Pieśni na Ofiarowanie Pańskie

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Dzisiaj wszedłszy do kościoła [nuty]

[2] Czystsza nad słońce oczyszczenia czeka [nuty]

[3] Maryjej wywodzenie [nuty->]

[4] Matko Gromniczna, obroń nas [nuty]

[5] Przystrój ołtarz Twój, Syjonie

[6] Światło na oświecenie pogan [nuty]

[7] Niebo się dziś odzywa [nuty]

[8] Tron twój Syonie (Adorna thalamum)

[9] Adorna thalamum [nuty]

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej