Autor Wątek: Godzinki do Najsłodszego Serca Jezusowego  (Przeczytany 8531 razy)

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2 879
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Godzinki do Najsłodszego Serca Jezusowego
« dnia: 31-05-2007, 14:29:29 »
NA JUTRZNIĘ
Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pana swego, zacznijcie opowiadać, dobroć Serca Jego.
Przyjdź nam Jezu na pomoc, z miłością serdeczną, byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu, także i Synowi, i równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi:
Jak była na początku, teraz i na wieki, nie wypuszczaj nas Jezu z Twéj świętej opieki.
HYMN
Zawitaj słodkie Serce Jezusa miłego, Tyś się z nieba spuściło, dla ludu grzesznego. O dobrotliwe Serce, Stolico litości, Tyś to Ojca błagało za światowe złości.
Serce, Tyś pojednało Boga z grzésznikami, ach! wieleś pracowało, wszelkiemi siłami.
Żyłoś trzydzieści trzy lat w człowieczéj postaci, kochałeś tak grzészniki, jako swoich braci.
   
V.Serce czyste stwórz we mnie o Boże!
R. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze, niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy! który z miłości niepojętéj ku narodowi ludzkiemu, raczyłeś zstąpić na tén padoł płaczu, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzéchy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewagi, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami, wbij w serca nasze pamięć nieograniczonéj miłości Twojéj, i spraw to, abyśmyu Cię żadnemi grzéchami nie obrażali, i żebyśmy Cię tak w życiu jako i po śmierci na wieki kochali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. R. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu, R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. R. Amen.
NA PRYMĘ.
Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną, byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną. Chwała bądź Bogu Ojcu...      
HYMN
Witaj Serce Najświętsze, któreś żyjąc z nami, miłościś nas uczyło, swemi przykładami.
Tyś z miłości kalectwo, wszelkie uzdrawiało, i grzésznikom skruszonym grzéchy odpuszczało.
Tyś nauki po świecie przykładne dawało, Tyś Boga prawdziwego ludziom ogłaszało;
Tyś nakarmiło rzesze, pięciorgiem chlebami, pięć tysięcy na puszczy, i dwiema rybami.
V. O Serce miłosierne racz bydź zawsze z nami: R. Opatruj nas zyjących swojemi łaskami. V. Panie wysłuchaj...
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy...
NA TERCYJĄ
Przyjdź nam Jezu na pomoc...
HYMN
Nie dość z Serca dobroci, wskrzeszasz umarłego Łazarza, i przywracasz do życia pierwszego.
Ale i dusze leczysz, w ostatnim momencie, gdy Sakrament stanowisz w nowym testamencie.
O serdeczna miłości co Cię tak zniżyło, iże Cię do umycia, nóg Uczniów schyliło:
Nawet i Judaszowe umywałeś nogi, chcący abyś go odwiódł  od piekienéj drogi.
V. O Serce Jezusowe obmyj z nas każdego, R. Abyśmy się chronili od wszystkiego złego. V. Panie wysłuchaj...
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy...
NA SEXTĘ
Przyjdź nam Jezu na pomoc...
HYMN
O Jezu co za boleść była Serca Twego, gdyś się w Ogrojcu modlił, dla ludu grzésznego.
Krwawym się potém pocił modląc się za ludzi, niechajże nas Twa dobroć, do miłości wzbudzi:
O Jezu co za boleść Serce Twoje czuje, kiedy Judasz zdradziecko k'Tobie przystępuje.
Całowaniem zdradliwém, wydał Pana swego, o Jezu zachowaj nas od fałszu każdego.
V. Od fałszu i obłudy zachowaj nas Boże! R. Niechaj nam dobroć Serca Twego dopomoże. V. Panie wysłuchaj...
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy...
NA NONĘ
Przyjdź nam Jezu na pomoc...
HYMN
O Jezu co za boleść Serce Twe cierpiało, w tém czas gdy Cię swawolne żołnierstwo imało.
Od Uczniów opuszczony, żydzi Cię dręczyli, powrozami krępując, kolanmi tłoczyli.
Jak złoczyńcę jakiego pod sąd Cię oddają, O Jezu! jakże Bóstwu Twemu uwłaczają.
Padajmyż na kolana, razem z Aniołami, o Boże w ludzkim ciele, zmiłuj się nad nami.
V. Odwróć Jezu ślepotę od serca naszego. R. Byśmy Cię w uczciwości mieli Pana swego. V. Panie wysłuchaj...
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy...
NA NIESZPÓR
Przyjdź nam Jezu na pomoc...
HYMN
O serdeczna miłości Jezusa naszego, jak wieleś ucierpiało, u Annasza złego:
Wzgardy i zelżywości, i srogi policzek, nad Tobą wymyslali, zwiedziony lud wszystek.
Do piwniceś wtrącony, od żydostwa złego, Kościół Twój zelżywości nie śmie zjawić tego.
Do słupa przywiązali, bijąc w twarz i szyję, kazali prorokować: Jezu, kto Cię bije?
V. O Proroku prawdziwy dobroć Serca Twego, R. Jakeś wiele ucierpiał dla grzéchu naszego. V. Panie wysłuchaj...
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy...
NA KOMPLETĘ
Nawróć Jezu grzészników z dobroci do siebie, daj byśmy Cię chwalili z wybranemi w niebie.
Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu...
HYMN
O Jezu ukochany, serdeczna miłości, jak srodześ biczowany, za nasze sprosności.
Jezu w ciernie ubrany od żydostwa złego, Jezu na śmierć sądzony od złego sędziego.
Dźwigając krzyż, na straszną górę Kalwaryi, spotykasz się ze sercem płaczliwém Maryi.
Gdy z miłości na krzyżu Pan Jezus umiera, woła: Pragnę zbawienia, niebo nam otwiera.
V. Proś Ojca przedwiecznego za nami grzesznémi, R. Ażeby nas połączył w niebie z wybranemi. V Panie wysłuchaj...
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy...
POLECANIE GODZINEK
Te Godzinki na chwałę Twoję ofiarujem, oraz i nasze serca wiecznie Ci darujem,
Przyjmijże je łaskawie ze szczeréj miłości, O Jezu dobrotliwy, odpuść nasze złości.
Bo bardziéj Ci złość nasza Serce Twe zraniła, niźli włócznia Longina choć Ci bok przeszyła,
O Jezu! Tyś krwią z boku otwarł oko jego, na ów czas Ciebie poznał Boga prawdziwego.
O Jezu! my Cię znamy, wiarą oświeceni, daj byśmy przez Twą mękę mogli być zbawieni,
Odpuść nam nieprawości, żałujem serdecznie, daj byśmy Cię chwalili na wiek wieków wiecznie. Amen.
V. O Najświętsze Serce Zbawiciela Pana! R. Racz dać aby Cię dusza każda wychwalała.
Módlmy się:
O Najmilszy Jezu! któryś na pociągnienie serc naszych do Twojéj miłości, Serce Twoje w Przenajświętszym Sakramencie na pokarm i pociechę duszy dać nam raczył: spraw miłościwie, abyśmy Ciebie Odkupiciela naszego chwalili i Najświętszemu Sercu Twojemu cześć powinną oddawali; teraz i przez nieskończone wieki wieków. R. Amen.
« Ostatnia zmiana: 28-06-2017, 18:34:52 wysłana przez knrdsk1 »

