Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - czytane

Strony: [1]
1
Śpiewnik Jasnogórski 1936   ... - Marja

1. Wszyscy ludzie zaśpiewajcie, Marja !
Cześć i chwałę Bogu dajcie, Marja !

Ref.: Panno cudowna, Róży podobna
Ubłagaj Swego Syna.

2. Zważcie wierni chrześcijanie ...
Którzy chcecie służyć Pannie ...

3. Jednego Synaczka miała ...
I tego na mękę dała ...

4. Jezus, Syn Twój ukochany ...
Na taką śmierć był skazany ...

5. Gdy w Ogrójcu klęczącego ...
Krwawym potem zalanego ...

6. Łotry tam przystępowali ...
O Jezusa się pytali ...

7. A kiedy już Go pojmali ...
W powrozy Go powiązali ...

8. Do Anasza prowadzili ...
Z mostu Go w wodę strącili ...

9. U Kajfasza Go skarżyli ...
I w Policzek uderzyli ...

10. Do piwnicy prowadzili ...
Całą noc Go tam męczyli ...

11. Z piwnicy prowadzonego
Starszym sędziom stawianego

12. Fałszywe świadki zwodzili
By Go na śmierć potępili

13. A gdy Jego osądzili
Godnym śmierci zawołali

14. Łańcuch srogi Mu włożyli
Szyję Jego obciążyli

15. Do piłata prowadzili
I zwodzicielem sądzili

16. Piłat Go oddał w ich ręce
Cieszyli się Jego męce

17. Gdy Go ze szat obnażyli
Bo już Boga odstąpili

18. Do słupa go przywiązali
I okrutnie biczowali

19. Łańcuchem Go srogim bili
Tysiąc ran Mu uczynili

20. A gdy się już spracowali
Ciało Jego wyrywali

21. Ciało Jego umęczone
I okrutnie krwią zbroczone

22. Na głowę ciernie wkładali
Tysiąc ran Mu uczynili

23. Ciernia, głogu przynieść dali
Koronę mu zgotowali

24. Trzciną Go po głowie bili
Więcej ran mu uczynili

25. Gdy Go na śmierć osądzili
I wielki Krzyż zgotowali

26. Włożyli Mu krzyż na ramię
Ten był śmierci Jego znamię

27. Wlekli z krzyżem, popychali
I nogami popychali

28. Jezus okrutnie męczony
Upadł pod krzyżem zemdlony

29. A gdy na górę przywlekli
I tam Go z szat zawlekli

30. I na krzyż Go porzucili
Ręce gwoździami przybili

31. I okrutnie rozciągnęli
Żyły, stawy w Nim Porwali

32. Krew też z Niego wypłynęła
By nas z grzechów obmywała.

33. Trzykroć razy omdlewała
Gdy na mękę tę patrzała

34. A gdy nogi przebić mieli
Gwałtownie je przycisnęli

35. Siedemnastem uderzeniem
Nogi Jego przerażone

36. Gwoździe bardzo tępe były
Wielką boleść uczyniły

37. Wszystkie żyły wyciągnęli
Niźli do krzyża przybili

38. Dwanaście Go kroków wlekli
Aż Go na miejsce przyklekli

39. Ciało Jego się wstrząsnęło
Serce od boleści drżało

40. Tyś wtenczas bardzo płakała
gdyś na tę mękę patrzała

41. Gdy się nad Nim napastwili
Już Go z krzyżem postawili

42. Padłaś na ziemię zemdlona
Skrwawiony krzyż całowała

43. Wisiał na krzyżu skrwawiony
Od wszystkich był opuszczony

44. Jeszcze Mu bok otworzyli
Większą boleść uczynili

45. Zmiłuj się nad nami Jezu
Jakoś był wisiał na krzyżu

46. Gdzie się teraz udać mamy
Do Ciebie z płaczem wołamy

47. Prowadź nas, Panno jedyna
Za przykładem Twego Syna

48. Wołać będziem nieustannie
Śpiewać zawsze Świętej Pannie

49. I do Ciebie Matko Boga
Oddal od nasz wszelką trwogę

50. Dodaj łaski i pomocy
Niech Cię chwalim w dzień i w nocy

51. I Ja zawsze myślę sobie
Że Ty Matką jesteś w niebie

52. Błagaj za nas Syna Twego
Boga w Trójcy Jedynego

53. A gdy w niebo spoglądamy
Zawsze Cię Jezu Wielbimy

54. Dopomóż nam Jezu miły
Do Twej Matki ukochanej

55. Zbierajcie się pątnikowie
Matka Boska w Częstochowie

56. Dopomóż nam Panno święta
Dobroć Twoja niepojęta

57. Gdy Twój kościół zobaczymy
Wszyscy krzyżem upadniemy

58. Grzechy swoje porzucamy
Do Ciebie się uciekamy

59. Z płaczem do Ciebie wołamy
Przed Tobą nisko padamy

60. Gdy w to miejsce przychodzimy
Do przeproszenia stajemy

61. Błagamy Cię Panno święta
Twoja litość niepojęta

62. Do Ciebie się uciekamy
Przez Ciebie my pomoc Mamy

63. A gdy przed klasztor przyjdziemy
Tam nowy cud zobaczymy

64. Obrazy wyprowadzają
I proporce się kłaniają

65. Tam się łzami oblewamy
Racz się zlitować nad nami

66. Tam jest Matka Różańcowa
Wszystkim grzesznikom gotowa

67. A gdy obraz odsłaniają
Grzeszni z żalu omdlewają

68. Gdy z kościoła już wychodzim
Chwałę Twoją zawsze głosim

69. Ratuj nas w każdej potrzebie
My się udajem do Ciebie

70. A gdy do domu przyjdziemy
Wspólnie Ci śpiewać będziemy

71. Byśmy Ci jeszcze służyli
z Panem ogniem Cię chwalili

72. A teraz już odchodzimy
Jak się z Panną rozstaniemy

73. Dopomóż nam Panno święta
Bez zmazy grzechu poczęta

74. Szczerze się z grzechów spowiadać
I Pana Boga wychwalać

75. A gdy już konać będziemy
Niech przy Tobie odpoczniemy

76. Ubłagaj nam Swego Syna
By odpuścił naszą winę

77. Boś, nas, Matko, ukochała
Syna Swego ubłagała

78. Gdy staniemy już nad grobem
Racz się zmiłować nad nami.

79. Aby nie był zagniewany
Twój Synaczek ukochany

80. By nas wprowadził do nieba
Bo tego nam jest potrzeba

81. Byśmy Cię z Bogiem chwalili
Z Aniołami Zaśpiewali

82. Chwała Tobie wieczny Panie
We dnie, w nocy, nieustannie

83. Pokłon Tobie, Panno Święta
Bez zmazy grzechu poczęta


2
Śpiewnik Jasnogórski 1936

1. Pomnijmy, że z łaski Boga ku Częstochowie,
Idziemy do Pani, co się Matką nam zowie:

Ref.: Którą wychwalajmy, mile pozdrawiajmy,
Zdrowaś Marjo.

2. Tej się wszyscy polecajmy w drogę zebrani,
Wyznając, żeśmy Jej słudzy oraz poddani.

3. Boże Ojcze, wspomóż chęci, gdy się wznosimy,
Sercem ku tej świętej górze, strzeż nas prosimy.

4. Prowadźże nas Synu Boży do Twojej Matki,
Jako w drodze zbłąkane Jej nędzne dziatki.

5. Kieruj Duchu Święty Boże, 'skruszone',         (w śpiewniku "skrusoone")
Ku czci Twej Oblubienicy przysposobione.

6. Domów naszych strzeż od szkody ręki zawziętej,
Oblubieńcze Matko Boga, Józefie święty !

7. Ratuj, prosim nasz dobytek z nieszczęścia toni,
Sługo Syna Boskiej Matki, święty Antoni !

8. Aniołowie święci, którym straż nasza dana,
Usuńcie nam na tej drodze zdrady szatana.

9. Idźmyż preto(?) podróżnicy w drogę szczęśliwie,
W jaknajwiększej pobożności ku Niej rzewliwie.

10. A gdy Jej przybytek święty zdala ujrzymy,
W największej ducha pokorze na twarz pdaniemy.

11. Tymczasem Jej obraz święty w myśli stawiajmy,
I jak pełen cudnych wdzięków dobrze zważajmy.

12. Oto z pięknych farb złożona postać Jej święta,
Wszechmocnej mocy prawicą twarz Jej wytknięta.

13. Patrzmy w duchu na Jej lica, ach jak ozdobne,
Blask księżyca przewyższają, słońcu podobne.

14. Głowę świętą ma skłonioną, by nas grzeszników
Mogła słuchać, chociaż wielkich Jej niewdzięczników.

15. Wejrzyjmy na piersi święte, któremi karmi
Stwórcę świata, Szczęście nasze, cieszmy się, marni.

16. Ręką świętą, co unosi Dziedzica nieba,
Czyliż nie da nam ta Pani, czego potrzeba ?

17. Oto znak, że uprosi Pana naszego,
Palce święte przyłożyła do Serca Swego.

18. Oczy święte pełne pociech tej dobrej Matki,
Nie zginiemy, bo je zwraca na Swoje dziatki.

19. Owo zgoła większych pociech, jak w Jej obrazie,
Nie dozna człek w swych przykrościach i w smutnym razie.

20. I jakże Jej nie dziękować za wszystkie dary,
Które na nas Pani święta sypie bez miary.

21. O, Panienko Częstochowska, błagaj nam Syna !
Niech nas w prośbach zawsze dojdzie słodka nowina.

22. Twa przyczyna wielowładna, któż zwątpić może,
Że tak w życiu, jak przy śmierci, wielce pomoże.

23. Niemasz jak na Jasnej Górze u Twego tronu,
Gdziebyśmy sobie życzyli być aż do zgonu.

24. Woda owa, co jest w studni świętej Barbary,
Nam wskazuje Twoich cudów i łask bez miary.

25. Prawda, Pani, iż pogłoska takowa słynie,
Że Twa łaska tak, jak dawniej nie płynie?

26. Lecz to mówi głów przewrotnych język swawolny,
A Ty masz łask tak, jak dawniej, szafunek wolny.

27. Żaden pewnie z bezbożników nie zaznał tego,
Który ma chęć znów krzyżować Syna Twojego.

28. Niech zły bogacz z nas się śmieje, Tyś nam fortuna,
Ty nas, Pani, przyjm ubogich do Swego łona.

29. W tej to myśli wspólnie idziem, abyśmy Tobie
Choć raz w życiu hołd oddali, nim legniem w grobie.

3
(Oryg. pisownia)
1. Już Ci, już odchodzić muszę,
Z miejsca tego świętego,
Już dłużej widzieć nie mogę
Obrazu cudownego;

O Królowo ziemi, nieba !
Już odchodzić mi potrzeba,
Z miejsca tego świętego
Mnie najprzyjemniejszego.

2. Na Ciebie patrząc w obrazie,
Serce moje pałało,
A radością i miłością,
Jako ogień porzało !

Gdy zaś już odchodzić muszę,
Od żałości płaczę w duszy,
O Marja, Marja !
Miłość serce przebija !

3. Pozwólże mi się napatrzyć,
Jeszcze w Obrazie Twoim,
Niech się oczy me nasycą,
Panno Widzeniem Twojem.

Nie odrzucaj mnie grzesznego
Od oblicza łaskawego,
Boć chcę służyć statecznie,
Tu do śmierci i wiecznie.

4. O gdybyś mi pozwoliła,
Mieszkać tu gdzie przy Sobie,
Choć w kąciku Twej Świątyni,
Służyłbym wiernie Tobie;

Lecz muszę z towarzyszami,
Twymi ze mną współsługami,
Iść do domu swojego,
Panno, wiedź nas do niego.

5. Więc Cię jeszcze upraszamy,
Zanim stąd odejdziemy,
Byś nas pobłogosławiła,
Niech szczęśliwie idziemy;

Gdziekolwiek się obrócimy,
Weselim się, czy smucimy,
O Marjo ! bądź przy nas,
Ciesz, wspomagaj i strzeż nas.

6. My też Cię nie zapomnimy !
Zawsze będziem Ci śpiewać,
Póki siły wystarczają,
Ciebie chwalić, pozdrawiać.

Czy przyjdzie smętek, choroba,
Czy wesele, czy żałoba
Chciej nas, Matko, ratować,
I szczęśliwie zachować.


Śpiewnik Jasnogórski 19364
Śpiewnik Jasnogórski 1936

1. Matko Częstochowska, prosimy Ciebie,
Wstawiaj się za nami w każdej potrzebie.

Ref.: Przyjmij że nas do Siebie,
którzy prosimy Ciebie,                                              x2 refren
O śliczna Matko Boska,
Ty Jasnogórska.

