Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Tomek Torquemada

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 16
51
Śpiew a liturgia / Czy musimy uczyć się łaciny?
« dnia: 14-07-2007, 20:08:06 »
Nastąpił wreszcie dzień oczekiwany przeze mnie od 10 lat – 7 lipca 2007 Ojciec Święty Benedykt XVI Wielki wydał dokument „Summorum Pontificum” znoszący restrykcje dotyczące odprawiania Mszy świętej w rycie trydenckim. Jak można było się spodziewać, fakt opublikowania motu proprio stał się wiadomością dnia, zredukowaną jednak przez dziennikarzy do określenia “po łacinie i tyłem do wiernych”. W podobnym tonie wypowiadał się również dla Polskiej Agencji Prasowej Jego Ekscelencja bp Pieronek, którego fragment wypowiedzi pozwolę sobie zacytować: “Dzisiaj, kiedy znajomość łaciny jest szczątkowa nie sądzę, żeby było wielu amatorów na liturgię po łacinie. Nie widzę tego, żeby mogły powstać parafie z językiem łacińskim. Tradycja posługiwania się językiem łacińskim minęła”.
 
Przedstawianie sprawy w taki sposób rodzi u osób nieobeznanych z liturgią trydencką przekonanie, że do uczestnictwa w takiej mszy konieczna jest znajomość łaciny, a osoby nie znające tego języka będą się czuły jak na tureckim kazaniu. Obawa taka jest wypadkową kilku czynników: niedoinformowania, nieporozumień, przenoszenia na mszę w rycie przedsoborowym swoich doświadczeń z nowej mszy, a także iluzji, że język narodowy rozwiązał wszystkie problemy z rozumieniem liturgii.
Co więcej, pewną obawę przed łaciną czują chyba również niektórzy tradycjonaliści. Atakowani argumentami lingwistycznymi, zamiast wykazać ich absurdalność, niemrawo bronią się, że modlitewniki, ksera, rzutniki etc. Tymczasem łacina dla rytu trydenckiego jest sprawą drugorzędną, a dla wiernych świeckich może być prawie całkowicie obojętna. Jak to możliwe?

Jak to drzewiej bywało?

Zacznę może od zapomnianego obecnie faktu, że kontakt z językiem łacińskim przeciętnego wiernego był kiedyś dość ograniczony. Msze z chorałem gregoriańskim czy sakralną polifonią były odprawiane głównie w większych miastach. W pozostałych miejscach, zwłaszcza na prowincji, do mszy śpiewano polskie pieśni nabożne, w tym specjalne pieśni mszalne. Zapewne śpiewaliśmy wiele razy w kościele pieśń na wejście “Boże, lud Twój czcią przejęty” a na Ofiarowanie “Z rąk kapłańskich przyjmij Panie”. Czy jednak wiemy, że są to tylko dwie zwrotki z dziewięciozwrotkowej pieśni mszalnej? Na Gloria śpiewano na tę samą melodię “Najwyższemu Panu Chwała”, na Sanctus “Wznieśmy chwały hymn w niebiosy” etc. Pieśni mszalne były rozmaite, w tym dostosowane do rozmaitych okresów liturgicznych – taką pieśnią jest na przykład kolęda “Wśród nocnej ciszy”. Oprócz czterech używanych do dzisiaj zwrotek śpiewanych niegdyś na wejście zawiera ona 13 dalszych na kolejne części mszy.

Do czego zmierzam? Ano do tego, że większość polskich katolików umiała po łacinie odpowiedzieć tylko “Et cum Spiritu tuo” i “Amen” oraz swoje części dialogu przed prefacją. Resztę śpiewano po polsku. Słyszałem wręcz, że polscy żołnierze, którzy w czasie II Wojny Światowej trafili do Wielkiej Brytanii i szli w niedzielę do kościoła, często wychodzili z niego dość szybko myśląc, że są na mszy niekatolickiej. Mylili się jednak, msza była jak najbardziej katolicka, nie była jednak polska.

Można więc bez żadnego problemu odprawić mszę trydencką dla ludzi nie znających języka Cycerona. Mamy w tradycyjnym skarbcu wiele pobożnych polskich pieśni dopasowanych do starożytnej liturgii Kościoła i nie widzę żadnego powodu, by ich nie używać. Co służyło zbudowaniu pobożności naszych ojców i dziadów nie może być złe dla nas.

Jak to bywa obecnie?

Obecna praktyka poszła jednak w innym kierunku. Podczas większości niedzielnych liturgii  trydenckich odprawianych w Polsce części stałe mszy śpiewane są po łacinie na modłę gregoriańską przez lud z organami. Fachowym uchem (jestem śpiewakiem ze Schola Gregoriana Silesiensis) mogę dodatkowo ocenić, że na przykład wrocławskie środowisko tradycyjne opanowało mszę De Angelis w stopniu bardzo dobrym, co zadaje kłam popularnej tezie, że chorał jest niesamowicie trudny, wręcz nie do opanowania dla przeciętnego człowieka.