tomas_wawa

 • Gość
Odp: Godzinki do Najsłodszego Serca Jezusowego
« Odpowiedź #1 dnia: 24-11-2008, 00:37:14 »
Inna wersja godzinek, pochodząca z Zupełnego śpiewnika i książki do nabożeństwa, 1898 r.:

Na Jutrznią
Zacznijcie wargi nasze, wielbić Serce Pana, * Niech cześć Jemu należna od nas będzie dana.
Otwórz Jezu serca nasze dla Twej chwały, * Aby godnie Serce Twoje wysławiały.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.
HYMN
1. Witaj, wieczna ozdobo niebieskich przestrzeni, * Jezu, w którego ranach jesteśmy zbawieni.
2. Kiedyś się dla nas rodził, opuściłeś trony, * I Majestat przedwieczny, berła i korony.
3. Jezu, prześliczny Raju Aniołów i ludzi, * Niech Twa miłość gorąca i w nas miłość wzbudzi.
4. Byśmy, nędzne grzeszniki, stali się godnymi, * Wielbić najsłodsze Serce z rany głębokiemi.
5. Jezu, Synu kochany Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
6. Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!
ANTYFONA
O Przenajświętsze Serce Jezusa, woli Ojca przedwiecznego posłuszne, nakłoń do Siebie serca nasze, abyśmy się według upodobania Twego zawsze sprawowali!
V. Jezu cichy i serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się:

