Autor Wątek: Godzinki o Sercu N. P. Maryi z góry Karmelu. (16.VII)  (Przeczytany 3945 razy)

Jantek_gall

  • Gość
Na Jutrznią.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki serce pozdrawiamy.
V. Zacznijcie wargi moje chwalić Pannę świętą,
R. Opowiedzcie Jej Serca laskę niepojętą.
V. Boże, pospiesz ku wspomożeniu memu,
R. Pani, pokwap się ku ratunkowi memu.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu,
R. Jak była na początku, teraz, i zawsze i na wieki wieków. ,
Amen.

Hymn.

Witaj Serce Maryi z Karmelu świętego,
Witaj klejnocie drogi z skarbu niebieskiego,

Perło z błogosławieństwa rosy urodzona,
Najdroższej niewinności kandorem zdobiona
 
Wszystkie skarby stworzone, wszystkie co są, w niebie
Bóg przy Wcieleniu Swoim wyłożył dla Ciebie,

Serce, które Syn Boski drogo oszacował,
Kiedy Sam się jak w skarbcu koronę lokował.

Siedm swych darów Duch święty jak drogie klejnoty
W tej świętej arce złożył, wlał anielskie cnoty,

Nad Boga i zbawienie nic szacowniejszego Bóg,
zbawienie w tym sercu nad nie nic droższego,

Zjednaj nam Matko łaskę, niech wieczny skarb mamy,
Niech w Sercu Twym jak w niebie Boga oglądamy.

Antyfona.
Pobożnem sercem niebieskiego szukajmy skarbu w sercu najświętszej Panny Maryi z góry Karmelu,  abyśmy światowemi wzgardziwszy marnościami wieczną zapłatę, i skarb znaleźli Jezusa Chrystusa.
V. Pani, wysłuchaj modlitwę moją,
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo,  Królowo niebieska, Matko i ozdobo Karmelu,  której  Serce  Syn Boski przy wcieleniu Swoim przedziwną napełnił radością, prosimy Cię, abyśmy, którzy teraz  Serce Twoje najświętsze,  nabożwem sercem. pozdrawiamy, za Twoją poważną przyczyną wiecznego w niebie mogli być uczestnikami wesela. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Na Laudes.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się ku wspomożeniu memu,
R. Pani, pokwap się ku ratunkowi memu.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i t. d.

Hymn.

Chwalcie Serce Maryi głośne niebios chóry,
Chwalcie Ojca wiecznego Serce świętej córy.

Święci, coście kochali na Karmelu górze,
Serce Maryi, głoście po niebieskim dworze;

Serce to Matki waszej ozdoby Karmelu,
Pospieszajcie z pochwałą do miłości celu.

I my wszyscy Twe Serce Matko wychwalamy,
Boć z Niego niewymowne łaski odbieramy.

Szkaplerz najświętszy w ręce podany Szymona,
Łaska to Serca Twego od piekła zasłona.

I'rzywilej dałaś wielki swemu Karmelowi,
Przywilej miłosierdzia podaj grzesznikowi.

Morze wszelkich dobrodziejstw Panno Serce Twoje,
Zjednąjże niech wypłynie ztąd zbawienie moje.

Antyfona.
Przenajświętsze Serce Maryi chwałą niebieską napełnione objaśni serca nasze; aby do wiecznej zmierzały światłości.
V. Pani, wysłuchaj i t. d.
Módlmy się: Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Prymę.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
V. Chwała Ojcu i. i d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi przybytku wielkiego Bogu,
witaj ucieczko zbawienia naszego.

Wszelkich łask w Tobie Chrystus stolicę;
sfundował, Tron miłosierdzia Swego dla grzesznych zgotował.

Do Ciebie jak do portu dusze utrapione
Zmierzają, słusznym Boga gniewem zastraszone.

Pięć fortec do ucieczki Bóg niegdyś naznaczył,
Lecz bezpieczniejszą w Sercu Maryi dać raczył.

Bije na nas świat, ciało, bije szatan srogi,
Straszne sądu Boskiego przerażają trwogi.

Wzywają nas światowe marności do boju,
Gdzież? w tem Sercu najświętszem szukamy pokoju.

Dajże nam Matko święta w Twym Sercu obronę,
Uproś wieczną po wojnie światowej koronę.

Antyfona.
Jezu miłości Serca najświętszej Matki Twojej, zapal serca nasze do osiągnienia wiekuistej chwały.
V. Pani, wysłuchaj i t. d.
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Tercyą.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
R. Chwała Ojcu i t. d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi porcie żeglujących,
Witaj dobrej nadziei kotwico tonących.

Wzbudza na nas światowe nawałności morze,
Żeglującym najświętsze zasępiałe zorze.

Zatłumieni grzechowym zostajemy cieniem,
Lecz za Twoim do portu tratiemy promieniem.

Do Ciebie jak do arki spieszymy Noego,
A szczęśliwie wypłyniem z morza burzliwego.

Nawa nasza grzechową falą, skołatana,
Brzegu w Twym Sercu szuka Matko niebios Pana.

Dopomóż nam wypłynąć z świata nawałności,
A od portu nie zbłądzić szczęśliwej wieczności.

Potop piekielny Matko niechaj od nas stroni,
Przez Serce Twoje ratuj, w ostatecznej toni.

Antyfona.
Błogosławione Serce Maryi, którego żadna pierworodnego grzechu nie dotknęła zmaza,
V. Pani, wysłuchaj i t. d,
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Sextę.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
V. Chwała Ojcu i t d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi, różo purpurowa,
Z której jak z rajskich kwieci idzie wonność nowa.