A co wynika z tego, że ludzie, gdy tylko chcą, mogą śpiewać po łacinie? Otóż osoby niechętne tradycyjnej liturgii argumentują, że bariera językowa utrudnia aktywne uczestnictwo we mszy. Pytam się tedy: jaka bariera językowa? Jak to jest? Przeciętny człowiek przez całe życie śpiewa w kościele “Chwała na wysokości” i “Baranku Boży” po polsku i rozumie, to co śpiewa. Jak go wyślemy na mszę trydencką, gdzie z pomocą modlitewnika zaśpiewa to samo po łacinie, to co? Nagle przestanie rozumieć tekst, który zna na pamięć? Gdzie tu logika?

Gdy weźmiemy dodatkowo pod uwagę wrocławską praktykę tłumaczenia Ewangelii na język polski oraz rozkładania na ławkach przekładów części zmiennych liturgii okaże się, że bariera językowa jest sprawą całkowicie wydumaną.

Iluzja aktywnego uczestnictwa

Jak udowodniłem powyżej, wierni mogą obyć się bez łaciny prawie całkowicie i używać pieśni tradycyjnych. Są również w stanie nauczyć się i dobrze zaśpiewać gregoriańskie części stałe mszy w języku łacińskim, rozumiejąc przy tym tekst (polską wersję znają wszak na pamięć). Pozostaje do obalenia jeszcze jeden zarzut osób  niechętnych tradycyjnej mszy: „Kiedyś ksiądz coś sobie mamrotał po łacinie, a ja nic nie rozumiałem.”

Należy pamiętać o tym, że wierni nie muszą rozumieć słowo w słowo części mszy, które nie są do nich adresowane. Celem Mszy świętej jest przede wszystkim złożenie Ofiary Bogu, co czyni w imieniu ludu kapłan. Wierni nie muszą nawet słyszeć modlitw zanoszonych przez kapłana, i (o czym niektórzy chyba zapomnieli) w liturgii trydenckiej większości z nich nie słyszą. W wielu miejscach akcja liturgiczna przebiega równolegle (podobnie jak w Novus Ordo podczas Ofiarowania) – lud lub schola śpiewa, a ksiądz po cichu z ministrantami odmawiają odpowiednią część Mszy. Kanon zaś mszy ksiądz mówi cicho, a słowa konsekracji wręcz szeptem!

Nowa msza jest przegadana, lud wysłuchuje wszystkich modlitw kapłana i odpowiada chórem. Przez to wierni nabrali wrażenia, że aktywne uczestnictwo w liturgii polega na mówieniu i śpiewaniu oraz słuchaniu księdza. Tymczasem prawdziwe aktywne uczestnictwo polega na duchowym włączeniu się w Ofiarę składaną Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa, korzystającego z rąk i głosu kapłana. W tradycyjnej liturgii wierni mają wiele możliwości owego duchowego włączenia się: mogą śpiewać, śledzić przebieg mszy z mszalikiem, odmawiać modlitwy do mszy z modlitewnika, odmawiać różaniec, modlić się po swojemu, jak też kontemplować w ciszy tajemnicę Odkupienia. Nie ma jedynie słusznej formy, każdy może wybrać sobie taką, która najbardziej odpowiada jego pobożności.

Czy rozumiemy polską mszę?

Zaszokuję zapewne wielu, stawiając tezę, że wprowadzenie nowego obrządku Mszy świętej w języku polskim nie miało żadnego istotnego wpływu na zrozumienie treści liturgii, a wręcz przyczyniło się do jego pogorszenia. Dlaczego? Gdyż wychodząc z założenia, że wszyscy wszystko rozumieją (wszak ksiądz mówi po naszemu a wierni takoż chórem odpowiadają) zaniedbano zupełnie katechezę liturgiczną. Jak ktoś nie wierzy, niech zapyta się znajomych co znaczą określenia „hosanna”, „alleluja”, „współistotny Ojcu” albo do czego odnoszą się słowa „Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich”. Zapewniam, że można bardzo ciekawych rzeczy się nasłuchać – co świadczy o tym, że rozumienie poszczególnych słów wcale nie jest równoważne z rozumieniem ich sensu.

Można oczywiście powiedzieć, że należy wziąć pod uwagę rozumienie liturgii jako całości, i że takie czepianie się słówek jak powyżej niczemu nie służy. Też tak myślałem, aż kilkanaście lat temu, będąc jeszcze studentem zrobiłem wśród kolegów i koleżanek z roku (oczywiście praktykujących katolików) ankietę – test wyboru – na tematy mszalne. I cóż się okazało? Prawidłowej definicji Mszy świętej (bezkrwawe uobecnienie Ofiary Krzyżowej Chrystusa Pana) nie podał prawie nikt, dominowały błędne „Uczta Eucharystyczna” i „Pamiątka Ostatniej Wieczerzy”. Z rozumieniem Rzeczywistej Obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie było równie źle. W to, że chleb i wino przestają istnieć i zmieniają się w Ciało i Krew – nie wierzy prawie nikt. Większość moich katolickich znajomych podzielała pogląd Lutra o konsubstancjacji, czyli o pojawieniu się Chrystusa wewnątrz chleba i wina.

Nie mam powodów by przypuszczać, że w ciągu ostatnich lat sytuacja zmieniła się na lepsze. Publikowane od czasu do czasu w mediach raporty na temat stanu wiary Polaków nie napawają optymizmem. Utrzymywanie zaś iluzji, że ruszanie buzią w kościele jest równoważne ze zrozumieniem tego, co się mówi nie doprowadzi do rozwiązania problemu.

