Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - czytane

Strony: [1] 2 3 4
1
Prośby o pomoc / Odp: ZAJAŚNIAŁAS JAKO ZORZA
« dnia: 30-10-2022, 10:45:04 »
Nuty

2
Tekst pochodzi z "Pieśni pogrzebowe na wileńszczyźnie Katarzyna Syrnicka 2009" natomiast nie podaje melodii.

3
Nuty w załączniku

4
Znalazłem dłuższą wersję z "Książki Kalwaryjskiej"

1. Śpiewa mi słowiczek na rajskim dworze, * Pójdę ja go szukać w Imię Maryi, * A jak go znalezę, to mu śpiewać każę: * Zdrowaś Marya!

2. Słyszę głos człowieka w dolnej krainie, * Brzmi chwała Maryi po wszelkiej stronie, * Przez góry, doliny, przez puste krainy: * Zdrowaś Marya!

3. Śpiewa ten słowiczek bolesnej Pannie, * Która serca nasze swem sercem cieszy, * Bądżże pozdrowiona, od nas pochwalona: * Zdrowaś Marya!

4. Czemuż tak słowiczku wesoło śpiewasz, * Panience Maryi cześć, chwałę dawasz, * Jest śliczna Panienka, prześwietna Jutrzenka, * Zdrowaś Marya!

5. Toć Tobie, Panienko, wesoło śpiewam, * I Synaczka Twego mile pozdrawiam, * Nad słońce jaśniejszaś, nad gwiazdy śliczniejszaś, * Zdrowaś Marya!

6. A jak Cię znalezę, Matuchno mila, * To Ci śpiewać będę: Zdrowaś Marya; * Boś jest gwiazda morska i Pani anielska: * Zdrowaś Marya!

7. Błagaj, o Matuchno, z serca prosimy, * Aby Syn Twój nasze odpuścił winy; * Matko dobrotliwa, także miłościwa: * Zdrowaś Marya!

8. Pójdźcie ku mnie, dzieci, póki czas macie,* Bom jest wasza Matka, to mnie nawiedźcie; * Śpiewajcie z radością, mówcie z pobożnością: * Zdrowaś Marya.

9. Tak my Ciebie dzisiaj tu pozdrawiamy, * I Synaczka Twego też wychwalamy,* My Cię pozdrawiamy i zawsze wołamy: * Zdrowaś Marya.

10. Jak my teraz Tobie mile śpiewamy, * Tak do Syna Twego z serca wołamy, * Aby nas wysłuchał, serca nasze skruszył; * Zdrowaś Marya.

11. My Ciebie, Jezusie, o to prosimy, * Przyjmij nas do nieba, tego pragniemy, * Przyjmij do radości, wiecznej szczęśliwości. * Zdrowaś Marya.

12. O najświętsza Panno, Matko Jezusa, * W Tobie się raduje i dusza nasza; * Bądźże pozdrowiona, od nas pochwalona,* Zdrowaś Marya.

13. Przez te !![to nie literówka]!!siedm boleści, któreś Ty miała, * I w Twem macierzyńskim sercu cierpiała, * Żądamy Cię wiecznie, przez prośby serdecznie, * Zdrowaś Marya.

14. Tyś nam u Synaczka łaskę zjednała, * Byś nas chrześciany w królestwie miała; * Ty nas nie opuszczaj, z łaski nie wypuszczał, * Zdrowaś Marya.

15. My największy dzięki Tobie składamy, * I za ludzi wszystkich Ciebie prosimy, * Chroń nas we dnie i w nocy, przybądź ku pomocy,* Zdrowaś Marya.

16. Nieprzyjaciół Twoich raczże poniżyć, * I pogańskie błędy racz wykorzenić; * O Pani niebieska. Królowa anielska, * Zdrowaś Marya.

17. Pasterza naszego miej w Twej obronie,* My poddani jego. Ciebie prosimy, * Przez Jezusa rany, zastaw chrześciany, * Zdrowaś Marya.

18. Obroń, o Marya jak Cię kochamy, * Całe chrześciaństwo, tak my wołamy: * Obroń, nie opuszczaj, w krzywdach dopomagaj, * Zdrowaś Marya.

19. Do Ciebie, o Matko, ręce dźwigamy, * Za nasze niedbalstwa prośby składamy, * Bądżże zawsze przy nas, jak w drodze tak w domach, * Zdrowaś Marya!

20. Bo Ty, o Matuchno, tak wiele możesz, * Kogo Ty w niebie chcesz, temu pomożesz; * Dopomóż do nieba, bo nam go potrzeba, * Zdrowaś Marya.

