Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - Kefasz

Strony: [1] 2 3 ... 14
1
A jaka to melodja?

2
Bartek, co to za śpiewnik? Czy po dziesięciu latach jest szansa na lepsze zdjęcie?

3
PSAŁTERZ, ANTYFONARZ I GRADUAŁ SĄ W BIBLIOTECE SEMINARIUM PRZEMYSKIEGO!

http://bsdprz.one.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61973&query_desc=pb%3AAndreae%20Petricouij%2C%20S.R.M.%20Typographi%2C%20%23relevance_dsc

Psalterium secundum ritum Officij Romani ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restituti : per hebdomadam dispositum. Cum Antiphonarum, Psalmorum, Hymnorum; totiusque Officij cantu et notis, ad uniformem Ecclesiarum per uniformem Ecclesiarum per universas Regni Poloniae Prouicias usum.

Wydawca: Kraków / Piotrkowczyk A. ; Cracoviae : Andreae Petricouij, S.R.M. Typographi, 1614
Opis: [2] k., 277 s., [1] s. : nuty ; 35x24 cm opr. sk., deska, ślady zapięć metal.
http://bsdprz.one.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61965&query_desc=antiphonarium%20%23relevance_dsc

Antiphonarium iuxta ritum Breuiarij Romani ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restituti et Pij V. Pont:Max. iussu editi. : Ad uniformem Ecclesiarum per uniuersas Regni Poloniae prouincias usum congestum Authoritate et consensu Illustriss: et Reuerendissimorum DD. Archiepiscopi Gnesnensis et Prouincialium Regni Poloniae Episcoporum, editum.
Wydawca: Kraków / Piotrkowczyk A. ; Cracoviae : Andreas Petricouius, Typographus Cracouien, 1600
Opis: [4], 474 s., nuty ; 35x25 cm opr. półpł.
http://bsdprz.one.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63146&query_desc=antiphonarium%20%23relevance_dsc

Antiphonarium iuxta ritum Breviarii Romani ... : ad uniformem usum congestum, accommodatum ... Editio 2 correctior et auctior. Cum supplemento de Sanctis noviter Breviario Romano per S. Sedem apostolicam insertis.
Wydawca: Avignon / Bramereau I. ; Kraków / Piotrkowczyk A. ; Cracoviae : officina Haered. et Viduae Andr. Petricovii, 1645
Opis: 435, 125 s. : nuty ; 37x26 cm opr. sk., deska.http://bsdprz.one.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62766&query_desc=pb%3AAndreae%20Petricouij%2C%20S.R.M.%20Typographi%2C%20%23relevance_dsc

Graduale Romanum de Tempore et Sanctis : Ad ritum Missalis ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restituti et Pij V. Pont:Max:iussu editi ... Addita sunt praeterea Officia Patronorum Regni Poloniae propria. Ad uniformem Ecclesiam per uniuersas Regni Poloniae Prouincias usum.
Wydawca: Kraków / Piotrkowczyk A. ; Cracoviae : Andreae Petricouij S.R.M. Typographi, 1614
Opis: [2], LII, 385, 107, [3], 12] s. : nuty ; 35x24 cm opr. sk.

4
za https://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/?offset=86820&limit=30&sort=nazwisko_imie&order=1&

Psalterium secundum morem ecclesiae Cracoviensis dyoecesis. Cracoviae, Haller, 1518.


{Psalterium} cum antiphonis. et hymnis notatis secundum ordinationem veram ecclesie Cathedralis Vladislaviensis. {b. r. 1504?}
folio, k. 11 i 1-11, 14-26, 31—42, 44— 90, 98—100, 103, 102. 103, 104—123. 124, 124, 125—132, 134—139 (reszty niema). Druk na pergaminie (1504?). — Na k. 4 powiedziano: Ad obuiandum multarum ecclesiarum presertim dyoecesis Cracouien. defectui, quod propter raritatem scriptorum euenit: itaqne plures libris ac ecclesiasticis. pro choro necessarijs ab annis pluribus caruere, carentque ad presons. Vt ergo huic succurratur inopie. diuinique officij euitetur negligentia de mandato Reuerendissimi domini episcopi Vladislauiensis, prouidus vir dominus Joannes Haller... ecclesiae predicte Vladislauiensis. sumto: hoc psalterium. debite reuisum. in sua officina imprimi propriis impensis voluit et fecit Hymnos etiam... plures... addidit. Wierzbowski III 2008.


{Psalterium} secundum ritum Officij Romani, ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restituti. per hebdomadam dispositum. Cum Antiphonarum, Psalmorum, Hymnorum, totiusque Officij cantu et notis, iuxta consuetudinem Provinciae Polonae. Jussu et auctoritate Ill. Dn. D. Cardinalis Radivili Episcopi Cracoviens. pro accessitate Dioecesis suae, editum et approbatum.


Cracoviae, In Officina Typographica Andreae Petricovij Anno Domini M.D.XCIX. (1599).
folio, k. 1, str. 277 i k. 1 Indexu. Na odwr. str. karty tytułowej znajduje się orzeł biały ze składanym herbem Jerzego Radziwiłła i dedykacyą z wierszem łacińskim Andrzeja Schonaeusa. Przed dwudziestu laty swój egzemplarz Callier sprzedał Xciu Radziwiłłowi za cenę 600 marek.  Muz. Narod.

{Psalterium} Secundùm Ritum Officii Romani, ex Decreto SS. Concilij Trident: restituti. Per hebdomadam dispositum, cum antiphonarum, psalmorum, hymnorum nouorum, totiusque officij cantu & notis, ex vsu & consuetudine Prouinciae Poloniae nunc demum ad nouissimam Breuiarij Romani editionem restitutum. Auctoritate Illustrissimi et Reverendissimi Domini, D. Petri Gembicki, Dei & Apostolicae Sedis Gratia, Episcopi Cracouiensis Ducis Seueriensis. Cum gratia & privilegio S. R. M.
Cracoviae, In Officina Viduae et Haeredum Andreae Petricouij. S. R. M. Typographi, Anno Domini, M.DC.LIV. (1654).

folio, k. 2, str. 285 i k. 1 indexu. Na str. odwr. tytułu: In arma Petri Gembicki, herb Nałęcz i 8 wierszy z podp.: Stanislaus Theodorus Petricovius. — Dedyk. : Petro Gembicki episc. crac. Relictus filius Stanislaus, cum vidua matre... haeredes Andreae Petricovij. Czartor. — Jagiell. — Muz. Narod.


{Psalterium Secundùm Ritum Officii Romani, ex Decreto SS. Concilij Trident: restituti. Per hebdomadam dispositum, cum antiphonarum, psalmorum, hymnorum nouorum,} tutiusque officii cantu et notis, ex usu et consuetudine Provinciae Poloniae, nunc demum auctoritate Casimiri Łubieński Episcopi Crac.. Ducis Severiae ad novissimam Breviarij Romani editionem restitutum.
Cracoviae 1716. Typis Universitatis.
folio, str. 296, index k. 1. (Z nutami muzycznemi). Pod dedyk. do Łubieńskiego, podp.: Professores Collegij Maj. in Universitate Crac.

5
Prośby o pomoc / Odp: Dum Pater Familias - tekst i nuty?
« dnia: 02-09-2017, 15:37:06 »
http://www.youtube.com/watch?v=C_gaT-tnpKk&feature=player_embedded
Byłbym wdzięczny za pomoc  :)

Proszę Ciebie bardzo:


Dum pater familias,
Rex universorum,
Donaret provincias
Ius apostolorum,
Iacobus Yspanias
Lux illustrat morum.

Primus ex apostolis
Martir Ierosolimis,
Iacobus egregio
Sacer est martirio.

Iacobe Gallecia
Opem rogat piam,
Glebae cuius gloria
Dat insignem viam,
Ut precum frequentia
Cantet melodiam.


