Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - Tradycja.Poznań

Strony: [1] 2 3 4
1
"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.I, pieśń 131, str. 236-237.

1. Dobranoc głowo święta Jezusa mojego, - Któraś była zranona do mózgu samego.
- Dobra noc kwiecie różany - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

2. Dobra noc włosy święte mocno potargane, - Które były najświętszą. krwią. zafarbowane,
- Dobra noc kwiecie różany - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!
 
3. Dobra noc szyjo święta w łańcuch uzbrojona, - Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona,
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!
 
4. Dobra noc ręce święte na krzyż wyciągnione, - Jako struny na lutni, kiedy wystrojone.
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!
 
5. Dobra noc boku święty, z którego płynęła - Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła.
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

6. Dobra noc serce święte włócznią. otworzone, - Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

7. Dobra noc noc nogi święte na wylot przeszyte, - I tępemi gwoździami do krzyża przybite.
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

8. Dobra krzyżu święty, z którego złożony, - Jezus Chrystus Bóg i Człowiek w syndon*) uwiniony.
- Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc!

9. Dora noc grobie święty najświętszego ciała, - Który Matka bolejąca łzami oblewała:
- Niech Ci będzie cześć w wieczności - Za Twe męki zelżywości, Mój Jezu.
Amen.
______________
*) Prześcieradło.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

2
Pieśni za zmarłych / Odp: Jezu w Ogrójcu mdlejący [nuty]
« dnia: 03-02-2019, 16:12:38 »
"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.II, pieśń 560, str. 1425.

1. Jezu w Ogrójcu mdlejący, - Krwawy pot wylewający. - Dusze w czyscu omdlewają, - Twéj ochłody wyglądają, - O Jezu!
2. Przez Twój pot, o Jezu drogi, - Wyzwól dusze z męki srogiéj; - Potu krwawego strumienie - Niechaj zaleją płomienie, - O Jezu!
3. Przez Twe, Jezu, dyscypliny, - Któreś cierpiał dla dusz winy, - Niech z rózg krwią Twoją zbroczonych - Spłyną krople na strapionych, - O Jezu!
4. Królu w cierniowéj koronie, - Przez ukłute Twoje skronie - Wyrwiéj z czysca do korony, - Którzy żebrzą Twéj obrony, - O Jezu!
5. Krzyż okrutny dźwigający, - Po trzykroć upadający; - Przez ten ciężar krzyża Twego, - Wyzwól z ognia czyscowego, - O Jezu!
6. Jezu z sukien obnażony, - I na krzyżu rozciągniony; - Dusze z czysca wyglądają, - ręce ku Tobie ściągają, - O Jezu!
7. Jezu z krzyżem podniesiony, - Między łotry policzony; - Policz dusze między święte - Przez Twe bóle niepojęte, - O Jezu!
8. Niechaj z boku przebitego, - Z serca Twego zranionego, - Spłyną do czysca strumienie - Na dusz wiernych ochłodzenie, - O Jezu!
9. O Jezu do grobu złożony, - Maścią drogą namaszczony, - Wypuść te dusze z więzienia, - Niechaj dostąpią zbawienia, - O Jezu!
10. Przez Twą, Chryste, srogą mękę - Podaj duszom w czyscu rękę: - Wyciągniéj je do swobody, - Policz między świętych trzody, - O Jezu!
11. Wprowadź do rajskiéj wieczności, - Do niebieskiéj szczęśliwości, - Gdzie Święci: „Święty!” śpiewają, - Trójcę świętą wychwalają, - O Jezu!    
Amen.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

3
1. Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy! Przyjmiéj dar smutny, który ci składamy:
- Trochę na grób twój porzuconéj gliny Od twych przyjaciół, sąsiadów, rodziny.

2. Powracasz w twą ziemię, co matką twą była! - Teraz cię strawi, nie dawno żywiła!
- Tak droga każda, którą nas świat wodzi, - Na ten ubity gościniec wychodzi!

3. Nie długo bracie (siostro) z tobą się ujrzymy! - Jużeś tam doszedł (doszła), my jeszcze idziemy.
- Trzeba ci było odpocząć po biegu! - Ty wstaniesz, boś tu tylko na noclegu!