21. My Ci, o Matuchno, teraz śpiewamy, * Jak po śmierci w niebie, gdy tam będziemy, * We wiecznej radości, chwale, szczęśliwości, * Zdrowaś Marya.

22. Wspomnij, o Matuchno, na nas strapionych, * I w ogniu czyścowym dusze zdręczonych, * I ktoby do Ciebie wołał, pomocy żądał; * Zdrowaś Marya.

23. Przez pięć ran Jezusa Syna Twojego, * Przyczyń się, Matuchno, przyczyń do niego * Nie dajże ich trapić i racz ich uwolnić, * Zdrowaś Marya.

24. Ciebie, o Matuchno, dusze te proszą, * Płacząc, swoje głosy w niebo podnoszą, * Byś ich wybawiła, w niebo wprowadziła.* Zdrowaś Marya.

25.. Matko najłaskawsza, gdy chwila przyjdzie, * Że stąd tam pójdziemy, gdzie wieczność będzie, * Gdzie będzie mieszkanie, wieczne przebywanie: * Zdrowaś Marya.

26. Udziel pożegnanie, Panno Marya, * Dobre zakończenie, Matuchno miła, * Byśmy zmarli w łasce, przyszli ku swej Matce,* Zdrowaś Marya.

27. Ostatni raz, może. Cię oglądamy,* I powieki nasze we łzach maczamy, * O Matko Marya, bądżże pozdrowiona, * Zdrowaś Marya.

28. Najświętsza Panienko, prosimy Ciebie, * Byśmy mogli z Tobą królować w niebie, * Gdzie Święci śpiewają. Ciebie wychwalają: * Zdrowaś Marya!

29. Amen, ach Marya, Matko Jezusa, * Tak Cię pozdrawiają, siostry, bracia; * Przyjmij dusze nasze, ach Chryste Jezusie, * Zdrowaś Marya.

5
Nuty Siedlecki 1980

6
Pieśni do Serca Pana Jezusa / Odp: Jezu, Serca Twego wdzięki
« dnia: 22-10-2022, 11:35:41 »
Nuty z Sieleckiego 1980

7
Nuty z powyższego źródła.

9
Śpiewnik Jasnogórski 1936

1. Z góry Częstochowskiej rozlega się dzwon,
pójdźcie tu pątnicy wszystkich wzywa On.

Ref.: Wijcie Panny z róż wieńce,
Częstochowskiej Panience,
Zdrowaś marsz, marsz, marsz
Do Marji wszyscy wraz,
Bo Marja oczekuje w Częstochowie nas.

