Pieśni na Wniebowstąpienie

wątkach,

(1/3) > >>

[1] Jezu, ludzi Zbawicielu (Salutis humanae sator) [nuty]

[2] Ciesz się, Królowa anielska [nuty]

[3] Święto chwalebne, radość wesela

[4] Jezu nasz Odkupicielu [nuty]

[5] Wstąpił Pan Chrystus dnia tego [nuty]

[6] Wszystkie narody klaskajcie rękami [nuty]

[7] Królu odwieczny wszechświata

[8] Wieczny Królu z wysokości (Aeterne rex altissime)

[9] Jezu, nasze Odkupienie (Salutis humanae sator)

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej