Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Kefasz

Strony: [1] 2 3 ... 18
1
 ??? Kto jest autorem tych melodyj?

2
Rozpoczęcie: Veni Creator Spiritus (całość, łac.),
Po zawarciu Małżeństwa: Ps. 127 (Błogosławionyś gdy się boisz Pana);
Intr: Deus Israel;

Ha! Jaki wenikrat, według jakiej melodii 127 psalm i z jakich nut propria?

4
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 22 sierpnia 2021, XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m: 1; o: AS; s: KZ, AI, cyw: LT, MSzar., Jan Kie. (Poznań, gościnnie); m: 3;


Adoracja Najśw. Sakramentu (wystawienie w cyborium pod welonem):

Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem,


Super! Nareszcie!! Mega!!!

5
Kościół drewniany w skansenie wsi Lubelskiej. Msza trydencka. 2021 06 27. V niedziela ducha. Msza Exaudi. 1 kantor - PK. Ordinarium XI, Credo III.
Asperges i oracje z LU.
Propria z Gregor und Taube. wraz z neumami sangaleńskimi. Ofertorium z wersami.
I:Exaudi Domine vocem - antyfona w sumie cztery razy, bowiem była jakaś przygoda wśród procesji wejścia i się zatrzymali naprawdę długo.
K:11
G:11
R:Protector
A:Domine in virtute
C:3
O:Benedicam Dominum z V1: Conserva me, Domine, quoniam in te speravi. Ego dixi: Deus meus es tu: Dominus pars haereditatis meae. V2: Notas mihi fecisti Domine vias vitae: adimplebis me laetitia cum vultu tuo. Delectationes in dextera tua usque in finem.
S:11
E:Nieskończona najśliczniejsza 3zwrotki
L:Te decet laus
A:11
Da pacem V: Fiat pax in virtute tua & abundantia in turribus tuis + Da pacem
K:Nieskończona najśliczniejsza 2 kolejne wydrukowane zwrotki aż do końca
C:Unam petii z 3v z ps26, powtór drugiej części.
pC:Kochajmy Pana 3 zwrotki
B:11
Ave maris stella
Litania SPJ
Twemu sercu cześć składamy na melodię z Jarosławia
Stawam na placu

6

10. Pierwszy dokument papieskiego prawodawstwa odnośnie muzyki pochodzi z roku 95 od papieża św. Klemensa. Zabrania on używania w liturgii świeckiej muzyki i podkreśla, że Kościół jest miejscem na świętą muzykę. Całe późniejsze prawodawstwo to wariacje na ten temat.Co to za dokument?

7
Kościół Narodzenia NMP, tak zwany Kościół Przesuwany. Godzina 15:15, 23 maja, Zielone Świątki. Cel:xŁS, dwóch ministrantów, jeden kantor PK, jeden organista DS.

gra organowa
Procesja: Cum rex gloriae + salve festa dies + przez twoje ducha zesłanie = 3 obejścia kościoła. Ze stacjami na SFD.
przed ołtarzem wielkim: Wenikrat (3zwrotki)(śpiewał celebrans) + antyfona Accipite Spiritum (intonował celebrans, kontynuował kantor)
Wers Emitte + oracja Presta... ut SpSan adveniens.

Propria semiologiczne z gregor und taube. Ofertorium z wersem Cantate. Oba alleluja zaśpiewane normalnie, bez tego wielkanocnego wydziwiania. Drugie alleluja klęcząc. Veni sancte rytmizowane na 3. Niestety nie doszło do alterowania :(
Ordinarium wielkanocne. Kyrie z tropem. Gloria anielska. Credo paschalne polskie.
Gra organowa w chwilach cichych modłów.
Na koniec Zwycięzca śmierci.

8
Wigilia Paschalna 3 kwietnia 2021, Warszawa oraz Łowicz. Całkiem po staremu. W Warszawie śpiewałem z Dawidem oraz z Michałem.

Przed nabożeństwem w Warszawie: Płaczcie anieli - śpiewał Dawid Gospodarek ze Śpiewnika Pelplińskiego.

Exultet - czytany przez celebransa (Warszawa). W Łowiczu śpiewany.

Proroctwa - czytali ministranci i kantorzy. W języku polskim.
Śpiewki - na tonie psalmowym. Bez poświęcenia wody.

Litania do Wszystkich Świętych. Początkowe wezwania po dwa razy ; od imion świętych pojedyńczo. Z nut watykańskich.

