Prawodawstwo i Magisterium Kościoła

wątkach,

<< < (4/4)

[1] List Biskupa Gliwickiego na IV Niedzielę Wielkiego Postu A.D. 2005

[2] Wyjaśnienia w sprawie organizowania koncertów w diecezji opolskiej

[3] Wskazania Metropolity Katowickiego odnośnie organizowania koncertów w kościołach

[4] Joseph Kardynał Ratzinger "Śpiewajcie Panu pieśń nową"

[5] Instrukcja biskupa gliwickiego dotycząca organizowania koncertów w kościołach

[6] Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II

[7] Instrukcja o muzyce w świętej liturgii Musicam Sacram

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej