Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - Kefasz

Strony: [1] 2 3 ... 16
1
Co znaczy skrót "o" oraz "s" i "m"?
O stworzycielu po polsku? Nietradycyjnie, bo nawet w pieśniach ludowych stoi jak byk "że kiedy Kasieńka szła do ślubu to wenikrat zagrali".

2
Ja pytam jaki powód podano.

3
O zbawcza Hostyo (tempo wspaniale dostojne, z tradycyjnymi zatrzymaniami na długich nutach!)
Suplikacja: Święty Boże (także wspaniale dostojne tempo z długimi nutami w tradycyjnych miejscach!)
Przed tak wielkim Sakramentem (tempo i długie nuty j.w.!)
Akty uwielbienia (recytowane przez Celebransa / powtarzane przez Wiernych)

Po repozycji Najśw. Sakramentu: Salve Regina (simplex).

Z jakiej okazyi wystawienie? i suplikacyje?

4
Wydarzenia i inne aktualności / Doktryna Struga
« dnia: 25-09-2018, 19:00:22 »
Głębiej niż miecz
 
Jakub Szymczuk /Foto Gość

Z Adamem Strugiem o śpiewaniu jako lekarstwie, „Bożych obiadach” i prostocie rozmawia Barbara Gruszka-Zych.

Barbara Gruszka-Zych: Słyszałam, że babcia zabierała Pana na pogrzeby we wsi.

Adam Strug: Uczestniczyłem w nich przez całe dzieciństwo do 15. roku życia. Babcia wprowadziła mnie w ten świat niejako niechcący. W wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich w Łomżyńskiem śpiewano, czuwając przy zmarłym po sześć, nawet siedem godzin.

W Wielkim Tygodniu towarzyszono śpiewem umęczonemu i ukrzyżowanemu Chrystusowi.

W naszych stronach podczas Triduum Paschalnego śpiewano trzy noce – od Wielkiego Czwartku do Mszy rezurekcyjnej w Niedzielę Zmartwychwstania. Zgromadzenie śpiewacze współtworzyli: prowadzący całość kantor, zawołani śpiewacy, wreszcie cała społeczność.

Jakie teksty śpiewano?

Ich wykonawcy nie mieli wiedzy na temat tego, co śpiewają, choć ich repertuar był przeglądem polskiej literatury. Od średniowiecznych anonimów po utwory XIX-wieczne, także gminne, nieskodyfikowane. Śpiewali wiersze Kochanowskiego, Wujka, Żabczyca, Naborowskiego, Krasickiego, aż po Karpińskiego. Warto wiedzieć, że do dziś korzystają ze śpiewnika, który nie ma zapisu nutowego. Pamiętają melodię…

…a przez nią pewnie też słowa.

Tak właśnie. Wielu do niedawna było analfabetami, dlatego generalnie wszystkiego uczyli się na pamięć. Kiedy człowiek doświadczy takiego śpiewu, nic innego mu już nie smakuje. Mnie urzekła naturalna emisja głosów tej śpiewającej zbiorowości. Nie tylko śpiewano w Wielkim Tygodniu w kościele, ale też chodzono ze śpiewem po domach. Pamiętam tzw. Boże obiady, odbywające się przez całą noc w Wielkim Poście lub Adwencie, charakterystyczne dla wiosek z północnego Mazowsza. Być może była to chrześcijańska adaptacja „Dziadów” opisywanych przez Mickiewicza? Wspaniałe to były noce, prawdziwy obyczaj plemienny, ale już ochrzczony. Ludzie śpiewali pełnymi głosami, nikt się w śpiewie nie ograniczał. Te domowe praktyki śpiewacze kwitły także dlatego, że prawo kanoniczne sprzed reformy stanowiło, iż ci, którzy mają do kościoła więcej niż 10 km, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa we Mszy niedzielnej. Dlatego niebiorący w niej udziału modlili się, śpiewając po domach. W Wielkim Poście w chatach oddalonych od kościoła śpiewano też w środę Gorzkie Żale, a w piątki – Drogę Krzyżową.

