Śpiew Kościelny - forum o tradycyjnych piesniach koscielnych i chorale gregorianskim

Tradycyjne śpiewanie => Śpiewnik kościelny => Pieśni mszalne => Wątek zaczęty przez: marian7 w 05-02-2008, 21:01:08

Tytuł: Nieogarniony (Msza) [nuty]
Wiadomość wysłana przez: marian7 w 05-02-2008, 21:01:08
Na Introit.
Nieogarniony całym światem Boże,
W tym tu przybytku przyjmij od nas dary;
Lecz cóż Ci nędzne dać stworzenie może?
Przyjm Syna Twego podczas tej ofiary.
  Wszak przez nią cześć Ci największą skłądamy,
  Za dobrodziejstwa wzięte czynim dzięki,
  Za grzechy nasze gniew Twój rozbrajamy,
  I nowe dary bierzem z Twojej ręki.
Na Gloria
Chwała Ci, Boże, na wysokim niebie,
A dobrym ludziom pokój tu na ziemi!
Ciebie wielbimy, błogosławim Ciebie,
Tobie cześć niesiem głosy złączonemi.
  Potężny Boże, dla Twej wielkiej chwały,
  Ojcze! którego niepojęta władza,
  Ogarnia razem niebo i świat cały,
  I grzechy ludzkie dobrocią zagładza.
Tyś, co posadzon na Ojca prawicy!
Do Ciebie wznoszą pokorne wołanie,
Piętnem przestępstwa okryci grzesznicy:
Okaż nad niemi Twoją litość Panie!
  Okaż ją ludziom w ich nieszczęściu srogiem,
  Boś Ty sam Święty, Ty sam jesteś Panem!
  Tyś sam najwyższy z Duchem świętym Bogiem,
  W chwale Ojcowskiej, w szczęściu nieprzebranem.
Przed Ewangelią.
Powstańcie ludzie na głos niebios Pana,
Niech ziemia cała milczenie zachowa;
Oto Bóg żywy przez usta kapłana,
Odwiecznej prawdy głosić będzie słowa.
  O Ty! którego dzieła niepojęte,
  Uwielbia wszelkie żyjące stworzenie;
  Oczyść me serce, by Twe prawdy święte,
  Znalazły godne dla siebie schronienie.
Na Credo.
1. W jednego wierzę Boga wszechmocnego,
    Ojca, co wywiódł z niczego stworzenia,
    I w Syna Jego w Bóstwie Mu równego,
    Co zstąpił z nieba dla dusz odkupienia.
2. W Ducha Świętego wierzę niewzruszenie,
    W Kościół Chrystusów apostolski, święty,
    W ciał zmartwychwstanie, grzechów odpuszczenie,
    Żywot bez końca w chwale niepojętej.
Na Ofiarowanie
Ojcze przedwieczny, przyjmij tu złożone
Święte ofiary chleba oraz wina,
Które zostaną wkrótce przemienione
Na Krew i Ciało Twego, Panie, Syna.
Na Sanctus
Bogu zastępów, Panu nad Panami,
Którego chwałą cały świat objęty,
Łącząc swe głosy ze Serafinami,
Wdzięcznie śpiewajmy: "Święty, Święty, Święty!"
Po podniesieniu.
Oto Bóg niebios z nami jest na ziemi,
Sprowadzon do nas kapłańskimi słowy;
Mówmy z dziatkami jerozolimskimi:
"Hosanna Tobie, Synu Dawidowy!"
Na Agnus Dei.
Ty, co pod chleba, wina postaciami
Tu na ołtarzu jesteś utajony,
Baranku Boży, zlituj się nad nami
I spuść nam z nieba pokój pożądany.
Zakończenie.
Ach, pobłogosław, Boże dobrotliwy,
Wszak my Twe dzieci, Ty nasz Ojciec drogi!
Obdarz nas zdrowiem, żywot daj cnotliwy,
Przyjmij po śmierci w Twych przybytków progi.

M: K. Kurpiński - (Miod.)
Tytuł: Odp: Nieogarniony (Msza)
Wiadomość wysłana przez: tomas_wawa w 25-12-2008, 21:32:18
Śpiewnik Liturgiczny KUL (1991) pod numerem 25 zamieszcza pierwszą zwrotkę na Gloria ("Chwała Ci, Boże") jako pieśń na uwielbienie. Pasuje rzeczywiście na tę okoliczność, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia. Zresztą wiele śpiewów niegdyś przeznaczonych na Gloria, pasuje w rycie posoborowym na uwielbienie, gdyż części stałych nie można zastępować innymi śpiewami (w tym oczywiście hymnu "Chwała na wysokości Bogu"). W ten sposób dawne, wartościowe śpiewy możemy i powinniśmy stosować w zgodzie z obecnymi przepisami liturgicznymi :)
Poniżej melodia według Mioduszewskiego:
Tytuł: Odp: Nieogarniony (Msza) [nuty]
Wiadomość wysłana przez: knrdsk1 w 29-12-2008, 11:30:10
Pieśń ta, a raczej zwrotka w formie pieśni, znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/piesni_do_najswietszego_sakramentu/chwala_ci_boze_nuty-t2417.0.html