Autor Wątek: GODZINKI o Niepokalaném Poczęciu N. Maryi Panny [wersja dawniejsza] [nuty->]  (Przeczytany 10591 razy)

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2 826
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Śpiewnik Wrocławski 1865
W SOBOTĘ.
GODZINKI
o Niepokalaném Poczęciu N. Maryi Panny.

Na Jutrznią.
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jéj niepojętą.
    Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
    A wyrwij nas z czartowskiéj nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
    Jak była na początku, teraz, zawsze i ninie,
    Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn.
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,
Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa.
    Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości
    Pani! na pomoc świata śpiesz się zbaw nas z złości.
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu jednorodzonemu:
    Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
    I powietrze i wody stworzył przeźroczyste.
Ciebie Oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

V. Przejźrzał ją Bóg i wybrał ją sobie,
R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego.
V. Pani wspomagaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

     Módlmy się:
Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani
świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas
Pani nasza, łaskawém okiem miłosierdzia Twego, a uproś nam u Syna Twego
miłego odpuszczenie wszystkich grzéchów naszych; abyśmy, którzy teraz święte
Twoje i niepokalane poczęcie nabożném sercem rozpamiętywamy, wiecznego
błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten,
któregoś Ty Panno porodziła, Syn Twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z
Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg, na wieki
wieków.    R. Amen.
V. Pani wspomagaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju.     R: Amen.

Na Prymę.
Przybądź nam miłościwa Pani i t. d.

Hymn.
Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły,
Który złoty stół i siedm kolumn ozdobiły
    Od wszelakiéj zarazy świata ochroniona,
    Pierwéj święta w żywocie matki, niż zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami,
Nowa gwiazdo z Jakóbowa, Tyś nad Aniołami.
    Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
    Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.
V. Sam ją stworzył w Duchu Świętym:
R. I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
V. Pani wspomagaj i t.d.

     Módlmy się:
Święta Maryja i t. d. jak na jutrzni.

Na Tercyją.
Przybądź nam miłościwa i t. d.

Hymn.
Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
    Tyś krzak Mojżeszów Boskim ogniem gorejąca,
    Rószczko Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
    Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
    Pierworodnéj zachował, i zmazy Ewinéj.
Który Ciebie za Matkę obierając sobie,
Chciał, by przywara grzéchu nie postała w Tobie.

V: Ja mieszkam na wysokościach,
R. I tron mój w słupie obłoku.
V. Pani wspomagaj i t. d.

      Módlmy się:
Święta Maryjo i t. d. jak na jutrzni.

Na Sextę.
Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na jutrzni.

Hymn.
Witaj świątyni Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
    Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
    O palmo cierpliwości! o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
    Miasto pańskie, i brama na wschód wystawiona,
    Wszelkąś łaską jedyna Panno napełniona.

V. Jak lilia między cierniem:
R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowemi.
V. Pani wspomagaj modlitwy i t. d.

     Módlmy się:
Święta Maryjo i t. d. jak na jutrzni.

Na Nonę.
Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na jutrzni.

Hymn.
Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
    Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
    Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca!
Abizai prawego Dawida grzejąca!
    Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
    Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

V. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
R. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
V. Pani wspomagaj i t. d.

     Módlmy się:
Święta Maryja i t. d. jak na jutrzni.

Na Nieszpór.
Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na jutrzni.

Hymn.
Witaj zegarze, w którym nazad jest cofnione
Słońce dziesięcią linij, gdy Słowo Wcielone.
    Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
    Niezmierny od Aniołów jest coś umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W Poczęciu swém jak złota zorza światłem sieje.
    Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
    Piękna, jak w pełni księżyc, świéci człowiekowi.

V. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nie ustająca:
R. I jako mgła okryłam wszystkę ziemię.
V. Pani wspomagaj i t. d.

      Módlmy się:
Święta Maryjo i t. d. jak na jutrzni.

Na Kompletę.
Niech nas Pani! Twą prośbą do siebie nawróci,
Jezus, Syn Twój a swój gniéw niech od nas odwróci.
    Przybądź nam miłościwa i t. d.

Hymn.
Witaj Matko szlachetna w Panieńskiéj czystości,
Gwiazdami uwieńczona! Pani łaskawości!
    Niepokalana! czystsza niźli Aniołowie,
    Po prawéj ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzészących!
O jasna gwiazdo morska! o porcie tonących!
    Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twéj obronie.
    Niech Boga oglądamy na górnym Syonie.