Okazji do śpiewania było wiele.

I każda wioska robiła to w swoim rycie. W zróżnicowanych etnograficznie wioskach północnomazowieckich funkcjonuje kilka plemion, z których każde ma swój ryt muzyczny. W obrębie tego rytu każda wieś ma jego własną interpretację. Z tego stworzyła się bardzo ciekawa mozaika.

Jak nazwać muzykę, o której mówimy?

Najlepiej – śpiewem tradycyjnym lub plemiennym właśnie. Na tę jakość składały się repertuary: dworski, klasztorny i niekłamanie ludowy. Chłopi przejęli muzykę dworską i kościelną, którą zmodyfikowali zgodnie z własną muzykalnością i uznali za swoją.

Okazuje się, że polski lud to genialny kompozytor.

To prawda. A przy okazji, słuchając jego śpiewu, możemy prześledzić historię całej polskiej muzyki: od dworskiej przez kościelną do ludowej.

Jakie są cechy tego śpiewania?

To „śpiew po prostu”. Nie ma w nim manier tzw. śpiewu uczonego, za jaki od XIX w. uchodzi śpiew operowy. Każdy śpiewa takim głosem, jaki otrzymał od natury.

W wykonywanym przez Pana „Requiem ludowym” słyszymy: „Czemu tak rychło Panie/ Bierzesz mnie ze świata/ Kilka lat tylko żyłem, kilka dni na świecie”. To prosta, ale przejmująca metafora ludzkiego życia.

W dawnym repertuarze pogrzebowym, z którego pochodzi ten tekst, pojawia się bardzo realistyczna antropologia. Smutna, niepozostawiająca złudzeń co do znikomości ludzkiego żywota. Jedyne, co ma sens, to zwrócenie się ku niebu już teraz. Bo ziemia jest wygnaniem, doliną łez i od tego, czy będziemy współpracować z wolą Bożą, zależy finał naszej egzystencji. Taki jest przekaz moralny zawarty w bardzo pięknych, głównie barokowych wierszach Naborowskiego, Żabczyca czy Sępa Szarzyńskiego. Ci prości ludzie śpiewają czcigodne zabytki naszej literatury, w tym dewocyjnej. Są wśród tego repertuaru najstarsze pieśni – anonimowa, najprawdopodobniej czeskiego pochodzenia „Skarga umierającego” z XII w. albo „O duszo wszelka nabożna”.

Dziś śpiewanie kościelne zubożało.

To sytuacja katastrofalna. Skarbiec muzyczny Kościoła w Polsce, budowany tysiąc lat, w ostatnich pięćdziesięciu został ograbiony. W miejsce naszych starodawnych pieśni wprowadza się piosenki, które ani w warstwie muzycznej, ani literackiej nie dorównują pieśniom minionych pokoleń. Przede wszystkim jednak infantylizują prawdy, jakie mają głosić.

Dlaczego dziś nie śpiewamy starych pieśni?

Po pierwsze z powodu zmian cywilizacyjnych. Wierni chcieli się modlić współczesnym językiem. Pod drugie – zmiana teologiczna związana z Soborem Watykańskim II poskutkowała tym, że stare pieśni stały się niewygodne. W ich przekazie jest zawarta ortodoksyjna eschatologia. Człowieka czeka albo zbawienie, albo potępienie. A dziś rzadko słyszy się kazania o piekle i wiecznym potępieniu. Wykładnię tych pieśni stanowi też ortodoksyjna eklezjologia. Są wśród nich pieśni katechizmowe przekazujące informację, że poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. W niektórych z nich pojawiają się sformułowania wyrażające konieczność nawrócenia innych wyznań chrześcijańskich, Żydów i pogan. Dziś to mocno niepoprawne i wzbudziłoby kontrowersje.

A jednak nie da się zapomnieć, że muzyka narodowa wielu krajów powstała z inspiracji muzyką kościelną.

