Autor Wątek: Godzinki za zmarłych na cały tydzień  (Przeczytany 12347 razy)

asiula2706

 • Gość
Godzinki za zmarłych na cały tydzień
« dnia: 15-11-2009, 13:27:25 »
Pieśń przed godzinkami.

Z głębokości wołałem ku Tobie, Panie, Panie wysłuchaj głosu mego.

Niech będą uszy Twoje nakłonione Na głos modlitwy mojej.

Jeśli będziesz na nieprawości zwracał, uwagę Panie, Panie, któż wytrzyma.

Albowiem u Ciebie jest ubłaganie, I dla zakonu Twego czekałem Cię, Panie.

Czekała dusza moja na słowo Jego, Nadzieję miała dusza moja w Panu.

Od straży porannej aż do nocy Niechaj nadzieję ma Izrael w Panu.

Bo u Pana miłosierdzie I obfite u Niego odkupienie.

A On odkupuje Izraela Od wszystkich nieprawości jego.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci!

Od mocy piekielnej wybaw Panie duszę jego Niech odpoczywa w pokoju, w pokoju wiecznym. Amen.

Panie wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze Niech przyjdzie do Ciebie.

Słodkie Serce Maryji Pociecho tych co cierpią, Módl się za duszami opuszczonymi w czyśćcu.


Godzinki

Godzinki za dusze zmarłych na niedzielę

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy,
Wybaw dusze cierpiące z czyśćcowych niemocy,
Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi
Wspólnie równemu świętemu Duchowi


Hymn

Już dzień poczyna już słońce nadchodzi,
Spełzły ciemności, zorza się rozwodzi.
Wstańmy czemprędzej, modląc się za dusze,
Ażeby je wybawić z ogniowej katuszy.
Boże Najświętszy i w Trójcy jedyny,
Odpuść umarłym ciężkie w czyśćcu winy.
O w Trójcy jedyny Boże.
Niech ich Twa łaska wspomoże.


Modlitwa

Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał w wyznaniu prawdziwej wiary Przenajchwalebniejszej Trójcy świętej, chwałę i w możności majestatu Twego jedność wyznać, prosimy Cię abyśmy tejże wiary statecznością od wszelkich złych przygód byli wybawieni, dusze zaś w mękach czyśćcowych będące mocą Trójcy Przenajświętszej do nieba niech będą wprowadzone. Amen.

Przybądź im Przenajświętsza    i. t. d.


Hymn.

W swej łaskawości nigdy nie pojęty,
Ojcze i Synu i Duchu, nasz święty,
Przyjmij, prosimy do królestwa Twego
więźniów mizernych z ognia czyśćcowego
Niech chwalą Ciebie w Trójcy jedynego
Na wieki wieków Boga wszechmocnego,

O w Trójcy jedyny Boże, niech ich Twa łaska wspomoże.

Przybądź im Przenajświętsza i. t. d.


Hymn.

Jezu najmilszy przez mąk Twych gorzkości.
Wybaw proszę Cię z ogniowych srogości.
Dusze krwią świętą Twoją wykupione.
Niechaj nie będą okrutnie dręczone.
W imię Najświętszej Trójcy niechaj będą,
Z mąk wybawione i Niebo osiądą.

O w Trójcy jedyny Boże, niech ich Twa łaska wspomoże


Wiersz i modlitwa.     

Przybądź im Przenajświętsza i. t. d.


Hymn.

Duchu Najświętszy, duchu niezrodzony z nikogo,
przyjmij do Twojej obrony Dusze i nawiedź czyśćcowe więzieni. Niechaj się cieszą z Boskiego widzenia.
Oświeć jasnością czyśćcowe tarasy. 
Niech Trójcę Świętą chwalą wieczne czasy.

Przybądź im Przenajświętsza i. t. d.


Hymn.

Maryjo Panno ! Córko Ojca Boga a Syna Matko!
Niech czyśćcowa trwoga, Oblubienico Ducha Najświętszego,
Skończona będzie ognia czyśćcowego.
Niech Trójca Święta za przyczyną Twoją
zgasi ten ogień Boską mocą swoją.

O w Trójcy jedyny Boże, niech ich Twa łaska wspomoże


Modlitwa.

O najmiłosierniejsza Matko! Maryjo pełna łaski, przez Twoją przeważną przyczynę uproś duszom w czyśćcu cierpiącym aby je moc Trójcy Przenajświętszej do nieba doprowadziła. Amen.


Na nieszpór.

O Przenajświętsza Trójco! rabuj w czyśćcu dusze.
które tam w ogniach cierpią, ukróć ich katusze.
Niech będzie chwała Ojcu, cześć Synowi wiecznie
i Duchowi Świętemu w niebie trzem społecznie


Hymn.

Aniołowie! co Boga w trzech Osobach czcicie.
Jemu bez końca cześć, hołd w niebiesiech świadczycie.
Proście Boga za dusze w czyśćcu cierpień wielu.
By za waszą przyczyną doszły pociech celu.
Gdzieby Boga i Pana naszego chwaliły
Na wieki w niebie z wami głosem swym wielbiły.

V. Boże w Trójcy Jedyny błagam Cię z pokorą
R. Wybaw dusze z cierpienia, daj ochłodę skorą.


Modlitwa

O Święci Aniołowie! stróżowie dusz ludzi z tego świata zeszłych,
proszę Was serdecznie, raczcie te dusze Przedwiecznemu niebieskiemu Ojcu polecić i oraz przedstawić Mu najdroższe zasługi Jezusa Syna Jego najmilszego, jako i zasługi Jego Najświętszej Matki i wszystkich świętych a to dla wybawienia dusz z czyśćcowego ognia, aby razem z Wami w królestwie niebieskim, majestat Boski wychwalały na wieki. Amen.

Na Kompletę.

O Przenajświętsza Trójco! ratuj w czyśćcu dusze,
które tam w ogniach cierpią, ukróć ich katusze,
Niech będzie chwała Ojcu, cześć Synowi wiecznie.
I Duchowi Świętemu w Niebie trzem społecznie.
Hymn.

Wybrani Boscy, którzy w świetle niebios słońca,
Pełni radości, Pana tam czcicie bez końca
Proście za nas grzeszników Boga, by nam grzechy
dał zgładzić, a przód tron swój wezwał do pociecha.
Wzywajcie też litości Pana wiecznej chwały,
Dla dusz w czyśćcu cierpiących by łzy osuszały.
V. Boże w Trójcy Jedyny, błagam Cię z pokorą.
R. Wybaw dusze z cierpienia, daj ochłodę skorą.


Modlitwa.

Wszyscy Święci i Święte, którzy konającym do szczęśliwej śmierci pomagacie i dusze z czyśćca i przyczyną swoją do Boga wprowadzacie i pomóżcie i nam w godzinę śmierci naszej, a potem wprowadźcie nas z mak czyśćcowych mocą Trójcy Przenajświętszej byśmy Boga na wieki z tymi świętymi duszami chwalili. Amen.


Ofiarowanie.       Zacznijcie wargi moje

W Trójcy jedyny nieśmiertelny Boże!
Niech nasza prośba te dusze wspomoże,
które czyśćcowym płomieniem pałają
Ludzi westchnienia częstego nie mają
Przyjmij ach przyjmij te godzinki proszę.
Odemnie grzesznego który prośbę wznoszę
Niech z ognia prędko będą wybawione
Trójcy Najświętszej chwałą ucieszone.


