Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - knrdsk1

Strony: [1] 2 3 ... 116
1
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, III Niedziela po Objawieniu Pańskim, 23 stycznia 2022 godz. 9:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; c: XIB, m:3; org. AS; SCSI: KZ, AI.

Przed Mszą - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Adorate Deum;
Missa XI / Credo I;

Grad: Timebunt gentes (na polecenie Duszpasterza psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Dominus regnavit (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią (na polecenie Duszpasterza) - antyf. z jubilacją);
Off: Dextera Domini,
Co: Mirabantur omnes / Anioł pasterzom mówił (całość);

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater.

2
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, II Niedziela po Objawieniu Pańskim, 16 stycznia 2022 godz. 9:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; C: XIB, m: 5; org. AS; SCSI: KZ, TD, AI + KB (cyw).

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Omnis terra,
Missa XI / Credo I;

Grad: Misit Dominus (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Laudate Deum (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Jubilate Deo / W żłobie leży (2 zwr.);
Co: Dicit Dominus / Gdy się Chrystus rodzi (4 zwr)

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Najśw. Imienia Jezus,
Przed tak wielkim Sakramentem,
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem,
Akty uwielbienia.

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater.
Wyjście Asysty: Messyasz przyszedł na świat prawdziwy (7 zwr., całość z Siedleckiego '93).

3
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, I Niedziela po Objawieniu Pańskim (Niedz. Świętej Rodziny), 9 stycznia 2022 godz. 9:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; C: XIB, m: 2 lub 3; org. AS; SCSI: brak - na zarządzenie Duszpasterza kolejna Msza z kolędami zamiast chorału.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Obrzędy wstępne: Dzisiaj w Betlejem (3 zwr.)
In: brak,
Missa VIII / Credo III;

Grad: brak;
Alleluia: brak;
Off: brak / Jezusa narodzonego (zwr. 1-3,5),
Co: brak / Niepojęte dary dla nas daje (5 zwr.),

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater.
Wyjście Asysty: Tryumfy Króla niebieskiego (3 zwr.).

4
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, Uroczystość Objawienia Pańskiego / Trzech Króli, czwartek 06 stycznia 2022 godz. 9:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; c: XIB, m:5 (+kantor); org. Krzysztof Kozicki; SCSI: KZ, AI.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

Wejście asysty / poświęcenie kadzidła i kredy: Mędrcy świata (4 zwr.);
In: brak - zgodnie z poleceniem X. Duszpasterza;
Missa VIII / Credo III;

Grad: brak,
Alleluia: brak,
Po łac. ewangelii: Noveritis (KZ, łac);

Off: brak / Przybieżeli do Betlejem pasterze (6 zwr),
Co: brak / Bóg się rodzi (5 zwr., z powt.); [na przyszłość: "Jezusa narodzonego" warto zaśpiewać, przez odniesienia do złota mirry i kadzidła]

Zakończenie: Alma Redemptoris Mater.
Wyjście asysty: Dzisiaj w Betlejem 3 lub 4 zwr. razem z "I trzej królowie").

5
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, święto Najświętszego Imienia Jezus, niedziela 02 stycznia 2022 godz. 9:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; c: X. IB, m:>/=4; org. AS; SCSI: ma nie śpiewać propriów.

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: W żłobie leży;
Missa VIII / Credo III;

Off: Anioł pasterzom mówił (7 zwr.)
Co: Pójdźmy wszyscy do stajenki (10 zwr.)

Po ost. Ewangelii: Alma Redemptoris Mater.
Wyjście asysty: Dzisiaj w Betlejem (3 zwr.)

6
Kościół p.w. NMP na Piasku we Wrocławiu, Msza solenna Requiem w Klasycznym Rycie Rzymskim przy trumnie z ciałem pierwszego Duszpasterza Tradycji Katolickiej we Wrocławiu, X. Prałata Stanisława Pawlaczka; środa 22 grudnia 2021, 19:15; o: TN; s: KZ, TD, MSzar, ŁukCzar, LechT; m+kler chórowy: 10;

Intr: Requiem aeternam;

Msza: Requiem;

Gr: Requiem aeternam (całość, w: ŁukCz);
Tract: Absolve Domine (chorał, w: KZ+TD / KZ+MSz) / Sekwencja: Dies Irae (KZ+TD/Tutti);
Off: Domine Iesu Christe (w: KZ+TD);
Co: Lux aeterna / org;

Egzekwia: Libera me Domine (KZ+TD / KZ+MSza / KZ+ŁCz);

Zakończenie: Niech Aniołowie (pol).

7
Pieśni za zmarłych / Wieczny odpoczynek racz [nuty]
« dnia: 20-12-2021, 22:36:32 »
Ze współczesnych "Obrzędów pogrzebu chrześcijańskiego":
STACJA DRUGA: PROCESJA DO KOŚCIOŁA
Jeżeli ciało zmarłego przenosi się w procesji do kościoła,
wówczas odbywa się ona stosownie do miejscowego
zwyczaju, ministrant z krzyżem idzie na przedzie, a
kapłan poprzedza trumnę. Kapłanowi może towarzyszyć
zespół śpiewaczy albo grupa wiernych, którzy
przewodniczą w śpiewie. W czasie procesji można
śpiewać:

PSALM 51 (50), 3-19
Wieczny odpoczynek racz mu/jej/im dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu/jej/im świeci

Psalm:
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

(Refren)

Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

(Refren)

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

(Refren)

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

(Refren)

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

(Refren)

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

(Refren)

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

(Refren)

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

(Refren)

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

(Refren)

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen

8
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, IV niedziela Adwentu (18 grudnia 2021), Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; c: XIB, m: 4; org. AS; SCSI: KZ, TD + Kb (cyw);

8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Rorate coeli desuper,
Missa XVII / Credo I;

Grad: Prope est Dominus (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Veni Domine (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Ave Maria / Po upadku człowieka grzesznego (4 zwrotki),
Co: Ecce Virgo concipiet /U drzwi Twoich (12 zwr.),
Zakończenie: Alma Redemptoris Mater (simplex).
Po Mszy: Niebiosa rosę (4 zwr. współczesne wg Siedl. '94)

9
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, sobota 18 grudnia 2021, Msza Święta roratnia w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 7:00; c: XIB., m: 4; org. BartGancz; Schola: KZ, TD.

In: Rorate coeli desuper (Coeli enarrant),
Missa VIII (De angelis);
Grad: Tollite portas (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Ave Maria (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Ave Maria/ Rorate coeli desuper (Consolamini) (1 wers)
Co: Ecce Virgo concípiet / Mądrości która (6 zwr. wg Siedl. '93),
Po ost. Ewangelii: Alma Redemptoris Mater (simplex).

10
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, III niedziela Adwentu - Gaudete (12 grudnia 2021), Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; c: XIB., m: 4; org. AS; SCSI: KZ, AI + KB (cyw)

godz. 8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ)

In: Gaudete in Domino,
Missa XVII / Credo I;
Grad: Qui sedes Domine (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Excita Domine (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Benedixisti Domine/ Spuśćcie nam na ziemskie niwy (3 zwr. wg Siedl. '93),
Co: Dicite pusillanimes / Zbliżam się w pokorze (całość),

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo
Koronka do Miłosierdzia Bożego,
Przed tak wielkim Sakramentem,
Po błogosławieństwie Najśw. Sakramentem: Akty uwielbienia
Po repozycji Najśw. Sakrtamentu: Alma Redemptoris Mater (simplex).
Zakończenie: Heynał wszyscy zaśpiewajmy (6 zwr. wg Siedl. '93)

11
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, sobota 11 grudnia 2021, Msza Święta roratnia w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 7:00; c: XIB., m: 4; org. BartGancz; Schola: KZ, TD.

In: Rorate coeli desuper (Coeli enarrant),
Missa VIII (De angelis);
Grad: Tollite portas (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Ave Maria (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Ave Maria/ Archanioł Boży Gabryel (3 zwr.),
Co: Ecce Virgo concípiet / Spuśćcie nam na ziemskie niwy (3 lub 4 zwr.),
Po ost. Ewangelii: Alma Redemptoris Mater (simplex).

12
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, II niedziela Adwentu (05 grudnia 2021), Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00; C: XIB, m: ; org. BartGancz; SCSI: KZ, TD, + JĆ i KB (cyw.).

Przed Mszą: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (KZ);

In: Populus Sion;

Missa XVII / Credo I;

Grad: Ex Sion (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Laetatus sum (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Deus tu convertens / Głos wdzięczny z nieba wychodzi,
Co: Jerusalem surge / Stworzycielu gwiazd świecących;

Po ostatniej Ewangelii: Alma Redemptoris Mater.

13
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, sobota 04 grudnia 2021, Msza Święta roratnia w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 7:00; c: XIB., m: 6; org. BartGancz; Schola: KZ, ŁukBęc.

In: Rorate coeli desuper (Coeli enarrant),
Missa VIII (De angelis);
Grad: Tollite portas (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Ave Maria (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Ave Maria/ Niebiosa rosę śpuśćcie nam z góry (2 zwr. wg Siedl. '93),
Co: Ecce Virgo concípiet / Zdrowaś bądź Maryja (7 zwr.),
Po ost. Ewangelii: Alma Redemptoris Mater (simplex).
Zakończenie: Oto Pan Bóg przyjdzie (x3).

14
Serdecznie dziękujemy za propozycję współpracy, chętnie ją przyjmujemy! Co do funkcji moderacyjnej to nie ma aż takiej potrzeby, proszę zgłaszać - czasem potrzebna jest analiza źródeł bo pozorne literówki są wersją właściwą - takie różne regionalne i historyczne zaszłości.
Pozdrowienia!