W wyniku takiej inspiracji pojawiły się ryty narodowe – np. muzyka francuska. Do niedawna muzyka narodów ochrzczonych w katolicyzmie miała naturalnego sprzymierzeńca właśnie w Kościele. Miejsce po dawnych pieśniach trzeba było czymś wypełnić. Dla „prostaczków” stworzono ryt oazowy, dla inteligencji – tzw. neodominikański, dla osób spoza Kościoła – neokatechumenalny. Kiedy to mówię, przemawia przeze mnie meloman, nie dewot.

Gdzie dziś można znaleźć pieśni postne?

Wystarczy wpisać w Google „Śpiewnik pelpliński” i kupić go. Ten śpiewnik powinien znajdować się w domu każdego polskiego inteligenta. Paradoksalnie to, że nie ma w nim nut, jest cenne, bo zmusza do poszukiwania wariantów melodycznych na wsi.

Może Pan przytoczyć jakiś fragment tradycyjnej pieśni postnej, żeby zachęcić do tradycyjnego śpiewania?

„Dokąd się mam uciekać, nędzna gołębica/ Jeżeli nie do Ciebie jak oblubienica/ Jezu mój, ma miłości na krzyżu rozpięta/ Do którego nad wszystko ucieczka mi święta?/ Dybie na mnie piekielny jastrząb żeru chciwy/ Srogi drapieżnik tylko na mą zgubę żywy/ Chcąc mnie pożreć, a ja gdzie mam się rejterować/ Nigdzie, tylko się w Twoich bliznach mogę schować”.

To najczystsza poezja.

Taka pieśń nie mogłaby się narodzić na chrześcijańskim Wschodzie, bo jest wyrazem typowej pobożności Zachodu. W teologii zachodniej postawiono silny akcent na dwie natury Boga-człowieka. Dlatego opisywanie cielesności, realnych ran Chrystusa jest w tych pieśniach podkreślane i jak najbardziej uzasadnione. Czasem wśród teologów prawosławnych spotykamy się z żartami, że skoro mamy kult Serca Jezusowego, no to może wprowadzimy też kult nerek…

Spotyka Pan starszych, którzy przekazują tę muzykę?

Muzyka religijna jeszcze oddycha. Nadal istnieją enklawy, gdzie żyją ludzie, którzy praktykują owo rzemiosło wokalne i instrumentalne. Z wokalnym sytuacja jest o tyle dramatyczna, że wraz z odejściem pokolenia urodzonego przed I wojną skończyła się pewna epoka. Ich następcy mają już inne strojenie głosu, używają innej, uproszczonej gwary. Dzisiejsi 80-, 70-latkowie mówią innym językiem niż ich XIX-wieczni przodkowie. Ja miałem szczęście, że się na tamtych jeszcze załapałem. Byłem wtedy dzieckiem i nie wiedziałem, z czym mam do czynienia, czułem jednak, jakie to wspaniałe i piękne. Nasłuchałem się tych pieśni i stąd moja łatwość w pamięciowym opanowaniu tego imponującego kunsztem i liczbą zbioru.

Niepojęte, że w towarzyszeniu żałobie tak ważną rolę odgrywała muzyka. Ludzie nie mieli kiedy płakać.

Osierocona rodzina była otoczona śpiewem i wtedy lepiej mogła się zmierzyć z cierpieniem.

To śpiewanie było dla niej lekarstwem?

Absolutnie tak. Kiedy cierpiący po stracie posłuchali, o czym mowa w tej czy w tamtej pieśni, mogli przeprowadzić ze sobą istotne rozmowy o sensie życia. Zresztą kiedy te pieśni prezentujemy w miejscach, gdzie odbiorcy nie mają związków z Kościołem ani wsią, oni też podkreślają ich walor, powiedzmy, terapeutyczny.

Co roku w Wielką Sobotę śpiewa Pan pieśni wielkopostne w kościele na warszawskich Bielanach.