Piękniejszaś nad wirydarz ozdobą Pestański,
Gdy jest z ogrodu, w którym kwiat rósł Nazarański.

W niebie, na ziemi Twoja ślicznie kwitnie styma,
Gdyż Cię żadnego grzechu nie zwarzyła zima.

Piekielneć nie szkodziły mrozom akwilony,
Bóg słońcem Cię ogrzewał miłością wcielony,

O różo jerychońska, kwiecie świętej flory!
Król niebieski Twe zabrał w purpurę kolory.

Serce święte Maryi, Karmelu piękności,
Ozdobo empirejska, kwiecie niewinności.

Niech z Tobą w świętej cnoty miłość zakwitniemy,
W królestwie rajskim z Bogiem niechaj wiekujemy.

Antyfona.
Jak róża między  cierniem  ozdobna,  tak  Serce  Maryi między sercami ludzkiemi najpiękniejsze, zbawienną wydaje wonność anielskiej niewinności kwitnie purpurą.
V. Pani, wysłuchaj modlitwy moje,
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.

Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Nonę.
             
V. Jezu w Sercu Mnryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.                                                 
V. Chwała Ojcu i Synowi i t. d.
 
Hymn.

Witaj Serce Maryi niebo wyjaśnione,
Witaj żadnym obłokiem grzechu nie przyćmione

Słońce jasne splendorem Baranka na tronie
Pogodny luminarzu w niebieskim Syonie,

W Tobie światło zbawienne, w Tobie dzień bez cienia,
Bóg Ci miłości Swojej udzielił promienia.
                       
Eliasz niegdyś widział obłoczek z  Karmelu,
Z ognia kolos na niebie widać w Izraelu.

Serce Maryi Niebo, Bóg jest w tym obłoku                     
Dzień bez zachodu, jasna jutrzenka bez mroku,

Obłok ten deszczem skropił serca osuszone,
Ognisty kolos wiedzie w kraje nieskończone.

Przez Serce Twoje obroń nas wiecznej ciemności,             .
Spraw Matko niech niebieskiej dojdziemy światłości.

Antyfona.
Najświętsza  Panno 'Maryo,  której   Serce  w  niebieską, opływa słodycz, zjednaj nam świętą ziemię miodem i mlekiem płynącą, w królestwie wiekuistem.
V. Pani, wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.     
Módlmy się: Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Nieszpór.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.                                           
V. Chwała Ojcu, i Synowi i t. d.
                                       
Hymn.

Witaj Serce Maryi tarczo nieskruszona, 
Witaj meto zbawienia sercom naznaczona.

Ogromna czartu jesteś puklerz Jozuego,
Straszną gromisz potęgę wodza piekielnego.

Nieustraszone Serce niebieskiej Debory,
W Tobie mieszkał Duch święty dla Twojej pokory,

Pod znakiem Twoim wojska świętych tryumfują
Zwycięzkieć męczennicy laury dedykują,

Strzała miłości Boskiej Ciebie przeraziła,
Męka Jezusa mieczem boleści przebiła;

Broń potężną w Twem Sercu, Matko widzim miecze.
Toć piekielny wojownik już z placu uciecze.

Niech Twe Serce w ostatniej tarczą będzie wojnie
Niech z Bogiem wiecznie żyjem na ziemi spokojnie.

Antyfona.
Jezu najpotężniejszy, hetmanie przez Serce Matki Tv jej, prosimy Cię, dodaj nam serca przeciwko piekieln; potęgom.
V. Pani, wysłuchaj modlitwę moją,
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.
Módlmy się: 
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Kompletę.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki serce pozdrawiamy.
V. Nawróć ku Tobie serca Boże nieskończony,
R. Oddal miecz gniewu Twego na nas zaostrzony.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
V. Chwata Ojcu, i Synowi i t. d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi Bogu ulubione,
Duchowi najświętszemu witaj zaślubione,

Ogniem miłości pałasz Jezusa kochanie,
Wesele rajskie, świętych ukontentowanie.

Przed wieki Cię Bóg obrał Sobie za stolicę.
Wszelkiej łaski grzesznikom w Tobie dał krynicę.

Miodem płynąca ziemio, źródło wód żyjącyeh,
Fontanno niewinności, laurze wojujących.

Jedyna w utrapieniu grzeszników pociecho,
Do Ciebie płaczu pełne posyłamy echo.

Serce królowy nieba, Boskie pomieszkanie,
Z Tobą niech wieczne mamy w niebie królowanie.

V. Jezu Serca Maryi przedziwna miłości,
R. Przez Serce Matki Swojej dał wieczne radości,

Antyfona.
Przenajświętsze Serce Maryi  przez zasługi Twoje,  daj nam  skruszonem   sercem   za  grzechy  nasze  pokutować, a pokornie i szczerze Bogu służyć, a potem wieczną osiągnąć miłość Jezusa Chrystusa.
V. Pani, wysłuchaj i t. d.
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo, Królowo niebieska, Matko i ozdobo Karmelu, której Serce Syn Boski przy wcieleniu Swoim przedziwną napełnił radością, prosimy Cię, abyśmy którzy teraz najświętsze Serce Twoje nabożnem sercem pozdrawiamy, za Twoja poważną, przyczyną wiecznego w niebie mogli być uczestnikami wesela. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

z modlitewnika 1853r.