Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - MaciejKalita

Strony: [1]
1
Litanie / Litania o Bł Karolinie
« dnia: 08-09-2021, 16:33:38 »
Współczesna ale ...

Litania o Bł Karolinie

Kyrie eleison
Chryste eleison.
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
Święta Maryjo - módl się za nami

-Błogosławiona Karolino
MÓDL SIĘ ZA NAMI
-Męczennico w obronie czystości
-Apostołko Krzyża Chrystusowego
-Czcicielko Różańca świętego
-Świadku Ewangelii
-Wzorze żywej wiary
-Kwiecie polskiej ziemi
-Troskliwa opiekunko świątyni
-Nauczycielko prawdziwej pobożności
-Niestrudzona w posłudze bliźnim
-Przykładzie poszanowania rodziców
-Gorliwa nauczycielko dzieci
-Strażniczko kościoła domowego
-Przykładzie pracowitości
-Przykładzie uczciwości
-Apostole dobroci
-Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych
-Światło dla zagubionych
-Wzorze szczerej przyjaźni
-Patronko ciężkiej pracy rolników
-Patronko młodzieży
-Przewodniczko w drodze do świętości

-Przez zasługi Błogosławionej Karoliny
PROSIMY CIĘ PANIE
-O wytrwanie w wierze
-O posłuszeństwo słowu Bożemu
-O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
-O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
-O umiejętność dostrzegania dobra
-O pokrzepienie w trudnych chwilach życia
-O pocieszenie w smutkach i udrękach
-O siłę ducha w chwilach zwątpień
-O męstwo w znoszeniu cierpienia
-O wrażliwość sumienia
-O wierność Bogu, bliźnim i sobie

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata
PRZEPUŚĆ NAM PANIE
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata
WYSŁUCHAJ NAS PANIE
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI

Módlmy się.
Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN.

2
Boże jesteś moim Bogiem   
 Ciebie z troską szukam


1. Ciebie całą duszą pragnę       
i z tęsknotą  oczekuję           
Jak spękana zeschła ziemia
w czas posuchy wody łaknie   

Boże jesteś moim Bogiem   
 Ciebie z troską szukam


2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę       
Twą potęgę moc i chwałę           
Bowiem Twoją miłość Panie 
Bardziej cenię niźli życie   

Boże jesteś moim Bogiem   
 Ciebie z troską szukam


3. Póki tylko istnieć będę       
Pragnę Ciebie chwalić Boże       
Dusza moja pełna szczęścia
Będzie śpiewać Ci z radością 

Boże jesteś moim Bogiem   
 Ciebie z troską szukam


4. Jesteś mym wspomożycielem     
Cień Twych skrzydeł daje radość         
Całym sercem lgnę do Ciebie
Twa prawica mnie prowadzi   

Boże jesteś moim Bogiem   
 Ciebie z troską szukam


(sł. Ps 63, tł. S. Imelda fel., m. J.Kosko)

3
Stwórca chleba.
Stwórca wina
władca ziemi
i przestworzy.
Człowiekowi
co nic nie ma,
wszystko daje,
co sam stworzył.

Spraw,
bym mógł Ci ofiarować
ja, co nie mam nic
do dania,
siebie, wino,
chleb i słowo,
w których jest
moc zmartwychwstania.Jest to przecudny utwór, który wyszedł spod pióra dwóch niestety już nieżyjących mistrzów, a mianowicie poety Marka Skwarnickiego, oraz mojego profesora od organów Ks. Kazimierza Pasionka. Krótki zwięzły i na temat muzyka prosta i chwytająca za serce a harmonia wręcz idealna - zresztą Ks Pasionek do Harmonii to miał "łeb" :)
w wolnej chwili wstawię nutki


Strony: [1]