Saletyńska, Chwało Kościoła uwielbionego, módl się za nami.

Przez Twoje żałosne napomnienia spraw, abyśmy byli posłuszni Twemu Synowi, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje obfite łzy wyproś nam żal za grzechy, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje niesłychane cierpienia, uproś nam łaskę zdania się na wolę Bożą w dolegliwościach życia, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje Zjawienie i cuda wzmocnij wiarę i zgodę wzajemną w Twym narodzie, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje spojrzenia zwrócone ku Rzymowi, wzbudź w nas gorliwe przywiązanie do Kościoła katolickiego, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoją niewysłowioną tkliwość spraw, abyśmy Ciebie coraz bardziej kochali, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoją porywającą piękność spraw, abyśmy za niebem tęsknili, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje nowe Wniebowzięcie pociągnij nas wszystkich do Siebie. prosimy Cię, Maryjo.

Baranku Boży, który gładzisz, grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

- Matko Boska Saletyńska - Pojednawczyni grzeszników.
- Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty w nieskończonym miłosierdziu Swoim zesłałeś na saletyńską górę Najdroższą Swą Matkę, aby nas nakłaniała do spełniania chrześcijańskich obowiązków, spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i poruszeni Jej napomnieniami, złagodzili przez naszą pokutę na ziemi Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki. Amen.

15
Pod opieką Stanisława
Orszak młodzieży zostawa,
Których niewinności broni
I opieką swą zasłoni.
 
On im przykład cnoty daje,
Jakie ma mieć obyczaje;
A wśród Bożego zakonu,
Zachowa cnotę do zgonu.

W nieprzyjaźni grzechy mając
I Bogu się podobając.
Usiłował z całej mocy,
Chwalić Boga w dzień i w nocy.

Tak młodzieniec niezmazany,
Wiodąc żywot niezkażony,
Sprawił niebiosom wesele,
Był aniołem w ludzkiem ciele.
 
Prześladowany od brata,
By wiódł żywot podług świata;
Wolał znosić ciężkie bóle,
Niż się udać na swawole.
 
Przeto jego męztwo w wierze,
Wynagrodził mu Bóg szczerze,
Bo mu zawsze błogosławił,
I przed całym światem wsławił.
 
Przyczyń się za nami Święty,
Któryś w niebo został wzięty,
Byśmy za twem przyczynieniem
Pracowali nad Zbawieniem.
 
A gdy śmierć życie zakończy,
Niech się dusza z Bogiem złączy,
Byśmy godni twej opieki,
Chwalili Boga na wieki.

za:Żywot świętego Stanisław Kostki wraz z nabożeństwem do tegóż patrona świętego (1863)

16
Ozdobo naszej ziemi, Stanisławie,
Młodziutki w lata a wielki w zasługi.
Racz na nas wejrzeć, oddanych Twej sławie,
Przyjm za Twe sługi.

Serce niebieską przejęte miłością,
Nie znało świata zdradliwej ponęty:
Zawczasu bogactw pogardził próżnością,
Młodzieniec święty.
 
Niebios Królowę za Matkę obiera,
Imię Maryi, najsłodsze wspomina,
Za miłość z Jej rąk cudownie odbiera
Boskiego Syna.
 
Odtąd już niechciał nic kochać na ziemi,
Kochał Jezusa i Maryę serdecznie,
Pragnął najrychlej z duchy niebieskimi,
Chwalić ich wiecznie.
 
Spełnione żądze w ośmnastym roku,
Pełen cnót wielkich, dla nieba dojrzały,
Opuścił ziemię z Boskiego wyroku,
Poszedł do chwały.
 
Święty młodzieńcze, wzorze niewinności
Stoisz przy Bogu, przy Maryi tronie,
Uproś nam cząstkę gorącej miłości,
Teraz i w zgonie.
 