Godzinki za dusze zmarłych na poniedziałek.


Na Jutrznię.

Jezu najsłodszy wspomóż usta moje,
bym przez najświętszą familiją Twoją
mógł uprosić duszom wybawienie z czyśćca,
a przez nie duszy mej zbawienie.
Bogu w Osobach trzech nie pojętemu,
Ojcu Synowi Duchowi Świętemu.
Chwała że Boską naturę z człowieczą
zjednoczył by miał o nas większą pieczą.


Hymn.

Proszę, a kogóż wzywać na pomoc będziemy?
A przez czyjąż przyczynę grzechów pozbędziemy
Któż zaleje łzy gorzkie od ognia wzniecone,
którym dusze goreją okrutnie palone.
Nadzieję składam w Twojej familii świętej.
Jezu! skutek mej prośby niech będzie przyjęty,

V. Ogarnęły mię boleści śmierci.
R. Boleści piekielne otoczyły mię. - Psalm.17.


Modlitwa.

Jezu najmilszy! któryś z miłości zbawienia ludzkiego, będąc Bogiem od wieków niepojętym i nieogarnionym, zamknąłeś się w szczupłych i subtelnych wnętrznościach Matki Przenajświętszej Maryi Panny, proszę Cię przez cudowne Twoje Poczęcie za przyczyną tejże Matki i całej najmilszej rodziny Twojej, daj duszom w ogniach czyśćcowych będącym, jak najprędsze wybawienie, by Ciebie Odkupiciela na wieki chwaliły. Amen.


Na Prymę.

Jezu najsłodszy i. t. d   jak na Jutrznię.Hymn.

Przenajświętsza familija Jezusa mojego Zbawiciela
gdy łączy moc Bóstwa swojego, z człowieczeństwem naturą
uniżając siebie. Proszę waszej przyczyny, niechaj dusze w Hiobie za waszą protekcyją z czyśćca wybawione będą
i chwałą wieczną u Boga wsławione.

V. Ogarnęły mię boleści śmierci.
R. Boleści piekielne otoczyły mię.


Modlitwa.

Jezu najdobrotliwszy! któryś przez dziewięć miesięcy w przeczystym żywocie Matki Twojej Najświętszej Maryi Panny chętnie mieszkał dajże przez jej przyczynę i całej rodziny Twojej, duszom w ogniach czyśćcowych cierpiącym jak najprędzej w niebie mieszkanie, który żyjesz i królujesz Bóg i człowiek na wieki wieków. Amen.


Na tercję.

Jezu najsłodszy i. t. d.   jak na Jutrznię.


Hymn

Matko najświętsza z czystym oblubieńcem swoim
Józefem pomóż grzesznym by ratunkiem Twoim,
Toż Anny z Joachimem Twemi rodzicami,
dusze w niebie mogły być prędko dziedzicami.
Weźcie je proszę o to, na swoją obronę.
Niech dziedzicznie odbiorą niebieską koronę.

V. Ogarnęły mię boleści śmierci.
R. Boleści piekielne otoczyły mię.
 

Modlitwa.

Jezu najcudowniejszy ! przez ubogie między bydlęty Narodzenie Twoje daj łaskawie za przyczyną najmilszej Matki i całej rodziny Twojej żeby dusze w ogniu czyśćcowym cierpiące w niebieskie odrodziły się pociechy, co racz im dać jak najprędzej Zbawicielu świata. Amen.


Na sekste.

Jezu najsłodszy i. t. d.  jak na Jutrznię.


Hymn.     

Święci! z Zachariaszem Elżbieto, kapłanem.   
Rodzicy i z przesłańcem Jezusowym: Janem     
Raczcie przybyć na pomoc tym co już skonali   
Cierpią męki, niechby sie do Nieba dostali.   
Niech się cieszą chwalący Boga z wysokości. 
Niech i nas poratują w trwodze śmiertelności. 


V. Ogarnęły mię boleści śmierci.           
R. Boleści piekielne otoczyły mię.                         


Modlitwa.

Jezu najpokorniejszy! przez prace w całem życiu Twojem
dla zbawienia narodu ludzkiego podjęte daj z dobroci Twojej za przyczyną Najświętszej rodziny, aby dusze z mąk czyśćcowych codzień za niegodnemi modlitwami naszemi wybawiane były. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.


Na nonę.

Jezu najsłodszy i. t. d.  jak na Jutrznię.
Hymn.

I Was z Zebedeuszem Jezusa kochanie.
Wzywam braci o pomoc, Jakubie i Janie
Prośbą Jednajcie duszom żywot wiekuisty.
By z ognia wyszły prędko, jako kryształ czysty
Świeciły wspólnie z sobą święta familija.
Mnie też grzesznego niech łaska Boska nie omija.

V. Ogarnęły mię boleści śmierci.
R. Boleści piekielne otoczyły mię.


Modlitwa
 
Jezu najdoskonalszy! przez gorące i godne nauki Twoje, niech
prośby i modlitwy nasze przez przyczynę Najświętszej Matki i
całej rodziny Twojej będą od Ciebie przyjęte, na wybawienie dusz z ognia czyśćcowego za co niech Ci będzie chwała na wieki. Amen.


Na nieszpór.

Jezu najsłodszy i. t. d. jak na Jutrznię


Hymn.

Przyczyń się Symeonie z Anną sprawiedliwy,
Niech przestanie dusz palić ogień przeraźliwy
Wstawiaj się Tadeuszu z Kleofą, Barnabą
A ja przy was nie będę w uproszeniu słaby.
By koniec miały dusze karania i winy.
Aby wzięły ochłodę dodajcie przyczyny.

V. Ogarnęły mię boleści śmierci,
R, Boleści piekielne otoczyły mię,


Modlitwa.

Jezu najcierpliwszy! przez krzywdy zelżywości, mękę i śmierć Twoją racz dać z miłosierdzia Twego, za przyczyną, najukochańszej Matki i całej rodziny Twojej świętej, duszom w czyśćcu cierpiącym wybawień nam w utrapieniach doczesnych pociechę, a po śmierci wieczne zbawienie. Amen.


Na Kompletę

Nawróć do siebie serca obłąkane,
A pociesz dusz sług Twoich stroskane,   

Jezu najsłodszy i .t. d.  jak na jutrznię.


Hymn.     

Wam polecam westchnienia do ucha Boskiego
Elkano z Samuelem przybierani mniejszego 
Jakuba i Salomeeę, Annę, Alleusza,   
Przez Was niech flogę z czyśćca bierze wszelka dusza,     
stawcie ich stawcie moje przed Bogiem pragnienie   
Duszom niebo, a moje sprawujcie zbawienie 

V. Ogarnęły mię boleści śmierci.           
R. Boleści piekielne otoczyli mię.


Modlitwa. 
   
O Panie Jezu Chryste! który dla powetowania strata z upadku Aniołów człowieka z ziemi otworzyłeś, a dla niego przybrawszy człowieczeństwu na krzyżu umarłeś, abyś mu łaskę przez grzech utraconą odzyskał proszę Cię pokornie, abyś wszystkim wiernym zmarłym przez miłosierdzie Twoje i przez przyczynę Matki Twojej Najświętszej i wszystkich miłośników Twoich najprędsze wybawienie z czyśćca dać raczył, aby Cię na wieki chwalili. Amen.                   