2. Na ten głos wezwania wszyscy pątnicy,
Stawamy prze"d" (literówka zapewne) Tobą w tej tu kaplicy.

3. Spieszymy do Ciebie, Panno Marjo;
I z płaczem wołamy o Matko miła.

4. Matko Częstochowska, góręś obrała,
Byś nam W Częstochowie łask udzielała.

5. Byśmy tu szczęśliwie do Ciebie przybyli,
Wspaniałą świątynię Twą zobaczyli.

6. Zebraliśmy się liczni pielgrzymi,
Abyśmy Ci pieśni wspólnie nucili.

7. Matko Częstochowska, my Cię błagamy,
Pobłogosław że nas, gdy tu przyjdziemy.

8. Bo gdy tu przybyli jacy kalecy,
To zdrowia doznali w Twojej kaplicy.

9. Idą tu ludzie bardzo stroskani,
Tu do Częstochowy cudownej Pani.

10. Zebra'ł' się ty do Cię bardzo liczny lud,
Matka Częstochowska znowu czyni cud.

11. Także ludzie zewsząd tutaj przychodzą,
Bo tu w Częstochowie o cudach wiedzą.

12. Bośmy tu pielgrzymi po to przybyli,
Byśmy przy uroczystości Tobie służyli.

13. Matko Częstochowska, módl się za nami,
Byśmy w Twym klasztorze łaski doznali.

14. Bo gdy Cię z klasztoru Matko wynoszą,
Wtenczas nasze serca żalem się wznoszą.

15. Padają tu ludzie miłością zdjęci,
Błagają Marję strachem przejęci.

16. Bo gdy tu pielgrzymi wszyscy przyjdziemy,
To na twarz przed Tobą wszyscy padniemy.

17. My Cię Częstochowska prosimy Pani,
Byś przyczyniła się tutaj za nami.

18. My do Częstochowy po to dążymy,
Byśmy święte tu obchodzili.

19. Bo gdy tu szczęśliwie do Cię przyjdziemy,
To tu w tym klasztorze krzyżem padniemy.

20. Bośmy w Częstochowie jeszcze nie byli,
I Twego obrazu nie zobaczyli.

21. Ale nam tu inni tak powiadają,
Że w Częstochowie łask doznają.

22. Zebrał się tu do Cię bardzo wielki lud,
Matka Częstochowska znowu czyni cud.

23. Bo kto do szkaplerza nie jest wpisany,
To tu od Marji nie jest wysłuchany.

24. Ach kto się tu wpisze Ona się cieszy,
Bo to jej sukienka na piersiach leży.

25. Byli i tacy, jak się wybrali,
To tej Maryi nie szanowali.

26. Ale i takich dużo tu było,
Co Ciebie Marjo, wielce wielbiło.

27. Przychodzą tu do Cię, Marjo, zewsząd,
Boś Ty jest Królową i Matką naszą.

28. A kiedy do domu się dostaniemy,
To też domownikom wszystkim *poweimy (powiemy)

29. Że w Częstochowie cuda się stają,
Kiedy odpuszczenia grzechów doznają.

30. Choćby przyszedł grzesznik tak zatwardziały,
To w Częstochowie jest wysłuchany.

31. O jakżeś to dobrze nam uczyniła,
Żeś się w Częstochowie nam objawiła.

32. Matko Częstochowska bądź ku pomocy,
Byśmy Cię wielbili we dnie i w nocy.

33. A bośmy grzesznicy wielce niegodni,
Matko Częstochowska módl się za nami.

34. Prośże Swego Syna by się zmiłował,
Grzechy odpuścił i winy darował.

35. Abyśmy to pątnicy po to przybyli,
Byśmy w Częstochowie Tobie służyli.

36. Matko Częstochowska, my Cię błagamy,
Pobłogosławże nas, gdy stąd pójdziemy.

37. Tu licznych pielgrzymów wierne dzieci masz,
Każdego z nich kochasz, każdego z nich znasz.

38. Szczęśliwy ten klasztor, w który Pani ta,
Boga Rodzicielka swe mieszkanie ma.

39. Wspaniałą świątynię przeszło pięćset lat,
Przez setki pielgrzymów wielbi cały świat.

40. Matce Częstochowskiej co w dzień rośnie cześć,
Szczęśliwy kto pragnie swe hołdy Jej nieść.

41. W klasztorze na boku jest tam kaplica,
Najświętsza Marja Orędownica.

42. Ona orderuje do Syna Swego,
By Go przebłagała zagniewanego.

43. Kto choćby raz w życiu pomodlił się tam,
To już szczęścia z nieba mógł kosztować sam.

44. Gdy do Częstochowy my się wybrali,
Tośmy także pieśni w drodze śpiewali.

45. Amen o Marja, my Ci śpiewamy,
Pobłogosławże nas gdy odejdziemy.

46. A po śmierci pozostawże nas przy Sobie,
Byśmy królowali tam z Tobą w niebie

10
Pieśni za zmarłych / Odp: Przez czyszczowe upalenia [nuty]
« dnia: 01-10-2022, 18:19:40 »
Przepraszam, zapomiałem, już dopisuję

11
Śpiewnik Jasnogórski 1936   ... - Marja

1. Wszyscy ludzie zaśpiewajcie, Marja !
Cześć i chwałę Bogu dajcie, Marja !

Ref.: Panno cudowna, Róży podobna
Ubłagaj Swego Syna.

2. Zważcie wierni chrześcijanie ...
Którzy chcecie służyć Pannie ...

3. Jednego Synaczka miała ...
I tego na mękę dała ...

4. Jezus, Syn Twój ukochany ...
Na taką śmierć był skazany ...

5. Gdy w Ogrójcu klęczącego ...
Krwawym potem zalanego ...

6. Łotry tam przystępowali ...
O Jezusa się pytali ...