Msza Wigilii Paschalnej:
Kyrie Lux et Origo (zaznaczę że dzięki tropom udało się uniknąć przedłużającej się ciszy)
Gloria (Msza VIII)
3x Alleluja + Confitemini Domino + V: Laudate Dominum Warszawa - wg nut z Dijon. Łowicz - wg nut z Watykanu.
Offertorium: Qui mystice immitemur.
Sanctus (Msza I)
Elevatio Dziś Chrystus Król wiecznej chwały. 3 zwrotki.
Libera: Te decet laus.
zamiast agnus - Da pacem domine + fiat pax + gloria
Komunia: Nie zna śmierci Pan żywota.
Pokomunia przy sprzątaniu: Lumen Hilare
Nieszpór: Alleluja + Ps, Vespere autem + Magnificat. Warszawa - wg nut z Dijon. Łowicz - wg nut z Watykanu.
Benedicamus: O filii et filia.

9
Chwała Bogu! Obawiałem się że u mnie na półce stoi ostatni exemplarz  ::)

10
Chorał gregoriański / Odp: Polskie Proprium do Liber Usualis
« dnia: 08-04-2021, 22:20:52 »
Taka pozycja jest w drodze. Obecnie trwają rozmowy z biskupem o pieczątkę.

12
Proszę o odświeżenie nut

14
brak - na zarządzenie Duszpasterza kolejna Msza z kolędami zamiast chorału.

W takich okolicznościach śpiewa się na Gloria - Gdy się Chrystus rodzi zaś na Credo śpiewa się Anioł Pasterzom mówił.

15
4 października Niepokalanów św  Giovanni di Pietro di Bernardone

Introit: Gaudemus
Kyrie Cunctipotens tropowane
Gloria de angelis
Graduał: Quasi stella
Hallelujah: O patriarcha pauperum
Sequentia: Sanctitatis nova signa
Credo 3
Offertorium: Magnificabitur Christus z wersami z offertorium wspólnego wyznawców In virtute tua. Wersy Vers. 1 Vitam petiit, oraz Vers. 2 Magna est gloria eius. Jako respons fragment "mihi enim"
Sanctus nr2
Elevatio: Tota pulchra es Maria + Chwała i dziękczynienie x2
Post Pater noster (czyli na Libera nos): Te decet laus, te decet hymnus.
Agnus nr2
Przed confiteor: Da pacem domine.
Communia: Non sunt condignae + gloria + Non sunt condignae. Potem Sekwencja Stella Caeli exstirpavit
Benedictio: Pod Twoją obronę.16
czemu śpiewacie Cum jubilo jubilemus filiae mariae?

17
21 06 2020, Niepokalanów, g 9:30, msza prymicyjna z asystentem i diakonami, formularz o Sercu PJ. Kantorzy: PK, KW, AŁ.
Bądź pozdrowione serce
Veni creator całość z LU
Nuty z czantóla
Śpiew metodą licheńską

I: Cogitationes.
K: Jesu Redemptor omnium  Tu Theos ymon(w GW na oktawy)
Gl: 4
Gr: Dulcis - 1 część jeden kantor, wers inny kantor, powtórzenie 1 części przez pierwszego kantora
A: Tolle - Alleluja całe jeden kantor, powtórzenie przez obu, wers drugi kantor, alleluja od obu.
C: 3
O: Improperium + pieśń Witaj Krynico dobra wszelakiego
S: 4 - Sanctus 1 kantor, Sanctus 2 kantor, Sanctus 1 kantor. Dominus od trzech. Pleni 1 kantor. Hosanna trzech. Benedictus 1 kantor.  Hosanna trzech.
A:4 - Agnus 1 kantor, qui tollis 2 kantor, miserere od trzech.
C: Unus militum z psalmem. Kochajmy Pana.
F: Pod Twoją obronę kantor na resztę

Na błogosławieństwo prymicyjne: Antyfona "Kapłan do końca wieków" i psalm 109


18
Niepokalanów w Trójcy przenajświętszej
Ordinarium de Angelis. Tropowane Kyrie Rex æterno. Credo 3. Propria z Gregor und Taube. Introit triplex. Do alleuja sekwencja z Graduału Krakowskiego. Offertorium z wersem. Komunia w 4 tonie z g# i z wersami.
Pieśni polskie - na ofiarowanie Z rąk kapłańskich. Na Podniesienie Ciebie błagamy ... o Błogosławiona Trojco
Na komunię - Najświętszą Trójcę. Na rozesłanie - Pod Twoją obronę z powtórzeniami.

19
O: [...] Pan Jezus w Niebo wstępuje
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje dalej
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje do końca
Dzielenie pieśni OK, ale wyobraziłem sobie jak Pan Jezus wstępuje z przerwami :) wstępuje, wstępuje dalej, wstępuje do końca :)

Bo daleko było.