V. Oléj wylany, o Maryjo! Imię Twoje:
R. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
V. Pani wspomagaj i t. d.

      Módlmy się:
Święta Maryjo i t. d. jak na jutrzni.

Polecenie Godzinek.
Z pokłoném, Panno święta! ofiarujém Tobie
Te godzinki ku większéj czci Twéj i ozdobie:
    Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
    A przy śmierci nam słodką Maryją przybyła.

Antyfona
    Tać jest rószczka, w któréj ani sęk pierworodny, ani skaza uczynkowéj winy nie postała.

V. W poczęciu Twojém Panno niezmazanaś była:
R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

     Módlmy się:
Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzéchu wszelkiego,
Rodzicielko Jezusowa, Królowo niebieska, Cesarzowo świata, ucieczko i
Patronko wszystkich grzésznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! wspomnij
na nas Święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, a przybądź przy
skonaniu w potrzebie, oczy nasze w słup stanąwszy nie będą mogły widzieć
męki Jezusowéj, ani język wstrętwiały nie będzie się mógł ruszać do wyznania
Jezus, Maryja! Na ten czas, Święta Panno i Matko miłościwa, broń od najazdów
nieprzyjacielskich, a zachowaj od potępienia wiekuistego a doprowadź dusze
nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana
Maryjo!     R. Amen.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

     Módlmy się:
    Boże! któryś przez niepokalane Panny Maryi Poczęcie, godne Synowi
Twojemu mieszkanie zgotował: prosimy Cię, aby jakoś ją przez śmierć Tegóż
Syna przejźrzaną od wszelkiéj zmazy zachował, takeś nam też za jéj przyczyną
niepokalanemi przyjść do siebie dopuścić raczył. Przez Tegóż Jezusa
Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.         R. Amen.

Na zakończenie.

Antyfona.
    Święta Maryjo! ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych,
módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za
pobożną płcią, niewiast: niech wszyscy doznawają Twego wsparcia,
którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoje święte N. wspominanie.

     Módlmy się:
    Daj, prosimy Cię Panie! sługom Twoim nieustanném duszy i ciała cieszyć
się zdrowiem, i za chwalebną Błogosławionéj Maryi zawsze Panny przyczyną od
teraźniejszego smutku bydź wolnymi, i wiecznego dostąpić wesela. Przez
Jezusa Chrystusa Pana naszego.     R. Amen.
« Ostatnia zmiana: 01-06-2009, 17:02:58 wysłana przez knrdsk1 »

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2 826
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email

marian7

 • Gość
Za Kancyonałem Mniejszy Żmijki:
Po modlitwie Daj, prosimy Cię Panie! jest:
                            Pieśń.
Przyjmij, mój Jezusie, te godzinki, - Na cześć i na chwałę swej Maciczki;
O rajska Różo krasna, - Panno nad Panny zacna, - Panienko Marya!

O kiedy przyjdzie ostatnia godzina, - Uproś nam łaskę u swojego Syna,
I żal za grzechy, bez grzechu poczęta, Panienko święta.

A ci, którzy już dni swoje skończyli, - I ten straszliwy termin odprawili,
Niech mają pokój! bez grzechu poczęta, Panienko święta!

Słodki Jezu, dobry Panie, - Daj im lekkie odpoczywanie;
Światłość wieczna niech im świeci, - Gdzie królują wszyscy święci,
Wszyscy święci z Chrystem Panem, - Aż na wieki wieków. Amen.

                                 Pieśń po Godzinkach.   
1. O Marya! cna Patronko wszech grzeszników, - Nieopuszczaj, lecz wspomagaj miłośników;
    Przyczyniaj się u Jezusa, swego Syna, - Aby była odpuszczona grzesznym wina.

2. O najświęciejsza Królowa! Panno czysta! - Przyczyniaj się a proś za nas Jezu Chrysta:
    Abyśmy, kończąc niniejszy wiek w żałości, - Przyszli, gdzie z Synem królujesz, do radości. Amen.

bazanos

 • Majster
 • ***
 • Wiadomości: 117
  • Zobacz profil
  • Diecezjalne Studium Organistowskie Diecezji Rzeszowskiej
  • Email
Opracowanie na chór męski [nuty]
« Odpowiedź #3 dnia: 24-10-2013, 14:12:25 »
Tenor I
Tenor II
Bas I
Bas II
« Ostatnia zmiana: 25-10-2013, 10:29:37 wysłana przez bazanos »

martin1984

 • Majster
 • ***
 • Wiadomości: 107
  • Zobacz profil
  • Email
Czy ktoś posiada nuty odnośnie pieśni, które są zawarte w Godzinkach przed każdą godziną godzinek? Lub ew. melodię?

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2 826
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Czy ktoś posiada nuty odnośnie pieśni, które są zawarte w Godzinkach przed każdą godziną godzinek? Lub ew. melodię?

O którą pieśń chodzi, czy może Kolega np. fragment napisać?

martin1984

 • Majster
 • ***
 • Wiadomości: 107
  • Zobacz profil
  • Email
Dokładnie chodzi mi o melodię dotyczących pieśni pomiędzy godzinami oraz o wersety Bądź pozdrowiona...

Poniższa całość godzinek opracowana zgodnie z:
Ołtarzyk rzymsko-katolicki, czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846
Zdrowaś Marja ks. Jan Wielicki wyd. 17 1912
Śpiewnik różańcowy 1935

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pieśń. Przenajświętsza Matko Boża, o Marya!  * Gwiazdo burzliwego morza, o Marya! * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona,  * I błogosławiona, o Marya!

Na Jutrznię
Bądź pozdrowiona Panno Maryo nad wszystkie stworzenia do najwyższej radości podwyższona, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
A wyrwij nas z czartowskiej nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa;
Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa.
Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas złości.
Ciebie Monarcha wieczny, od wieków swojemu
Za matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
Przez które ziemski okrąg i nieba ogniste,
i powietrze i wody stworzył przezroczyste.
Ciebie oblubienicę przyozdobił sobie,
bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

Lub: 

Witaj nam pełna łaski, bez zmazy poczęta,
Niepokalana, Czysta, Uwielbiona, Święta,
Orędowniczko ziemi i Niebios Królowa,
Witaj Maryo Panno, Córko Dawidowa,
Matko Zbawienia, Zorzo Niebieskiej światłości,
Witaj, i w pomoc ku nam pośpiesz z wysokości!
Ciebie Stworzyciel świata od wieków swojemu
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu,
Przez które ziemski okrąg i Nieba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przezroczyste.
Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

Antyfona. Poświęcił Przybytek Swój Najwyższy, Bóg w pośrodku Jego, nie będzie poruszony.

V. Przejrzał Ją Bóg i wybrał Ją Sobie,
R. I wziął Ją na mieszkanie do Przybytku Swego.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.
V. Módlmy się. Święta Maryo,/ Królowo Niebieska,/ Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa/ i Pani świata,/ która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz,/ wejrzyj na nas, Pani nasza/ łaskawym okiem miłosierdzia Twego,/ i uproś nam u Syna Twego miłego/ odpuszczenie       wszystkich grzechów naszych,/ abyśmy, którzy teraz Święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy,/ wiecznego błogosławieństwa zapłatę w Niebie otrzymać mogli;/ co niechaj da Ten,/ któregoś Ty, Panno porodziła,/ Syn Twój, a Pan nasz/ Jezus Chrystus,/ który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Jedyny,/ Bóg, na wieki wieków./             
R.  Amen.

V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. R.  Amen.

Pieśń. Łaski Bożej jesteś pełna, o Maryo, * Duchem Świętym obdarzona, o Maryo,  * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona  * I błogosławiona, o Maryo !

Na Prymę
Bądź pozdrowiona Panno Maryo w Panieńskiej dostojności, wszystkie chóry Aniołów i ludzi poprzedzająca, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Przybądź nam… itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Zawitaj Panno mądra, domie Bogu miły,
Który złoty stół i siedm kolumn ozdobiły.
Od wszelkiej zarazy świata ochroniona,
pierwéj święta w żywocie matki niż zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, tyś jest Świętych drzwiami,
Nowa gwiazdo z Jakuba, tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

Lub: 

Witaj Panno ozdobna cnoty wszelakimi.
Żywy Przybytku Boga żywego na ziemi.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie Matki, niż zrodzona.
Tyś dla wszystkich nas grzesznych Matką odrodzenia;
Tyś jest dla wszystkich Świętych bramą do zbawienia.
Tyś jest Panią Aniołów, Ty piekielne mocy
Zwyciężasz, i nam ludziom dodajesz pomocy.
W Tobie jest ufność nasza, Twego zlitowania
Żebrzem, wspieraj nas w życiu i w chwili skonania!