Wejrzyj, prosimy, najlitościwszy Boże, na Serce ukochanego Syna Twego, w którem sobie wielce upodobałeś i na rany Jego, przez które za grzechy nasze jesteś ubłagany, a daj sercom naszym z skruchą Cię proszącym, odpuszczenie wszystkich grzechów, abyśmy miłością Serca tego zapaleni, Jemu podobnymi stać się  byli godni, przez tegoż Chrystusa Syna Twego, Pana naszego. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.
Na Laudes
Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.
HYMN
1. Witaj na wieki wieków niedość ocenione * Serce w słodkości Twej nieograniczone.
2. Rozpłomienione ogniem gorejesz miłości, * A nas wysusza upał światowych marności.
3. Lecz jako jeleń dąży do świeżych wód zdroju, * Tak my w Sercu Jezusa szukamy pokoju.
4. Ty, coś Samarytance dać obiecał wody, * Dawającej pragnącym niebieskiej ochłody.
5. Spraw, abyśmy czerpali zdrój życia nowego, * Nie u krynic Jakóba, lecz u Serca Twego.
6. Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
7. Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!
ANTYFONA
Jezu, któryś serce Oblubienicy Twojej sygnetem miłości i łask Twoich dla Siebie poświęcił, racz i nasze serca tąże pieczęcią miłości Twojej na zawsze dla Siebie przeznaczyć.
V. Jezu cichy i serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się:
Boże, któryś Najświętsze Serce Jezusa Syna Twego a Pana naszego wiernym Twoim dla niewymownej dobroci Jego godne kochania uczynił, daj prosimy, tak Je tu czcić i miłować na ziemi, abyśmy przez nie i z nim Ciebie kochać mogli, i od Ciebie i od Niego zasłużyli być miłowani. Przez tego Jezusa Syna Twego, Pana naszego. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.
Na Prymę
Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.
HYMN
1. Witaj Serce Jezusa, Niebian wesołości, * Czysta, najdoskonalsza sług Twoich radości!
2. Pociecho zasmuconych, serc rozradowanie, * Świętych pobyt rozkoszny, a grzesznych ufanie.
3. Tyś chwała w Trójcy Świętej Boga jedynego, * W Tobie obrał mieszkanie Syn Boga wiecznego.
4. W Tobie spoczął na wieki, jak w raju Duch święty, * W Tobie ukrył majestat Ojciec niepojęty.
5. Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
6. Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!
ANTYFONA
O najsłodsze Serce Jezusa, zbawienia naszego wielce żądające, nawróć nas grzesznych i pobudź do miłości Serca Twego.
V. Jezu cichy i serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
Módlmy się:
Daj nam, Panie Jezu Chryste Serce Twoje, abyśmy je Sercu Ojca przedwiecznego ofiarując, Jemu we wszystkim podobać się mogli, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym Bóg na wieki wieków. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.
Na Tercyą
Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.
HYMN
1. Witaj, Serce jaśniejsze, jak ozdoba słońca, * Świątynio Zbawiciela wiecznego bez końca.
2. Tyś dla Jezusa domem nad niebo śliczniejszym, * Nad pojęcie Aniołów wyższym, wygodniejszym.
3. Duch święty Cię utworzył na godną stolicę, * Syna Boga wiecznego, gdy Oblubienicę
4. Maryę obrał, by Jej wnętrzności przeczyste * Z Panieńskiej krwi zrodziły Słowo przedwieczyste.
5. Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
6. Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!
ANTYFONA
Przenajświętsze Serce Jezusowe, przykładzie czystości najdoskonalszej, uczyń serca nasze niezmazalne, abyśmy według woli Twojej Tobie się podobali.
V. Jezu cichy i serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
Módlmy się:
Przyjmij, prosimy Cię wszechmogący Boże ofiarę błagalną, którąć Przenajświętsze Serce Jezusa, Syna Twego pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie utajone, za nas grzesznych codziennie ofiaruje, a racz nam odpuścić przewinienia nasze. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Syna Twego Pana naszego. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.
Na Sekstę
Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.
HYMN
1. Witaj, Serce słodkością całe napełnione * Serce z miłości ku nam głęboko zranione.
2. Ty, coś nas w śmierci nawet na krzyżu kochało, * Spraw, by się nasze serce Tobie podobało..
3. Myśmy występków mnóstwem na śmierć zasłużyli, * Lecz głęboka Twa rana chce, byśmy prosili.
4. A choć już podniósł rękę Bóg na nas zgniewany, * Przebaczy – krwawem Sercem Syna ubłagany.
5. Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
6. Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!
ANTYFONA
Przenajświętsze Serce Jezusa ku nieprzyjaciołom Twoim najłaskawsze, niechaj mieszka pokój w sercach naszych, abyśmy prześladującym nas z serca odpuszczali.
V. Jezu cichy i serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
Módlmy się:
Boże litościwy, którego wnętrzności miłosierdzia wszystkim są otwarte, prosimy Cię pokornie, abyśmy, którzy Najświętsze Serce Jezusa nabożnie czcimy na ziemi, wiecznej szczęśliwości w niebie z Nim używać mogli, przez to najsłodsze Serce Jezusa, które żyje i króluje z Tobą i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.
Na Nonę
Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.
HYMN
1. Witaj, Serce Jezusa włócznią przebodzone, * Miłością dla miłości srodze otworzone.
2. Rana wolnego wstępu nigdy nie zabrania, * Z dala wabi grzesznika, do skruchy nakłania.
3. Serce, coś nas kochało aż do wysilenia, * Dla nas nie żałowało drogiej Krwi strumienia.
4. Spraw, niech do Ciebie przyjdziem w skrusze i w miłości, * Niech dusza nasza w Tobie na wiek wieków gości.
5. Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
6. Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!
ANTYFONA
Serce Jezusa naszego najcierpliwsze, daj nam serce skruszone i upokorzone, abyśmy godne owoce pokuty za grzechy nasze czynili.
V. Jezu cichy i serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
Módlmy się:
Boże wszechmogący, któryś dla odkupienia świata Syna Twego Jednorodzonego na śmierć krzyżową wydać raczył, prosimy Cię pokornie przez najświętszą Serca jego ranę, którą na krzyżu poniósł, wybaw nas od mąk piekielnych, a racz nas domieścić do wiekuistych radości. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Syna Twego, Pana naszego. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.
Na Nieszpór
Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.
HYMN
1. Witaj, Serce Jezusa, nowy cud czyniące: * Na Ucztę niesłychaną świat zapraszające.
2. Gdyż nas Twem Boskiem Ciałem karmisz na zbawienie, * A Krwią hojnie rozlaną gasisz dusz pragnienie.
3. Tak ów, któremu ziemia i niebo się kłania, * Cudownie pod postacią chleba się zasłania.
4. Ów, co wszechmocnem berłem nad światami włada * Jest nasz pokarm! przed grzesznem swe godności składa.
5. Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
6. Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!
ANTYFONA
Przenajświętsze Serce Jezusa ubóstwo kochające, uwolnij serca nasze od wszystkich afektów ziemskich, aby tylko w Tobie, jako w łask skarbnicy zawsze upodobanie miały.
V. Jezu cichy i serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który wszystkich zbawiasz a nie chcesz zguby żadnego, wejrzyj miłościwym okiem na nas grzesznych, do Ciebie się nawracających, a dla miłości najświętszego Serca Jezusa Syna Twego racz wybawić dusze nasze od zdrady nieprzyjaciół naszych, a błądzące serca nasze na drogę przykazań Twoich racz zaprowadzić. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Syna Twego Pana naszego. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.
Na Kompletę
Serce Jezusa z miłości ku nam zranione, * Spraw, by serca nasze ku Tobie były nakłonione.
V. Przybądź, Boże litościw, ku wspomożeniu memu!
R. Pospiesz, Jezu łaskawy, ku ratunkowi memu!
V. Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, * Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu;
R. Jak była na początku od wieków przedwiecznie, * Niech Bóg w Trójcy jedyny chwalon będzie wiecznie.
HYMN

1. Słodkie Serce Jezusa, miłością zranione, * W Tobie Serce Maryi tęskni uwielbione.
2. Serce Matki Maryi w miłości się trawi, * Tedy tylko szczęśliwe, kiedy w owem bawi.
3. Nierozerwalne więzy te dwa Serca łączą, * Jedno czerpa z drugiego swą miłość gorącą.
4. O Serce Jezusowe, Serce miłej Matki,* Niech z Serc waszych choć promyk padnie na nas dziatki.
5. Jezu, Synu kochany, Ojca przedwiecznego, * Prześliczny Oblubieńcu serca cnotliwego.
6. Racz obrać serca nasze Tobie na mieszkanie, * Rozpocznij w nas na wieki Twoje królowanie!
ANTYFONA
Serce Jezusa najświętsze, kochającym Ciebie najłaskawsze, niech w Tobie dusze nasze i serca nasze najmilej spoczywają, bądź Bogiem serc naszych i cząstką naszą, Boże, na wieki.
V. Jezu cichy i serca pokornego.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego!
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
Módlmy się:
Wejrzyj, prosimy Cię, Panie Boże nasz, na nas sługi i służebnice Twoje, za których Pan nasz Jezus Chrystus mękę i śmierć krzyżową podjąć raczył, a przez boleści i uciski Serca Jego najsłodszego, które cierpiało w momencie konania, racz nam być miłościwy w ostatniej chwili konania naszego i duszę naszą z ciała wychodzącą racz doprowadzić do wiekuistych radości. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Syna Twego, Pana naszego. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierne Serce Jezusowe niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.
Polecenie Godzinek
1. Boskie Serce Jezusa, ofiarujem Tobie, * Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.
2. Przyjmij je od nas grzesznych, których wielka wina, * Więcej i głębiej rani, jak włócznia Longina.
3. Rozwesel dusze nasze grzechów odpuszczeniem, * Rozgrzej serca oziębłe miłości płomieniem.
4. O rano, słodka rano w Sercu Jezusowem, * Racz być bramą do raju synom Adamowym.
5. Od której ani Anioł, ni miecz niebezpieczny * Nie odpędzi, boś Ty jest duszom pokój wieczny!
V. Boskie Serce Jezusa drogą Krwią zalane.
R. Bądź na ziemi i w niebie wiecznie wychwalane.
Módlmy się:
O najmilszy Jezu, któryś na pociągnienie serc naszych do Twojej miłości, Serce Twoje w Przenajświętszym Sakramencie za pokarm i pociechę duszy dać nam raczył, spraw miłościwie, abyśmy Ciebie Odkupiciela naszego chwalili i Najświętszemu Sercu Twojemu cześć powinną oddawali, teraz i przez nieskończone wieki wieków. R. Amen.
V. Najsłodsze Serce Jezusa, ratuj dusze nasze.
R. Niepokalane Serce Najświętszej Panny Maryi, módl się za nami. Amen.

Jantek_gall

 • Gość
Odp: Godzinki do Najsłodszego Serca Jezusowego (kolejna wersja)
« Odpowiedź #2 dnia: 14-02-2010, 10:29:36 »
Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa
K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
K. Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W. Rozpal nasze serca miłością ku Tobie.

Jutrznia

Jezu, bram niebieskich chwało,
Boga Ojca uwielbienie,
Coś wziął na się ludzkie ciało,
Aby przynieść nam zbawienie.
Jezu, naszych serc radości,
Daj nam godnie wielbić Ciebie,
Rozpal ogniem Twej miłości,
Serca zimne zbliż do siebie.
Serce słodkie, Serce Boże,
Nie odmawiaj Twej pociechy;
Niech ten żar, co w Tobie gore,
Zgładzi wszystkie nasze grzechy.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, najposłuszniejsze woli Ojca, zwróć ku sobie nasze serca, abyśmy we wszystkim wiernie wypełniali Jego wolę.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś oblubienicy swej, Kościołowi świętemu, niewysłowione skarby Twego Najświętszego Serca; spraw, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo w łaskach niebieskich, które spływają na nas z tego najczystszego źródła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
K. Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W. Rozpal nasze serca miłością ku Tobie.

Pryma

Święte Serce, Bóstwa tronie,
Coś się cudem objawiło,
Gdy w Dziewicy-Matki łonie
Słowo Boże się wcieliło.
Trójcy Świętej Tyś ozdobą,
Ojca Tyś upodobaniem,
Bóg-Syn się zjednoczył z Tobą,
Tyś Duchowi jest mieszkaniem.
Tyś zbawiło świat od zguby,
Tyś pokojem serc wieczystym,
Tyś przystanią czasu próby,
Tyś ochłodą duszom czystym.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, Ty jesteś tak bardzo spragnione naszego zbawienia; daj nam opamiętanie, abyśmy nie umarli w naszych grzechach.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś...

