Autor Wątek: Różaniec - sposób śpiewania  (Przeczytany 11141 razy)

knrdsk1

 • Główny Moderator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 2 826
  • Zobacz profil
  • SŚT
  • Email
Różaniec - sposób śpiewania
« dnia: 05-10-2007, 14:24:24 »
Śpiewnik Wrocławski 1865

Sposób śpiewania Różańca.

    Wiedzieć należy że są dwa Różańce, jeden o Najśw. Maryi P. drugi o
Imieniu Jezus. Każdy obejmuje 15. Tajemnic odkupienia naszego i podzielony
jest na trzy części, z których pierwsza, iż zawiera Tajemnice wesołe,
nazwana jest Wesoła, druga Żałosna, trzecia Chwalebna.

    Różaniec śpiewany bywa albo dwa razy codziennie albo raz, albo tylko w
Niedzielę i w Święta uroczyste. Gdzie dwa razy na dzień, to z rana o
Najświętszéj Maryi P. a po południu o Imieniu Jezus. - Gdzie tylko raz na
dzień, to:

        w Poniedziałek o Imieniu Jezus - Część I.
        we Wtorek o Najśw. Maryi P. - Część I.
        w Środę o Imieniu Jezus - Część III.
        w Czwartek o Najśw. Maryi P. Część II.
        w Piątek o Imieniu Jezus - Część II.
        w Sobotę o Najśw. Maryi P. - Część III

Gdzie Różaniec śpiewają tylko w Niedzielę i Święta, to stósownie podług
czasu, jak następuje:

        1. Od pierwszéj Niedzieli Adwentu aż do Najśw.Maryi P.
            Gromnicznéj Część I.
        2. Przez Post Wielki - Część II.
        3. Od Wielkanocy aż do Świętéj Trójcy - III. Część
        4. Od Świętéj Trójcy aż do Adwentu i po N.M.P. Grom-
            nicznéj aż do Postu śpiewa się część I. i III. naprzemian
            co Niedziela Część inna.

        1. Przez oktawę Nawiedzenia, Narodzenia, i w dzień Ofia-
            rowania N. M. P., Część I. W dzień Zwiastowania N. M.
            Panny, czy w Poście lub po Wielkanocy przypada, śpiewa
            się Część I.
        2. Przez Oktawę Wniebowzięcia N. Maryi P. Różańcowéj
            śpiewa się codziennie z rana o Najświętszéj Maryi Pannie,
            po południu o Imieniu Jezus, Część która podług czasu
            przypada. -

                                Melodye Różańca.
    1. Część I. o Najświętszej Maryi P., w Adwencie śpiewa się, jak:
        Tobie nad pomysł, albo: o Gospodze.
        O Imieniu Jezus, a w Adwencie jak: Głos wdzięczny, lub; Urząd
        zbawienia.
    2. Od Bożego Nar. Część I. o N. M. P. jak: Raduj się ziemio.
        O Imieniu Jezus jak: Pójdźmy wszyscy, lub: O błogosławiony.
    3. Część II. o N. M. P. w Poście jak: Rozmyślajmy dziś, lub:
        Boska dobroci. O Imieniu Jezus, jak: O duszo wszelka.
    4. Część III. o N. M. P. wczasie Wielkanocnym, jak: Zwyciężca
        śmierci. O Imieniu Jezus, jak: Wesoły nam dziś...

RÓŻANIEC
o Najświętszéj Maryi Pannie.

Pieśń przed zaczęciem Różańca
w Niedzielę i Święta.

Zawitaj, ranna Jutrzenko

W dni powszednie, zamiast powyższéj Pieśni, śpiewa się:

O Maryja czysta Dziewica! Porodziłaś Królewica,
Niebieskiego Dziedzica; Porodziłaś Go bez boleści,
Zbaw nas smutku i żałości, Zdrowaś Panno Maryja.

                            Antyfona.

    Bądź pozdrowiona Królowa, Matko miłosierdzia, ży-
wocie, słodkości i nadziejo nasza, bądź pozdrowiona. Do
Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdy-
chamy jęcząc i płacząc, na tym padole łez. Nuż tedy
Orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy obróć
do nas; a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego,
po tém wygnaniu racz nam pokazać: o łaskawa! o li-
tościwa! o słodka Panno Maryja!