Brakująca Tajemnica

Jestem przekonany, że padliśmy ofiarą współczesnego pędu za zrozumiałością. W trosce o to, by wszyscy wszystko rozumieli ogołociliśmy liturgię z tego co w niej najpiękniejsze – Tajemnicy, nie uzyskując nic w zamian, gdyż z rozumieniem rzeczy nawet najbardziej podstawowych jest bardzo źle.

A przecież w liturgii jest miejsce również na Tajemnicę. Bóg jest niepojęty. Przetłumaczenie mszy na żaden język nie wyjaśni nam w jaki sposób Stwórca całego wszechświata ukrywa się pod postacią Hostii. Nie zrozumiemy nigdy jak to jest, że na ołtarzu odbywa się Ofiara Kalwarii. Nie zobaczymy tłumów Aniołów, Archaniołów, Cherubinów i Serafinów tłoczących się wokół ołtarza i śpiewających z nami Sanctus.

Nie dajmy się tedy zwariować argumentami typu „prawie nikt nie zna dzisiaj łaciny”. Oczywiście znajomość świętego języka Kościoła jest rzeczą wielce chwalebną, ale nie jest konieczna. Naprawdę nikt nie musi uczyć się łaciny by w pełni czerpać ze skarbca tradycyjnego bogactwa liturgicznego Kościoła.

Tomasz Dajczak

http://konserwatyzm.pl/content/view/1928/111/

52
Wianek Pieśni
czyli
Śpiewniczek
do pobożnego użytku dla Członków
Kongregacyi Maryańskich i Bractw innych

Z dodaniem ustaw, modlitw przy zgromadzeniach miesięcznych i przy przyjmowaniu do Kongregacyi Maryańskiej, i Nowenny do Niepokalanego poczęcia Najśw. Panny Maryi

Zebrał i ułożył
Ksiądz J. Boehm

Wydanie trzecie poprawione i pomnożone.

Nakładem Wydawnictwa dzieł katolickich
Michała Rogiera (dawniej Karola Boehma)
Góra św. Anny
(Sanct Annaberg, Oberschlesien).
1919

Śpiewniczek posiada trzykrotne imprimatur z roku 1905, 1911 i 1918

53
Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silensis zaprasza na koncert "Pielgrzymi do Santiago" - Missa Sancti Iacobi według rękopisu Codex Calixtinus (XII w.) w uroczystość św. Jakuba Apostoła, 25 lipca 2007 (środa) o godz. 18 w Katedrze Greckokatolickiej św. św. Wincentego i Jakuba, we Wrocławiu, przy pl. Biskupa Nankiera 15.

Koncert wykonają Schola Gregoriana Silesiensis, Schola Mulierum Silesiensis oraz uczestnicy warsztatów.

23-25 lipca (poniedziałek – środa) odbędą się otwarte warsztaty chorałowe z Robertem Pożarskim, kantorem Scholae Gregorianae Silesiensis. Uczestnicy warsztatów wezmą udział we fragmentach prezentacji Missa Sancti Iacobi.

Szczegółowe informacje: www.ssgs.pl

Wydarzenie organizowane w ramach cyklu „Zanurzeni w Tradycji – edycja 2007”. Mecenat Samorządu Wrocławia, patronat honorowy: ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski Metropolita Wrocławski, Kazimierz M. Ujazdowski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny: „Dwójka” Polskie Radio, TVP Kultura, Gazeta Wyborcza. Współpraca: Fundacja „Kolegium Europy Wschodniej” im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

54
Psałterz Rzymski / REZERWACJE PSALMÓW DO OPRACOWANIA
« dnia: 12-07-2007, 21:24:36 »
Aby nie wchodzić sobie nawzajem w drogę i nie dublować pracy, w tym wątku rezerwujemy sobie psalmy, nad którymi zamierzamy pracować w najbliższej (parudniowej) przyszłości.

55
Psałterz Rzymski / PROJEKT "PSAŁTERZ RZYMSKI" - zasady
« dnia: 12-07-2007, 21:22:39 »
1. W tym dziale tworzymy psałterz rzymski dostosowany do śpiewania (z zaznaczonymi podziałami wersów)

2. Jako tekstu źródłowego używamy Wulgaty klementyńskiej, dostępnej tutaj:
http://www.sacredbible.org/vulgate1914/VT-21_Psalmi.htm

3. Podziały wersów sprawdzamy w antyfonarzu rzymskim, na przykład tym:
http://www.musicasacra.com/pdf/antiphonale-bw.pdf

4. Każdy psalm umieszczamy w osobnym wątku, tytułując go:
Psalm AAA (BBB) Pierwszy wers
Gdzie AAA to numeracja wg Tysiąclatki, a BBB wg Wulgaty. Numerki AAA jedno i dwucyfrowe uzupełniamy do trzech znaków spacjami, aby się dobrze sortowały.

5. Psalmy, które chcemy opracować rezerwujemy sobie tutaj


56
Hymn nieszporny Deus tuorum, IX w.
T: X. St. Grochowski, XVI w.
melodia jak "Głośmy w prawowiernych gronie"
według Śpiewnika Kościelnego ks. Siedleckiego, 1928 r.