W tym roku mnie tam nie będzie, bo śpiewam „Requiem ludowe” z grupą Kwadrofonik w Tychach, ale śpiewy się odbędą. Przy okazji warto przypomnieć, że w Polsce obowiązują dwa starodawne pozwolenia papieskie, według których możemy dłużej wykonywać kolędy i pieśni pasyjne. Kolędy – nie tylko do uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, ale do Matki Bożej Gromnicznej (2 lutego). Pieśni pasyjne zaś – nie tylko w Wielkim Tygodniu, ale w całym Wielkim Poście.

Śpiewy tradycyjne niosą przekaz wiary. Śpiewając je, nie da się nie wierzyć w Pana Boga.

One są taką samospełniającą się przepowiednią. W tym sensie, że to modlitwy śpiewane, które działają jak Pismo Święte, które „głębiej przenika niż miecz obosieczny”. Człowiek, słuchając ich, zaczyna myśleć, że warto zbliżyć się do Boga. Znam osoby, które razi to przesłanie religijne. Myślę jednak, że niezależnie od wyborów światopoglądowych powinniśmy mieć szacunek do religii. To wymóg kultury rozumianej jako wspólne dobro rodzaju ludzkiego.

Adam Strug

śpiewak i instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, scenarzysta filmów dokumentalnych, etnomuzykolog, pomysłodawca zespołu śpiewaczego Monodia Polska, praktykującego pieśni przekazywane w tradycji ustnej.

5
W śpiewie wielkość liter jest niedostrzegalna.

Jeszcze w czwartek wieczorem się wagałem czy się wybrać. A napisz proszę w jaki sposób bym się przydał? Zresztą pani Karpowicz dopytywała kto był celebransem. Ja dodam swoje pytanie - czy pożegnanie było "w rycie..."?

6
Śpiewałem to onegdaj ze Strugiem lecz za nic nie przypominam sobie melodyi.

7
Wołomin kaplica 24IX2018 13:30, XVIII dominica ppc.  Kantorowałem sam. Wierni rozproszeni, śpiewający choć bez śmiałości. Po kaplicy roznoszą się jęki pewnego upośledzonego stworzenia bożego wciągu całego nabożeństwa. Śpiewałem z pulpitu który na co dzień jest trzymadłem do wystawienia konstytucyj soborowych czy czegoś. Propria Edycja watykańska(czysta).
Kto się w opieke 2
Aspersja
Da pacem
O11
Letatus sum
Timebunt gentes
C3
Sanctificavit Moyses + Z rąk
Tollite hostias + 1wers ps Attendite 1połowa antyfony + Gloria druga połowa antyfony. + Jezusa ukrytego 3
Pod Twoją obronę (bez powtórów, tekst "nie racz", "z synem twoim" etc.)

Zielonka kościół 24IX2018 15:30, XVIII dominica ppc.  Kantorowałem sam. Ludzi mnogo i chętni do śpiewu. W tym miejscu kilku kantorów się zmienia, dlatego kilka grup według kilku różnych metod - przede wszystkim tempa śpiewu - odpowiada na wersy kantorskie. Śpiewałem z pulpitu który na co dzień jest miejscem przewodniczenia w nonordomise. Propria Edycja watykańska(czysta).

Aspersja
Da pacem
O11
Letatus sum
Timebunt gentes
C3
Sanctificavit Moyses + gloria + in conspectu filiorum + Z rąk
Chwała i dziękczynienie
Tollite hostias + 1wers ps Attendite 1połowa antyfony + Gloria druga połowa antyfony. + Twoja cześć chwała całe
Pod Twoją obronę (bez powtórów, tekst "nie racz", "z synem twoim" etc.)

8
Wydarzenia i inne aktualności / Zmarł Maciej Kaziński
« dnia: 17-09-2018, 12:59:24 »


Zmarł Maciej Kaziński.