20
Msza 17 mają z 5 nd paschy. Propria z watykanki.
Haec est dies
K: starorzymskie wielkanocne.
G:de Angelis
C: Paschatis
O: z dwoma wersami.
S: i A: w 1 tonie uroczyste
E: Chrystus Pan zmartwychwstał całość
C:+ps vrs Deus auribus nostris, Gloria. Witaj pokarmie prowadziłem na trzy głosy.
DG: o filii et filia z alleluja dwa razy po każdej zwrotce. 1 mężczyźni, 2 kobiety. Cały kościół śpiewał!

Msza wniebowstąpienia 21 mają. Propria z watykanki.
K: tropowane wielkanocne Lux et origo.
G: de angelis
C: paschatis
O: z jednym wersem + Pan Jezus w Niebo wstępuje
S: i A: w 1 tonie uroczyste
E: Venite populi ad sacrum
C: +Dominują illuminatio +Bonum Est + Gloria    + Pan Jezus w Niebo wstępuje dalej
DG: + Pan Jezus w Niebo wstępuje do końca

21
Śpiew a liturgia / Odp: Różnice tekstu - Mszał a Graduał
« dnia: 15-05-2020, 23:31:05 »
Różnice stąd że w ramach renesansu podmieniano na bardziej klasyczne. A w ramach ruchu rekonstrukcji chorału przywrócono warianty pierwotne.
Należy śpiewać to co w Graduale.

22
Niepokalanów tytułu bazyliki tj NMP Pośredniczki Wszystkich Łask
Propria adeamus z Graduału Serafickiego 1954
Kyrie cum jubilo jubilemus Filio Mariae
Gloria de Angelis
Credo Paschatis
Ofiarujmy chwalę w wierze bez ostatniej
Sanctus ponownie uroczyste krakowskie w 1 tonie podobnie Agnus
Elevatio Venite populi ad sacrum
Komunia z gloria i alleluja, Zdrowaś Maryja wg kapeli Brodów
Ite de angelis
O filii et filia całość. Lud aklamacja alleluja i chętni zwrotki.

23
3 maj, niedziela, msza o Stanisławie Biskupie i Męczenniku. Dolny kościół bazyliki niepokalanowskiej.
Responsorium Pastor Cadit - CE Mateusza Dembińskiego
Introit Protexisti - Graduał Krakowski
Kyrie Pater cuncta qui gubernas eleison - przepisane przez Roberta Pożarskiego
Gloria de angelis
Alleluja - Surrexit Pastor bonus - Graduał Krakowski
Alleluja - Posuisti Domine  - Graduał Krakowski
Credo Paschalne - Graduał Krakowski
Offertorium Posuisti - Graduał Krakowski
 + Stanisławie, święty nasz Patronie 7 zwrotek (bez zwrotki szóstej zwierciadło czystości) ze zmianami okolicznościowymi w tekście
W 2 zwrotce "obacz kościołów zamknienie"
W 4 zwrotce: "odszczepieńcy i poganie; i biskupi stają na nie"
Sanctus świąteczny w 1 tonie - Graduał Krakowski
Elevatio - Gaude Mater Polonia - przed mszą umówione z ojcem celebransem że zaśpiewam całe szybko. Ale ceremoniarz odwrócił się, ukłonił i tak długo uśmiechał, aż skończyłem, więc zaśpiewałem 6 pierwszych i dwa ostatnie. W planie na koniec miało być O salutaris hostia. Następnym razem zrobię w odwrotnej kolejności.
Agnus  świąteczny w 1 tonie - Graduał Krakowski
Communio Ego sum pastor bonus + psalm Dominus regit me + A. + Gloria + A.
 + Święty Stanisławie,
       Tyś u Boga w sławie... x3
IMS miało być mądrości, lecz wyszło inne.
Finis: O filiae et filia całość rytmizowane, ja wersy, wierny lud aklamacja alleluja.

24
Szanowni panowie, mam pytanie:

w okresie Wielkanocnym do Wniebowstąpienia śpiewa się dwa Alleluia; czy wówczas do każdego z Alleluia stosuje się wyżej wymienioną regułę:
Cytuj
[...] Pierwsze Allelúia śpiewa kantor, schola wykonuje drugie Allelúia z melizmatem. Werset wykonuje kantor, schola włącza się od miejsca, gdzie jest umieszczona gwiazdka i dalej w całości śpiewa raz Allelúia z melizmatem.
Sekwencję śpiewa na przemian kantor z chórem albo dwie części chóru na przemian ze sobą. Amen i Alelúia zawsze śpiewane są przez wszystkich [...]
czy może jedno z nich traktowane jest w wykonaniu jak Graduał/Traktus (i.e. śpiewane bez powtórzeń)?

nr1
Alleluja, powtórzyć alleluja, aaa, wers i melizma na ostatniej sylabie na melodię początkowego alleluja
nr2
alleluja, aaa, wers, melizma, alleluja.

25
Myślę że czas napisać te wskazówki na nowo.

Strony: [1] 2 3 ... 18