1. Boże, cząstko sług Twych wieczna * I opłato ostateczna, * Zbaw nas z grzechu śmiertelnego, * Z prośby Męczennika Twego.

2. Ten bowiem świeckie radości * Widząc pełne omylności, * Pochlebstwem świata łagodnem * Wzgardzieł, by wszedł w niebo godnym.

3. Wszystkie razy wytrwał mężnie, * Stojąc na placu potężnie, * Srogą śmierć podjął dla Ciebie, * Skąd wieczne ma dary w niebie.

4. O Panie dobroci wiecznej! * Prosim w pokorze serdecznej, * W ten chwalebny dzień męczeński, * Złóż z nas ciężar grzechów ciężki.

5. Chwała bez końca Ojcowi * I Przedwiecznemu Synowi, * Z Pocieszycielem społecznie * Niech będzie na wieki wiecznie.

57
W związku z dzisiejszym uwolnieniem mszy trydenckiej, pojawi się zapotrzebowanie na organistów do niej grających. Z historii początków indultu na Piasku we Wrocławiu wnioskuję, że nie jest to sprawa tak prosta jak by się wydawało, a różnice między rytami są na tyle duże, że mogą być konfudujące (pamiętam na przykład, jak któryś z organistów-debiutantów tak się zakałapućkał, że zaczął grać Kyrie gdy księdzu zakładano ornat po aspersji). Przygotowałem więc wskazówki dla organistów po raz pierwszy grających na starej mszy.

Założenia - msza śpiewana, brak scholi gregoriańskiej śpiewającej propria, części stałe śpiewa organista z ludem.Aspersja (jeśli jest)

Pierwsza uwaga - aspersja jest osobnym obrzędem, dokonywanym przed mszą. Aspersji dokonuje ksiądz w kapie, po pokropieniu i odmówieniu modlitw zdejmuje kapę i zakłada ornat. Może to mieć miejsce w zakrystii lub z boku przy kredencji (wtedy ministrant trzymając kapę w górze zasłania nią księdza). Msza zaczyna się dopiero potem.

Na początku można zagrać parę taktów solo. Później ksiądz intonuje Asperges me lub Vidi aquam (można podać ton). Po pokropieniu i modlitwach ksiądz idzie się przebrać, można wtedy zacząć grać pieśń na wejście.

Pieśń na wejście

Uwaga kolejna - w odróżnieniu od nowej mszy, akcja idzie równolegle. Ksiądz z ministrantem odmawiają cicho modlitwy u stopni ołtarza, w tym samym czasie ludzie śpiewają. Śpiew należy kończyć, gdy ksiądz wstępuje po stopniach ołtarza, bo oznacza to, że nadszedł czas na Kyrie.

Kyrie eleison

Kyrie zaczynamy, gdy ksiądz wstępuje po stopniach ołtarza. Jeśli jest kadzenie, to podczas śpiewu Kyrie ksiądz będzie okadzać ołtarz.

Uwaga - Kyrie leci 3 razy po trzy, a nie 3 razy po 2.

Gloria

Bezpośrednio po Kyrie ksiądz intonuje Gloria. Można mu podać ton.

Proszę się nie zrażać, jeśli w połowie Gloria ksiądz sobie usiądzie. Po prostu równolegle odmówił swoje Gloria z mszału, co trwa krócej niż zaśpiewanie.

Credo

Credo intonuje ksiądz bezpośrednio po kazaniu. Można mu podać ton.

Offertorium

Po Credo nastąpi:
K. Dominus vobiscum
W. Et cum spiritu tuo
K. Oremus

Co oznacza, że należy zacząć grać pieśń na Offertorium. Można zaśpiewać więcej zwrotek niż w Novus Ordo, bo ksiądz odmawia więcej modlitw, i to innych niż obecne.

Pilnujemy obmycia rąk. Po nim kapłan pochylony na środku ołtarza odmówi modlitwę "Suscipe Sancta Trinitas", po której nastąpi Orate fratres.

We Wrocławiu Orate fratres jest głośno, a odpowiadają ministranci z wiernymi, więc organista przestaje grać chwilkę przedtem.

Później następuje sekreta, dialog przed prefacją i prefacja.

Sanctus

Sanctus wiadomo, zaraz po prefacji. Uwaga - podczas śpiewu Sanctus ksiądz zacznie równolegle odmawiać kanon mszy. Jeśli Sanctus będzie krótkie, to można po nim zagrać coś solo, ale nie za długo. Gdy ministrant zadzwoni na Hanc igitur należy kończyć grę, bo zaraz zacznie się przeistoczenie.

Przeistoczenie

Cisza w kościele, słowa konsekracji odmawiane szeptem, proszę się nie dziwić :-)

Po podniesieniu Kielicha można zagrać coś cichego i spokojnego solo. Kończymy grę gdy ministrant zadzwoni ma małe podniesienie. Zakończy słowami Per omia saecula saeculorum, wierni odpowiedzą Amen.

Modlitwa Pańska

Kolejna zmyłka. Większość Modlitwy Pańskiej śpiewa tylko ksiądz, więc nie akompaniujemy. Wierni śpiewają tylko ostatni wers - sed libera nos a malo, i akompaniujemy tylko do niego.

Agnus Dei

Agnus Dei zaczynamy po słowach kapłana Pax Domini sit semper vobiscum i odpowiedzi wiernych Et cum Spiritu tuo.