Antyfona. Którażto jest, która idzie jako zorza powstająca, piękkna jako księżyc, wybrana jako słońce, ogromna jak wojsko uszykowane porządnie.

V. Sam ją stworzył w Duchu Świętym.
R. I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Pieśń. Pan z Tobą, od wieków Ciebie, o Maryo! * Przeznaczył za Matkę Sobie, o Maryo!  * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona  * I błogosławiona, o Maryo!

Na Tercję
Bądź pozdrowiona Panno Maryo jako słońce jasnością Twojej chwały niebo rozweselająca, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Przybądź nam… itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów, Boskim ogniem gorejąca,
Różdżko Aaronowa śliczny kwiat rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, by cię Syn twój tak zacny od winy
Pierworodnéj zachował i zmazy Ewinej.
Który Ciebie za matkę obierając sobie,
Chciał by przywara grzechu nie postała w tobie.

Lub: 

Witaj Arko Przymierza, Tęczo przebaczenia,
Zakonie Łaski, w którym nic się nie odmienia.
Bóg się w świetle swej Prawdy objawił przez Ciebie,
Jak niegdyś w gorejącym krzaku na Horebie:
Z Ciebie zakwitł dla świata, kwiat nadziei nowej,
Jak z onej cudotwórnej Różdżki Aronowej;
Przez Cię ziemia obfitą Łaską napełniona,
Jako Niebieską rosą Runo Gedeona;
Tyś dala ludziom pokarm siły i słodyczy,
Jak ów Samsona miodu Plaster tajemniczy
O! dozwólże nam ufać Twej świętej przyczynie,
Ze i nas uczestnictwo tych łask nie ominie,

Antyfona. W słońcu postawił przybytek swój, a ono jako oblubieniec wychodzący z łożnicy swojej.

V. Ja mieszkam na wysokościach,
R. A tron mój w słupie obłoku.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Pieśń. Między wszemi Tyś jedyna, o Maryo,  * Błogosławioną nazwana, o Maryo!  * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona  * I błogosławiona, o Maryo!

Na Sekstę
Bądź pozdrowiona Panno Maryo od wszystkich niebian jako Matka Boża i Królowa Nieba wielbiona, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Przybądź nam… itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj świątyni Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości.
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś Łaską jedyna, Panno napełniona.

Lub: 

Witaj godna Świątyni Trójcy Tajemniczej,
Matko pokory, wzorze skromności dziewiczej,
Zdroju Boskiej pociechy, Ogrodzie piękności,
O! Palmo cierpliwości! O! Cedrze czystości!
Tyś jest Winnica Pańska i błogosławiona,
Skąd rozlała się na świat radość nieskończona.
Pełna łaski i wolna od przestępstwa Ewy,
Ubłagaj za nas grzesznych słuszne Boga gniewy,
Ażebyśmy Go w Tobie w każdej wielbiąc chwili,
Na nowy przez Cię żywot, w Nim się odrodzili.

Antyfona. Fundamenta Syjonu na Górach Świętych; miłuje Pan bramy Syjonu nad wszystkie przybytki Jakuba.

V. Jak lilia między cierniem,
R. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Pieśń. Błogosławiony jest Święty, o Maryo!  * Owoc Twój z Ducha poczęty, o Maryo!  * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona * I błogosławiona, o Maryo!

Na Nonę
Bądź pozdrowiona Panno Maryo zdolna przyczyną Swoją wszystko otrzymać, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Przybądź nam… itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca,
Abizai prawego Dawida grzejąca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Marya powiła.

Lub: 

Witaj Miasto ucieczki, Twierdzo, poza którą
Walczym bezpiecznie z czartem i grzeszną naturą;
Broń nas, prosim, abyśmy nie upadli sami.
O! Najbłogosławieńsza między niewiastami!
Niezwyciężona Judyth ! coś mocą z wysoka,
Zdeptała w prochu głowę piekielnego smoka;
Posłuszna Panu Ester! od wieków wybrana
Zbawić lud swój i zniszczyć podstępy szatana;
Czuła Rachelo! Matko niepojętej chwały,
Której Syn, Bóg, nasycił i zbawił świat cały.

Antyfona. Tyś sława Jeruzalem; Tyś wesele wybranych; Tyś cześć ludu naszego.

V. Wszystkaś piękna jesteś przyjaciółko moja.
R. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Pieśń. Jezus Chrystus, Syn Twój miły, o Maryo! * Dla Ciebie nam jest łaskawy, o Maryo!  * Bądźże pozdrowiona, Panno uwielbiona  * Błogosławiona, o Maryo!