7. A kiedy już Go pojmali ...
W powrozy Go powiązali ...

8. Do Anasza prowadzili ...
Z mostu Go w wodę strącili ...

9. U Kajfasza Go skarżyli ...
I w Policzek uderzyli ...

10. Do piwnicy prowadzili ...
Całą noc Go tam męczyli ...

11. Z piwnicy prowadzonego
Starszym sędziom stawianego

12. Fałszywe świadki zwodzili
By Go na śmierć potępili

13. A gdy Jego osądzili
Godnym śmierci zawołali

14. Łańcuch srogi Mu włożyli
Szyję Jego obciążyli

15. Do piłata prowadzili
I zwodzicielem sądzili

16. Piłat Go oddał w ich ręce
Cieszyli się Jego męce

17. Gdy Go ze szat obnażyli
Bo już Boga odstąpili

18. Do słupa go przywiązali
I okrutnie biczowali

19. Łańcuchem Go srogim bili
Tysiąc ran Mu uczynili

20. A gdy się już spracowali
Ciało Jego wyrywali

21. Ciało Jego umęczone
I okrutnie krwią zbroczone

22. Na głowę ciernie wkładali
Tysiąc ran Mu uczynili

23. Ciernia, głogu przynieść dali
Koronę mu zgotowali

24. Trzciną Go po głowie bili
Więcej ran mu uczynili

25. Gdy Go na śmierć osądzili
I wielki Krzyż zgotowali

26. Włożyli Mu krzyż na ramię
Ten był śmierci Jego znamię

27. Wlekli z krzyżem, popychali
I nogami popychali

28. Jezus okrutnie męczony
Upadł pod krzyżem zemdlony

29. A gdy na górę przywlekli
I tam Go z szat zawlekli

30. I na krzyż Go porzucili
Ręce gwoździami przybili

31. I okrutnie rozciągnęli
Żyły, stawy w Nim Porwali

32. Krew też z Niego wypłynęła
By nas z grzechów obmywała.

33. Trzykroć razy omdlewała
Gdy na mękę tę patrzała

34. A gdy nogi przebić mieli
Gwałtownie je przycisnęli

35. Siedemnastem uderzeniem
Nogi Jego przerażone

36. Gwoździe bardzo tępe były
Wielką boleść uczyniły

37. Wszystkie żyły wyciągnęli
Niźli do krzyża przybili

38. Dwanaście Go kroków wlekli
Aż Go na miejsce przyklekli

39. Ciało Jego się wstrząsnęło
Serce od boleści drżało

40. Tyś wtenczas bardzo płakała
gdyś na tę mękę patrzała

41. Gdy się nad Nim napastwili
Już Go z krzyżem postawili

42. Padłaś na ziemię zemdlona
Skrwawiony krzyż całowała

43. Wisiał na krzyżu skrwawiony
Od wszystkich był opuszczony

44. Jeszcze Mu bok otworzyli
Większą boleść uczynili

45. Zmiłuj się nad nami Jezu
Jakoś był wisiał na krzyżu

46. Gdzie się teraz udać mamy
Do Ciebie z płaczem wołamy

47. Prowadź nas, Panno jedyna
Za przykładem Twego Syna

48. Wołać będziem nieustannie
Śpiewać zawsze Świętej Pannie

49. I do Ciebie Matko Boga
Oddal od nasz wszelką trwogę

50. Dodaj łaski i pomocy
Niech Cię chwalim w dzień i w nocy

51. I Ja zawsze myślę sobie
Że Ty Matką jesteś w niebie

52. Błagaj za nas Syna Twego
Boga w Trójcy Jedynego

53. A gdy w niebo spoglądamy
Zawsze Cię Jezu Wielbimy

54. Dopomóż nam Jezu miły
Do Twej Matki ukochanej

55. Zbierajcie się pątnikowie
Matka Boska w Częstochowie

56. Dopomóż nam Panno święta
Dobroć Twoja niepojęta

57. Gdy Twój kościół zobaczymy