Po Agnus Dei można grać jeszcze przez chwilę solo. Należy przestać, gdy ksiądz wyjmie puszkę z Tabernakulum. Zmyłka kolejna: Ecce Agnus Dei jest za pomocą Hostii z Tabernakulum. We Wrocławiu - głośno, odpowiadają ministranci i wierni.

Pieśni na Komunię św.

Śpiew przez całą Komunię i puryfikację. Kończymy po przeniesieniu Mszału.

Ite missa est

Uwaga - zmyłka kolejna. To jeszcze nie koniec mszy. Po Ite missa est jest jeszcze błogosławieństwo i ostatnia Ewangelia.

Pieśń na wyjście

Zaczynamy po ostatniej Ewangelii.Proszę o komentarze. Od razu przepraszam, jeśli coś pomieszałem lub pominąłem coś istotnego - mam nadzieję, że uzupełnią Państwo i poprawią.

58
Według "Śpiewnika Kościelnego" x. Jana Siedleckiego, Wydanie Jubileuszowe, 1928

1. Cieszcie się dzisiaj, wszyscy chrześcijanie, * Łącząc swe hymny w dźwięczne, brzmiące głosy, * Bo Chrystus sługę świętą, naszą Panią, *  Jadwigę, zabrał w niebiosy.
2. Słońcem w obłoku świecąc śląskiej ziemi, * Rozliczne dary zlewała na ludy, * Jaśniała świetnie zasługi wielkiemi * Ta święta i swemi cudy.
3. Wznieś święta Pani do nieba błaganie * Za nas, Twe sługi, co prosim nieśmiale, * By czart nas zdradą nie strącił w otchłanie, * Swe groty wstrzymał zuchwałe.
4. Spraw, byśmy dzisiaj uczcili Jej święto, * Niebieski Panie, Królu dobrej chwały! * Wespół z niebiany, z ich czcią niepojętą, * By nasze hymny zabrzmiały.
5. Spraw to, prosimy, Boże Ojcze, Ciebie, * I Twojej Synu, i Duchu opieki, * Trójco odwiecznie królująca w niebie * Po wszystkie czasy i wieki.


59
Szwarc, mydło i powidło / Dwoma czy dwiema?
« dnia: 29-06-2007, 23:12:13 »
Z mądrego opracowania:

Cytuj
Żeby jednoznacznie odpowiedzieć, czy wyrażenia dwoma kobietami, obydwoma rękami są istotnie błędne, trzeba się odnieść do historii języka.

      Otóż proszę sobie wyobrazić, że jeszcze do końca XVIII w. form dwiema, obydwiema używano we wszystkich rodzajach (tak jak dziś trzema, czterema)! Mówiono: dwiema domoma, dwiema synoma (była to stara końcówka narzędnika liczby podwójnej -oma – teraz: domami, synami), obydwiema działy (czyli działami), obydwiema chorągwiami.

     Nie ulega wątpliwości, że to właśnie pod wpływem końcówki -oma rzeczowników, z którymi wchodziły w związek liczebniki dwiema, obiema, z czasem zaczęły się upowszechniać postacie dwoma, obydwoma, np. dwoma domoma (tzn. domami), dwoma rękoma, obydwoma grzywnoma (grzywnami). Wyparły one formy dwiema, obydwiema przynależne wcześniej – jak wykazaliśmy – wszystkim rodzajom rzeczowników.

      Dopiero w XIX w. ówcześni gramatycy opowiedzieli się za tym, by dwoma, obydwoma obsługiwały głównie rodzaj męski i nijaki. W rodzaju żeńskim były to jednak formy ciągle dopuszczalne.

      Takie rozróżnienie utrzymało się do dziś. Zwolennicy wyrzucenia form dwoma, obydwoma z wyrażeń z rzeczownikami żeńskimi (dwoma kobietami, obydwoma sprawami itp.). przywołują jednoznaczną postać mianownikową liczebnika, dwie. Argumentują, że skoro mówi się i pisze dwie kobiety, obie sprawy, to i dwiema kobietami, obiema sprawami itp. Posługiwanie się formami dwiema, obydwiema w rodzaju żeńskim i dwoma, oboma w męskim oraz nijakim zasługuje na poparcie, jednak pod warunkiem, że nie eliminuje się z polszczyzny oboczności dwoma, obydwoma kobietami, mającej jak widać uzasadnienie historyczne.

http://www.obcyjezykpolski.interia.pl/?md=archive&id=89

60
od wieków leży zupełnie fundamentalny problem pełni Eucharystycznych Znaków: czyli Komunia pod dwiema Postaciami bez żadnych ograniczeń (oczywiście wtedy, gdy jest udzielana podczas Mszy Św. i raczej ze względów praktycznych sposobem "przez zanurzenie") - tutaj już chyba tylko notorycznym antyliturgicznym pośpiechem można wytłumaczyć brak stosownych kroków uzdrawiających sytuację.

Akurat sposób "przez zanurzenie" zaciera bardzo istotną symbolikę rozdzielenia Ciała i Krwi. Ma za to jedną wielką zaletę praktyczną - uniemożliwia rozdawanie Komunii św. na rękę.