    To skończywszy X. Promotor czyta w głos Intencyją
                                jak następuje:


    Na większą cześć i chwałę Pana Boga wszech-
mogącego, w Trójcy Świętéj jedynego, na wysła-
wienie przenajdostojniejszéj Maryi Panny, odprawiać bę-
dziemy z uwagą i nabożnie pierwszą (albo drugą lub
trzecią
) Cząstkę Różańca o Najświętszéj Maryi Pannie,
ofiarując ją: - za podwyższenie Kościoła świętego, -
za najwyższego Pasterza N. N. za wszystkiém ducho-
wieństwem, - za pokój i zgodę Panów chrześcijańskich,
za wykorzenienie błędów i nawrócenie niewiernych, -
za grzészników zatwardziałych i pokutować niechcących,
nareszcie, za wszystkich wiernych żywych i umarłych.
A w szczególności ofiarować będziemy za N. N.
(Tu wymienić Intencyją szczególną)

Intencyje szczególne, z których się jedna codzień wymienia.

1. Za przyjaciół, dobrodziejów i fundatorów tak żyją-
    cych jako i umarłych.
2. Za braci i siostry Różańca św. tak żyjących jako
    i umarłych.
3. Za Rodziców, braci i krewnych tak żyjących jako
    i umarłych.
4. Za nieprzyjaciół i prześladowców.
5. Za więźniów i w utrapieniu będących.
6. Za chorych i konających.
7. Za dusze zmarłych Rodziców, przełożonych, za wszy-
stkich przyjaciół i dobrodziejów naszych, osobliwie któ-
rych ciała przy tym kościele spoczywają, i które z ni-
kąd ratunku nie mają, wypraszając im odpoczynek wie-
czny, ulgę w mękach czyscowych, i jak najrychlejsze
z nich wybawienie. Sami siebie nieprzepominając pro-
siemy Téjże Królowy nieba i ziemi, ażeby Ona, która jest
Opiekunką wszystkich pod Jéj obronę udających się, by-
ła nam zawsze na pomocy, i we wszystkich naszych po-
trzebach łaską swoją najświętszą dopomagać nam raczyła.

            Albo w potrzebach nadzwyczajnych.

    O uproszenie pokoju, - deszczu, - pogody - uro-
dzajów. - O odwrócenie chorób, - pomoru, - gło-
du, i t. p. lub za szczególnego umarłego.

                    CZĘŚĆ PIERWSZA
                            WESOŁA.


            Zacznijmy tedy od znaku krzyża świętego.
    W Imię Ojca, + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
V. Boże wejźrzyj ku wspomożeniu memu;
R. Panie pospiesz ku ratunkowi naszemu.
V. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu:
R. Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki
        wieków. Amen.

UWAGA. Jeżeli Różaniec odprawia się za zmarłych, to wszędzie zamiast:
V. Chwała Ojcu śpiewa się:
V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie:
R. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

                                    HYMN.

Którego świat, ziemia, morze, Godnie wysławić nie może,
Rządcę machiny troistéj, Nosi żywot Panny czystéj.

Któremu xiężyc i gwiazdy, I słońce posłuszne zawżdy,
Tego z niebios łaskawości, Noszą Panieńskie wnętrzności.

Szczęśliwa matka u któréj, Rzemieślnik z niebieskiéj góry,
Co ma świat w dłoni zamkniony, W żywocie jest zatajony.

Godna Posła niebieskiego, Płodna przez Ducha Świętego.
Od narodów pożądany, Przez jéj żywot jest wydany.

Maryjo! Matko miłości, Matko przedziwnéj litości!
Broń nas od czarta srogiego, Przyjmij w dzień zejścia naszego.

Bądź chwała Panu naszemu, Z Dziewicy narodzonemu,
Ojcu, Duchowi Świętemu, Wiekuistéj czci godnemu.

                    TAJEMNICA PIERWSZA.
            Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego
.

Mężcz.    Nawiedza z nieba Gabryel Maryją,
                Zwiastując Syna téj co nad liliją
                Śliczniejsza, która gdy jest pozdrowiona
                                        Staje strwożona.

                            Potém się śpiewa:
1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja, i 1. V. Chwała Ojcu.
                          Jeżeli za zmarłych, to:
V. Wieczny odpoczynek i t. d.

                                Antyfona.
    Posłany jest Aniół Gabryel od Boga do miasta Gali-
lejskiego, któremu imię Nazaret, do Panny poślubionéj
mężowi, któremu Imię Józef z domu Dawidowego,
a Imię Panny, Maryja.

V. Aniół Pański zwiastował Pannie Maryi.
R. I poczęła z Ducha Świętego.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

                                Módlmy się.
    Boże, któryś chciał, aby Słowo Twoje z błogosławio-
néj  M a r y i  Panny żywota, za Anielskiém zwiasto-
waniem ciało przyjęło: daj nam pokornym sługom
Twoim, abyśmy którzy ją Bożą Rodzicielką być wie-
rzymy, u Ciebie jéj przyczynami byli wspomożeni; Przez
Tegóż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego:
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg na wieki wieków.   R. Amen.
Uwaga. Tak się zakończają i wszystkie następne modlitwy.