Wszyscy krzyżem upadniemy

58. Grzechy swoje porzucamy
Do Ciebie się uciekamy

59. Z płaczem do Ciebie wołamy
Przed Tobą nisko padamy

60. Gdy w to miejsce przychodzimy
Do przeproszenia stajemy

61. Błagamy Cię Panno święta
Twoja litość niepojęta

62. Do Ciebie się uciekamy
Przez Ciebie my pomoc Mamy

63. A gdy przed klasztor przyjdziemy
Tam nowy cud zobaczymy

64. Obrazy wyprowadzają
I proporce się kłaniają

65. Tam się łzami oblewamy
Racz się zlitować nad nami

66. Tam jest Matka Różańcowa
Wszystkim grzesznikom gotowa

67. A gdy obraz odsłaniają
Grzeszni z żalu omdlewają

68. Gdy z kościoła już wychodzim
Chwałę Twoją zawsze głosim

69. Ratuj nas w każdej potrzebie
My się udajem do Ciebie

70. A gdy do domu przyjdziemy
Wspólnie Ci śpiewać będziemy

71. Byśmy Ci jeszcze służyli
z Panem ogniem Cię chwalili

72. A teraz już odchodzimy
Jak się z Panną rozstaniemy

73. Dopomóż nam Panno święta
Bez zmazy grzechu poczęta

74. Szczerze się z grzechów spowiadać
I Pana Boga wychwalać

75. A gdy już konać będziemy
Niech przy Tobie odpoczniemy

76. Ubłagaj nam Swego Syna
By odpuścił naszą winę

77. Boś, nas, Matko, ukochała
Syna Swego ubłagała

78. Gdy staniemy już nad grobem
Racz się zmiłować nad nami.

79. Aby nie był zagniewany
Twój Synaczek ukochany

80. By nas wprowadził do nieba
Bo tego nam jest potrzeba

81. Byśmy Cię z Bogiem chwalili
Z Aniołami Zaśpiewali

82. Chwała Tobie wieczny Panie
We dnie, w nocy, nieustannie

83. Pokłon Tobie, Panno Święta
Bez zmazy grzechu poczęta


12
(Śpiewnik Jasnogórski 1936)
1. Witaj jutrzenko...

2. Tobie z dwunastu...

3. Pocieszycielko...

4. Pamiętaj Panno na Polską Koronę,
Którąś raz wzięła pod swoją obronę.
Wszakżeś jest naszą, Marjo Królową,
Której Bóg za tron obrał Częstochowę.

5. Tam Twoje serce...

6. Tyś swą skruszyła nogą...

7. Otwórz Twój skarbiec...

8. Przybądź, o Matko !...

9. Teraz daj odpór nam przeciwnej stronie,
A naszej rękę racz podać Koronie,
Do której z płaczem wołamy sieroty,
Przybądź, o Matko, a daj pokój złoty.

10. Lubośmy Boga ciężko rozgniewali,
Jednak żeśmy się do Niego udali,
Obróć Swe na nas miłosierne oczy,
Niech nieprzyjaciel od Twych sług wybaczy.

11. Zastaw nas Matko...

12. A my Cię za to...

13
32. Uchowaj od wojny, Panno Marjo,
Zjednaj czas spokojny, śliczna Liljo.

33. Oddal wszelkie kary, Panno Marjo,
I ognia pożary, śliczna Lilijo.

34. Miej nas w Twej obronie, Panno Marjo,
Teraz i przy zgonie, śliczna liljo.

35. A gdy przed Sędziego, Panno Marjo,
Staniem surowego, śliczna liljo.

36. Wtedy Matko droga, Panno Marjo,
Wstawiaj się do Boga śliczna liljo.

Śpiewnik Jasnogórski 1936

14
Śpiewnik Jasnogórski 1936

1. Pomnijmy, że z łaski Boga ku Częstochowie,
Idziemy do Pani, co się Matką nam zowie:

Ref.: Którą wychwalajmy, mile pozdrawiajmy,
Zdrowaś Marjo.