Ofiarowanie     Zawitaj Pani Świata

Krewieństwo Familii Boga Wcielonego z Boską oraz i ludzką nierozdzielnego naturą, Wam oddaję te niegodne modły. Niechaj będą przyjęte od grzesznika podłego, który ufa że, dusze czyśćcowych pomocą okropne pierzchną stracha, gdy śmiertelną nocą, oczy już śmierć zamykać będzie ostatecznie, niech święta familija broni mię  i statecznie od piekielnej napaści czarta przeklętego i dodaje pośpiechu do zejścia świętego.                             


GODZINKI za dusze zmarłych na wtorek

Na Jutrznię

Stawam przed sądem Twoim miłosierny Panie
Dusze które za grzechy cierpią swe karanie,
wybaw je miłosierny Jezu, zasługami Twemi
i Matki Twej wszak były sługami.
I teraz są waszemi, święci Aniołowie
Wyprowadźcie ich z ognia jak wierni stróżowie


Hymn.

Protestuje się Panie że, pragnę Twej chwały
uprosić duszom w czyśćcu aby i ją oddały
osobliwie ta dusza która nie mająca ratunku
w zapomnieniu omdlewa, żebrząca ochłody
prędkiej z ognia, więc wybaw ją Panie
niech nie będzie z odwłoką jej oczekiwanie.

V. Wieczny odpoczynek raczże im/mu/jej dać Panie.
R. A niech im/mu/jej światłość wieczna świecić nie przestanie.


Modlitwa.

Panie Jezu Chryste! proszę Cię przez Krew Twoją najświętszą
którąś w Ogrójcu wylał, racz wyzwolić dusze wiernych zmarłych osobliwie żadnego ratunku w czyśćcu nie mające, zaprowadź je do chwały wiekuistej, gdzie Cię niechaj chwalą na wieki wieków. Amen.


Na Prymę.

O Panie! wybaw dusze z ognia czyśćcowego
Niechaj Cię w niebie chwalą w Trójcy jedynego.


Hymn.

Do podziemnego Panie przenoszę się domu,
Z modły memi za dusze, gdzie wiem że nikomu
nie dadzą stamtąd wynijść póki nie uczyni
zadosyć kto grzechami Bogu co zawini.
Proszę Cię za tą duszą, która wyjścia bliższa
Niechaj ją łaska Twoja do nieba wywyższa.

V. Wieczny dać, odpoczynek racz że im/mu/jej  mój Panie
R. A światłość wieczna niech im/mu/jej  świecić nie przestanie.


Modlitwa.

Panie Jezu Chryste! proszę Cię przez Najświętszą Krew Twoja,
którąś wylał w okrutnem biczowaniu Twojem racz wybawić dusze
wiernych zmarłych od ognia czyśćcowego i osobliwie duszę która
bliższa wyjścia zaprowadź ją do chwała Twojej wiekuistej. Amen.


Na Tercję.   
   
O Panie! Wybaw dusze z ognia czyśćcowego, 
Niechaj Cię w niebie chwalą w Trójcy jedynego,


Hymn.

Prawdziwe nad duszami mam pożałowania,
które dłuższe za grzechy mają wypłacanie
Tę mękę którą cierpią w ognistej tęsknocie
skróć Panie a zażyj Twej nad niemi litości. 
Krew co się od korony z głowy Twojej leje,
niechaj najdłuższą mękę hej duszy zaleje.

V. Wieczny dąć odpoczynek raczże im/mu/jej mój Panie. 
R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.


Modlitwa.

Panie Jezu Chryste! proszę Cię przez krew Twoją Przenajświętsza którąś w cierniowym koronowaniu wylać raczył, wybawże dusze wiernych Twoich zmarłych od ognia czyśćcowego, osobliwie dusze ze wszystkich na ostatku mającą wypłacać karanie, zaprowadź je do chwały wiekuistej, aby Ciebie na wieki chwaliła. Amen.
Na Sekste.

O Panie! wybaw dusze z ognia czyśćcowego.
Niechaj Cię w niebie chwalą w Trójcy jedynego,


Hymn.

Affektem którym dusza goreje do Ciebie, 
Najbogatsza w zasługi chcąc być prędko w niebie.
Proszę Cię dobry Jezu, niechaj męka Twoja,         
dopomoże jej prędko niegodna  też moja Modlitwa,       
którą rzucam pod Twe nogi Panie,
Niech jej za drogi prezent w łasce Twojej stanie.

V. Wieczny dać odpoczynek raczże im/mu/jej  mój Panie,
R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.


Modlitwa.

O Panie Jezu Chryste! proszę Cię przez Krew Twoją Przenajświętsza krórąś przy okrutnem krzyża dźwiganiu wylał racz wyzwolić dusze wiernych zmarłych od ognia czyśćcowego, osobliwie duszę najbogatszą w zasługi, zaprowadź ją do chwały Twojej na wieki wieków. Amen.


Na Nonę.

O Panie! wybaw dusze z ognia czyśćcowego,
niechaj Cię w niebie chwałą w Trójcy jedynego.


Hymn.

Ucieczko najgrzeszniejszych najświętsza Maryja
Dopomóż duszom, niechaj Twoja profekcyja
wybawi dusze z czyśćca w ogniu gorejące
u Twej przyczyny Panno pokornie proszące.
Dopomóż prośbą Twoją też Barbaro święta
Niechaj ta dusza będzie prędko w niebo wzięta.

V. Wieczny dać odpoczynek raczże im/mu/jej mój Panie.
R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.


Modlitwa.

O Panie Jezu Chryste! proszę Cię przez Krew Twoją Najświętszą którąś przy okrutnem krzyżowaniu wylać raczył, racz wyzwolić duszę wiernych zmarłych od ognia czyśćcowego osobliwie tę duszę, która najnabożniejsza była do Matki Twojej i Barbary świętej, zaprowadź ją do chwaty Twojej wiekuistej, gdzie Cię niechaj chwali na wieki wieków. Amen.


Na Nieszpór,

O Panie! wybaw dusze z ognia czyśćcowego.
Niechaj Cię w niebie chwalą w Trójcy jedynego.


Hymn.

Wszyscy święci Patroni, w chwale już będący
Z Chrystusem Zbawicielem swoim królujący.
Dopomóżcie tym duszom, które wam służyły
Najbardziej na tym świecie w Bogu was chwaliły
By przez waszą przyczynę w Szczęśliwej jasności
Cieszyły się wyszedłszy z czyśćcowych ciemności.

V. Wieczny dać odpoczynek raczże im/mu/jej mój Panie.
R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.

O Panie Jezu Chryste! Prosię Cię przez Krew Twoją Przenajświętszą którąś wylał z boku Twego racz wyzwolić dusze wiernych zmarłych od ognia czyśćcowego, osobliwie te dusze, które do różnych swoich świętych Patronów nabożne były i modlitwami im swemi na tym świecie służyły, a teraz czyśćcowe cierpią ognie, niech im ta Krew z wodą z Boku Twego Boskiego wylana zaleje ogień czyśćcowy aby jak najprędzej Ciebie Boga widziały, pozyskały i chwaliły. Amen.


Na Kompletę.       

Nawróć nas Jezu, grzeszników do siebie.     
Daj jak najprędzej cieszyć się nam w niebie                 
Oswobodź dusze z ognia czyśćcowego.                       
Niechaj Cię chwalą w Trójcy jedynego.


Hymn.

Jezu! nasz Zbawicielu i łaskawy Panie.
Wspomnij na dusz czyśćcowych niezmierne karanie   
Tęsknic do Twoich źródeł, schną do Twej ochłody
daruj stos, spóść godzina, a wyżmij na gody.         
Te zwłaszcza co modlitwom moim przeznaczone.       
Mają być z czyśćcowego ognia wyproszone.
   
V. Wieczny dać odpoczynek raczże im/mu/jej mój Panie.
R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.


Modlitwa.

Boże! szczodrobliwość Twoją, nad duszami pokazujesz,
zbawienie ludzkie miłujący, żebrzemy łaski Twojej, wejrzyj miłosiernym okiem Twoim na zgromadzenie rodziców, braci, sióstr i dobrodziejów naszych, którzy z tego świata zeszli a teraz czyśćcowy ogień cierpią, osobliwie dusze które pragną widzieć chwałę Twoją i któreś przeznaczył aby niegodnymi modlitwami mymi z mąk wybawione były, zaprowadź je do chwały wiekuistej na wieki wieków. Amen.


Ofiarowanie.

Przyjmij łaskawie, Ojcze te godzinki proszę za dusze za któremi moje ręce wznoszę. Do miłosierdzia Twego odpuść kary winę, Przyjm do uszu Twoich za niemi przyczynę.
A ja w godzinę śmierci niech Szczęśliwy będę
I za onych przyczyną niebo niech osiędę. Amen.Godzinki o Najsłodszym Imieniu Jezus za dusze zmarłych na środę.

Na Jutrznię.

Bogu niech będzie chwała z wysokości
By wyrwał dusze z czyśćcowych ciemności.
Ojcu Synowi Duchowi świętemu.
W Trójcy na wieki Bogu jedynemu.


Hymn.

Na Imię Jezus, niech wszelkie stworzenie
Oddaje chwałę Bogu, wyśpiewuje pienie.
Anielskie święte głosy niechaj chwałę dają
Dusze za ich przyczyną niechaj ulgę mają.
Niech najprędzej gniew Boski uśmierzony będzie
człowiek grzeszny w niebieskiej chwale niech zasiądzie

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone
R. A dusze z czyśćca prędko wybawione.


Modlitwa.

Najsłodszy Panie Jezu Chryste! przez Najświętsze imię Twoje Jezus, aniołom przyjemne, czartom straszliwe, przed którem piekielne mocy uciekają, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Zaprowadź je na miejsce światłości i pokoju. Amen.


Na Prymę.

Bogu niech będzie i. t. d... jak na Jutrznię.


Hymn.

Najsłodszy Panie Jezu! dla Imienia Twego.
Raczże wybawić dusze z ognia czyśćcowego,
Niechaj Cię w chwale Twojej wiecznie wysławiają
Na wieki nieskończone dzięki oddawają,
Święci w chwale niebieskiej będący duchowie,
Cieszcie się gdy wprowadzają dusze Aniołowie.

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone.             
R. A dusze z czyśćca prędko wybawione,


Modlitwa.

Boże! któryś najchwalebniejsze Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Twego uczynił wiernym Twoim przyjemne i zbyt słodkie, złym duchom ogromna i straszliwe daj duszom cierpiącym, aby przez to Imię Jezus, pociechę w mękach uczuły i do wiekuistej radości, prędko się dostały, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Na Tercję.

Bogu niech będzie i. t. d ..... jak na Jutrznię.       


Hymn.                                           

Imię najświętsze sławne nad wszystkie niebiosy
Gdy było ogłoszone Anielskiemi głosy.                       
Tobie Matko Maryja i Józefie Święty,
przez tę radość którąś miał wtenczas kiedyś wzięty
do nieba proś za dusze mniemanego Syna.
By od nas grzesznych była przyjęta przyczyna.

V. Niech będzie Imię Pańskie pochwalone.
R. A dusze z czyśćca prędko wybawione.


Modlitwa.

O dobry Jezu! O miłosierny Jezu! Synu Maryi raczże wlać w serca moje łaskę Twoja, abym mógł doskonale chwalić Imię Twoje Najświętsze dusze zaś w czyśćcu będące za przyczyną Matki Najświętszej Twojej i Józefa Świętego niech z mąk będą wybawione. Amen.               


Na seksie.                                     

Bogu niech będzie i. t. d ........ jak na Jutrznię,               Hymn.

Uchodzi nam czas grzeszny, uchodzą godziny                       
Prędko czyli też późno, trzeba z tej doliny
Przenieść się w kraj daleki, tam czasu nie będzie
poprawa, ani pokuta, niechże nam przybędzie
natenczas Imię Jezus, a dusze będąc w niebie
niech nas ratują. Bogu już służące.

V. Niech będzie Imię Pańskie pochwalone,
R. A dusze z czyśćca prędko wybawione.


Modlitwa.

Boże wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, daj duszom w czyśćcu będącym odpuszczenie wszystkich grzechów aby przez najsłodsze Imię Jezus tej łaskawości dostąpiły, której w tych mękach przez miłosierdzie Twoje żądają na wieki wieków. Amen.                   


Na Nonę.

Bogu niecił będzie i . t . d …   jak na Jutrznię,           


Hymn.                         

Ile ludzkie chciwości myśli zamykają.
Niechaj wszystkie na floge duszom obracają.
Niech Imię słodkie Jezus straszne czartom w mocy
Daje duszom w czyśćcu do Nieba pomocy
Niech je święte kościoła wspomagają ofiary,
A mąk ciężkich ogniste zagaszą pożary.

V. Niech będzie Imię Pańskie pochwalone.
R. A dusze z czyśćca prędko wybawione.


Modlitwa.

O dobry Jezu! Ojcze? miłosierdzia! zmiłuj się nad duszami zmarłych, a daj im jak najprędzej widzenie światłości chwały majestatu Twego Boskiego, niech dusze wiernych odpoczywają na wieki wieków. Amen.


Na Nieszpór.

Bogu niech będzie i. t . d …  jak na Jutrznię.


Hymn.

Z głębokości przepaści wołamy do Ciebie
Usłysz Jezu! wołanie na wysokim niebie.
Skłoń ku duszom cierpiącym miłosierne uszy
Niechaj Cię ich męczarnia ku litości wzruszy
Niech zgasną w Imię Jezus czyśćcowe płomienie
Niech ich Twego Imienia ratuje wspomnienie.

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone.
R. A dusze z czyśćca prędko wybawione,


Modlitwa.

Daj nam to słodki Jezu prosimy Cię, abyśmy wszyscy którzy to
Imię Jezus Czcimy w godzinę śmierci w ustach mieć mogli, dusze zaś tych którzy z miłosierdzia Twojego w tem mówieniu najsłodszego Imienia Jezus skonali z czyśćcowych mąk niech wybawione będą, aby Cię na wieki wieków chwaliły. Amen.


Na Kompletę   Zacznijcie wargi nasze

Przybądź najsłodszy Jezu z miłosierdzia swego
na ratunek cierpiącym z dekretu Twojego.
Wybaw ich jak najprędzej z ognia i katuszy.
Niechaj Cię w Niebie chwalą z czyśćca wzięte dusze.
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
Chwała na wieki w Trójcy jedynemu.