4. Boże, ten zmarły w dómu Twym przebywał, - U stołu Twego jadał, Ciebie wzywał;
- Na Twéj litości polegał bezpieczny: - Daj duszy jego odpoczynek wieczny.
   Amen.


"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.II, pieśń 563, str. 1431.

W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

4
Pieśni za zmarłych / Odp: Już idę do grobu
« dnia: 02-02-2019, 20:16:22 »
Melodia z Wiązownicy z lokalnym wariantem tekstowym:

1. Już idę do grobu smutnego, ciemnego, * Tam będę spoczywał aż do dnia sądnego.
   Gdzie możni królowie swe kości składają, * Książęta, panowie w proch się obracają.

2. W tę podróż odchodzę, nie biorę nic z sobą, * W postaci okryty śmiertelną żałobą.
   Tylko cztery deski, siedem łokci szata, * Taka to zasługa z mizernego świata.

3.  Już słońce i gwiazdy świecić mi przestają, * Robactwo, zgnilizna te przy mnie zostają.
   Gdzie mądry Salomon podział się z mądrością, * Krezus, Aswerus z swoją wspaniałością?

4.  Gdzie Samson tak silny, gdzie mężna Judyta, * Gdzie sławny Herkules? Niech się, kto chce, spyta!
   W jaskinię podziemną śmierć wszystkich pokryła, * To samo dziś ze mną nędznym uczyniła.

5. Już od was odchodzę i żegnam się z wami, * Z tobą  ojcze, matko, bracią i siostrami,
  Żegnam się z córkami, syny, pasierbami, Z całą familiją i z przyjaciołami.

6. Żegnam się też z tobą, małżonko. kochana, * Dziękując, żeś była w życiu mem życiu wybrana,
  Ja cię tu zostawiam Boskiej Opatrzności, * A sam (sama) już odchodzę do strasznej wieczności.

7. Żegnam się dziś z wami, wy zdrowi zostajcie, * A o mojej duszy nie zapominajcie;
  Łaskawym sąsiadom dziękuję stokrotnie, * że tu na mój pogrzeb przybyli ochotnie.

8. Niech wszystkim Bóg płaci zdrowiem i fortuną; * Wspomaga i wspiera niebieską koroną;
  Otrzyjcie łzy z oczu. utulcie żałości. * Życzcie mi pokoju w niebieskiej światłości.


Wykonania:
https://www.youtube.com/watch?v=knmLhduFfsU
https://www.youtube.com/watch?v=ukIg2tmIgQQ

W załączniku melodia z spisana z nagrania, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

5
Pieśni za zmarłych / Odp: Przez czyszczowe upalenia [nuty]
« dnia: 01-02-2019, 21:46:10 »
1. Przez czyscowe upalenia, - Którzy znoszą przewinienia, - Łzy lejąc bez pocieszenia, - Żebrzą Twego użalenia, - O Maryja!
2. Tyś źródło grzechy czyszczące, - Wszystkim zdrowie przynoszące; - Posilaj umierające, - Ratuj męki ponoszące, - O Maryja!
3. K'Tobie umarli wzdychają, - W Tobie ufność pokładają; - Niech twarz macierzyń{s}ką znają; - Niech przez Cię Nieba dostają, - O Maryja!
4. Kluczu do Nieba zrządzony, - Więzień w czyscu utrapiony - Pragnie przez Cię być puszczony - Z więzienia w niebieskie strony, - O Maryja!
5. Sprawiedliwych oświecenie, - Nadziei grzesznych zmocnienie; - Niech przez Twoje przyczynienie - Gasną, czyscowe płomienie, - O Maryja! 
6. Twe zasługi, Twe przyczyny, - Popłaciwszy grzechów winy, - Niech prowadzą ludzkie syny - Z mąk do niebieskiej krainy - O Maryja!
Amen.


"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.II, pieśń 561, str. 1427.

W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

6
1. Aby nasz język i głos w dzień dzisiejszy - Do chwały dziwnych spraw Twych był wolniejszy; -
Oczyść ust naszych szkaradne zmazanie - O! Święty Janie.

2. Aniół zesłany z dworu niebieskiego, - Oznajmił Ojcu narodzenia Twego -
Zacność, imię Twe, wszego życia sprawy, - Jak prorok prawy.