Zastanawiam się też po co lansować Komunię św. pod dwoma Postaciami. Przecież w żywym Ciele jest żywa Krew (potwierdzały to nawet liczne cuda Eucharystyczne z krwawiącymi Hostiami), zarówno w Ciele i Krwi jest ten sam Pan Jezus, a przyjęcie obu Postaci daje tyle samo łask co jednej. Wydaje mi się (oczywiście to moje subiektywne zdanie), że niektórym z propagatorów Komunii św. pod dwoma postaciami troszkę wiary brakuje.

61
Kardynał Bertone wręczył dziś po południu kopię Motu Proprio uwalniającego liturgię trydencką 30 biskupom. Oficjalne ogłoszenie dokumentu 07 lipca.

http://www.kreuz.net/article.5431.html

62
Śpiew a liturgia / Muzyka liturgiczna w posoborowym Kościele
« dnia: 25-06-2007, 23:32:32 »
Arcyciekawy wywiad z ks. Robertem C. Pasley’em KHS:
http://www.liturgia.dominikanie.pl/dokument.php?id=1367

63
Misteria Świętojackowe
Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej celebracji obchodów 750 rocznicy śmierci św. Jacka.

Liturgia
Ku czci Świętego, przez cztery kolejne dni, poprzedzające 17 sierpnia, będziemy celebrować liturgię ze starannością i pieczołowitością, na jaką tylko będzie nas stać. Podstawą świętojackowych celebracji będzie chorał gregoriański. Warsztaty i wspólne modlitwy będą ubogacone przez skomponowane specjalnie na ten czas utwory polifoniczne. Stanie się tak, aby wyznaczone przez Tradycję teksty liturgiczne znalazły swoją obecność również w muzyce polifonicznej, która jest dziś praktykowana przez konwent krakowski. W ciągu tych czterech dni będziemy wspólnie przygotowywać i sprawować piętnaście liturgii, na których spędzimy łącznie około dwudziestu jeden godzin. Będą to tradycyjne jutrznie, msze święte, nieszpory, a także dwie kilkugodzinne kompletne wigilie: pierwsza – wieczorem, który poprzedza Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i druga – wieczorem przed dniem uroczystości św. Jacka.

Wydarzenia kulturalne
Misteria Świętojackowe to również kilka bardzo interesujących wydarzeń kulturalnych towarzyszących obchodom jubileuszu. Wśród nich znajdzie się koncert Jacka Kowalskiego i Klubu św. Ludwika zatytułowany O św. Jacku z pierogami - poezja wyrosła z tradycji i legend dominikańskich. We środę 15 sierpnia Schola Teatru Węgajty wystawi dramat średniowieczny pt.: Cuda św. Mikołaja, rozpoczynając go na placu Szczepańskim, a kończąc na krużgankach klasztoru oo. Dominikanów. Będziemy mogli również wszyscy uczestniczyć w dramacie liturgicznym Ludus Danielis, który będzie częścią wigilii święta św. Jacka.

Warsztaty
Integralną częścią przygotowanych Misteriów Świętojackowych będą odbywające się wówczas warsztaty chorału gregoriańskiego. Pragniemy, aby uczestnictwo w nich dało Państwu możliwość wyjątkowego udziału w obchodach rocznicy śmierci św. Jacka. Warsztaty, poprowadzone przez pana Marcina Bornusa-Szczycińskiego i pana Roberta Pożarskiego, będą bardzo intensywną nauką chorału. Na bieżąco będziemy się uczyć tego, co odśpiewamy podczas liturgii. Repertuar jest zatem ogromny. Z tego właśnie powodu, nasze zaproszenie kierujemy tym razem do śpiewaków bardziej zaawansowanych. Osoby początkujące zapewne lepiej będą mogły odnaleźć się na następującym zaraz po Misteriach, jarosławskim festiwalu Pieśń naszych korzeni (http://www.jaroslaw.pl/festiwal/), gdzie prowadzone są specjalne zajęcia wprowadzające w jego tajemnicę.

Sesja poświęcona chorałowi gregoriańskiemu
Wszystkich jednak, i początkujących, i zaawansowanych zapraszamy do wzięcia udziału w przygotowanych przez nas sesjach naukowych poświęconych chorałowi. Ojciec Błażej Matusiak OP opowie nam o historii chorału, pan Marcin Bornus-Szczyciński – o współczesnych sposobach i warunkach jego wykonywania. Podsumowaniem sesji będzie dyskusja panelowa o przyszłości chorału.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa we wspólnej modlitwie i przygotowanych na ten czas wydarzeniach kulturalnych w Krakowie. Szczegółowe informacje o warsztatach podamy w najbliższych dniach.
 
Data wydarzenia (rozpoczęcia): 13-08-2007 r.

http://www.liturgia.dominikanie.pl/dokument.php?id=1379

64
Tydzień temu byłem na mszy trydenckiej na Piasku we Wrocławiu. Na Offertorium zagrano "Kto się w opiekę". Pierwsza zwrotka - fajnie, ale druga i kolejne już znacznie ciszej. Na Komunię - "Twoja cześć chwała". Wrażenia podobne.

Dzisiaj również. "O niewysłowione" - kiszka totalna, zwrotki nie śpiewał praktycznie nikt. Na usprawiedliwienie - nowy organista, który nie wiedzieć czemu sam nie śpiewał, a do tego wpasowanie się w liturgię tak, by śpiewał lud - nie wychodziło mu najlepiej.