Erudyta. Multiinstrumentalista. Poliglota.
Tradycjonalista przez duże T.
Zawsze grzeczny i życzliwy.
Dobry.
.
http://www.festiwal.jaroslaw.pl/info/kazinski_pl.html
.
http://static.prsa.pl/5852f8fb-b312-4c9d-9a91-f158714d4c43.…
[adres samego nagrania wspominkowego w polskim radiu]

Z programu Castrum Doloris.


9
A. Ch. - więc opracowanie Antoniego Chlondowskiego?

10
Kiedy w diecezji będzie na stałe msza po staremu?

11
Może Pan nie zauważył, ale prawie 70 lat temu Pius XII ogłosił dogmat o Wniebowzięciu NMP i z tej okazji napisano nowy formularz mszalny. Z niego zapewne odprawiał duszpasterz wrocławski.
Śpiewanie innych propriów niż te, które kapłan recytuje nie należy do najmądrzejszych ;)

Zauważyłem. Może Pan nie miał okazji spostrzec, że nowe melodje skompilowane przez anonimowych komisarzy urągają powadze śpiewu rytualnego. Również poezja i teologja nowego formularza nie jest górnych lotów.
Odprawiane szpetnych nowotworów gdy mamy starożytne cudowności nie należy do najmądrzejszych ;)

12
Pieśni na Wielkanoc / Odp: Cum Rex gloriae [nuty]
« dnia: 04-09-2018, 07:44:35 »
Link nie podaje konkretnego dzieła. Z jakiej to xięgi?

13
Całość piękna, a ten dwugłos w ostatnim wersie - sama słodycz.

14
Gosławice tarnowskie nad Dunajcem - co to za parafja?

16

Wierni chrześcijanie pozdrówmy Maryję
Zaśpiewajmy wszyscy taką melodyję

Witaj zawitaj Pani anielska * Matko Jezusowa * Ranna jutrzenko * Śliczna panienko * Niebieska Królowa

Bóg Ojciec Cię wybrał za córkę jedyną
Syn Boży ukochał za Matkę kochaną
    Witaj...
Duch Święty spoczywał na ramionach Twoich
Wielce się zakochał w świętych cnotach Twoich
    Witaj...
A któraż to która piękna jak lelija
Z córek Adamowych Panienka Maryja
    Witaj...
A któraż to która tak Niepokalana
Jak wojska aniołów jest uszykowana
    Witaj...
Gdy Matka Najświętsza do nieba wstąpiła
to wielką radością niebo napełniła
    Witaj...
Wszyscy się tam z Tobą Matko radowali
i chóry anielskie Tobie zaśpiewali.

18
Oczywiście że wiem jak to zdjąć  ;D wystarczy odhaczyć "tylko do odczytu" we właściwościach

19
Nikt nie dołączył bo "tylko do odczytu".  ;)

20
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, środa 15 sierpnia 2018, uroczystość Wniebowzięcia NMP; o: brak; s: KZ, AI; m: 9 + kleryk w chórze (śpiewał lekcję - bdb!)
In.: Signum magnum;

Czemu śpiewaliście Signum magnum zamiast Gaudeamus? Co to za kleryk?

21
Ars Celebrandi, Kościół p.w. NMP Częstochowskiej, Licheń, Msza solenna w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 11:30, niedziela 15 lipca 2018, VIII niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; s: męska warsztatowa.

Przed aspersją: Haec est dies,
Aspersja: Asperges me,
Procesja: Duo Seraphim / Pax aeterna / Twoja cześć, chwała (całość);
Intr: Suscepimus Deus;
A błąd, bo w Polsce wypada 15 lipca Rozesłanie Apostołów, duplex majus. Procesja jest z responsorium "Ite in orbe". Msza o apostołach "Mihi autem".

Proszę o rozpiskę mszy pontyfikalnej. Czy była śpiewana na sucho, czy też z isonem, fobardonem, organum czy inną polifonią.

22
Tomasz Cieplik w tomie 4  str 115 podaje że na melodię "Pokropisz hyzopem Panie" albo też podaje własną.

Strony: [1] 2 3 ... 16