3. Wątpiąc o Boskiém obiecaném słowie - Ojciec, od razu szkodował na mowie:
- Aleć zleczyło Jego oniemienie - Twe narodzenie.

4. Jeszcześ nie wyszedł z żywota ciemnego, - Poczułeś Króla w łożnicy skrytego: -
Matki proroctwa nowe zaczynały, - Z was siłę brały.

5. Bądź Bogu Ojcu, wespół i Synowi - Chwała, i Tobie, Świętemu Duchowi, -
Który w jedności z obiema społecnie, Królujesz wiecznie.

6. W młodych Twych leciech od zgiełku miejskiego - Zbiegłeś w pustynią miejsca bezludnego -
Aby Cię zmaza nie doszła grzechowa, - I próżna mowa.

7. Odzież Twa była z sierści wielbłądowéj, - A pas rzemienny z skóry barankowej: -
Pokarm szarańcza oraz dzikie miody, - A napój z wody.

8. Inny o przyszłéj światłości prorocy, - Opowiadali ciemno, jakby w nocy. -
Tyś palcem wskazał Jezusa naszego, - Już zjawionego.

9. Nie był nad Jana żaden człowiek większy, - Na tym okręgu ziemskim, ani świętszy: -
Który był godzien chrzcić Zbawcę całego, - Świata grzesznego.

10. Bądź Bogu Ojcu wespół i Synowi - Chwała, i Tobie, Świętemu Duchowi, -
Który w jedności z obiema. spółecznie - Królujesz wiecznie. [sic!]

11. Wielce szczęśliwy i zacnéj godności, - Któryś nie doznał zmazy Twéj czystości: -
Zacny Proroku, mężny Męczenniku - I Pustelniku.

12. Inni trzydzieste owoce wydają, - Inni w dwójnasób więcéj urodzają: -
Przechodzisz Janie stokroć owocami, - I koronami.

13. Raczże przez Twoję zasługę obfitą - Zmiękczyć serc naszych twardość nieużytą: -
Wyrównaj drógi, sprostuj krzywe prawy - W gościniec prawy.

14. By oczyszczoném sercem i sumieniem - Nie gardził nami Pan swojém stworzeniem: -
Lecz raczej mieszkać przy nas w każdéj dobie, - Ulubił sobie.

15. Niechaj Cię Boże chwałą Świętych gminy, - We trzech Osobach, w istocie jedyny: -
Pokornie prosim, odpuść uniżonym, - Krwią Twą kupionym. Amen.

V. Módl się za nami, Święty Janie Chrzcicielu,
R. Ahyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

   Módlmy się.
Boże! któryś nam dzisiejszy dzień narodzeniem Błogosławionego Jana uczciwym
uczynił: daj, ludowi Twemu, łaskę duchownego wesela, a serca wszystkich wiernych,
prowadź na drógę zbawienia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.


"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.II, pieśń 478, str. 1202.

W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

8
O Najświętsza Matko Boża, Jesteś piękna jako róża


1. O Najświętsza Matko Boża, - Jesteś piękna jako róża
   Refr.:
O Maryja wsławiona, - Bądź od nas pozdrowiona.
O Maryja wsławiona, - Tyś jest nasza obróna.


2. O Maryja śliczny kwiecie, - Jak lilija z różą w lecie,
- O Maryja wsławiona, - Bądź od nas pozdrowiona. .: - O Maryja wsławiona i t. d.

3. Proś za nami Syna Twego, - Jezusa Zbawcę naszego. - O Maryja i t. d.

4. Witaj jasna Gwiazdo morska, - Z któréj wyszło słońce Bóstwa. - O Maryja i t. d.

5. Tyś jest jako kwiat różany, W czerwoną szatę przybrany. - O Maryja i t. d.

6. Ślicznaś, piękna i nadobna, - W pełni księżycu podobna. - O Maryja i t. d.