My Twoi słudzy ufni Twej przyczynie;
Niechaj przeważnej doznamy opieki;
Niechaj się z Tobą w niebieskiej krainie
Cieszym na wieki.

za: Żywot świętego Stanisław Kostki wraz z nabożeństwem do tegóż patrona świętego (1863)

17
Litanie / Stanisław Kostka św. I, II (18. IX)
« dnia: 18-09-2010, 21:13:14 »
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu św. Boże, zmiłuj się rad nami.
Św. Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, królowo wyznawców, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Miłością Boską zawsze pałający,
Gorliwy czcicielu najśw. Sakramentu ołtarza,
Kochany Synu najśw. Panny Maryi,
Pobożny i gorliwy zawsze sługo św. Barbary,
Łaskawy Patronie konających,
Wybrana ozdobo zgromadzenia Jezusowego,
Mężny zwycięzco samego siebie,
Dzielny pogromco duchów piekielnych,
Wspaniałomyślny pogardzicielu świata,
Niewzruszona opoko wśród prześladowania,
Jaśniejące zwierciadło nabożeństwa,
Doskonały wzorze posłuszeństwa,
Mistrzu skromności i przyzwoitego życia,
Piękny kwiecie czystości,
Gorliwy w dopełnieniu powołania Boskiego,
Zwycięzco własnych zmysłów,
Któryś wziętej ze chrztu niewinności aż do
śmierci zachował,
Którego Aniołowie święci pokazawszy się, ciałem najśw. nakarmili,
Któremu Marya Najświętsze dzieciątko na ręku złożyła,
Któryś nieprzyjaciela dusznego znakiem krzyża św. zwyciężył,
Któryś godzinę śmierci swej przepowiedział,
Którego sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie,
Któryś pokazawszy się widocznie odpędził nieprzyjaciół a zwycięztwo i pokój ojczyźnie Twojej przyniósł,
Patronie niewinnej młodzieży,
Opiekunie i obrońco miasta Lwowa,
Abyśmy cnoty Twoje naśladowali, uproś nam u Boga.
Abyśmy bez Sakramentów z tego świata nie schodzili, uproś nam u Boga.
Abyśmy natchnieniom Boga powolnymi byli, uproś nam u Boga.
Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężyli, uproś nam u Boga.
Abyśmy żywot bogobojny prowadzili, uproś nam u Boga.
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli, uproś nam u Boga.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kjrie elejson.
Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd.
V. Módl się za nami św. Stanisławie.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
 
Módlmy się.
Litościwy Boże, któryś pomiędzy innemi mądrości Twej cudami w młodziutkim nawet wieku dojrzałej już świątobliwości łaskę okazać raczył, daj nam proszącym cię, abyśmy za przykładem ś. Stanisława idąc; usilną pracą pobożności około zbawienia naszego, czas odkupując do wiecznego odpoczynku wnijść pospieszali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem ś. żyje i króluje na wieki wieków, Amen.
 
MODLITWA
o czystość serca i gorliwość w nabożeństwie do przenajświętszego Sakramentu Ołtarza.
 
Najmilszy św. Stanisławie! Serafinie miłości i niewinności, ja Twój sługa polecam Tobie duszę moją, a proszę Cię przez miłość, którąś miał ku Jezusowi, i którą ci nawzajem okazał Jezus, gdy Ci się dał w postaci dzieciątka na łonie Twojem piastować i przez miłość najśw. Panny Maryi, która cię nawiedzała, zachowaj mię od wszelkiego grzechu, napełniając mię onym wstrętem i obrzydzeniem, z jakiem sam często na samo wspomnienie grzechu omdlewałeś. Wyjednaj mi anielską serca czystość i męztwo przeciw pokusom, wrażając we mnie owe przedziwne Twoje zdanie: „Nie jestem zrodzony dla
rzeczy doczesnych ale dla wiecznych, i dla tych tylko życ winienem, a nie dla tamtych. Racz mi wyjednać modlitwami Twemi, żeby mię ani utrapienie, ani boleść, ani pomyślność, ani szczęście doczesne, i naśmieć sama nie mogła nigdy od miłości Stwórcy i Zbawiciela mego oderwać, racz mi uprosić zbawienną gorliwość w nabożeństwie do Najświętszego Sakramentu, i abym bez łaskawego, tym Chlebem Anielskim zasilenia się nie umierał
a za przyczyną, błogosławionej i wniebowziętej Maryi Panny, Matki Pana i Odkupiciela naszego otrzymał skonanie szczęśliwe. Amen.


za:Żywot świętego Stanisław Kostki wraz z nabożeństwem do tegóż patrona świętego (1863)