Hymn.

O Jezu miłosierna! wysłuchaj wzdychanie
Dusz udręczonych w czyśćcu żałosne wołanie
Niechaj Imię Twoje Jezus będzie pochwalone
A dusze z czyśćca będą przez nie wybawione.
A kiedy staną w chwale Boga Jedynego
Niech przybędą na pomoc w dzień skonania mego.

V. Niech Imię Jezus z męki was wybawi
R. I jak najprędzej w swej chwale postawi.
Modlitwa.

Zmiłuj się najłaskawszy Jezu! nad duszami w czyśćcu zatrzymanemi dla których odkupienia naturę ludzka przyjąłeś zmiłuj się nad wzdychaniem zmiłuj się nad łzami, które do Ciebie wylewają, przez moc najsłodszego Imienia Twego Jezus i męki Twej odpuść im karanie przez grzechy ich zasłużone, podaj im rękę, zaprowadź ich na miejsce ochłody, światłości i pokoju. Amen.


Ofiarowanie      Zacznijcie wargi moje

Te godzinki Jezu mój, Tobie ofiaruję.
Za dusze które w mękach Imię Twóje ratuje
Niech rozrywkę tęsknicy w bólach swoich mają
Gdy najsłodszym Imieniem Twem się zabawiają
Ja zaś grzeszny w godzinę bym to szczęście miała
Jezus Imię wymówić, gdy będę konała. Amen.


Godzinki do Przenajświętszego Sakramentu za dusze zmarłych na czwartek

Pójdźmy czemprędzej padłszy na kolana.
Oddajmy pokłon powitajmy Pana,
który w Najświętszym będąc sakramencie
przyjmie ukłony w codziennym momencie
Nie wzgardzi prośba, którą wzniesiem usty.
Ażeby czyściec został bez dusz pusty.


Na Jutrznię.

Gdy Anielskiego chleba człek pożywa.
niech męki w ogniach czyśćcowych ubywa.
Bogu cześć chwałę w Trójcy świętej dajmy
Majestat Boski za dusze błagajmy.


Hymn I.

Padam przed Tobą Boże utajony
którego kryją chlebowe zasłony
padam przed Tobą stawiać tajemnice
prosząc by święte Krwi Twojej krynice
zalały ogień który dusze pali
niechaj czem prędzej każda Cię z nich chwali.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.
R. Wszelkiego smaku rozkoszy z nieba.


Modlitwa.

Boże któryś nam w cudownym Sakramencie męki Twojej pamiątkę zostawi daj nam tak, prosimy Cię, te święte tajemnice ciała i krwi Twojej szanować- abyśmy przez to odkupienie nasze, pożytek uczuli, a duszom w ogniach czyśćcowych będącym wieczny odpoczynek uczynili. Amen.

V. Duszom w czyśćcu będącym do Najświętszego Sakramentu nabożnymi daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.       Na Prymę.

Gdy Anielskiego chleba i. t. d...jak na Jutrznię,


Hymn II.

Człowiekiem z Panny, Bóg był narodzony
człowiek z grzechu został uwolniony
słowo przedwieczne ciałem się już stało.
Jak wielkie cudo widzieć się nam dało.
A że tem chleb jest niewymownej mocy
Niech duszom w czyśćcu dodaje pomocy.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.
P. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.


Modlitwa.

Boże! któryś nam w najświętszym Sakramencie pamiątkę męki Twojej zostawił, prosimy Cię którzy tę tajemnicę w uczciwości mamy, Ciała i Krwi Twojej zażywamy śmierć i mękę Twoją rozpamiętywamy, abyśmy wiecznego błogosławieństwa Twego łaskę otrzymać mogli, duszom w mękach czyśćcowych będącym wieczny odpoczynek uprosili, oto prosimy Cię, który żyjesz Bóg na wieki wieków. Amen.

V. Duszom w czyśćcu będącym do Najświętszego Sakramentu nabożnym, daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.


Na Tercję.

Gdy Anielskie i. t. d.....  jak na Jutrznię.


Hymn III.

Cudo nad cuda i niewysławione,
Gdy przy wieczerzy Pańskiej odmienione,
Chleb w Ciało wino w Krew się Boską mieni.
Takim Bóg cudem, człeka sobie ceni.
Niechże przytomny Bóg w tym Sakramencie
Katuje dusze w codziennym momencie.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.
R. Wszelkiego smaku rozkosze z Nieba.
Modlitwa.

Niechże ja nieprzestannie sercem i affektem przy nogach Twoich pod zasłoną chleba utajony Panie mój! leżę niech moment za grzechy moje i całego świata płaczę, niech się staną wszystkich zasług Twoich i odpustów od kościoła świętego nadanych uczestnikiem i niech to będzie wszystkim duszom w czyśćcu ku ochłodzie i pomocy.

V. Duszom w czyśćcu będącym do Najświętszego Sakramentu nabożnym, daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.


Na sekste.

Gdy Anielskie i. t. d.  jak na Jutrznię.


Hymn IV.

Ciałem przybrane /ach sto cudów mało/
słowo przedwieczne chleb mieni w swe ciało               
Tegoć myśl ludzka nigdy nie obejmie                       
lecz serce wiarą pojmuje uprzejmie                         
niechże szczęśliwie ten wikt dusze mają                   
które zgłodniałe o pomoc wołają.
           
V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.
R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.


Modlitwa.

O przenajświętsza ofiaro! Która nam wrota niebieskie otwierasz, otwórzże Serce miłosierne, a spuść rosę niebieską na ochłodzenie duszom w ogniu będącym, zalej Krwią Twoją Najświętszą upały ich zaprowadź do chwały wiekuistej aby Cię wieki chwaliły. Amen.

V. Duszom w czyśćcu cierpiącym do Najświętszego Sakramentu nabożnym, daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.


Na Nonę.

Gdy Anielskie i. t. d................. jak na Jutrzenkę.


Hymn V.

Aniołów chleba jako cud wielki,
gdy chce pożywa śmiele człowiek wszelki
żywotem prawda jest sprawiedliwemu,
lecz ach jest zgubną w grzechu biorącemu
przeto proszę, niech mnie i święte dusze
broni ten pokarm od wiecznej katuszy.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.
R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.


Modlitwa.

Panie! Przez wszystką dobroć serca Twego, dajże duszom w czyśćcu cierpiącym pokój wieczny i widzenie twarzy Twojej Boskiej, osobliwi za życia swego do Najświętszego Sakramentu nabożnym, niechaj Cię jako najprędzej w niebie chwalą. Dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. Amen.

V. Duszom w czyśćcu cierpiącym do Najświętszego Sakramentu nabożnym, daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.


Na Nieszpór.

Gdy Anielskie, i. t. d................. jak na Jutrzenkę.


Hymn VI.

Czcijmy grzesznicy te niebieskie dary
któremi nas Bóg częstuje bez miary
i czego rozum nasz pojąć nie może
niechaj prawdziwa wiara go wspomoże
krew Jezusa niech serca zagrzewa,
A duszom w czyśćcu niech ogień zalewa.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.
R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.


Modlitwa.