2. Tej się wszyscy polecajmy w drogę zebrani,
Wyznając, żeśmy Jej słudzy oraz poddani.

3. Boże Ojcze, wspomóż chęci, gdy się wznosimy,
Sercem ku tej świętej górze, strzeż nas prosimy.

4. Prowadźże nas Synu Boży do Twojej Matki,
Jako w drodze zbłąkane Jej nędzne dziatki.

5. Kieruj Duchu Święty Boże, 'skruszone',         (w śpiewniku "skrusoone")
Ku czci Twej Oblubienicy przysposobione.

6. Domów naszych strzeż od szkody ręki zawziętej,
Oblubieńcze Matko Boga, Józefie święty !

7. Ratuj, prosim nasz dobytek z nieszczęścia toni,
Sługo Syna Boskiej Matki, święty Antoni !

8. Aniołowie święci, którym straż nasza dana,
Usuńcie nam na tej drodze zdrady szatana.

9. Idźmyż preto(?) podróżnicy w drogę szczęśliwie,
W jaknajwiększej pobożności ku Niej rzewliwie.

10. A gdy Jej przybytek święty zdala ujrzymy,
W największej ducha pokorze na twarz pdaniemy.

11. Tymczasem Jej obraz święty w myśli stawiajmy,
I jak pełen cudnych wdzięków dobrze zważajmy.

12. Oto z pięknych farb złożona postać Jej święta,
Wszechmocnej mocy prawicą twarz Jej wytknięta.

13. Patrzmy w duchu na Jej lica, ach jak ozdobne,
Blask księżyca przewyższają, słońcu podobne.

14. Głowę świętą ma skłonioną, by nas grzeszników
Mogła słuchać, chociaż wielkich Jej niewdzięczników.

15. Wejrzyjmy na piersi święte, któremi karmi
Stwórcę świata, Szczęście nasze, cieszmy się, marni.

16. Ręką świętą, co unosi Dziedzica nieba,
Czyliż nie da nam ta Pani, czego potrzeba ?

17. Oto znak, że uprosi Pana naszego,
Palce święte przyłożyła do Serca Swego.

18. Oczy święte pełne pociech tej dobrej Matki,
Nie zginiemy, bo je zwraca na Swoje dziatki.

19. Owo zgoła większych pociech, jak w Jej obrazie,
Nie dozna człek w swych przykrościach i w smutnym razie.

20. I jakże Jej nie dziękować za wszystkie dary,
Które na nas Pani święta sypie bez miary.

21. O, Panienko Częstochowska, błagaj nam Syna !
Niech nas w prośbach zawsze dojdzie słodka nowina.

22. Twa przyczyna wielowładna, któż zwątpić może,
Że tak w życiu, jak przy śmierci, wielce pomoże.

23. Niemasz jak na Jasnej Górze u Twego tronu,
Gdziebyśmy sobie życzyli być aż do zgonu.

24. Woda owa, co jest w studni świętej Barbary,
Nam wskazuje Twoich cudów i łask bez miary.

25. Prawda, Pani, iż pogłoska takowa słynie,
Że Twa łaska tak, jak dawniej nie płynie?

26. Lecz to mówi głów przewrotnych język swawolny,
A Ty masz łask tak, jak dawniej, szafunek wolny.

27. Żaden pewnie z bezbożników nie zaznał tego,
Który ma chęć znów krzyżować Syna Twojego.

28. Niech zły bogacz z nas się śmieje, Tyś nam fortuna,
Ty nas, Pani, przyjm ubogich do Swego łona.

29. W tej to myśli wspólnie idziem, abyśmy Tobie
Choć raz w życiu hołd oddali, nim legniem w grobie.

15
Dalsze zwrotki Śpiewnik Jasnogórski 1936

5. Czegóż się me serce jeszcze lękać masz ?
I śmierci się nie bój, gdy Mnie się w moc dasz !
Ja Cię ukołyszę w twym ostatnim śnie,
Nie płaczże, dziecino, nie płaczże już nie !

[Ref.: Nie, nie, nie, nie, bo Matka ta
Zawsze dla Swych dzieci czułe serce ma.]

6. Widzisz Mię, dziecino, na cóż płakać Ci ?
Lepiej oddaj serce wraz z boleścią Mi.
Ja będę tu z tobą choć na morza dnie,
A ty mi już nie płacz, droga duszo, nie !

7. Ja Ciebie zaniosę, gdzie Ja mieszkam Tam,
Tam nie masz już cierpień, tam, gdzie Bóg jest Sam,
Tam się cieszyć będziesz, żeś kochała Mnie,
Nie płacz więc, dziecino, nie płaczże już nie !

(Ks. Jarynkiewicz)


16
Hymny / Odp: My chcemy Boga
« dnia: 01-10-2022, 11:02:45 »
Inna 1. zwrotka

1. My chcemy Boga, święta Pani !
O usłysz Twoich dzieci śpiew !
My Twoi słudzy ukochani
Za wiarę damy życie, krew.


Śpiewnik Jasnogórski 1936

Podaje autora jako : Ks. Gustaw Filhauser, T. J.

17
(Oryg. pisownia)
1. Już Ci, już odchodzić muszę,
Z miejsca tego świętego,
Już dłużej widzieć nie mogę
Obrazu cudownego;

O Królowo ziemi, nieba !
Już odchodzić mi potrzeba,
Z miejsca tego świętego
Mnie najprzyjemniejszego.

2. Na Ciebie patrząc w obrazie,
Serce moje pałało,
A radością i miłością,
Jako ogień porzało !

Gdy zaś już odchodzić muszę,
Od żałości płaczę w duszy,
O Marja, Marja !
Miłość serce przebija !

3. Pozwólże mi się napatrzyć,
Jeszcze w Obrazie Twoim,
Niech się oczy me nasycą,
Panno Widzeniem Twojem.

Nie odrzucaj mnie grzesznego
Od oblicza łaskawego,
Boć chcę służyć statecznie,
Tu do śmierci i wiecznie.

4. O gdybyś mi pozwoliła,
Mieszkać tu gdzie przy Sobie,
Choć w kąciku Twej Świątyni,
Służyłbym wiernie Tobie;

Lecz muszę z towarzyszami,
Twymi ze mną współsługami,
Iść do domu swojego,
Panno, wiedź nas do niego.