Czy w innych miastach mają Państwo posobne wrażenia? Moim skromnym zdaniem to mały obciach, tym bardziej że na trydentkę nosi się modlitewniki, w których teksty najpopularniejszych pieśni zazwyczaj są.

65
In finem, pro torcularibus. Psalmus David.

Domine, Dominus noster, * quam admirabile est nomen tuum in universa terra!
quoniam elevata est magnificentia tua * super caelos.
Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos, * ut destruas inimicum et ultorem.
Quoniam videbo caelos tuos, opera digitorum tuorum, * lunam et stellas quae tu fundasti.
Quid est homo, quod memor es ejus? * aut filius hominis, quoniam visitas eum?
Minuisti eum paulominus ab angelis; + gloria et honore coronasti eum; * et constituisti eum super opera manuum tuarum.
Omnia subjecisti sub pedibus ejus, * oves et boves universas, insuper et pecora campi,
volucres cæli, et pisces maris * qui perambulant semitas maris.
Domine, Dominus noster, * quam admirabile est nomen tuum in universa terra!

66
Psałterz Rzymski / Psalm 5 Verba mea auribus percipe
« dnia: 21-06-2007, 20:15:56 »
In finem, pro ea quae haereditatem consequitur. Psalmus David.

Verba mea auribus percipe, Domine; * intellige clamorem meum.
Intende voci orationis meae, * rex meus et Deus meus.
Quoniam ad te orabo, Domine: * mane exaudies vocem meam.
Mane astabo tibi, et videbo * quoniam non Deus volens iniquitatem tu es.
Neque habitabit juxta te malignus, * neque permanebunt injusti ante oculos tuos.
Odisti omnes qui operantur iniquitatem; * perdes omnes qui loquuntur mendacium.
Virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus. * Ego autem in multitudine misericordiae tuae
introibo in domum tuam; * adorabo ad templum sanctum tuum in timore tuo.
Domine, deduc me in justitia tua: * propter inimicos meos dirige in conspectu tuo viam meam.
Quoniam non est in ore eorum veritas; * cor eorum vanum est.
Sepulchrum patens est guttur eorum; + linguis suis dolose agebant: * judica illos, Deus.
Decidant a cogitationibus suis; + secundum multitudinem impietatum eorum expelle eos, * quoniam irritaverunt te, Domine.
Et laetentur omnes qui sperant in te; * in aeternum exsultabunt, et habitabis in eis.
Et gloriabuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum, * quoniam tu benedices justo.
Domine, ut scuto bonae voluntatis tuae * coronasti nos.

67
Psałterz Rzymski / Psalm 4 Cum invocarem, exaudivit me Deus
« dnia: 21-06-2007, 20:09:45 »
In finem, in carminibus. Psalmus David.

Cum invocarem exaudivit me Deus justitiae meae, * in tribulatione dilatasti mihi.
Miserere mei, * et exaudi orationem meam.
Filii hominum, usquequo gravi corde? * ut quid diligitis vanitatem, et quæritis mendacium?
Et scitote quoniam mirificavit Dominus sanctum suum; * Dominus exaudiet me cum clamavero ad eum.
Irascimini, et nolite peccare; * quae dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris compungimini.
Sacrificate sacrificium justitiae, + et sperate in Domino. * Multi dicunt : Quis ostendit nobis bona?
Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine: * dedisti laetitiam in corde meo.
A fructu frumenti, vini, et olei sui, * multiplicati sunt.
In pace in idipsum * dormiam, et requiescam;
quoniam tu, Domine, singulariter in spe * constituisti me.

68
Psalmus David, cum fugeret a facie Absalom filii sui.

Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me? * Multi insurgunt adversum me;
multi dicunt animae meae: * Non est salus ipsi in Deo ejus.
Tu autem Domine, susceptor meus es, * gloria mea, et exaltans caput meum.
Voce mea ad Dominum clamavi; * et exaudivit me de monte sancto suo.
Ego dormivi, et soporatus sum; * et exsurrexi, quia Dominus suscepit me.
Non timebo millia populi circumdantis me. * Exsurge, Domine; salvum me fac, Deus meus.
Quoniam tu percussisti omnes adversantes mihi sine causa; * dentes peccatorum contrivisti.
Domini est salus; * et super populum tuum benedictio tua.


69
Psałterz Rzymski / Psalm 2 Quare fremuerunt gentes
« dnia: 21-06-2007, 19:33:46 »
Quare fremuerunt gentes, * et populi meditati sunt inania ?
Astiterunt reges terrae, + et principes convenerunt in unum * adversus Dominum, et adversus christum ejus.
Dirumpamus vincula eorum, * et projiciamus a nobis jugum ipsorum.
Qui habitat in caelis irridebit eos, * et Dominus subsannabit eos.
Tunc loquetur ad eos in ira sua, * et in furore suo conturbabit eos.
Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion, montem sanctum ejus, * praedicans praeceptum ejus.
Dominus dixit ad me: * Filius meus es tu; ego hodie genui te.
Postula a me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam, * et possessionem tuam terminos terrae.
Reges eos in virga ferrea, * et tamquam vas figuli confringes eos.
Et nunc, reges, intelligite; * erudimini, qui judicatis terram.
Servite Domino in timore, * et exsultate ei cum tremore.
Apprehendite disciplinam, nequando irascatur Dominus, * et pereatis de via justa.
Cum exarserit in brevi ira ejus, * beati omnes qui confidunt in eo.