                        TAJEMNICA DRUGA.
Nawiedzenie Elżbiety Ś. przez Najśw. Maryją Pannę.


Niewiasty.    Bogiem żywot swój mając obciążony,
                    Puszcza się Panna sama w górne strony:
                    Niepłodna Syna w żywocie swym czuje,
                                                    Gdy wyskakuje.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    Powstawszy tedy Maryja w dni one poszła w górną
krainę z skwapliwością do miasta Judzkiego, i weszła
w dom Zacharyaszów i pozdrowiła Elżbietę.

V. Błogosławionaś Ty między niewiastami:
R. I błogosławion owoc żywota Twojego.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Wszechmogący wieczny Boże, Majestatu Twego po-
kornie prosimy: aby jakoś jednorodzonego Syna Twego
przez nawiedzenie i pozdrowienie Rodzicielki Jego, dzie-
cięciu w żywocie zamknionemu objawić raczył, tak też
przez zasługi i prośby téjże Rodzicielki, racz Go nam
dać poznać, jawnie widzieć i na wieki Nań patrzyć.
Który z Tobą żyje i króluje i t. d.

                        TAJEMNICA TRZECIA.
       Narodzenie Pana Jezusa w stajni Betleemskiej.


Mężcz.     Szczęśliwy żywot Panieński, z którego
                Syn się narodził Boga przedwiecznego;
                Anioł pasterzom tę nowinę głosi,
                                    Pokój przynosi.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    Nie znając Matka i Panna męża porodziła bez bole-
ści Zbawiciela wszystkich wieków: i Tegóż Króla Aniel-
skiego sama Panna karmiła piersiami swemi pełnemi
z nieba.

V. A Słowo stało się Ciałem
R. I mieszkało między nami.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Boże! któryś zbawienia wiecznego dobro za płodno-
ścią Panieństwa błogosławionéj Maryi ludzkiemu rodza-
jowi darował: spraw prosimy Cię, abyśmy jéj za sobą
przyczynę uczuli, przez którą zasłużyliśmy sprawcę ży-
wota przyjąć Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twe-
go: który z Tobą żyje i t. d.

                        TAJEMNICA CZWARTA..
       Ofiarowanie Pana Jezusa w Kościele Jerozolimskim.


Niew..     Dni się spełniły, Dziecię do kościoła
                Niosą; Symeon od radości woła,
                Wesół iż Boga oglądał na ziemi
                                    Oczyma swemi.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    Gdy przynieśli Dziecię Pana Jezusa Rodzice Jego do
kościoła; wziął go Symeon na ręce swoje i błogosławił
Pana Boga, mówiąc: Teraz wypuść sługę Twego Panie
w pokoju.

V. Po porodzeniu Pannąś nienaruszoną została:
R. Święta Boża Rodzicielko módl się za nami.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Racz sprawić w nas prosimy miły Panie doskonałą
łaskę Twoję, którąś oczekiwaniem Symeona sprawiedli-
wego wypełnić raczył: abyśmy jako on nie oglądał śmier-
ci aż pierwéj Chrystusa Pana oglądać zasłużył, także
i nam racz dać, abyśmy żywot wieczny otrzymali. Przez
Tegóż Pana naszego i t. d.

                        TAJEMNICA PIĄTA..
       Znalezienie P. Jezusa w Kościele Jerozolimskim .


Męż..     Kochanéj Matki Syn w dródze zgubiony,
                Między Doktory od niéj znaleziony:
                Lud się zdumiewa, że w młodéj dziecinie
                                    Nauka słynie
                Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
                Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
                Temu, który jest w Osobach trojaki,
                                    W Bóstwie jednaki.
                I Matce Syna bez zmazy poczętéj
                                    Panience świętéj.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    Panna Maryja i Józef po trzech dniach znaleźli Pana
Jezusa w Kościele, siedzącego między Doktorami, słu-
chającego ich i pytającego, zdumiewali się tedy wszyscy
roztropności i odpowiedziom Jego, a widząc to dziwo-
wali się.

V. Synu! czemuś nam to uczynił?
R. Alboście nie widzieli, że w tych rzeczach które są
        Ojca mego potrzeba i mnie być?
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Daj nam pokornym sługom Twoim. prosimy Cię miły
Panie, zdrowie duszy i ciała: a racz nam pozwolić, aby
jako Najświętsza Maryja Panna Syna swego Pana na-
szego znalazła w kościele między Doktorami, tak też
i my Tegoż Pana Jezusa ucieczkę naszę, ubłaganego i
łaskawego znaleźć mogli. Który z Tobą żyje i t. p.