7. W słoneczną szatę przybrana, - Korona z gwiazd haftowana. - O Maryja i t. d.

8. Księżyc swe ogniste rogi - Skłónił pod Twe święte nogi. - O Maryja i t. d.
 
9. Piękniejszaś jako lilija, - Wonniejszaś jak konwalija. - O Maryja i t. d.

10. Maryja zapach wonności, - Racz posilać nasze mdłości. - O Maryja i t. d.

11. Balsamie hojnie płynący, - Dusz ludzkich rany leczący. - O Maryja i t. d.

12. Ty wszystkim zdrowia dodajesz, - Czynić dobrze nie przestajesz. - O Maryja i t. d.

13. Kto Twéj opiece poddany, - Zdrowo będzie zachowany. - O Maryja i t. d.

14. Ja się też garnę do Ciebie, - Nie oddalaj mnie od siebie. - O Maryja i t. d.

15. I w każdym moim frasunku - Dodaj mi Twego ratunku. - O Maryja i t. d.

16. Jezus Chrystus Syn Twój w Niebie - Wszystko uczyni dla Ciebie. - O Maryja i t. d.

17. Wszystkiego dokazać możesz, - Najgrzeszniejszego wspomożesz. - O Maryja i t. d.

18. A gdy wspomagasz każdego, - Wspomóż téż i mnie grzesznego, - O Maryja i t. d.

19. Proś za nami Syna Twego, - Proś o zbawienie każdego. - O Maryja i t. d.

20. O Maryja Matko Boża, - Bądź z Twéj łaski nam za stróża. - O Maryja i t. d.

21. Gdy dzień będzie ostateczny, - Spraw nam Panno, żywot wieczny. - O Maryja i t. d.

22. O Panno czcią ozdobiona, - Nad niebiosa wywyższona. - O Maryja i t. d.

23. Stwórca Twój z przejrzenia swego, - Syn żyje z pokarmu Twego. - O Maryja i t. d.

24. Co Ewa smutna straciła, - Tyś nam swym płodem wróciła. - O Maryja i t. d.
 
25. Dla człowieka straconego, - Tyś oknem dómu wiecznego. - O Maryja i t. d.
 
26. Tyś fórtą Króla zacnego, - Tyś bramą świata jasnego. - O Maryja i t. d.
 
27. Niechaj narody śpiewają, - Iż przez Pannę żywot mają. - O Maryja i t. d.

28. Maryja, Matko miłości, - Matko przedziwnéj litości. - O Maryja i t. d.
 
29. Broń nas od czarta srogiego, - Przyjmiéj w dzień zejścia naszego. - O Maryja i t. d.

30. Bądź chwała Panu naszemu, - Z Dziewice narodzonemu. - O Maryja i t. d.
 
31. Ojcu, Duchowi Świętemu, - Wiekuistéj czci godnemu. - O Maryja i t. d.
 
32. Uproś grzechów odpuszczenie - Po śmierci duszne zbawienie. - O Maryja i t. d. Amen.


"Szczeble do nieba" T.Klonowski, 1867, pieśń 307, str. 718.

W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

9
O Maryja, cna Dziewica
("z r. 1400")

1. O Maryja, cna Dziewica, - Porodziłaś królewicza, Niebieskiego dziedzica.
- Porodziłaś bez boleści, - zbaw nas smutku i żałości; - zdrowaś Maryja.

2. Święty Janie, Ewangielista, - Proś za nami Pana Jezu Chrysta, - Maryi
Syna: aby była dusza nasza czysta, - Kiedy przyjdzie przed sąd Jezu Chrysta,
- Syna Bożego.

3. Święta Anno samotrzecia - Wysłuchaj nas wołającego każdego człowieka, -
Abyś nasze grzechy odprosiła, - Czasu śmierci przy nas była,
- Za nami się modliła. Amen.
---

O Maria Virgo clara

1. O Maria Virgo clara, - Ex te Dei proles cara: - Haeres coeli o sors rara:
[sic!]
- Natus est sine dolore, - Nos libera e maerore, - Amen sit ita!

2. Sancte Joannes Evangelista - Ex ora Christum pro gente ista,
- Jesum natum Mariae, - Anima nostra fiat ut pura - Ante Christam cum est ventura,
- Dei futara.

3. Sancta Anna ipsa tertia - Clamores nostros audi propitia:
- Impetra noxis nostris nostris levamen, - Praesens mortis da juvamen,
- Orans pro nobis. Amen."Szczeble do nieba" T.Klonowski, 1867, pieśń 303, str. 709.

