Autor Wątek: Godzinki Bożonarodzeniowe  (Przeczytany 3080 razy)

Jantek_gall

  • Gość
Godzinki Bożonarodzeniowe
« dnia: 13-02-2010, 18:47:32 »
Zacznijcie wszyscy chwalić Boże Dziecię,
Zacznijcie je witać na tym Bożym świecie.
2. Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
3. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!


Hymn:
W Betlejem się rodzisz, w stajence ubogiej
By dokonać proroctwa w pełni czasu dobie.
2. Maryja z Józefem Ciebie opiekują
Na przybycie gości, Pana dziś szykują.
3. Uboga stajenka z bydlętami stoi
Wiatr wieje na Dziecię, mrozu się Ono boi.
4. Ale Matka i Piastun dbają, aby ciepło
To Dzieciąteczko w żłóbku swoim miało.

K.: Narodził się nam Zbawiciel
W.: Wszego świata Odkupiciel
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Na polu pasterze swoje owce pasą
Aniołowie się zjawiają, gwiazgy w niebie gasną.
2. Przerażeni pasterze nie wiedzą dlaczego
Wysłannicy Pana chwalą Najwyższego.
3. "Idźcie do Betlejem"- tak im powiadają
"Tam Dziecię złożone rodzice ogrzewają"
4. Pastuszkowie wszyscy do stajenki spieszą
Że Zbawiciela ujrzą, pasterze się cieszą.

K.: Chwała na wysokości Bogu
W.: A na ziemi pokój ludziom
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Pastuszkowie wszyscy do żłóbka się garną
I co z sobą wzięli Panu swemu dają.
2. Maryja z Józefem temu nie dowierzają,
Że zbawienie Boga ubodzy poznają.
3. Pasterze złożywszy pokłon najniższy
Do swych trzód biegną wśród nocnej ciszy.

K.: Widzieliśmy Bożego Syna
W.: Którego nam powiła Maryja Dziewica
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Po pasterzach królowie ze Wschodu przybyli
I trzykrotne Panu dary swe złożyli
2. Złoto Pana a kapłana kadzidło oznacza
Mirra jest znakiem, że Pan śmierć zwalcza.
3. Dary królów święte znakiem dla chrześcijan,
Że w Wigilię narodzony, wiedzie nas na Synaj.
4. Bądź pochwalon na wieki nieskończony Panie
Twoja łaska i miłość nigdy nie ustaje.

K.: Ujrzały wszystkie krańce ziemi
W.: Zbawienie Boga naszego
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła sławią
Chrystusa dorosłego chrzest chrzest przyjmującego.
2. Bo zanurzony przez Jana w świętych wodach Jordanu
Świat uświęca znakiem, błgoosławi Janu.
3. Przyjął dziś na siebie człowieczą niedolę
I chrztem pokuty świętej ukazał nam drogę.
4. Lecz nie w Jordanie szukamy obmycia
Ale w świętej krynicy paschalnego zmycia.

K.: Chryste, Synu Boga Żywego
W.: Zmiłuj się na nami
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Z pokłonem Jezu Mały ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej świętej Rodziny ozdobie.
2. Abyś nam błogosławił, swej łaski zdroje
Zsyłał na nas grzesznych, gładząc grzechów roje.

Antyfona:

Witaj Jezu ukochany na zbawienie dany,
Witaj małe Dzieciąteczko, śliczne Paniąteczko.

K.: Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
W.: Synu Boga Żywego, zlituj się nad nami!
K.: Módlmy się! Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojej
woli wszelkie dążenie człowieka do Ciebie ma swój
początek i swoje dopełnienie w tajemnicy Narodzenia
Twojego Syna, spraw, abyśmy należeli do Chrystusa,
który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki
wieków.
W.: Amen

Dzieciątko się narodziło,
Wszystek świat uweseliło.
Wesoła nowina,
Powiła nam Syna
Maryja! (3x)