18
Godzinki / Godzinki o świętym Stanisławie Kostce (18.IX)
« dnia: 18-09-2010, 21:09:45 »
Na Jutrznią.
Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd. Wierzę w Boga itd.
V. Panie otwórz usta moje:
R. A opowiadać będą chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
R. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki
wieków. Hymn.
Stanisław w niewinności aniołom zrównany,
Prowadził żywot święty, cichy niezmazany.
Względem innych łagodny, i pełen miłości:
Niezasłużone mężnie ponosił przykrości:
Od własnego niegodnie brata udręczony
Milczał, choć często zbity i ciężko zelżony.
I w Panu swą nadzieję położywszy całą,
Cierpliwością się Bogu zasłużył wytrwałą.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona.
Ja zaś chcę się w Panu moim cieszyć i radować się w Bogu Zbawicielu moim.
V. Nasza pomoc jest w imieniu Pana.
R. Który stworzył niebo i ziemię.
Módlmy się.
Boże. któryś pośród dzieł tylu mądrości Twojej, błogosławionego Stanisława doskonałą świątobliwością życia obdarzyć raczył, prosimy Cię pokornie, abyś nam za Jego przyczyną potrzebnych łask do zbawienia wiecznego użyczył przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Św. żyje i króluje na wieki wieków, Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
V . Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych prze miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju Amen.
 
Na Laudes.

V. Boże ku wspomożeniu itd. Panie ku ratunkowi itd
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Dla pozyskania nieba w prawie Pańskim stały,
Zwycięzca własnych zmysłów, o zbawienie dbały,
Poznał cel darów, które odebrał obficie,
I oddał służbie Boga młodocianne życie.
Cały Bogiem zajęty z anioły przestawał;
Z niemi wspólnie cześć Panu pokorną oddawał.
A gdy noc ciemna innych w spoczynku uśpiła,
Jego dusza pobożna Jezusa chwaliła.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Szukałem wszędzie tego którego miłowała dusza moja.
V. Błogosławić będę Pana w każdym czasie.
R. Zawsze chwała jego w ustach moich.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.
 
Na Prymę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R . Panie ku ratunkowi itd.
V Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Miłością gorejący ku Maryi Pannie.
Niósł jej pienie pobożne, chwalił nieustannie.
A życie jej bez plamy, poczęcie bez zmazy,
Wyższe sądził nad wszelkich uwielbień wyrazy.
Ona jest Matką moją zwykł mawiać z ufnością,
Ją kochać powinieniem synowską miłością.
W jej opiece przemożnej nadzieję położył
Przeto też Bóg w nim łaski cudowne pomnożył.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Nie jestem matką pięknej miłości, bojaźni, poznania i świętej nadziei.
V. Błogosławionaś ty między niewiastami,
R. I błogosławion owoc twego żywota.
Módlmy s i ę.
Boże któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.
 
Na Tercyę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R . Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Bóg Stanisława kochał a dla doświadczenia,
Spuścił na niego ciężkiej choroby cierpienia.
I gdy leżał w boleściach niemocą złożony,
Duszę jego usidlić chciał duch potępiony.
Ale daremnie wszystkie groźby swe natężył,
Bo go znakiem zbawienia nasz święty zwyciężył
Mocny rycerz Chrystusa wśród duchownej bitwy,
Miał za broń siłę cnoty i ufność modlitwy.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony.
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Bądźcie Bogu poddanymi a sprzeciwiające się czartu, tedy od was odstąpi.
V. Sprawiedliwy kwitnąć będzie jak drzewo palmowe.
R. Rosnąć będzie jak cedr na Libanie.
Módlmy się.
Boże któryś pośród dzieł i t. d . jak wyżej.
 
Na Sextę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R. Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Gdy tryumf odniósł z czarta, bronią, świętej wiary,
Zesłał mu Bóg pociechę i niebieskie dary;
Barbara wśród aniołów zstępująca z nieba,
Niesie mu święty pokarm pod postacią chleba.
Rozrzewniony w miłości, nadziei i wierze;
Tajemnicę najświętszą z rąk anielskich bierze.
Z nieśmiałością pokory, z uczuciem wesela,
Przyjął do serca swego ciało Zbawiciela.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Wtedy opuścił go szatan i aniołowie pańscy przystąpili ku niemu i usługiwali mu.
V. Chleb z nieba dałeś mu Panie
R. Wszelką słodycz w sobie mający.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.
 