W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

10
Pieśni przygodne / Odp: Wszystka moja nadzieja [nuty]
« dnia: 25-03-2018, 14:56:51 »
Super! Właśnie i tę pieśń mam na dyktafonie sprzed kilkunastu lat, ...

No to czas najwyższy, te nagrania (przypuszczam, że analogowe) zdigitalizować!
Bo więcej pieśni nabożnych w jego solowym wykonaniu, nie znam  :(

11
Pieśni przygodne / Odp: Wszystka moja nadzieja [nuty]
« dnia: 23-03-2018, 22:31:04 »
Wykonanie Janusza Prusinowskiego, melodii "z zamojskiego":

https://www.youtube.com/watch?v=NU-wG9A5alA

12
mam kilka nagrań pieśni nabożnych sprzed lat jeszcze kaseciakiem robione...
Proszę bardzo o więcej!

Nie za wiele śpiewa on, takich co można w kościele wykonać. Ale proszę o propozycje - Może uda się p. Ewę uprosić o spisanie w nuty ...

14
Wykonanie Prusinowski Trio: https://www.youtube.com/watch?v=YeeRzIF13Lg

W załączniku melodia MIDI, nuty XML, PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

15
Pieśni przygodne / Odp: Boże mocny Boże cudów [nuty]
« dnia: 26-01-2018, 20:26:14 »
... czy tylko niedopatrzenie?

Oczywiście niedopatrzenie [sic!].
W Siedleckim 2001, krzyżyk jest wydrukowany na kluczu. Dopiero za drugim sprawdzeniem, to zauważyłem (już poprawione w załączniku). Mea culpa!
Nie zauważyłem też, bo ta pieśń nie jest "znana" w Poznaniu. Przynajmniej odkąd sięgam pamięcią wstecz (circa 50 lat), to nic mi się nie kojarzy, bym to śpiewał bądź słyszał.
Ot, zaszła potrzeba "uruchamiania" pieśni z mszalika "Te Deum", więc trzeba było sięgnąć do Siedleckiego. A powód jest prozaiczny - Aktualny kapelan poznańskiej kaplicy FSSPX nakazał śpiewać pieśni wyłącznie z "czarnej książeczki lefebrysty" ;-)

Co jednak rozumiemy jako "tradycyjna"? Kiedy ustawimy cezurę po której wszystko co powstało skażone jest modernizmem albo irenizmem?

Sobór Trydencki powiedział 200 lat ...
Myślę, że rozsądnie było by przyjąć gdzieś tak do jubileuszowego wydania Siedleckiego, z małym nadkładem. Zbiega się to z ustanowieniem uroczystości Chrystusa Króla, na którą to jezuici coś tam nakomponowali w miarę poprawnie. ;-)

16
Pieśni przygodne / Odp: Boże mocny Boże cudów
« dnia: 23-11-2017, 22:39:28 »
Nie wydaje się to pieśnią "tradycyjną" ...

W załączniku nuty (MuseScore i PDF) oraz melodia MIDI wg. Siedleckiego 2001.

17
Powiem prawdę, świecie, tobie,
Szukaj miejsca indziéj sobie.
Bo ja ciebie opuściłem,
A niebo już ulubiłem.
 
Głupiom ufał twej próżności I wierzyłem nieszczerości;
Gdy zaś teraz, coś jest, widzę,  Dla tego się tobą brzydzę.
Precz odemnie z rozkoszami 
I z twojémi marnościami,
Bo smakujesz i cukrujesz,
Lecz duszę mą, niemi trujesz.
 
Ufam szczerze w Bogu moim,
Że już więcéj nigdy twoim
Nie stanę się hołdownikiem,
Ni twych rozkosz miłośnikiem.

Już ci przyjaźń wypowiadam,
Żeć już serca więcéj nie dam;
Bom go Bogu oddał cale,
A ciebie porzucam, vale!

Żródło: x. Szczepan Keller, „Zbiór pieśni nabożnych...” (Śpiewnik Pelpliński); wyd.II, Pelplin 1886; pieśń nr 1027/IV, str. 857.