5. Więc Cię jeszcze upraszamy,
Zanim stąd odejdziemy,
Byś nas pobłogosławiła,
Niech szczęśliwie idziemy;

Gdziekolwiek się obrócimy,
Weselim się, czy smucimy,
O Marjo ! bądź przy nas,
Ciesz, wspomagaj i strzeż nas.

6. My też Cię nie zapomnimy !
Zawsze będziem Ci śpiewać,
Póki siły wystarczają,
Ciebie chwalić, pozdrawiać.

Czy przyjdzie smętek, choroba,
Czy wesele, czy żałoba
Chciej nas, Matko, ratować,
I szczęśliwie zachować.


Śpiewnik Jasnogórski 193618
Śpiewnik Jasnogórski 1936

1. Matko Częstochowska, prosimy Ciebie,
Wstawiaj się za nami w każdej potrzebie.

Ref.: Przyjmij że nas do Siebie,
którzy prosimy Ciebie,                                              x2 refren
O śliczna Matko Boska,
Ty Jasnogórska.

2. Ty słyniesz cudami na Jasnej Górze,
Każdy tam doznawa łask w Twym Obrazie.

3. Bo gdy tam przybyłaś, Matuchno miła,
I wszystkich pielgrzymów k'sobie tuliła.

4. Prosimy Cię Panno przytulże i nas,
Byśmy rozpoznali dobrze Twój Obraz.

5. Racz się Panno wstawić za duchowieństwem,
Udzielaj im łaski z błogosławieństwem.

6. Bo wiemy Matuchno, że możesz wiele,
Zjednać wszystkim łaski w Twoim kościele.

7. Twojej to pomocy, Matko wzywamy,
Wskaż drogę do Nieba, Ciebie błagamy.

8. Prosimy Cię Matko, prosim ze łzami,
Ach ! raczże się wstawić za grzesznikami.

9. Doznawamy łaski z Twojej przyczyny,
Że nam Twój Synaczek odpuścił Winy.

10. Bądźże Przewodniczką naszą, o Pani !
Byśmy Twoim wzrokiem byli wspierani.

11. Bądźże nam Marjo, Matką litości,
Gdy nas Bóg zawoła stąd do wieczności.

19
Wariant (Śpiewnik Jasnogórski 1936)

1. Marjo ! przed Twym obrazem,
Możem jest ostatnim razem,
Może Cię tu nie zobaczę,
Pozwól niech się dziś wypłaczę.

Ref.: Pozdrowienie Marjo Tobie,
Pozdrowienie tu na ziemi!
Pozdrowienie w ciemnym grobie,
Pozdrowienie ze świętymi.

2. Czy ostatni raz z pokłonem,
Stawam z sercem mem ściśnionem?
Jak Syn pędzony w świat stanie
Przed Matka na pożegnanie.

3. Matko, ja się stąd nie ruszę,
Ciężki ból ścisnął mą duszę.
Jakże się z myślą pogodzić,
Od mej Matki już odchodzić ?

4. Nie wiem, co mnie w drodze czeka,
Może śmierć od złego człeka,
Albo jakie złe wypadki.
Chcę więc zostać tu u Matki.

5. Lecz muszę iść za (o ?)*wym losem,
Opuścić Cię z rzewnym głosem,
Wzniesionem przed Twem obliczem,
Matko ! Czy mnie puścisz z niczem ?

6. Czyż mi nie dasz, o com prosił,
Chcesz bym smutek stąd wynosił ?
Matko ! Czyż mam w mej potrzebie,
Bez pomocy wyjść od Ciebie ?

7. Chociażem jest syn wyrodny,
Czyż od Matki mam wyjść głodny ?
Spragniony, chory, obdarty ?
Jak nędzarz na kiju wsparty ?

8. Nakarm, uzdrów mię Swą łaską,
Odziej nowych cnót przepaską,
Pociesz, napój Swą słodkością.
Natchnij serce Swe miłością.

9. Już Cię żegnam, Matko Boska !
Niech ustąpi wszelka troska,
Bo gdy będę kochał Ciebie,
Ujrzę Cię po śmierci w niebie.

10. Ach żyć będę wciąż cnotliwie.
I służyć Ci szczerze, tkliwie,
Bym w uścisku dłoni Twojej,
Do Niebieskich wszedł podwoi.