Herru Santiagu,
Got Santiagu,
E ultreia, e suseia,
Deus adiuva nos.

Iacobo dat parium
Omnis mundus gratis,
Ob cuius remedium
Miles pietatis
Cunctorum presidium
Est ad vota satis.

Primus ex apostolis
Martir Ierosolimis,
Iacobus egregio
Sacer est martirio.


Iacobum miraculis
Que fiunt per illum.
Arctis in periculis
Acclamet ad illum,
Quisquis solvi vinculis
Sperat propter illum.

Primus ex apostolis....
Martir Ierosolimis,
Iacobus egregio
Sacer est martirio.

O beate Iacobe,
Virtus nostra vere,
Nobis hostes remove
Tuos ac tuere
Ac devotos adhibe
Nos tibi placere.

Primus ex apostolis....
Martir Ierosolimis,
Iacobus egregio
Sacer est martirio.

Iacobo propicio
Veniam speremus
Et, quas ex obsequio
Merito debemus
Patri tam eximio
Dignas laudes demus.
Amen.

6
Prośby o pomoc / Odp: Film "Kazimierz Wielki"
« dnia: 22-08-2017, 18:58:35 »
Prawdopodobnie to nowa kompozycja specjalnie na potrzeby filmu. Jedyne z czym mi słowa korespondują to:

" Modlitwa za Polskę
muz. Józef Sierosławski
oprac. ks. Józef Łaś

  1. Boże, coś nas stworzył Polakami
i polskiej ziemi żywisz nas darami,
  *co polskim słowem pozwalasz się nam sławić,
prosim, racz polskiej ziemi błogosławić.*
  2. Spraw, niech w Polsce kwitnie święta zgoda,
pobożna ufność, wolność i swoboda,
  *miłość braterska, obyczajność, praca,
niech lud jej co dzień cnotą się wzbogaca.*

Boże! Któryś nas stworzył Polakami
i polskiej ziemi żywisz nas darami;
Co polskiem słowem pozwalasz się nam sławić,
prosim, racz polskiej ziemi błogosławić.

Spraw, niechaj w Polsce kwitnie święta zgoda,
Pobożna ufność, wolność i swoboda,
Miłość braterska, obyczajność, praca,
Niech lud jej co dzień cnotą się wzbogaca.

Co nam być może szkodą lub niesławą,
Odwróć to Boże za Twą świętą sprawą;
Lecz co pomoże i co nas uświęci,
Użycz nam tego z Twej ojcowskiej chęci.

Z duchami przodków, którzy już są w niebie,
Wznosim pokornie błaganie do Ciebie:
W obecnych klęskach, z każdą złą godziną,
lituj się, lituj nad polską krainą.[1]

7
Prosimy zdjęcia strony tytułowej. Jaki psałterz jest w tym brewiarzu?

8
Konradzie, zupełnie was nie rozumiem.

9
Klucz jest c a przy g jest krzyżyk. We wszystkich tonach czytań na znaku zapytania. Tak jak w tonie czwartym w pierwszej połowie wiersza.

10
W dawnej diecezji poznańskiej czyli z obecnymi łowicką, warszawską i praską w ZNAKU ZAPYTANIA jest g#.

11
KRR, Warszawa, parafja św Barbary, kościół św Piotra, 14 maja 2017 godzina 15;
Propria wg edycji ratyzbońskiej. Ordinaria de Angelis z watykanki solezmeńskiej.
Do tego na ofiarowanie "Wstał pan Chrystus" w 1 tonie.
Po Podniesieniu Chwała i dziękczynienie x3.
Do tego na komunię Dziś Chrystus Król wiecznej chwały.
Po rozesłaniu Pod Twoją obronę.
Śpiewałem sam. Niestety zbierał mój głos mikrofon xiężowski i niechcący wypełniałem ten potężny kościół. Bardzo mało osób, najwyżej dwadzieścia, prawie same starsze kobiety. Praktycznie ich nie słyszałem i były różnice w tempie.