Na Nieszpory
Bądź pozdrowiona Panno Maryo chcąca czcicielom Twoim być Przewodniczką do chwały, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Przybądź nam… itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj, zegarze, w którym nazad jest cofnione
Słońce dziesięcią linii, gdy Słowo wcielone.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niezmiernie od Aniołów jest coś umniejszony.
Słońca tego promieńmi Marya jaśnieje,
W Poczęciu Swym jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc świeci człowiekowi.

Lub: 

Witaj Zegarze, w którym słowo wszechmogące,
Wcielając się, zniżyło, jak ku ziemi słońce.
By ród ludzki z grzechowych podźwignąć padołów,
Najubożuchnyin z ludzi, stał się Król Aniołów.
Maryo! Tyś jest dla nas Zorzą tego Słońca,
Tyś Lilija czystości nad światem kwitnąca!
Oświećże nas tern światłem Laski niepojętej,
A napełnij wonnością niewinności świętej:
Byśmy Bogu, wraz z Tobą, w chwale wiekuistej,
Nieśli hołd czci powinnej, i miłości czystej.

Antyfona. Rzekł Pan do węża: położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą: ona zetrze głowę twoją.

V. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca.
R. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Pieśń. Matko Boża, Panno czysta, o Maryo!  * Proś za nas Jezusa Chrystusa, o Maryo!  * Niech odpuści winę teraz i w godzinę  * Śmierci naszej. Amen, o Maryo!

Na Kompletę
Bądź pozdrowiona Panno Maryo, której cześć na ziemi nieustannie wzratać i pomnażać się będzie, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion Owoc Żywota Twego. Amen.
Niech nas, Panno! Twą prośbą ku Sobie nawróci
Jezus, Syn Twój, a słuszny Swój Gniew niech od nas odwróci.
Przybądź nam… itd. jak na Jutrznię.

Hymn
Witaj Matko szlachetna panieńskiéj czystości,
Gwiazdamiś uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Bramo rajska, niemocnych zdrowie, w twéj obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

Lub:
Witaj Maryo, w Niebios chwale nieskończonej,
Wywyższona nad wszystkie Archanielskie Trony,
Gdzie Ci Syn Twój poruczył szafunek łask swoich,
A Niebiosa uczynił podnóżkiem nóg Twoich!
Tobie Serałinowie i, Cherubinowie,
Tobie cześć niosą Święci Niebiescy Duchowie;
O! nie gardźże i naszą modlitwą, o Pani!
Którą Ci niesiem, Ewy synowie wygnani,
Na tym padole płaczu: — a litosne one
Oczy Twe obróć na nas, i pod Twą obronę
Przyjm ufających w Tobie; abyśmy przez Ciebie
Boga w Trójcy Jedynego oglądali w Niebie.

Antyfona. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy; we mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty.

V. Olej wylany o Maryo Imię Twoje.
R. A słudzy twoi zakochali się bardzo w Tobie.
Dalsze wersy wraz z modlitwą i wersami jak na hymn po Jutrzni.

Polecenie Godzinek
Z pokłonem, Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Maryą przybyła.
I u Syna Swojego Łaskę uprosiła,
Głód, mór, wojnę, powietrze od nas oddaliła.
Proszę Cię, Panno Święta, nie opuść grzesznego,
W czasu śmierci momentu ratuj mnie grzesznego.
A osobliwie w on czas konania naszego
Kiedy już usta martwe ratunku żadnego
Wzywać nie będą mogły, gdy tchu już nie stanie,
Przybądź Panno natenczas, na szczere wzdychanie
Z Najświętszym Bogiem Ojcem i z Duchem społecznie,
Imię Twoje niech słynie na wiek wieków wiecznie.
Byśmy za Twą pomocą, w tej ostatniej chwili,
Łzami szczerego żalu grzechy nasze zmyli.
Nie daj nam marnie zginąć, nie wypuść z Opieki,
Abyśmy Cię chwalili teraz i na wieki!