11. A jeżeli w szczęsnym razie.
Przy cudownym Twym Obrazie.
Klęknę, Matko! w serce moje
Wlej znów jak dziś pociech zdroje.
20
Prośby o pomoc / Odp: Pieśń na Wniebowzięcie
« dnia: 30-09-2022, 18:05:50 »
4. A kiedy czuję że serce goreje z miłości, * Ku Niej poświęceń bez liku, * Karmi się codzień tą błogą nadzieją.

Czy to Marja a czy to nie Ona, * Niebiańskim chwały blaskiem otoczona, * Ach to Marja, Dziewica, to Ona, * Niebiańskim chwały blaskiem otoczona


za: Śpiewnik Jasnogórski 1936

21
Więcej zwrotek podaje Śpiewnik Jasnogórski 1936

4. Ty widzisz, Matko nasza droga, * Jak smutno na łez dolinie, * Jak zewsząd piekielna moc wroga, * Rozlana po nizinie.

5. Pod białą szatę niewinności, * O Marjo ukryj ziemię tę, * Szafirem płaszcza Twej wierności, * Matko pokryj ziemię tę.

Ref.: Aby czysta, bez grzechowej zmazy, * zajaśniała wdziękiem cnót. x2

23
Śpiewnik Jasnogórski 1936  {! = brak w śpiewniku [pomyłka?]}

1. Już majowe świecą zorze, *  przed obrazem (świeże)! kwiaty * Dla Marji złóż w pokorze, * lecz kwiat inny ślij w zaświaty, * Kwiat nadziei, kwiat miłości, * co się w duszy tej rozwinął, =Daj go Matce, aby w czości świata tego nie zaginął.=

2. Powierz Matce kwiat ten drogi, * by go ludzie nie splamili. * Aby bujne świata głogi, * tego kwiatu nie zgłuszyły. * Wszystkie myśli, wszystkie słowa, * pod straż dobrej oddaj Matki, * =Ona wiernie ci przechowa, te majowe duszy kwiatki.

3. Ona czuwać będzie stale, * by Twe serce wiarą biło, * A na wierze, jak na skale, * życie bujniej się krzewiło. * Ona czuwać będzie wiernie, * by miłości świętej siła, * = Jako słońce, czynnie biernie, w duszy twej się promieniła.=

24
Pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny / Gdy świta poranek
« dnia: 30-09-2022, 17:28:59 »
Śpiewnik Jasnogórski 1936

1. Gdy świta poranek do pracy woła, * A wieczór pot ściera z naszego czoła.

Ref.: Swe dźwięki dzwoneczku pod niebiosa wznoś, * A chwałę Maryi z czeladką jej głoś * Ave Maria.

2. Do pracy zachęca i sił dodaje, * Do Boga przynęca, gdy człek ustaje.

3. Tam w niebie gospoda, tam spokój jest nasz, * Tam czeka swobodna i nagrody czas.

4. A gdy Już nakoniec ustanie siła. * I zbliża się śmierci straszliwa chwila.

Ref.: Raz jeszcze dzwoneczku pacierze swe głoś, * O Panny przyczynę dla sługi jej proś * Ave Maria.

25
Śpiewnik Jasnogórski 1936:

1. Gdyśmy przyszli do kościoła, Królowa ! * Przed cudowny obraz Twój, o Królowa !

Marja, Marja, o Marja Królowa !

2. A gdy tak grzeszników wiele, Królowa ! * Łask dostało w tym kościele, Królowa !
3. Tak Ci teraz śpiewać chcemy, Królowa ! * Pozdrawiamy i uczcimy, Królowa !
4. Matko niebieskiego Pana, Królowa ! * Ślicznaś i niepokalana, Królowa !
5. Płynie przez Cię miłość Boska ... * Jako z morza w ziemię woda ...
6. Wszystkie skarby, co są w niebie ... * Bóg oddał Panno dla Ciebie ...
7. Jak bogata z słońca szata ... * Z gwiazd korona upleciona ...
8. Miesiąc swe ogniste rogi ... * Skłonił pod Twe święte nogi ...
9. Gwiazdy wszystkie asystują ... * Bo Królową w niebie czują ...
10. Pozdrowionaś pomocniczko ... * I smutnych pocieszycielko ...
11. Nasza nadzieja i radość ... * Nasz żywocie, nasza słodkość ...
12. My płaczemy i wołamy ... * Ubogie dzieci Ewine ...
13. Tyś jest naszą Pośredniczką ... * Oraz i Orędowniczką ...
14. Wysłuchaj wzdychania nasze ... * I proś też za grzechy nasze ...
15. Nakłoń serca do pokuty ... * Syn Twój niech da pokój święty ...


... = Królowa !

Strony: [1] 2 3 4