                 Antyfona, na zakończenie Części 1 wszéj.
    Najzacniejsza Odkupiciela Matko! która jesteś prze-
chodnią bramą niebieską i gwiazdą morską: racz po-
dźwignąć lud upadający który usiłuje powstać. Ty, któ-
raś porodziła dziwnym sposobem z podziwieniem wszy-
stkiego stworzenia, twego Świętego Stworzyciela, Panno
przedtém i potém, Ty któraś przez usta Anioła Ga-
bryela przyjęła ono pozdrowienie, racz się wstawiać
 za grzésznikami.

V. A Słowo stało się Ciałem,
R. I mieszkało między nami.

                                   Módlmy się:
    Łaskę Twoję prosimy Panie racz wlać w serca nasze:
aby którzyśmy za zwiastowaniem Anielskiém Chrystusa
Syna Twego wcielenie poznali, przez mękę Jego i krzyż
do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni Przez
Tegóż Pana naszego i t. d.

Potém Wierzę z Boga - Litanija i t. d. patrz po III. Cz.

                   CZĘŚĆ DRUGA
                            ŻAŁOSNA.


    W Imię Ojca, + i Syna, + i Ducha Świętego. + Amen.
V. Boże wejźrzyj ku wspomożeniu i t. d. jak w I. Części.

                                    HYMN.

Stała Matka boleściwa, Pod krzyżem bardzo troskliwa,
    Na którym jéj Syn wisiał, Na którym jéj Syn wisiał.
Któréj duszę tak strapioną, Wielkim żalem obciążoną,
    Miecz boleści przenikał.  2.
O! Jak smutna i strapiona, Matka ta błogosławiona,
    Dla męki Syna swego.  2.
Która płakała i łkała, Z żalu drżała, gdy widziała,
    Mękę Syna miłego.  2.
Któż jest serca tak twardego, By dziś z Matką Pana swego,
    Bardzo rzewno nie płakał?  2.
Któżby się nie wzruszył w sobie, Pomnąc o ciężkiéj żałobie
    Matki z Synem jedynym?  2.
Dla złości ludu swojego, Widziała tak zmęczonego,
    Jezusa Syna swego.  2.
Widziała kochanka swego, Od wszystkich opuszczonego,
    Gdy na krzyżu umierał.  2.
Cna Matko źródło miłości! Niech czuję gwałt twéj żałości,
    Dozwól mi z sobą płakać.  2.
Spraw by miłością pałało, Serce me, dając się cało
    Bogu swemu w przysługę.  2.
Święta Matko dopuść na mnie, Niech ran Syna twego znamię
    Mam w sercu mym wyryte.  2.
Twego Syna zranionego, Tak bardzo dla mnie zbitego,
    Ze mną mękę podzielaj.  2.
Niech z tobą płaczę prawdziwie, Patrząc na krzyż żałośliwie,
    Dokąd duch z ciałem żyje.  2.
Pragnę stać pod krzyżem z tobą, Dzielić się z twoją osobą,
    Tak surowym płaczem twym.  2.
Ze wszech Panien Panno zacna, Bądź tak proszę na mnie baczna:
    Daj się z sobą napłakać.  2.
Niech gorzką śmierć Pańską noszę, Krzyż i rany Jego proszę,
    Niech na sercu uważam.  2.
Niech mnie zranią rany Jego, Niech znam moc krzyża św.,
    Przez miłość Chrystusową.  2.
Jego zapał niech mam w sobie, Poruczenie Panno w tobie:
    Niechaj mam dnia sądnego.  2.
Niech mnie ten krzyż Pański broni, Śmierć Chrystusowa ochroni:
    Niech wspiera łaska Jego.  2.
Kiedy ciało pójdzie w ziemię, Niech dusza niebieskie plemię,
    Wiecznéj chwały nie traci.  2.

                        TAJEMNICA PIERWSZA.
       Pojmanie P. Jezusa w Ogrójcu.


Męż.     Klęczy w Ogrójcu Pan krwią zrumieniony,
                Pot z ciała Jego gwałtem wyciśniony;
                Serce troskliwe, kiedy zdrajcę czuje,
                                    Że następuje.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    Pan Jezus będąc w ciężkości dłużéj się modlił: i stał się pot Jego jak
krople krwi zbiegającéj na ziemię.

V. Na miejsce tego coby mnie miłowali, czci mi uwła-
czali
R. A jam się wtedy modlił.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Racz nam dać najłaskawszy Ojcze! przez modlitwę
i pot krwawy jednorodzonego Syna Twego Pana nasze-
go Jezus Chrystusa: abyśmy zawsze obfitowali w dobre
uczynki, i bez żadnéj przeszkody do Ciebie który jesteś
prawdziwą drogą, prawdą i żywotem przyjść mogli.
Przez Tegóż Pana naszego i t. d.