Na Nonę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R. Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R. Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Wzmocniony wiarą świętą i pełen ufności,
Gotów był na przeprawę z życia do wieczności.
Lecz Bóg inaczej o nim z woli swej stanowił,
Gdy cudownym sposobem chorego uzdrowił.
Wtenczas Marya sama do niego zstąpiła,
I dzieciątko Jezusa na ręku złożyła.
O któżby radość jego wyrazić był wstanie,
Kiedy mu Jezus święty dał pocałowanie.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Któżby mi to dał, abym Ciebie, brata mojego, który ssałeś piersi Matki mojej, mógł znaleść i ucałować.
V. Teraz puścisz sługę Twego Panie w pokoju.
R. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł itd. jak wyżej.
 
Na Nieszpór.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R. Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Wezwany głosem Boga do obrania stanu,
By w zakonie poświęcił życie swoje Panu;
Opuszcza świat z roskoszą, w pielgrzymiej odzierzy,
Do odległej krainy młody rycerz bierzy.
A lubo prześladowcy w tropy za nim biegli,
Jednak, że go Bóg broni, prędko się postrzegli.
Gdyż nawet rzeka bystra staje mu się drogą.
Aby po niej bezpiecznie przeszedł suchą nogą.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Mądrość prowadziła pewną drogą sprawiedliwego, gdy przed gniewem brata swego uchodził, ukazała mu królestwo Boskie i dała mu poznanie świętych.
V. Panie ty rozerwałeś więzy moje.
R. Chcę przeto złożyć Ci ofiary dziękczynienia i wzywać imienia Pańskiego.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.
 
Na Kompletę.
V. Zwróć oczy Twe ku nam Boże nasz Zbawicielu,
R. I odwróć gniew Twój od nas
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R .Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
W Stolicy chrześcijaństwa, w odległej krainie
Przyjęty do zakonu cnoty swemi słynie.
0 któż odda radości uniesienie,
Gdy swoje święte ujrzał spełnione życzenie.
W doskonałości życia jest dla innych wzorem,
Postępując w zakonie za Jezusa torem.
I w nader krótkim czasie dla wiernyeh zaszczytu
Najwyższego świętości dostępuje szczytu.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Doświadczyłeś serce moje, wypróbowałeś mnie w ogniu i nie znalazłeś żadnej niesprawiedliwości we mnie.
V. Imię Pańskie niech będzie błogosławione,
R. Teraz i na wieki wieczne.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.
 
Ofiarowanie.
Nędzne modlitwy moje, święty Stanisławie
Na uwielbienie Twoje, racz przyjąć łaskawie,
I wyproś mi ku Bogu, miłość mocną żywą,
W moment śmierci Chleb życia i wieczność szczęśliwą.


za:Żywot świętego Stanisław Kostki wraz z nabożeństwem do tegóż patrona świętego (1863)

19
Cześć Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie

Bramo Świata! Bogu miła!
W Tobie łaska, męstwo, siła!
Maryo! Tyś pewna droga...
Do chwały prawego Boga...

Nadziejo grzesznych, chorych uzdrowienie,
Bądź nam Patronką na ostatnim sądzie,
Ty słodzisz troski, uśmierzasz cierpienie,
Bronisz na morzu i lądzie.

Ciągle pomagasz łaską nieskończoną,
Kto wzniesie myśl swą, tkliwie ją odgadniesz,
Żadna łza ludzka nie bywa wzgardzoną,
Bo mądrze, litośnie władniesz.

Gdy się przykrości, lub żale nawiną,
Gdy los mnie srogi prześladować będzie,
Gdy łzy boleści z źrenic mych popłyną..
Ratuj mię, ochraniaj wszędzie.

Matko! ufamy w Twe silne ramię,
Ty nam opieki podasz dłoń...
Witaj Królowo! na Ostrej Bramie,
Witaj i dzieci Twoich broń!

R. 1838 druk, cenzur. X. Żukowskiego.

20
Wielki Patronie Królestwa Polskiego,
Święty Jacynkcie,  broń przed Bogiem twego
Narodu i nie daj, aby czart z ciemności
Wywierał złości.