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, ofiaruję za dusze w czyśćcu zostające wszystkie chęci Najświętszej Panny Maryi, Matki Twojej do Najświętszego Sakramentu, ofiaruję ukłony któremi Cię czcili święci Aniołowie, przy pierwszem postanowieniu tego Najświętszego Sakramentu, także uczciwości które czyni na potem czynić będzie świat cały. Amen.

V. Dusze zmarłych wiernych, osobliwie do Najświętszego Sakramentu Nabożnych niech odpoczywają w pokoju na wieki wieków. Amen.

Przez boleść Matki, którą wtenczas miała
kiedy na krzyżu na Ciebie patrzała.
wybaw ich Panie, wybaw z ognia proszę
gdy tę niegodną suplikę przynoszę,
a was zaś dusze, proszę o przyczynę
ratujcie grzesznego w śmierci godzinę. Amen.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.
R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.                           


Modlitwa.

O Sakramencie Najchwalebniejszy! Według możliwości mojej,       
oddając Tobie mój ukłon i powiną ofiaruję wdzięczność, za tak wielkie dobrodziejstwa Twoje, że będąc prawdziwym Bogiem do nas grzesznych codziennie się skłonisz i skłońże też miłosierdzie swoje na duszę mizerne w czyśćcu cierpiące, ażeby przez ofiarę Mszy Świętych, które kiedykolwiek za nie odprawiają z męki były wybawione i chwaliły Cię na wieki wieków. Amen.                                             

V. Dusze zmarłych wiernych, osobliwie do Najświętszego Sakramentu Nabożnych niech odpoczywają w pokoju na wieki wieków. Amen.


Na Kampletę.

Powróć nas Boże z gościńca błędnego
Nawróć i serca do Ciebie samego.

Gdy Anielskie, i. t. d................. jak na Jutrzenkę.


Hymn VII.
             
Boże przytomny przez słowa Kapłana
niechaj Ci chwała będzie podobna
którąć dajemy i znam żeś jest prawdziwy,
pod cieniem chleba. Bóg i człowiek żywy,
niechże pamiątka śmierci świętej Twojej
pomoże duszom wynieść z męki swojej

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.
R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.


Modlitwa.

O Sakramencie Najchwalebniejszy! Według możliwości mojej,
oddając Tobie mój ukłon i powiną ofiaruję wdzięczność, za tak wielkie dobrodziejstwa Twoje, że będąc prawdziwym Bogiem do nas grzesznych codziennie się skłonisz i skłońże też miłosierdzie swoje na duszę mizerne w czyśćcu cierpiące, ażeby przez ofiarę Mszy Świętych, które kiedykolwiek za nie odprawiają z męki były wybawione i chwaliły Cię na wieki wieków. Amen.

V. Dusze zmarłych wiernych, osobliwie do Najświętszego Sakramentu Nabożnych niech odpoczywają w pokoju na wieki wieków. Amen.


Ofiarowanie  Zacznijcie wargi

Na pamiątkę mój Jezu! Twej ku mnie miłości oddaję te godzinki abyś z Twej litości wybawił dusze z czyśćca darując im winę przez krwi Twojej i męki najdroższej przyczynę. Niech ten Anielski pokarm, który dałeś z Nieba posili je pragnące, pod figurą chleba. Gdy ostatnia godzina życia mego będzie, niech Jezus w Sakramencie Najświętszym przybędzie, ażeby umierając ten posiłek miał szczęśliwie się do Nieba po śmierci dostał.


Godzinki o Męce Pańskiej za dusze zmarłych na piątek

Na jutrznią.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,
Aby Jezus za grzechy nasze katowany;
Wybawił dusze z czyśćca krwią swoją i męką,
I w prowadził do nieba miłosierną ręką:
By w weselu jasności wiecznéj spoczywały,
I chwałę nieśmiertelną Stwórcy swemu dały.


Hymn.

Jezu! któryś w Ogrojcu krew przelał dla ludzi,
Niechaj Cię zmarłych męka do litości wzbudzi.
Przez powrozy, któremiś Jezu był związany,
I na śmierć Piłatowi od żydów podany.
Rozwiąż więzy czyscowe, wyprowadź z więzienia,
Niechaj Cię chwalą będąc wdzięczne odkupienia.


Antyfona.

Wieczny odpoczynek przez krwawy pot Twój w Ogrojcu daj im miły Panie


Modlitwa.

Boże wiernych światło dusz, który łaskawem okiem stworzone dusze w ciała ludzkie wprowadzasz, aby Cię chwaliły przez krwawy pot Twój proszę abyś zmarłych wiernych dusze z mąk czyśćcowych wybawić raczył aby Cię chwaliły na wieki wieków. Amen.

V. Wysłuchaj Panie za niemi modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.


Na Prymę.

Wybaw niewinny Jezu krwawą swoją męką
Dusze z czyśćca, a wprowadź miłosierną ręką
Na gody wiekuiste, aby Cię chwaliły,
I miłosierdzie Twoje na wieki wielbiły.
Hymn.

Piłatowi oddany na niesłuszne sądy,
Biczowany okrutnie za grzechów nierządy.
Niechaj krew, która z ran Twych obficie się leje
Ogień dusz pałających łaskawie zaleje.
Aby ochłody z ognia prędko otrzymały,
I do chwały Twej świętej wiecznej się dostały.


Antyfona.

Wieczny odpoczynek przez biczowanie Twoje daj im miły Panie.


Modlitwa.

O Panie Jezu Chryste! przez biczowania Twoje i okrutne rany, niech krew Twoja Przenajświętsza zaleje ogień czyśćcowy, którym z sprawiedliwości Twojej karzesz grzeszne dusze, w prowadź je na miejsce wiekuistej ochłody. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


Na Tercję.

Wybaw niewinny Jezu. i. t. d... jak na Prymę.


Hymn.

Nie dosyć dobry Jezu żeś był biczowany,
Lecz i z ciernia koroną był koronowany.
Zmiłuj się nad duszami w czyśćcu będącymi,
Osobliwie, co żyjąc były nabożnymi
Do męki w głowie Twojej, tym cierniem zraniony,
Bądź na wieki mój Jezu od nas pozdrowiony.


Antyfona.

Wieczny odpoczynek przez krwawe koronowanie Twoje daj im miły Panie!


Modlitwa.

Najsłodszy Panie Jezu Chryste! któryś tak ciężką cierpiał mękę przy koronowaniu Twojem, osobliwie kiedy ości ciernia głowę Twoją świętą do mózgu przebiły, zmiłuj się nad duszami w mękach czyśćcowych cierpiącymi, zaprowadź je do wiekuistej chwały. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze za niemi:
R. A wołanie  nasze niech do Ciebie przyjdzie.


 Na Sekstę.

Wybaw niewinny Jezu  i. t. d... jak na Prymę.


Hymn.

Obmywa Piłat ręce sądząc niewinnego,
Chcąc hamować zawziętość ludu niewdzięcznego.
Przez Twe niewinne Jezu! Na śmierć osądzenie,
Daj duszom z czyśćca prędkie /samego/ siebie widzenie.
Niech Cię chwalą z Świętemi Twemi wybranemi,
Niechaj się w niebie modlą za nami grzesznemi.


Anafora.

Wieczny odpoczynek przez niewinne Twoje na śmierć osądzenie na śmierć daj im Panie.


V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


Modlitwa.