                        TAJEMNICA DRUGA.
       Biczowanie P. Jezusa u słupa.


Niew..     Tén co okrywa świat, z szat obnażony:
                U słupa srodze biczmi jest sieczony,
                Że nie znać ciała od okrutnéj rany,
                                    Tak skatowany.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    Mężowie którzy trzymali Pana Jezusa, najgrawali się
z Niego bijąc, i zakrywali twarz Jego i oblicze Jego,
a słudzy Go biczowali.

V. Byłem biczowany przez cały dzień:
R. A karanie moje czasu jutrzennego.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Wszechmogący wieczny Boże, racz nam dać niegodnym
sługom Twoim, abyśmy przez to biczowanie, najgrawanie,
policzkowanie i pośmiewiska Syna Twego Zbawiciela
naszego tak żyli, żebyśmy bez żadnéj przeszkody do wie-
cznego wesela przyjść mogli. Przez Tegóż Pana naszego
i t. d.

                        TAJEMNICA TRZECIA.
       Koronowanie P. Jezusa koroną cierniową.


Męż...     W cierniową Pana koronę przybrano,
                A zamiast berła, trzcinę w rękę dano:
                Zawitaj Królu! tak wszyscy wołają,
                                    Na twarz spluwają.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    Tedy żołnierze starosty wziąwszy Pana Jezusa do ra-
tusza, zebrali do niego wszystkę rotę, a zwlokłszy z Nie-
go szaty włożyli Nań płaszcz szkarłatny, i uplótłszy ko-
ronę z ciernia włożyli na głowę Jego, i trzcinę w pra-
wicę Jego, a kłaniając się przed Nim najgrawali się
mówiąc: Bądź pozdrowiony Królu żydowski!

V. Wynijdźcie córki Syońskie, a oglądajcie króla Sa-
lomona:
R. W koronie którą go ukoronowała matka jego.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Racz prostować Panie Boże, sprawy nasze w upo-
dobaniu Twojém: abyśmy przez pamiątkę cierniowéj
korony, którą Pan nasz Jezus Chrystus dla nas wziął
na świętą głowę swoję, mogli zasłużyć żebyśmy téj Gło-
wie naszéj zawsze byli podobni, a nigdy się od świętéj
woli Jego i miłości nie oddalali. Przez Tegóż Pana na-
szego i t. d.

                        TAJEMNICA CZWARTA.
       Niesienie krzyża na górę Kalwaryi.


Niew..     Idzie na górę krzyżem obciążony,
                Hurmem od wszystkich z miasta wypędzony,
                Upada na twarz będąc spracowany,
                                    Bóg zawołany.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    Złośliwi żydowie wzięli Pana Jezusa i wywiedli Go: a
niosąc krzyż sobie wyszedł na ono miejsce, które zwa-
no Kalwaryją albo trupią głową a po żydowsku Golgota.

V. Na grzbiecie moim budowali grzésznicy,
R. Przedłużyli nieprawości swoje.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Racz wysłuchać miły Panie! prośby nasze a racz nam
dać: aby przez ten krzyż który Pan nasz Jezus Chry-
stus dla miłości i przykładu naszego nosić raczył na
ramionach swoich, mogliśmy tenże krzyż na sercu i cie-
le naszém nosić, i abyśmy za jego pomocą wolni byli
od niebezpieczeństwa na duszy i ciele. Przez Tegóż
Pana naszego i t. d.

                        TAJEMNICA PIĄTA.
       Ukrzyżowanie P. Jezusa.


Męż..     Za złości świata jest ukrzyżowany,
                Chrystus do krzyża srodze przykowany:
                Nie przepuścił Bóg dla człeka własnemu,
                                    Synowi swemu
                Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
                Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
                Temu, który jest w Osobach trojaki,
                                    W Bóstwie jednaki.
                I Matce Syna bez zmazy poczętéj
                                    Panience świętéj.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.

    Bądź pozdrowiony Królu nasz, któryś dla nas grzé-
sznych ludzi i dla naszego zbawienia pod Pontskim Pi-
łatem cierpiał i pogrzebiony jesteś: zmiłuj się nad nami
grzésznemi.

V. Własnemu Synowi swemu Bóg nie przepuścił:
R. Ale Go wydał dla nas wszystkich grzésznych.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Racz posłać, prosimy Cię miły Panie, wspomożenie
ludowi Twemu ze świątnicy Twojéj, a racz nam dać na
przykład męki Pańskiéj, śmierci i pogrzebu Jego, za-
stósować żywot i sprawy nasze: abyśmy samemu Tobie
żyć i podobać się mogli. Przez Tegóż Pana naszego i t. d.