Słynąć nauką w odzieniu zakonnem,
Wiaręś rozsiewał Narodom postronnym,
Z Ciebie wielkich cnót wzięły grunty mocne
Kraje północne.

Jak zdobi świetna błyskawica ziemie,
Tak cnym żywotem Twej Ojczyzny plemię,
Oświecasz Duchem Świętym napełniony
Na wszystkie strony

W pokoju wiecznym królując wysoko,
Na nas wygnańców miej łaskawe oko,
Oddal, które ma nędze i uciski
Nasz padoł niski

Z książki r. 1724 „Winnica Chrystusa Pana" Kraków, drukarnia akademicka

22
Pieśni Ojczenaszowe / Ojcze nasz ty który w niebie [nuty]
« dnia: 15-08-2010, 10:38:15 »
Ojcze nasz ty który w niebie
sądzisz sprawy ziemi
Patrz błagają dzieci Ciebie,
zlituj się nad nimi

2. Święć się imię Twoje, Panie,
W cztery świata krańce,
Niech się wola Twoja stanie,
Niech zginą pohańce.

3.Przyjdź królestwo Twe  najprędzej,
Czas skończyć cierpienia,
Dosyć już tej, dosyć nędzy
Polskiego plemienia.

4.I nie wódź nas w pokuszenie,
Ale zbaw od złego
Z całym światem racz nas zgodzić,
Myśmy nie od tego.

5.Polak nigdy nie zaczepi,
Gdy nie ma powodu,
Cóż on winien, że chce lepiej
Zrobić dla narodu.

6.Amen, amen, niech się stanie,
Twoja wola taka,
A Ty racz wysłuchać, Panie,
Ojcze nasz, Polaka.

za: Polski śpiewnik narodowy z melodiami  (X. Adamski)

w zasadzie powinno to trafić do pieśni patriotycznych ale...

23
Bądź pozdrowiona, Maryo przeczysta,
Królowa nieba, panno wiekuista.
 
Tyś porodziła nam syna Bożego,
W Tobie ratunek człowieka grzesznego.
 
Do Ciebie panno my grzeszni wołamy
oczy wylewając, serdecznie wzdychamy.
 
Ratuj nas matko w wszelakiej potrzebie,
Niech pocieszenia doznamy przez Ciebie.
 
Bo nieprzyjaciel na to się usadził,
By sługi twoje w oczach twych wygładził.
 
Przyczyń się Panno, a twoją obroną,
Pokaż Twą łaskę nad Polską koroną:

I księstwo Litwy Tobie pornczone,
Niechaj nie będzie przez Cię opuszczone.

Niech syn twój Boski dla twojej przyczyny.
Raczy na nasze nie pamiętać winy,
 
Grzechy to bowiem nasze uczyniły,
Że Boskie kary na nas obróciły:
 
Pani litości zażyj użalenia;
Niechaj się nasze ukończy cierpienia.
 
Niech nas od ciebie niebiescy posłowie,
Ludziom łaskawi cieszą aniołowie.
 
Rzeknij nam przez nich o matko jedyna.
Ze przebłagamy gniew Twojego Syna.

Byśmy Cię matko z twym synem społecznie,
Mogli wychwalać na wiek wieków wiecznie.


za: Książka do nabożeństwa dla Polek (1850r.)

24
Jak dzieci do Matki tu się garniemy,
Na tym miejscu świętym łaski pragniemy.
Śliczna, śliczna, jak różany kwiat,
Matko Kalwaryjska, niech Cię wielbi świat.

Na prześlicznej ziemi, między lasami
Tak lud polski śpieszy tu gromadami.
Śliczna, śliczna...

Przybywają ludzie do Kalwaryji,
By uprosić łaski tu od Maryji.
Śliczna, śliczna...

Bo kiedy przyjdziemy, Matko, do Ciebie,
Niechże serca nasze złączą się w niebie.
Śliczna, śliczna...

Tysiące pielgrzymów rocznie przybywa,
Matko Kalwaryjska, bądź litościwa.
Śliczna, śliczna...

O błogosławione te miejsca święte,
Które z Jeruzalem zostały wzięte.
Śliczna, śliczna...

Bo tu wyrażają mękę Jezusa,
Rozważaj, pątniku, nabożna dusza.
Śliczna, śliczna...