70
Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum, + et in via peccatorum non stetit, * et in cathedra pestilentiae non sedit;
sed in lege Domini voluntas ejus, * et in lege ejus meditabitur die ac nocte.
Et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum, * quod fructum suum dabit in tempore suo:
et folium ejus non defluet; * et omnia quaecumque faciet prosperabuntur.
Non sic impii, non sic; * sed tamquam pulvis quem projicit ventus a facie terrae.
Ideo non resurgent impii in judicio, * neque peccatores in concilio justorum:
quoniam novit Dominus viam justorum, * et iter impiorum peribit.

71
Psałterz Rzymski / Psalm 146 (145) Lauda, anima mea, Dominum
« dnia: 20-06-2007, 23:31:04 »
Lauda, anima mea, Dominum. + Laudabo Dominum in vita mea; * psallam Deo meo quamdiu fuero.
Nolite confidere in principibus, * in filiis hominum, in quibus non est salus.
Exibit spiritus ejus, et revertetur in terram suam; * in illa die peribunt omnes cogitationes eorum.
Beatus cujus Deus Jacob adjutor ejus, + spes ejus in Domino Deo ipsius: * qui fecit caelum et terram, mare, et omnia quae in eis sunt.
Qui custodit veritatem in saeculum; + facit judicium injuriam patientibus; * dat escam esurientibus.
Dominus solvit compeditos; * Dominus illuminat caecos.
Dominus erigit elisos; * Dominus diligit justos.
Dominus custodit advenas, + pupillum et viduam suscipiet, * et vias peccatorum disperdet.
Regnabit Dominus in saecula; + Deus tuus, Sion, * in generationem et generationem.

72
Psałterz Rzymski / Psalm 132 (131) Memento, Domine, David
« dnia: 20-06-2007, 23:24:31 »
Memento, Domine, David, * et omnis mansuetudinis ejus:
sicut juravit Domino; * votum vovit Deo Jacob:
Si introiero in tabernaculum domus meae; * si ascendero in lectum strati mei;
si dedero somnum oculis meis, * et palpebris meis dormitationem,
et requiem temporibus meis, donec inveniam locum Domino, * tabernaculum Deo Jacob.
Ecce audivimus eam in Ephrata; * invenimus eam in campis silvae.
Introibimus in tabernaculum ejus; * adorabimus in loco ubi steterunt pedes ejus.
Surge, Domine, in requiem tuam, * tu et arca sanctificationis tuae.
Sacerdotes tui induantur justitiam, * et sancti tui exsultent.
Propter David servum tuum * non avertas faciem christi tui.
Juravit Dominus David veritatem, et non frustrabitur eam: * De fructu ventris tui ponam super sedem tuam.
Si custodierint filii tui testamentum meum, * et testimonia mea haec quae docebo eos,
et filii eorum usque in saeculum * sedebunt super sedem tuam.
Quoniam elegit Dominus Sion: * elegit eam in habitationem sibi.
Haec requies mea in saeculum saeculi; * hic habitabo, quoniam elegi eam.
Viduam ejus benedicens benedicam; * pauperes ejus saturabo panibus.
Sacerdotes ejus induam salutari, * et sancti ejus exsultatione exsultabunt.
Illuc producam cornu David; * paravi lucernam christo meo.
Inimicos ejus induam confusione; * super ipsum autem efflorebit sanctificatio mea.

73
De profundis clamavi ad te, Domine; * Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes * in vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est; * et propter legem tuam sustinui te, Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus: * speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem, * speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia, * et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel * ex omnibus iniquitatibus ejus.

74
Psałterz Rzymski / Psalm 126 (125) In convertendo Dominus
« dnia: 20-06-2007, 21:11:17 »
In convertendo Dominus captivitatem Sion, * facti sumus sicut consolati.
Tunc repletum est gaudio os nostrum, * et lingua nostra exsultatione.
Tunc dicent inter gentes: * Magnificavit Dominus facere cum eis.
Magnificavit Dominus facere nobiscum; * facti sumus laetantes.
Converte, Domine, captivitatem nostram, * sicut torrens in austro.
Qui seminant in lacrimis, * in exsultatione metent.
Euntes ibant et flebant, * mittentes semina sua.
Venientes autem venient cum exsultatione, * portantes manipulos suos.

75
Credidi, propter quod locutus sum; * ego autem humiliatus sum nimis.
Ego dixi in excessu meo: * Omnis homo mendax.
Quid retribuam Domino * pro omnibus quae; retribuit mihi?
Calicem salutaris accipiam, * et nomen Domini invocabo.
Vota mea Domino reddam coram omni populo ejus. * Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus.
O Domine, quia ego servus tuus; * ego servus tuus, et filius ancillae tuae.
Dirupisti vincula mea: * tibi sacrificabo hostiam laudis, et nomen Domini invocabo.
Vota mea Domino reddam in conspectu omnis populi ejus; * in atriis domus Domini, in medio tui, Jerusalem.

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 16