Wykonanie: https://www.youtube.com/watch?v=e8c_rpbMzp0

I przebieg melodii:
  D  E     F     F      E   D  EC# D
Powiem prawdę, świecie, tobie,
   D  E     F    F E     D  E   D
Szukaj miejsca indziéj sobie.
  F  G  A   A G F  GF E    
Bo ja ciebie opuściłem,
D   E  F  F   ED EC# D       
A niebo już ulubiłem.
  F  G  A   A G F  GF E
Bo ja ciebie opuściłem,
D   E  F  F   E D E D       
A niebo już ulubiłem.

18
W załączniku melodia z Siedleckiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

19
W załączniku melodia MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

20
  Matko  Boska Częstochowska, Maryja, Maryja! tyś nasza Pani;   
My ci  pienia uwielbienia, Maryja, Maryja! niesiemy w dani,   
  I prośby przekładamy,   
  Z ufnością jaką mamy   
W twej  litości, łaskawości, Maryja, Maryja!   
  Że otrzymamy   

   
Jakeś  dobra i jak szczodra, M. M.! świadczą to cuda;   
Kto do  ciebie w swej potrzebie, M. M.! tylko się uda,
  Wnet ma skutek żądany,   
  A za dar otrzymany   
Z  twojej ręki, niesie dzięki, M. M.!   
  Uradowany.   

   
W twym  Kościele, o jak wiele M. M.! widzimy śladów,   
Łask  doznanych, pociech branych, M. M.! jawnych przykładów;   
  Ołtarz cały darami,   
  I obraz pamiątkami   
Ozdobiony,  przeciążony, M. M.!   
  Są dowodami.   

   
Przeto  i my nie wątpimy, M. M.! że nas pocieszysz,   
A  proszącym, wołającym, M. M.! w pomoc pospieszysz;   
  Bo ty jesteś jedyna,   
  Pośredniczka do Syna,   
On to  sprawi, co przedstawi M. M.!   
  Twoja przyczyna.   

   
Proś  więc jego tak dobrego, M. M.! matko pociechy,   
By  każdemu z nas grzesznemu, M. M.! odpuścił grzechy;
  Byśmy je opłakali,   
  Do nich się nie wracali,   
A twym  torem i cnót wzorem M. M.!   
  Postępowali.   

   
Niech  zawady, czarta zdrady, M. M.! w drodze zbawienia,   
Precz  oddali, nas ocali, M. M.! wśród skał zgorszenia;   
  Niech wszystkich miłujemy,   
  Cudzego nie pragniemy,   
A  obmowy i złej mowy, M. M.!   
  Niech się strzeżemy.   

   
Niech i  chleba co potrzeba, M. M.! zawsze udzieli,   
Byśmy  z troski, w służbie Boskiej M. M.! przeszkód nie mieli;   
  Niech nas od ognia broni,   
  Od powietrza zasłoni,   
Nieprzejrzanej,  niespodzianej, M. M.!   
  Śmierci uchroni.   

   
Matko  droga, racz do Boga M. M.! zanieść te prośby,   
By  wzruszony i zmiękczony, M. M.! wstrzymał swe groźby;   
  A nas przez wzgląd na ciebie,   
  Raczył przyjąć do  siebie,   
I  z świętemi  sługi swemi,  M. M.!   
  Umieścił w niebie.

Śpiewnik pelpliński, 1871; pieśń 545-IV, str. 572.

W załączeniu melodia z Flaszy: MIDI, nuty PDF, XML i MuseScore spakowane w archiwum ZIP (widocznym dla zalogowanych).

   

21
Śpiewnik poznański "Szczeble do nieba" Teofila Klonowskiego z 1867r. podaje następujące pięć pieśni:
_____
Gwiazdo śliczna, wspaniała
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,151.msg224.html

Królowa Polska od Boga obrana
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,4180.msg12059.html

Witaj Jutrzenko rano powstająca
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,751.msg1491.html

Gdyśmy przyszli do Kościoła
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,147.msg210.html

Serdeczna Matko
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,215.msg7559.html

Ponadto z innych śpiewników:
_____
NMP Częstochowska u Bożego Ciała w Poznaniu: Niebieskich pułków wielowładna Pani
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,4179.msg12058.html

Jak szczęśliwa Polska cała
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,2159.msg5005.html

Jasnogórska można Pani, Maryjo!
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,3440.msg9154.html

Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,1901.msg4215.html

c.d.n.

22
W ostatnich miesiącach pojawiła się aplikacja na Androida, do edycji zapisu "gregoriańskiego":
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.github.bbloomf.jgabc
Po zaimportowaniu zasobu, działa off-line.

On-line, jest dostępna tutaj:
https://bbloomf.github.io/jgabc/propers.html

23
Oryginał z melodii do zbioru pelplińskiego
To nie ta pieśń. w pierwszym wydaniu "śpiewnika pelplińskiego" nosi numer 927, czyli powinno się ją wykonywać "na notę" 909.

24
Tekst oryginalny:
Franciszek Karpiński, „Pieśni nabożne”, Supraśl 1792

Pieśń o dniu Sądnym
Nota. Tròyca Bòg Ociec &c.

NIe pròżnoś Boga grzeſzniku znieważał,
On twoie kroki naymnieyſze uważał!
Kiedyś do Swiata rachunkòw zaſiędzie,
Y ten twòy Swiadek ſędzią twoim będzie.

Co tylko w ſercu taiemnego było,
Coś myślił, że ſię wśrzòd nocy ukryło:
Wſzyſtko to promień prawdy iego zbada,!
Y wſzyſtko winne sumnienie wygada.

Biada ci Oycze i Matko niedbała!
Ześ wſtydu dzieci twych nienauczała!
Powſtaną na was te Còrki i Syny,
Y złorzeczyć wam będą tey godziny.

Wy, coście swego bliźniego krzywdzili,
Na życie, sławę, majątek godzili,
Prawo was Boskie będzie potępiało,
Ktòre bliźniego kochać rozkazało.

Wy, coście gorſząc niewinnych ſkazili,
Albo Małżeńſtwa Swięte pogwałcili,
Albo przed Bogiem nie zgieli kolana:
Sprawiedliwego w nim znaydziecie Pana;

Wy, coście w zbytkach ſwiata utoneli,
Ze Bòg na Niebie żyie, zapomnieli;
Głos was ogromny Sędziego obleci:
„Nieznam was, nieznam; wy nie moie dzieci,

„Czyżem was codzień nieczekał w Kościele?
„Czym dla ubogich od was żądał wiele?
„Czylim niekazał? niedał wzoru Cnoty?
„Czy to zyſk mały, Niebo za kłopoty?

„Sypałem łaſki, chocieście zuchwali
„Ani proſili, ani dziękowali!
„Odbieżcież karę ktorey wiek niezmaże.
„Serce Jey niechce, Sprawiedliwość każe.

Wtenczas okropna zacznie ſię godzina,
Zegnać ſię będzie z rodziną rodzina!
J przyiaciele wpoſrzòd narzekania,
Opłaczą moment tego pożegnania.

Teraz do Boga kwap ſię zborze wierny,
On dziś odpuszcza, On dziś miłosierny;
Bo kiedy ſądzić Swiat cały zaſiędzie,
Ktòż z ręki Jego grzeſznika dobędzie?

https://www.youtube.com/watch?v=laU85ecv-VM

Tekst za:
Szczeble do nieba”, T. Klonowski, Poznań 1869, pieśń 364, str 855

1. Nie próżnoś Boga, grzeszniku, znieważał, - On Twoje kroki najmniejsze uważał! - Kiedyś do świata rachunków zasiędzie, - I ten Twój świadek sędzią Twoim będzie.
2. Co tylko w sercu tajemnego było, - Coś myślił i co się wśród nocy ukryło, - Wszystko to promień prawdy Jego zbada, - I wszystko winne sumienie wygada.
3. Biada Ci, Ojcze i Matko niedbała, - Żeś cnoty dzieci twych nie nauczała! - Powstaną na was te córki i syny, - I złorzeczyć wam będą téj godziny.
4. Wy! coście swego bliźniego skrzywdzili, - Na życie, sławę, majątek godzili, - Prawo was boskie będzie potępiało! - Które bliźniego kochać rozkazało.
5. Wy! coście gorsząc, niewinność skazili! - Albo małżeństwa święte pogwałcili: - Albo przed Bogiem nie zgięli kolana, - Sprawiedliwego w Nim znajdziecie Pana.
6. Wy! coście w zbytkach świata utonęli! - Że Bóg na Niebie żyje, zapomnieli! .... - Głos was ogromny sędziego obleci: - „Nie znam was nie znam ... Wy! nie moje dzieci!"
7. Czyżem was codzień nie czekał W kościele? - „Czym dla ubogich, dla was żądał wiele?" - „Czylim nie kazał? nie dał wzoru cnoty?" - Czy to zysk mały Niebo za kłopoty?"
8. „Sypałem łaski, chocieście zuchwali," - „Ani prosili, ani dziękowali" - „Odbierzcież karę, któréj wiek nie zmaże," - "Serce .Jéj nie chce, sprawiedliwość każe" ..
9. Wtenczas okropna zacznie się godzinna, - Żegnać się będzie z rodziną rodzina! - I przyjaciele w pośród narzekania; - Opłaczą moment tego pożegnania!
10. Teraz do Boga kwap’ się ludu wierny, - On dziś [opuszcza], On dziś miłosierny! – Bo kiedy sądzić świat cały zasiędzie, – Któż z ręki Jego grzesznika dobędzie .. Amen.

F. Karpiński – (Książka do nabożeństwa dla Polek p. X. J. J. Siwickiego str. 202 r. 1827.)


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.


Uprasza się szacownych moderatorów o utworzenie nowego poddziału z tematyką Bóg, Bóg Ojciec, Opatrzność Boska ...

25
Pieśni przygodne / Odp: O bezdenna miłości Jezu mój kochany
« dnia: 08-08-2017, 12:04:40 »
O bezdenna miłości, Jezu mój kochany !- Podjąłeś śmierć zelżywą i okrutne rany, - Wisząc za grzechy nasze na tym krzyżu srogim, - Ubłagałeś nam Ojca okupem swym drogim.
2. Stałeś Mu się posłusznym do śmierci krzyżowéj, - W nagrodę nieposłusznéj woli Adamowej: - Nie mam Ci czém odwdzięczyć tak wielkiéj miłości, - Darujęć wolę moją teraz i w wieczności.
3. Chcę Tobie być we wszystkiém posłuszne stworzenie, - Odrzucam moje własne chcenie i niechcenie: - Wola Twoja najświętsza niech we mnie panuje, - W miłych, w przeciwnych rzeczach zawsze kontentuje.
4. Chcesz, ażebym chorował, albo téż był zdrowy, - Ja z miłości ku Tobie na wszystko gotowy: - Chcesz wrzodami obsypać, jak Joba drugiego, - Proszę Cię o cierpliwość, jaka była jego. 
5. Dopuścisz wnętrzny ucisk na serce oschłości, - Utrapienia, pokusy, zewsząd przeciwności; - A w tém nie dasz pociechy, ni z ziemi, ni z Nieba, - Wyznam: żem nie jest godzien Ojcowskiego chleba.
6. Wsadzisz na stół, albo téż wrzucisz mnie pod ławę, - W oczach ludzkich poniżysz i odbierzesz sławę; - Chwała Tobie za wszystko, wiekuisty Panie, I co jeszcze więcéj chcesz, niech się ze mną stanie.
7. Wszak Ty, jeźli zasmucisz, to téż i pocieszysz, - Tak każdemu w nieszczęściu na ratunek spieszysz: - Ty dajesz, Ty odbierasz, wolno Ci, jak Panu, - Ty znasz, co komu trzeba podług jego stanu.
8. Nic mnie złego nie potka, ani spotkać może, - Z woli Twojéj najświętszej, dobrotliwy Boże: - Rzucajże mną jako chcesz, ja jak strzała lecę, - Oddając się na wieki Twéj świętćj opiece.
9. Kiedy każesz umierać, śmierci się nie boję, - W bok Twój dla mnie otwarty, skryję duszę moję, - Podziejże ją, kędy chcesz, o Boska mądrości! - Bylem Cię zawsze kochał, teraz i w wieczności. Amen.

"Szczeble do nieba" T.Klonowski, 1867, pieśń 368, str. 870

W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

Strony: [1] 2 3 4