                 Antyfona, na zakończenie Części 2giéj.
    O Przenajświętsza i najchwalebniejsza, za grzéchy
nasze okrutnie z Synem twoim na górze Kalwaryjskiéj
cierpiąca, i mękę Syna swego opłakująca nieba i ziemi
Królowo! wesel się i raduj albowiem wesele od Anioła
przyjęłaś i one światu wszystkiemu porodziłaś: wesel
się i raduj o przeczysta Panno Maryjo! albowiem Mat-
ką Bożą i Panną jesteś: wesel się o Matko miłosier-
dzia! albowiem wszystko cię stworzenie na niebie i na
ziemi wywyższa i wychwala

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko!
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

                                   Módlmy się:

    Niech się za nami przyczyni, prosimy Cię Panie Je-
zu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszéj, do łaska-
wości Twojéj błogosławiona Panna Maryja, Matka Twoja,
któréj przenajświętszą duszę w godzinę męki Twojéj
miecz boleści przeniknął. Przez Ciebie Panie Jezu Chry-
ste, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedno-
ści Ducha Świętego na wieki wieków.  R. Amen.

Potém Wierzę z Boga - Litanija i t. d. patrz po III. Cz.

                   CZĘŚĆ TRZECIA
                              CHWALEBNA.


    W Imię Ojca, + i Syna, + i Ducha Świętego. + Amen.
V. Boże wejźrzyj ku wspomożeniu i t. d. jak w I. Części.

                                    HYMN.
                        Melodyja jak: Którego świat.

    O Pani czcią ozdobiona! Nad niebiosa wywyższona:

Stwórca Twój z przejźrzenia swego, Sam żyje z pokarmu
        twego.

Co Ewa smutna straciła, Tyś nam swym płodem wróciła:

Dla człowieka straconego, Tyś oknem domu wiecznego.

Tyś fórtą Króla zacnego, Tyś bramą światła jasnego,

Niechaj narody śpiéwają, Iż przez Pannę żywot mają.

Maryjo Matko miłości! Matko przedziwnéj litości!

Broń nas od czarta srogiego, Przyjmij w dzień zejścia
        naszego.

Bądź chwała Panu naszemu, Z Dziewicy narodzonemu,

Ojcu, Duchowi Świętemu, Wiekuistéj czci godnemu.

                        TAJEMNICA PIERWSZA.
       Zmartwychwstanie P. Jezusa.


Męż.     Powstaje już Pan z grobu dnia trzeciego,
                Jako Zwyciężca czarta przeklętego:
                Więżnie wyzwolił. otchłań już złupiona,
                                    Śmierć pochańbiona.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    Królowa niebieska wesel się Alleluja.
Albowiem któregoś zasłużyła nosić, Alleluja.
Już Zmartwychwstał jako zapowiedział, Alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja.

V. Wesel się i raduj Panno Maryja, Alleluja.
R. Iż Zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Boże! któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego Pa-
na naszego Jezusa Chrystusa, czeladkę Twoję uweselić
raczył: racz nam to dać prosimy Cię, abyśmy przez Je-
go Rodzicielkę Pannę Maryją mogli otrzymać wesele
żywota wiecznego. Przez Tegóż Pana naszego i t. d.

                        TAJEMNICA DRUGA.
       Wniebowstąpienie Pana Jezusa.


Niew.   Czterdziestego dnia Pan w niebo wstępuje,
                Chór mu Anielski drogę zastępuje:
                Obłok się spuszcza, bierze Stwórcę swego,
                                    Dziw ludu wszego.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    A Pan Jezus potém jako mówił do nich, wzięty jest
do nieba i siedzi po prawicy Bożéj. (Alleluja)

V. Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. (Alleluja)
R. Boga mego i Boga waszego. (Alleluja)
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Racz nam to dać Wszechmogący Boże! abyśmy któ-
rzy wierzymy, że jednorodzony Syn Twój Odkupiciel nasz
do nieba wstąpił, z Nim także sercem naszém mieszkać
mogli w niebie. Przez Tegóż Pana naszego i t. d.

                        TAJEMNICA TRZECIA.
       Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.


Męż.   Duch Święty w ogniu zszedł na Ucznie Jego,
                Dając im język narodu wszelkiego:
                Którego z wielkiem weselem przyjęli,
                                    Naukę wzięli.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    Racz przyjść Duchu Święty, a serca wiernych Two-
ich racz napełnić, i w nich ogień miłości Twojéj racz
zapalić, (Alleluja)

V. Spuść Ducha Twego a będą stworzone. (Alleluja)
R. A odnowisz oblicze ziemi. (Alleluja)
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Wszechmogący wieczny Boże, racz nam dać niegodnym
sługom Twoim łaskę onę Ducha Twego Przenajświę-
tszego, którąś Uczniom Twoim w dzień on świąteczny
darować raczył. Przez Pana naszego i t. d.