2. Ty słyniesz cudami na Jasnej Górze,
Każdy tam doznawa łask w Twym Obrazie.

3. Bo gdy tam przybyłaś, Matuchno miła,
I wszystkich pielgrzymów k'sobie tuliła.

4. Prosimy Cię Panno przytulże i nas,
Byśmy rozpoznali dobrze Twój Obraz.

5. Racz się Panno wstawić za duchowieństwem,
Udzielaj im łaski z błogosławieństwem.

6. Bo wiemy Matuchno, że możesz wiele,
Zjednać wszystkim łaski w Twoim kościele.

7. Twojej to pomocy, Matko wzywamy,
Wskaż drogę do Nieba, Ciebie błagamy.

8. Prosimy Cię Matko, prosim ze łzami,
Ach ! raczże się wstawić za grzesznikami.

9. Doznawamy łaski z Twojej przyczyny,
Że nam Twój Synaczek odpuścił Winy.

10. Bądźże Przewodniczką naszą, o Pani !
Byśmy Twoim wzrokiem byli wspierani.

11. Bądźże nam Marjo, Matką litości,
Gdy nas Bóg zawoła stąd do wieczności.

5
Śpiewnik Jasnogórski 1936  {! = brak w śpiewniku [pomyłka?]}

1. Już majowe świecą zorze, *  przed obrazem (świeże)! kwiaty * Dla Marji złóż w pokorze, * lecz kwiat inny ślij w zaświaty, * Kwiat nadziei, kwiat miłości, * co się w duszy tej rozwinął, =Daj go Matce, aby w czości świata tego nie zaginął.=

2. Powierz Matce kwiat ten drogi, * by go ludzie nie splamili. * Aby bujne świata głogi, * tego kwiatu nie zgłuszyły. * Wszystkie myśli, wszystkie słowa, * pod straż dobrej oddaj Matki, * =Ona wiernie ci przechowa, te majowe duszy kwiatki.

3. Ona czuwać będzie stale, * by Twe serce wiarą biło, * A na wierze, jak na skale, * życie bujniej się krzewiło. * Ona czuwać będzie wiernie, * by miłości świętej siła, * = Jako słońce, czynnie biernie, w duszy twej się promieniła.=

6
Pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny / Gdy świta poranek
« dnia: 30-09-2022, 17:28:59 »
Śpiewnik Jasnogórski 1936

1. Gdy świta poranek do pracy woła, * A wieczór pot ściera z naszego czoła.

Ref.: Swe dźwięki dzwoneczku pod niebiosa wznoś, * A chwałę Maryi z czeladką jej głoś * Ave Maria.

2. Do pracy zachęca i sił dodaje, * Do Boga przynęca, gdy człek ustaje.

3. Tam w niebie gospoda, tam spokój jest nasz, * Tam czeka swobodna i nagrody czas.

4. A gdy Już nakoniec ustanie siła. * I zbliża się śmierci straszliwa chwila.

Ref.: Raz jeszcze dzwoneczku pacierze swe głoś, * O Panny przyczynę dla sługi jej proś * Ave Maria.

7
1. O Przenajświętsza najpobożniejsza, słodka Panno Marya !
Matko kochana, niepokalana, módl się, módl się za nami.

2. Ułaskawiona błogosławiona, śpiewają Aniołowie
pieśni niebieskie w padoły ziemskie, módl się, módl się za nami.

3. Upokorzona milczysz skłoniona ku Synaczkowi swemu.
Ciebie królowie, chwalą mędrcowie, módl się, módl się za nami.

4. Najniewinniejsza, o najcierpliwsza, wierna Matko Maryja !
Twoje wnętrzności pełne litości, módl się, módl się za nami.

5. Ze wszechmiar święta, Panno poczęta, Święta Matko Maryja !
W Niebo wniesiona, chwałą wieńczona, módl się, módl się za nami.

Śpiewnik kościelny (Gieburowski 1922)

9
T: M. Małecka
M: G. Skop

10
1. Cóż mi po wszystkim, gdym stracił Jezusa,
Za którym teraz tęskni moja dusza.
Pójdę go szukać do domu Kajfasza,
Snać tam przywiedzion jest pociecha nasza.

2. Tam Go przywiedli, jak łotra jakiego,
Jezusa, Pana, Zbawiciela mego,
Ręce Mu z tyłu mocno skrępowali,
Na świętą szyję łańcuch ciężki dali.

Śpiewnik Kalwaryjski 1989 r.
nuty.religijne.org

szukam więcej zwrotek do tej pieśni, jakby ktoś pomógł byłbym wdzięczny.

Strony: [1]