12
Do nowych i wątpliwie tradycyjnych.

13
Rorantysto, liczymy na dalsze szczegółowe sprawozdania z Jamnej!!!
Byłem tylko w Niedzielę Palmową. Na Triduum miał przyjechać Sławek Witkowski.
Słyszałem też że wybierali się MBS i Pjotr K.
Ciekawe jak ostateczny skład będzie wyglądał :)

Śpiewaliśmy w takim składzie - chór liturgiczny [chłopy w sutannach śpiewający łacinę] Marcin Bornus Szczyciński; Piotr Kędra; Jarosław Jarczewski.
Wszystko zgodnie z Graduale Romanum ed. Vaticana.
Prócz nas pieśni nabożne Dawid Gospodarek i Alexandra Szymańska.
Pisać więcej?

14
Do wątpliwie tradycyjnych.

15
NAJŚWIĘTSZY ZBAWICIEL - WARSZAWA - 24 KWIETNIA 2016 ROKU - ŚWIĘTY WOJCIECH - msza lewitowana celebrans x. infuł Jan Sikorski

Primiceriusz Robert Izydor Pożarski. W chórze Jan Traczyk, Piotr Kędra, Piotr Ulrich


Propria i ordynarja z ksiąg polskich wydania Piotrkowczyka.
Początek - preludium organowe.
INTROIT: Protexisti me
KYRIE: - z Graduału wiślickiego przepisane na nuty kwadratowe - Kyrie Pater cuncta z tropem
GLORIA: na duplexy 1 classis w IV tonie
ALLELUJA: 1-surrexit Pastor bonus & 2-Posuisti
CREDO: wielkanocne
OFFERTORIUM: Posuisti; Chrystus Pan zmartwychwstał
SANCTUS: na duplexy 1 classis w VIII tonie
AGNUS: na duplexy 1 classis w VIII tonie
COMMUNIA: ego sum pastor bonus na sposób triplex; Ofiarujmy chwałę w wierze
ITE: uroczyste "mądrości która"
SUFFRAGIUM: Per merita
na sam koniec: hymn świętego Wojciecha

16
Pieśni przygodne / Odp: Pij ten kielich z Bożej woli
« dnia: 24-04-2017, 17:12:46 »
A kto ma starsze np zaraz powojenne wydania Drogi do Nieba i może sprawdzić?

17
Pieśni przygodne / Odp: Pij ten kielich z Bożej woli
« dnia: 19-04-2017, 23:48:03 »
I jeszcze jedno - na 999%o jest to wątpliwie nowotradycyjna.

18
Pieśni przygodne / Odp: Pij ten kielich z Bożej woli
« dnia: 19-04-2017, 23:45:54 »
Czy potrafi ktoś to odatować? Kto to napisał?? Kto odpowiada za melodję?

21
To moze teraz ktoś podpowie ;)

22
To modlitewnik. :) W Te deum zapisano tylko zwrotki na introit, Wśród nocnej ciszy to pieśń mszalna na Boże Narodzenie.

23

I: Wśród nocnej ciszy - całość z mszalika
O: Pójdźmy wszyscy do stajenki - całość z mszalika

Co znaczy
Cytuj
całość z mszalika?

24
Panowie, zaisntalowałem latexa2017 i gregorio i notatio antiqua i przyznam że tak słabo sobie radzę że nawet nie wiem gdzie pisanie nut uruchomić... :(

25
Ja ostatnio używam LaTEX-a z rozszerzeniem Gregorio i polecam to rozwiązanie. Samo pilnuje by sylaby tekstu trzymały się swoich neum, dzieli na wiersze wstawiając sam kustosy etc. Bardzo wygodne i szybkie rozwiązanie, chociaż z instalacją i konfiguracją tego wszystkiego męczyłem się ze 2 dni.

I cały czas używasz?

Strony: [1] 2 3 ... 14