Antyfona
Tać jest Różdżka, w której ani znak pierworodny, ani skaza uczynkowej winy nie postała.
V. W Poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś zawsze była.
R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Marya Niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego. Rodzicielko Jezusowa, Królowa Niebieska, Cesarzowo świata, Ucieczko i Patronko wszystkich grzesznych. Matko nieprzebranego Miłosierdzia! wspomnij na nas, Święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, a przybądź przy skonaniu w potrzebie, kiedy oczy nasze w słup stanąwszy nie będą mogły widzieć Męki Jezusowej, ani język zdrętwiały, nie będzie się mógł ruszać do wyznania Jezus, Marya! Natenczas, Święta Panno i Matko miłościwa, broń od najazdów nieprzyjacielskich, a zachowaj nas od potępienia wiekuistego, a doprowadź dusze nasze do Królestwa Niebieskiego. O! najłaskawsza Dziewico Niepokalana Marya!                     R. Amen.
V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.
V. Módlmy się. Boże! któryś przez Niepokalane Poczęcie Panny Maryi, godne Synowi Twojemu mieszkanie zgotował, prosimy Cię! abyś jako Ją przez Śmierć tegoż Syna wolną od wszelkiej zmazy zachował, tak nam też za Jej przyczyną niepokalanymi przyjść do Siebie dopuścić raczył. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
R. Amen.

Odpust: 100 dni za każdorazowe odmówienie powyższej antyfony Tać to różdżka wraz z wersetami i modlitwą Boże! któryś przez… z sercem skruszonem i nabożnie. (Pius IX. Brew. dn. 31 marca 1876).

Antyfona na zakończenie
Święta Marya! ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za pobożną płcią niewiast: niech wszyscy doznawają twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem Twą świętą uroczystość obchodzą.
 
Uwaga. Zamiast tego słowa: „wspomnienie*, można położyć: „Twoje Święte Niepokalane Poczęcie, Narodzenie, Ofiarowanie* itd. albo inną tajemnicę, którą wtenczas Kościół Święty obchodzi, lub do której kto ma osobliwsze jakie nabożeństwo.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.
V. Pani! wspomagaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Módlmy się. Daj, prosimy Cię Panie! sługom Twoim nieustannym duszy i ciała cieszyć się zdrowiem, i za chwalebną Błogosławionej Maryi zawsze Panny przyczyną teraźniejszego smutku być wolnymi i wiecznego dostąpić wesela. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

Od Bożego Narodzenia aż do Oczyszczenia Najświętszej Panny mówić się zwykła zamiast tej, następującą:
Modlitwa. Boże! któryś płodnością panieństwa błogosławionej Panny Maryi, zbawienia wiecznego pożytek ludziom sporządzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy Jej za nami przyczyny skutku doznawali, jakośmy przez nią zasłużyli otrzymać Sprawcę żywota, Chrystusa Jezusa, Syna Twojego; który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na- wieki wieków. Amen.

Pieśń po godzinkach
U nóg Twoich Najświętszych Godzinki składamy
Gdy Godzinki kończymy, jeszcze Cię błagamy,
O Najświętsza Maryo, Matko Jezusowa,
Na wołanie próśb naszych, bądźże nam gotowa.
Każda nasza potrzeba niech Twe Serce wzruszy,
A w największem nieszczęściu, Ty strzeż naszej duszy,
Matko niech przy skonaniu zobaczymy Ciebie,
A oddaj dusze nasze Jezusowi w Niebie.

Pieśń
1. Przymij mój Jezusie, te godzinki, * Na cześć i na chwałę swej Mateczki; * O rajska Różo krasna, * Panno nad Panny zacna, * Panienko Marya!
2. Kiedy przyjdzie ostatnia godzina, * Uproś nam Łaskę u Swego Syna, * I żal za grzechy, bez grzechu, * Poczęta, Panienko Święta.
3. A ci, którzy już dni swoje skończyli, * I ten straszliwy termin odprawili, * Niech mają pokój! Bez grzechu Poczęta, * Panienko Święta!
4. Słodki Jezu, dobry Panie, * Daj im lekkie odpoczywanie; * Światłość wieczna niech im świeci, * Gdzie królują Wszyscy Święci, * Wszyscy Święci z Chrystem Panem, * Aż na wieki wieków. Amen.

Pieśń po godzinkach II.
1. O Maryo! cna Patronko wszech grzeszników, * Nie opuszczaj, lecz wspomagaj miłośników: * Przyczyniaj się u Jezusa Swego Syna, * Aby była odpuszczona grzesznym wina.
2. O Przenajświętsza Królowo! Panno czysta! * Przyczyniaj się i proś za nas Jezu Chrysta: * Byśmy po skończeniu życia i boleści, * Przyszli, gdzie z Synem królujesz, do radości. Amen.