Przyjdziesz w rzekę Cedron, drogi pątniku,
I ty doznasz łaski, jeśliś bez grzechu.
Śliczna, śliczna...

Przyjdziesz do Piwnicy, rozważ te męki,
Jak Jezus ponosi z katowskiej ręki.
Śliczna, śliczna...

Płaczmy nad Jezusem w strasznej Piwnicy,
Jak ubiczowany zobaczmy wszyscy.
Śliczna, śliczna...

A w Trzecim Upadku Jezus łaskawy,
Błagaj, bracie, siostro, za swoje sprawy.
Śliczna, śliczna...

Rozważ całą mękę Jezusa Pana,
Będzie twoja dusza uradowana.
Śliczna, śliczna...

A teraz Maryi gorzkie łzy, żale,
Które Jej zadali kaci zuchwale.
Śliczna, śliczna...

Jak siedem boleści Serce przeszyło,
Gdy na swego Syna mękę patrzyło.
Śliczna, śliczna...

A jak Wniebowzięcie Panny Maryji,
To tysiące ludu jest w Kalwaryji.
Śliczna, śliczna...

I wszyscy śpieszymy być na pogrzebie,
Obchodzić pamiątkę na ziemi, w niebie.
Śliczna, śliczna...

Ach, tysiące głosów do niebios bije,
I każdy się cieszy, prosi Maryję.
Śliczna, śliczna...

Tak ludzie śpiewają we dnie i w nocy,
Wnet zapominają o swojej pracy.
Śliczna, śliczna...

I dni nam spłynęły, jak by łza w oku,
Błogosław, Maryjo, na każdym kroku.
Śliczna, śliczna...

Błogosław nam, Matko, na ziemi wszędzie,
Bo na świętym miejscu nie każdy będzie.
Śliczna, śliczna...

Żegnamy Cię, Matko, bo już nie wiemy,
Czy tu w Kalwaryji jeszcze będziemy.
Śliczna, śliczna...

Amen, o Maryjo, jak zaśpiewamy,
Twój cudowny Obraz już pożegnamy.
Śliczna, śliczna...

za: Śpiewnik Kalwaryjski

25
Litanie / Edmund Bojanowski bł. (7.VIII)
« dnia: 04-08-2010, 17:57:26 »
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Niepokalana Matko Chrystusa módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Odbicie miłości Ojca
Błogosławiony Edmundzie Ufający Bożej Opatrzności
Błogosławiony Edmundzie Gorliwy wielbicielu Eucharystii
Błogosławiony Edmundzie Czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej
Błogosławiony Edmundzie Szukający pocieszenia u Matki Bożej Góreckiej
Błogosławiony Edmundzie Obrońco wiary świętej
Błogosławiony Edmundzie Niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej
Błogosławiony Edmundzie Przykładzie ufnego zawierzenia Bogu
Błogosławiony Edmundzie Mężu modlitwy
Błogosławiony Edmundzie Założycielu Zgromadzenia Służebniczek Maryi
Błogosławiony Edmundzie Patronie wiernych świeckich
Błogosławiony Edmundzie Serdecznie dobry człowieku
Błogosławiony Edmundzie Sługo Ubogich
Błogosławiony Edmundzie Miłośniku dzieci
Błogosławiony Edmundzie Opiekunie sierot
Błogosławiony Edmundzie Wsparcie dla chorych
Błogosławiony Edmundzie Pocieszycielu opuszczonych
Błogosławiony Edmundzie Wspomożycielu rodzin
Błogosławiony Edmundzie Wzorze dla słabych i cierpiących
Błogosławiony Edmundzie Wychowawco dzieci i młodzieży
Błogosławiony Edmundzie Pomocy dla umierających
Błogosławiony Edmundzie Hojny dla potrzebujących
Błogosławiony Edmundzie Orędowniku w trudnościach
Błogosławiony Edmundzie Przykładzie pokory i prostoty
Błogosławiony Edmundzie Miłośniku ojczystej kultury
Błogosławiony Edmundzie Wzorze patriotyzmu
Błogosławiony Edmundzie Jednoczący wielu wokół dobra
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami
 
Módlmy się.
Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Strony: [1] 2 3 ... 12