15
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 7 listopada 2021, XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (V pozostała po Objawieniu Pańskim); o: BartGancz; s: KZ + LT "na cywila"; c: XIB, m: 3;

Intr: Dicit Dominus;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Liberasti nos (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: De profundis clamavi (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: De profundis clamavi / Być bliżej Ciebie chcę (sic!) (1 zwr.)
Co: Amen dico vobis / U drzwi Twoich (prawie całość, tylko ost. zwrotka się nie zmieściła);

Zakończenie: Salve Regina (simplex).

16
Był u początków tego Forum dość aktywnym użytkownikiem.
Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

17
??? Kto jest autorem tych melodyj?
Zamieszczone melodie pochodzą ze śpiewnika Tomasza Flaszy (1930), także do niego odsyła Siedlecki już w wydaniu jubileuszowym (1928) czyli w jakichś wcześniejszych zbiorach Tomasza Flaszy musiały być. Ale nie wiem, czy Flasza mógłby być twórcą tych melodii, czy też po prostu je zapisał. Ja znam tę pierwszą melodię "od zawsze", Kraków i Wrocław znają je powszechnie.

18
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, poniedziałek 01 Listopada 2021, uroczystość Wszystkich Świętych Pańskich; C: XIB, m:2; o: brak; SCSI: obecna (KZ).
Decyzją X. Duszpasterza wobec braku P. Organisty Msza sprawowana jako cicha.

19
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 31 października 2021, uroczystość Chrystusa Króla; C: XIB, m:2; o: AS; SCSI: KZ, AI oraz cyw: LT.

Intr: Dignus est Agnus;

Msza: VIII (De Angelis), Credo III;

Gr: Dominabitur (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Potestas ejus (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),

Off: Postula a me / Czego chcesz od nas Panie (2 zwr.);
Co: Sedebit Dominus Rex / Kłaniam się Tobie (całość)

Zakończenie: Salve Regina (simplex).

20
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 24 października 2021, XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; c: XIB, m: 5; o: AS; s: KZ + LT (cyw);

Aspersja: Asperges me;

Intr: Si iniquitates;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Ecce quam bonum et quam jucundum (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Qui timent Dominum (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Recordare mei, Domine / Matko Niebieskiego Pana (3 zwr.)
Co: Ego clamavi / U drzwi Twoich (12 zwr.);

Po ost. Ewangelii: Salve Regina (simplex).

21
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 17 października 2021, XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; c: IB, m: 3; o: AS; s: KZ, AI, KB + LT (cyw);

Intr: In voluntate tua;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Domine refugium (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: In exitu Israel ex Egypto (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Vir erat,
Co: In salutari tuo / Twoja cześć chwała (z powt., bez ost. zwrotki);

Adoracja Najśw. Sakramentu [monstrancja]:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy;
Przed tak wielkim Sakramentem,
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem,
Akty uwielbienia.
Po repozycji Najśw. Sakramentu: Salve Regina (simplex).

22

Ha! Jaki wenikrat, według jakiej melodii 127 psalm i z jakich nut propria?

Veni Creator standardowy łaciński nierytmizowany (z organami);
Ps. 127:    a....c-a-g-f * a...g-f-g-g
Propria mszalne wg Graduale Romanum '62

23
Jest w nowszych Siedleckich i w wydawnictwie p.t. "Śpiewnik Liturgiczny". Foto (Siedlecki '94) w załączeniu.

24
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 10 października 2021, XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m:5; o: AS, s: KZ, TD, AI.

Aspersja: Asperges me;

Intr: Omnia que fecisti;

Msza: XI, Credo I;

Gr: Oculi omnium (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Paratum cor meum (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Super flumina Babylonis / Zawitaj Królowa Różańca Świętego (2 zwr.)
Co: Memento verbi tui / Bądźże pozdrowiona Hostyo żywa (całość, bez powt. refrenu, tylko ostatni powtórzony);

Po ost. Ewangelii: Salve Regina (simplex).

25
Kościół pw. Najśw. Imienia Jezus (uniwersytecki) we Wrocławiu, Ślub i Msza Św. w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 14:00, niedziela 03 października 2021; C: x. Kostka FSSP, m:4; o: miejscowy; s ("Kantorzy Starej Mszy"): KZ, TD, AI; także - kwartet smyczkowy (dobry!) oraz drugi org. koncertujący.

Przed rozpoczęciem ceremonii / wprowadzenie Panny Młodej: kwartet smyczk.

Rozpoczęcie: Veni Creator Spiritus (całość, łac.),
Po zawarciu Małżeństwa: Ps. 127 (Błogosławionyś gdy się boisz Pana);

Przebieranie szat liturgicznych: kwartet smyczk.

Intr: Deus Israel;

Msza: VIII (org), Credo III;

Gr: Uxor tua (KZ+TD);
Alleluia: Mittat vobis Dominum (KZ+AI),
Przygot. di Ewangelii - kwartet smyczk.;

Off: In te speravi Domine / Kwartet smyczk,

Po Podniesieniu: kwartet smyczk.;

Co: Ecce sic benedicetur / kwartet smyczk.;

Po ost. Ewangelii: Salve Regina (simplex, org).

Wyjście Państwa Młodych - org. koncertujący.

Strony: [1] 2 3 ... 116