Najsłodszy Jezu przez ciężki żal z niewdzięczności ludu Twego, kiedy Cię gorszym poczytali nad złego Barabasza, i pragnęli Krwi Twojej niewinnej, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącemi, osobliwie nad sędziami, którym się trafiło niesprawiedliwie sądzić, odpuść im te winy, i zaprowadź do królestwa Twego. Gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze za niemi
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.


Na Nonę.

Wybaw niewinny Jezu... jak na Prymę.


Hymn.

Wychodzisz na śmierć z krzyżem wiekuisty Panie!
Dźwigasz tak wielki ciężar, mdlejesz niesłychanie.
Leje się krew Twoja droga po ulicach miasta,
Zachodzi drogę Matka, ociera Niewiasta.
Twarz Twą, zasłoń portretem wtenczas wyrażonym,
Twarzy Twej, ogień duszom w czyśćcu zmęczonym.


Anafora.

Wieczny odpoczynek przez dźwiganie krzyża Twego, daj im Panie.


Modlitwa.

Boże wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, daj duszom Sług i Niewolnic Twoich odpuszczenie grzechów, a przez Krew Twoją Jezu mój najsłodszy, przy dźwiganiu krzyża wylaną, wybaw dusze w czyśćcu będące, osobliwie które się za życia w strojach, malowaniu twarzy i innych próżnościach kochały, odpuść i winy i zaprowadź do królestwa Twego. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze za niemi.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


Na Nieszpór.

Wybaw niewinny Jezu….. i. t. d.


Hymn.

Jezu niemiłosiernie na krzyżu przybity,
Leje się srodze potok z ran Twoich obfity.
Matka Najświętsza słysząc młoty ciężko mdleje,
Niechajże Krew Twa która z ran się wtenczas leje
Zagasi ogień w czyśćcu, a Matki przyczyna,
Niech wolność duszom sprawi u miłego Syna.


Anafora.

Wieczny odpoczynek daj im Panie, przez Krew na krzyżu z ran Twoich wylaną.


Modlitwa.

Matko Najświętsza wspólnie z Synem umierająca z widzenia Syna Twego Jezusa Chrystusa na krzyżu zawieszonego i zamordowanego, uproś miłosiernem Sercem duszom w czyśćcu cierpiącym wybawienie, osobliwie do męki Syna Twego na krzyżu nabożnym, aby Go jak najprędzej w szczęśliwej wieczności chwaliły. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze za niemi.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


Na Kompletę.

Przybądź skrwawiony Jezu im na wspomożenie,
Aby prędko oddały z ust swoich uczczenie.
Wybaw niewinny Jezu….jak na Prymę.


Hymn.

Jezu Ducha swojego w ręce oddający
Ojcu, za nieprawości ludzkie się modlący
Oddajesz Matce Jana, a Matkę Janowi,
Niechże się duszom w czyśćcu łaska Twa ponowi.
Oddaję i ja także grzeszną moją duszę,
W ręce Twe, i Matki Twej, gdy zejść z świata muszę.


Anafora.

Wieczny odpoczynek przez trzy godziny konania Twego, daj im Panie.Modlitwa.

Boże wiekuisty wszechmogący!, któryś się dla nas z czystej Panny narodzić raczył, daj nam to abyśmy mękę Twoją rozpamiętywając, na wieczne zbawienie zarobili. Prosimy Cię także Królowo Anielska przez boleść mękę i śmierć Syna Twego, abyś uprosiła duszom wybawienie z czyśćca, a jako w osobie Jan Świętego oddał nas wszystkich Syn Twój umierający na krzyżu Tobie, tak i ja oddaje się opiece Twojej ze wszystkiemi naszemi potrzebami dusznemi i cielesnemi osobliwie w godzinę śmierci naszej. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze na ziemi.
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.Ofiarowanie.        Zacznijcie

Przyjmij Jezu zmęczony te Godzinki proszę,
Lubo niegodne do Ciebie ręce moje wznoszę.
Zmiłuj się Jezu zmiłuj, nad temi więźniami,
W godzinę śmierci niechaj modlą się za nami.
Byśmy z niemi na gody niebieskie trafili,
A z gościńca wieczności nigdy nie zbłądzili. Amen.


Godzinki do Najświętszej Panny Bolesnej za dusze zmarłych na sobotę

Na Jutrznię.

Otwórz me wargi na chwalenie Ciebie.
Matko Bolesna, aby dusze w niebie
Za Twą przyczyną, żałosna Maryja.
były już w chwale, spólnie z niemi i ja
przybądź zdręczonym duszom ku pomocy
a wyrwij z ognia władzą Twojej mocy,
niech chwalą Boga w Trójcy jedynego
na wieki wieków nam królującego.


Hymn.

Panno najświętsza wielkim żalem zdjęta.
Gdy z Symeona ta jest powieść wzięta.
że miecz boleści Twe serce przerazi,
niech z Twej przyczyny i ogień się skazi
który czyśćcowym swym upałem dręczy.
dusze, niechaj ich już dłużej nie męczy.

V. Odpoczynek wieczny racz dać duszom Panie.
R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.


Modlitwa.

Najmiłosierniejsza Maryja Matko łaskawości i zmiłowania, uproś przez boleści serca swego któreś wtenczas miała, gdy Ci Symeon proponował, że miecz boleści miał przebić duszę Twoją, uproś miłosiernem a zbolałem sercem Twojem, żeby sprawiedliwość Boska ulżyła męki duszom w czyśćcu zostającym, aby Syna Twego i Ciebie jak najprędzej chwaliły w niebie. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niecił do Ciebie przyjdzie,

Dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Na Pryme.  Zacznijcie

Przybądź o Matko! duszom ku pomocy.
Wyrwij z boleści władzą Twojej mocy,
niech chwalą Boga w Trójcy jedynego,
na wieki wieków nam królującego.


Hymn.

O Panno! która gdyś Synana zgubiła
ciężkąś na sercu, żałość ponosiła,
kto pojmie boleść, kto pojmie żal srogi?
niechże ten smutek z Twej tak wielkiej szkody
wprowadzi dusze na niebieski gody,
stad że z tych oczu zniknął skarb tak drogi.

V. Wieczny odpoczynek racz dać duszom Panie
P. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.


Modlitwa.

Prosimy Cię najłaskawsza Królowo świata i Aniołów; żebyś przez żal z zagubienia Syna Twego uprosiła folgę tym, którzy ogień czyśćcowy cierpią. O najsłodsza Matko! uproś im odpuszczenie wieczne, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki. Amen.

V. Panie wysłuchaj modły nasze.
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Dusze wiernych zmarłych i . t . d.


Na Tercję.

Przybądź o Matko i. t. d....jak na Prymę.

Hymn.

A któraż Matka taką żałość miała?
jak Ty , gdyś Syna na mękę żegnała.
Ach! co za boleść, jakie serca rany.
gdy na śmierć idzie Syn tak ukochany.
Lecz poszła miłość, ludzkiego zbawienia
żal tak niech doda duszom pocieszenia.

V. Odpoczynek wiekuisty racz dać duszom Panie.
R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.


Modlitwa.

Ucieczko grzesznych. Panno i Boga mego najmilsza Matko, ubolewam serdecznie nad tym ciężkim smutkiem Twoim, któryś miała, kiedyś syna najukochańszego Twojego Pana Jezusa na śmierć okrutną po ostatniej wieczerzy wyprawiła. O! jak ciężkie to ostatnie Twoje pożegnanie było, proszę Cię tedy przez te łzy , któreś natenczas wylała i przez krwawy pot jego w Ogrójcu abyś uprosiła duszom jak najprędzej z mąk czyśćcowych wybawienie, aby na wieki Boga chwaliły. Amen. 

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Dusze wiernych zmarłych. i. t. d.


Na Sekste.

Przybądź o Matko. i. t. d .... jak na prymę.


Hymn.

Ach jaka boleść w sercu Twem rosła,
Matko wiadomość, kiedy Ci przyniosła.
że Syn jedyny od ucznia wydany,
zostaje w więzach mocno skrępowany.
Pomnij na ten żal, a dodaj litości.
duszom co cierpią dla swych nieprawości.

V. Na wieczny odpoczynek dusze wprowadź Panie.
R. Za przyczyna Twej Matki niech męka ustanie.

Modlitwa.

Pamiętaj Panno i Matko, gdy będziesz stała przy sądzie Syna Twego abyś za nimi prośbę swoją wniosła, aby syn Twój, a Sędzia sprawiedliwy, oddalił gniew swój od nas i miłosierdzie z nimi uczynił, przytem proszę Cię o Matko Bolesna! abyś duszom w czyśćcu cierpiąc  uprosiła z mąk jak najprędsze wybawienie, co im racz dać Chryste Jezu za przyczyną Matki Twojej. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Dusze wiernych zmarłych  i. t. d.


Na Nonę

Przybądź o Matko i. t. d jak na Prymę.


Hymn.

Bolesna Matko! widzisz że zraniony
syn przy pręgierzu stoi obnażony.
Widzisz że, skłuta cierniem święta głowa,
widzisz ach żałość rośnie w sercu nowa,
łzy które wtenczas oczy Twoje lały
niechaj przygasną czyśćcowe upały.

V. Na wieczny odpoczynek przyjmij dusze Panie,
R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.
Modlitwa.

Modlitwa.

Matko najświętsza! pociecho utrapionych, ubolewam serdecznie nad tym niewypowiedzianym żalem, któryś miała kiedyś najukochańszego Syna Twego do słupa kamiennego przywiązanego, okrutnie biczowanego widziała, potem cierniem niemiłosierne koronowanie z zawziętości ludu żydowskiego, przez te łzy któreś natenczas wylewała i przez Krew jego najświętszą z tak wielu tysięcy ran płynącą zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi dodaj im łzami swemi posiłku i ochłody aby jak najprędzej z Bogiem i z Tobą w niebie cieszył się. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Dusze wiernych zmarłych .i. t. d.


Na Nieszpór.

Przybądź o Matko ….i. t. d.  jak na Prymę.

Hymn.

Matko bolesna pod krzyżem stojąca
na Syna swego ze łzami patrząca.
zwłaszcza gdy  trudno dodać mu pomocy,
niech ten żal ciężki dodaje pomocy,
duszom, co Twojej przyczyny wołają                             
W ogniach, a z ludzi posiłku nie mają.

V. Daj wieczny wierny duszom odpoczynek Panie,
R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie


Modlitwa.                                         

Najsmutniejsza Panno, a Boga mojego Matko! ubolewam serdecznie nad tą nieznośną serca Twego ciężkością, kiedyś syna swego na krzyżu rozciągniętego i okrutnie przebitego widziała, a proszę Cię przez tę ciężką boleść Twoją, dodaj pomoce duszom w czyśćcu zostającym niech im ta Krew z ran na krzyżu jego płonąca zaleje ogień czyśćcowy aby przez szczęśliwą wieczność Boga chwaliły. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Dusze wiernych zmarłych … i. t. d.


Na Kompletę.

Nawróć grzeszników seca do miłości
Boże za przeszłe niech Cię chwalą złości.

Przybądź o Matko… i. t. d. jak na Prymę,


Hymn.

Gdy ciało z krzyża uczniowie zdejmują
Na wskoroś Cię Matko żałości przejmują
okrutne miecze serce przerażają.
kiedy na łono Twe syna składają
Matko bolesna przez smutek tek srogi
Więźniom czyśćcowym zjednaj okup drogi.

V. Daj wieczny odpoczynek wiernym duszom Panie.
R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.
Modlitwa.

Matko najświętsza i Pani moja Maryja! o jak ciężki żal opanował serce Twoje, kiedyś Syna Twego z krzyża zdjętego, Krwią oblanego na łonie Twojem piastowała, o niewypowiedziany smutku! jakże nie serce Twoje od żałości nie rozpadło, niecił ten żal Twój uśmierzy ogień czyśćcowy, który dusze ta, cierpiące za grzechy karze, aby pociechę z mak wyszedłszy otrzymały. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niecił przyjdzie do Ciebie.

Dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.Ofiarowanie.       Zawitaj Pani świata

Z pokłonem serca do nóg, ofiaruję Tobie, te godzinki za dusze ku Twojej ozdobie, Bolesna Matko, prosząc przez 7 Twych boleści pomóż więźniom czyśćcowym z urodzonej litości, wzrusz Boga żeby duszom otworzywszy wrota, wprowadził je na rozkosz wiecznego żywota. Mnie grzesznego proszę Cię weź w Twoją obronę, i na sądzie ostatnim trzymaj moją stronę, daj umrzeć w łasce Boskiej dokonać w miłości, niech mnie Jezus posili na drogę wieczności. Dusze zaś wybawione z ognia czyśćcowego, niech przybędą na pomoc
w dzień zejścia mojego Amen.

Po godzinkach.   Zacznijcie wargi moje

Wybaw Trójco Przenajświętsza z ognia czyśćcowego, a zaprowadź te dusze do raju  wiecznego ( 3 razy)

A Ci którzy w czyśćcu zostają, niechaj folgę mają za przyczyną   Najświętszej Maryji Panny (3 razy).
« Ostatnia zmiana: 15-02-2010, 07:48:11 wysłana przez knrdsk1 »

senacinimod

 • Robotnik
 • **
 • Wiadomości: 67
  • Zobacz profil
Odp: Godzinki za zmarłych na cały tydzień
« Odpowiedź #1 dnia: 14-10-2012, 02:57:12 »
Czy jest gdzieś nagranie?

martin

 • Gość
Odp: Godzinki za zmarłych na cały tydzień
« Odpowiedź #2 dnia: 28-10-2012, 19:18:38 »
czy posiada ktoś z was nuty do tych godzinek?

przem0l

 • Czeladnik
 • *
 • Wiadomości: 1
  • Zobacz profil
Odp: Godzinki za zmarłych na cały tydzień
« Odpowiedź #3 dnia: 17-10-2015, 23:30:36 »
Chciałbym się zapytać z jakiego śpiewnika/modlitewnika pochodzą te Godzinki? W Śpiewniku wrocławskim są tylko Godzinki na środę i piątek.

EDIT: Znalazłem te godzinki w:
ZEGAREK CZYSCOWY albo za Dusze w czyscu cierpiące codzienne Godzinki, na dostąpienie w ostatniey życia świętego w bpgu do konania wybiiaiący WIERNY PEKTORALIK
http://bcdl.pl/dlibra/doccontent?id=896&from=FBC
1774
« Ostatnia zmiana: 24-10-2015, 00:08:46 wysłana przez przem0l »