Tercja

Serce, miłości ofiaro,
Nieba jedyne wesele,
Ty przed wieczną chronisz karą,
Tobie człowiek ufa śmiele.
Miłość nam Cię otworzyła,
Uczyniła Cię schroniskiem,
By ma dusza w Nim się skryła
Przed szatańskich żądz pociskiem.
O, pociągaj wciąż ku sobie
Dusze Twoją krwią zroszone.
Niech w tym cichym Serca grobie
Spoczną, walką umęczone.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, najdoskonalszy wzorze czystości, uczyń nasze serca podobne do Twego Serca Niepokalanego.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś...

Seksta

Serce, któreś wycierpiało
Dla nas ciężką krwawą ranę,
Zrań i mnie miłości strzałą,
Niech Cię kochać nie przestanę.
Ty, o Jezu, dziwnym cudem
Ciało swe na pokarm dałeś
I z litości nad swym ludem
Krwi mu swej nie żałowałeś.
Ty, coś i Aniołów stworzył,
Nie wzgardziłeś człekiem marnym,
Bóstwo w nikłe kształty złożył
By się chlebem stać ofiarnym.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, najmiłosierniejsze dla grzeszników; spraw, prosimy, aby Twój pokój zawsze panował w naszych sercach i abyśmy z całego serca odpuszczali naszym winowajcom.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś...

Nona

Serce czyste, Tyś ołtarzem
Milszym Bogu niż świat cały.
Gdy na Ciebie jeno wskażem,
Żaden dar nie będzie mały.
W Tobie wszystkie cnoty święte
Swe królestwo założyły,
W Tobie łaski niepojęte
Jak w krynicy się ukryły.
Twoje słowo niebem władnie,
Przykazania ludziom stawia,
Wszystkim rządzi mądrze, składnie,
Wszystek świat ubłogosławia.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, tak okrutnie umęczone za nasze grzechy, wzbudź w naszych sercach prawdziwą pokorę i skruchę, abyśmy spłacili nasze winy przez godne owoce pokuty.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś...

Nieszpory

Serce piękniejsze od słońca,
Świątynio świętsza od nieba,
Tyś szczęściem naszym bez końca,
Nic prócz Ciebie nam nie trzeba.
Każda Twoja myśl, westchnienie
Rozkoszą Boga napawa
I najmniejsze Twe życzenie
Ma u Niego siłę prawa.
Ty i Boski gniew łagodzisz,
Gdy ma karać przewinienia
Ty pociechą swoją słodzisz
Wszystkie troski i cierpienia.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, wielki miłośniku ubóstwa, niech nasze serca spoczną w Tobie, jako w jedynym swoim skarbie.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś...

Kompleta

Jezu, ołtarzu promienny,
Świętszy nad wszelkie ołtarze,
Spraw: miłości żar płomienny
Niechaj winy nasze zmaże.
W Tobie, jak w gniazdeczku ptaszę,
Niech się dusza ma ukrywa.
W Tobie niech kochanie nasze
Rajskich słodyczy zażywa.
Tyś liliją pośród cierni,
Z której wykwitł kwiat dziewiczy.
Tyś tą różą, z której wierni
Męstwo czerpią męczennicy.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, Ty miłujących Ciebie hojnie darzysz swymi łaskami; daj nam po-święcić Twojej miłości wszystkie siły duszy i ciała, abyś Ty był zawsze Królem naszych serc i naszym dziedzictwem.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś...

Ofiarowanie Godzinek

Serce czyste w Matki łonie
Ku Boskiemu sercu Syna
Tak miłości ogniem płonie,
Że o sobie zapomina.
Tylko Twoje oko, Panie,
Serc tych Dwojga miłość mierzy.
Ono tylko znać jest w stanie
To, w co człowiek jeno wierzy.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Przenajdroższe Serce Jezusa, najświętsza Ofiaro miłości, wyniszczone za nasze grzechy i dziś jeszcze przez niewdzięcznych ludzi zapomniane i wzgardzone; nawróć nas, ożyw nas i zapal swoją miłością.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, zapal w naszych sercach ogień Twojej miłości, który w swym Sercu przyniosłeś z nieba na ziemię, abyśmy Ciebie miłowali nade wszystko i aby nic nie zdołało odłączyć nas od Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.