                        TAJEMNICA CZWARTA.
       Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny.


Niew.   Już jesteś Panno w niebie posadzona,
                Nad wszystkie chóry sama wyniesiona:
                Nadgrodził ci Syn prace twoje wielkie,
                                    I trudy wszelkie.

1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.
    Wywyższona jesteś Święta Boża Rodzicielko, nad wszy-
stkie chóry Anielskie do Królestwa niebieskiego.
(Alleluja)

V. Przejźrzał ją Pan Bóg i wybrał ją sobie: (Alleluja)
R. I dał jéj mieszkanie w przybytku swoim. (Alleluja)
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Boże któryś wybrał sobie pałac zacny z błogosła-
wionéj Panny Maryi, w którym raczyłeś mieszkać: raczże
nam dać prosimy Cię, abyśmy obroną Twoją opatrzeni,
z weselem mogli świętą jéj pamiątkę odprawować. Który
żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i t. d.

                        TAJEMNICA PIĄTA.
       Koronowanie N. Maryi Panny w niebie.


Męż.   Koronowana już jest Panna w niebie,
                Odziana słońcem siedzi wedle Ciebie,
                Jezu, Tyś rzucił pod Jéj święte nogi,
                                    Księżyc dwurogi.

                Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
                Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu:
                Temu, który jest w Osobach trojaki,
                                    W Bóstwie jednaki.
                I Matce Syna bez zmazy poczętéj,
                                    Panience świętéj.


1. Ojcze nasz, 10. Zdrowaś Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

                                    Antyfona.

    Pójdźże Oblubienico moja! pójdź z Libanu: będziesz
koronowana. Znak wielki ukazał się na niebie: Białogło-
wa odziana słońcem a księżyc pod nogami jéj, a na głowie jéj korona z
dwunastu gwiazd. (Alleluja)

V. Korona złota na głowie Jéj. (Allel.)
R. Wyrażona znakiem świątobliwości. (Allel.)
V. Panie wysłuchaj i t. d.

                                   Módlmy się:
    Boże któryś błogosławioną Maryją, Syna Twe-
go Rodzicielkę, wieczném i szczęśliwém weselem w niebie
słusznie ukoronowaną uweselić raczył: racz nam to dać
miłościwy Panie! abyśmy do onego niewymownego wesela,
do którego ona jest wzięta, za prośbami i zasługami jéj
przyjść sobie zasłużyli. Przez Tegóż Pana naszego i t. d.

                 Antyfona, na zakończenie Części 3 ciéj.
    Bądź pozdrowiona Królowa niebieska: bądź pozdro-
wiona o Pani Anielska. Zawitaj Matko górnéj światłości,
która oświecasz świata ciemności. Wesel się Panno naj-
chwalebniejsza, nad wszystkie Panny najozdobniejsza.
O najśliczniejsza nad Aniołami, do Syna swego módl się
za nami.

V. Racz nam dać Ś. Panno abyśmy Cię godnie chwalili.
R. Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

                                   Módlmy się:

    Racz dać miłosierny Boże! ratunek nieudolności na-
széj: abyśmy którzy świętéj Bożéj Rodzicielki w taje-
mnicach Różańca świętego pamiątkę czynimy, za pomo-
cą wstawienia się jéj za nami od naszych nieprawości
powstali, a w potrzebach naszych pociechę odnieśli.
Przez Tegóż Pana naszego i t. d.

Wierzę z Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela
nieba i ziemi. - I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego je-
dynego, Pana naszego. - Który się począł z Ducha Świę-
tego, narodził się z Maryi Panny. - Umęczon pod Pont-
skim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. - Zstą-
pił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał. - Wstą-
pił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmo-
gącego. - Ztamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. -
Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny. -
Świętych obcowanie, grzéchów odpuszczenie. - Ciała
zmartwychwstanie, i żywot wieczny. Amen.

        Litanija o N. M. P.  Potem Antyfona jak następuje.

                                    Antyfona.
    Pod twoję obronę uciekamy się, święta Boża Rodzi-
cielko, naszemi prośbami nie racz gardzić w potrze-
bach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz
nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko na-
sza! z Synem twoim nas pojednaj, Synowi twojemu nas
polecaj, twojemu Synowi nas oddawaj.

V. Bądź pozdrowiona Maryja Matko pobożności,
R. I Trójcy Przenajświętszéj szlachetny przybytku.

                                   Módlmy się:
    Wszechmogący wieczny Boże! któryś chwalebnéj Ma-
tki Panny Maryi ciało i duszę, aby była godnym przy-
bytkiem Syna Twego, za sprawą Ducha Świętego przy-
gotował: racz dać, abyśmy którzy przyjście Jego na ten
świat, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie w tajemni-
cach Różańca świętego z weselem sobie przypominamy,
za przyczyną tejże błogosławionéj Matki i Panny, od
wszelkiego niebezpieczeństwa na duszy i ciele byli wol-
nemi. Przez Tegóż Pana naszego i t. d.

            Polecenie siebie Najśw. Maryi Pannie.
    O Pani nasza święta Maryjo! my twéj łasce i osobli-
wszéj straży i wnętrznościom miłosierdzia twego, dzisiaj
i każdego dnia i w godzinę zejścia naszego, dusze nasze
i ciała nasze polecamy: wszystkie nadzieje i pociechy
nasze, wszystkie uciski i dolegliwości nasze, żywot i ko-
niec żywota naszego tobie poruczamy: aby przez twoję
najdostojniejszą przyczynę i przez zasługi święte twoje
wszystkie uczynki nasze były sprawowane i rządzone
według przenajświętszéj twojéj i Syna twego woli. R. Am.
« Ostatnia zmiana: 26-10-2007, 11:53:21 wysłana przez knrdsk1 »

braciszek m

 • Majster
 • ***
 • Wiadomości: 107
 • UBI CARITAS ET AMOR DEUS IBI EST!
  • Zobacz profil
Odp: Różaniec - sposób śpiewania
« Odpowiedź #1 dnia: 05-10-2007, 16:50:16 »
szkoda tylko że Tajemnic Światła opis nie obejmuje.  :-[ ale bardzo ciekawe.  :)
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * + Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  (Mszał Rzymski)   http://papa.jun.pl/index.php

Tomek Torquemada

 • Administrator
 • Przodownik pracy
 • *****
 • Wiadomości: 780
 • Niech żyje Benedykt XVI Wielki!
  • Zobacz profil
  • Blog Tomasza Dajczaka
  • Email
Odp: Różaniec - sposób śpiewania
« Odpowiedź #2 dnia: 05-10-2007, 19:33:24 »
Tajemnice światła w 1865?  ???

braciszek m

 • Majster
 • ***
 • Wiadomości: 107
 • UBI CARITAS ET AMOR DEUS IBI EST!
  • Zobacz profil
Odp: Różaniec - sposób śpiewania
« Odpowiedź #3 dnia: 05-10-2007, 21:35:32 »
przepraszam, nie widziałem źródła. mea culpa. ale opis ciekawy bardzo..
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * + Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  (Mszał Rzymski)   http://papa.jun.pl/index.php

Mira

 • Gość
Odp: Różaniec - sposób śpiewania
« Odpowiedź #4 dnia: 06-10-2007, 22:46:03 »
Do pięci dziesiątków części Różańcowej dodaje się zazwyczaj (w październiku) szósty za dusze wiernych zmarłych, w którym się mówi po Imieniu Jezus: „Zmiłuj się nad duszami wiernych zmarłych!” Na zakończenie możesz zmówić odpowiednie do czasu jedną z antyfon maryańskich albo co następuje:

Święta Marya, ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za pobożną płcią niewiast; niech wszyscy doznawają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoje święte wspominanie.
V. Spraw to, abym Cię chwalił godnie, Panno Najświętsza!
R. Dodaj mi męstwa przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje wiecznego zbawienia zapłatę nam sprawił, daj prosimy: abyśmy, którzy te Tajemnice w najświętszym błogosławionej Panny Maryi Różańcu rozpamiętywamy, i naśladowali, co w sobie zawierają, i dostąpili tego, co obiecują. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.
« Ostatnia zmiana: 07-10-2007, 18:37:24 wysłana przez Mira »

martin1984

 • Majster
 • ***
 • Wiadomości: 107
  • Zobacz profil
  • Email
Odp: Różaniec - sposób śpiewania
« Odpowiedź #5 dnia: 19-06-2021, 22:32:05 »
szkoda tylko że Tajemnic Światła opis nie obejmuje.  :-[ ale bardzo ciekawe.  :)

Tajemnice światła? A to Matka Boska dała je? Rzymski Katolik odmawia tradycyjny Różaniec Święty: Radosna, Bolesna, Chwalebna.
Dodając tajemnicę światła rozwala się cały Różaniec Święty. Bajania JP2 pod naciskiem masonerii. To wytwór diabelski.
Matka Boska w objawieniu do Sł. B. Barbary Kloss jasno i wyraźnie, stanowczo przekazuje: Odmawiajcie Różaniec tak jak Ja was nauczyłam.