Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - bazanos

Strony: 1 ... 3 4 [5]
101
Pieśni za zmarłych / KORONKA za zmarłych [nuty]
« dnia: 24-10-2013, 14:25:32 »
nutki

102
Litanie / Za zmarłych [nuty]
« dnia: 24-10-2013, 14:21:15 »
nutki

103
Litanie / Odp: M.B. Saletyńska I, II (19IX)
« dnia: 24-10-2013, 14:17:12 »
nutki

104
Godzinki / Godzinki o Bożym Miłosierdziu [nuty]
« dnia: 24-10-2013, 14:13:53 »
NA JUTRZNIĘ

V. Boże, przybądź nam na pomoc.
R. Panie, śpiesz nam na ratunek.
V. Miłosierdzie Pana + chroni świat nasz cały.
R. Ufamy Panu, Ufamy Panu.


1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera wzniosła nieustanna.


HYMN

Boże Wieczny, Trójjedyny,
Z miłosiernej Twej miłości
Bez żadnej innej przyczyny
Wydobyłeś świat z nicości.
A człowieka przeobficie
Chciałeś darzyć swoim życiem.
Nowe miłosierdzia dziwy:
Gdy człek pychą uwiedziony,
Sądem Twoim sprawiedliwym,
Z raju został wypędzony.
Ty opuścić go nie chciałeś,
Zbawiciela obiecałeś.
Boże jeden i Troisty,
W miłosierdziu nieprzebrany,
Ku Twej chwale hymn wieczysty,
W niebie nucą Ci wybrani.
Wraz z niebieskim Jeruzalem,
My głosimy Twoją chwałę.


V. Miłosierdzie Boże + ogarnia świat nasz cały.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Dziękujemy Panu, bo jest dobry.
R. Bo Jego łaska trwa na wieki.


Módlmy się:

Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś, spraw abyśmy siłą ducha opierali się powabom grzechu i zasłużyli na osiągnięcie wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA PRYMĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

Pośród nocy, zła i grzechu,
Miłosierdzia lśni Jutrzenka,
Bogu, ludziom na pociechę.
Maryja czysta Panienka.
W niej się spełnił cud miłości,
Bóg pojednał się z ludzkością.
Oto Jezus, Bóg, Zbawiciel,
Miłosierdzie w Nim wcielone,
Za nas oddał swoje życie,
Na haniebnym drzewie skonał.
Taką ceną odkupieni,
Znów jesteśmy dziećmi Twymi.
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.


V. Miłosierdzie Boże +usprawiedliwia nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. O Boże nasz, składamy Ci dzięki,
R. Hymnami chwały Cię wywyższamy.

Módlmy się:

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA TERCJĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

By obdarzyć świat pokojem
Z Serca włócznią otwartego,
Wytrysnęły te dwa zdroje,
Miłosierdzia niezmiernego.
Woda na grzechów obmycie,
Krew, by karmić nasze życie.
I jak w arce Twej zbawienia,
Skarb ten złożony jest w Kościele,
Aby wszystkie pokolenia
Zeszły się w Mistycznym Ciele;
By wysławiać całym życiem,
Miłosierdzia tajemnicę.
W Sercu Twoim, Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył;
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić całym życiem.


V. Miłosierdzie Boże + koi serca udręczone.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Skosztujecie i zobaczcie jak nasz Pan jest dobry.
R. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.


Módlmy się:

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

NA SEKSTĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

Z wodą chrztu na świat spływają,
Miłosierdzia hojne zdroje,
Dzieci gniewu przemieniając,
W ukochane dzieci Twoje.
Co przez wieczność będą całą,
Miłosierdzia głosić chwałę.
Lecz Zbawiciel miłosierny,
Znając słabość naszą wielką,
Wie jak łatwośmy niewierni,
Jak cofamy się przed walką.
Więc moc daje do działania,
W sakramencie Bierzmowania.
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.


V. Miłosierdzie Boże + w wierze nas utwierdza.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Błogosław duszo moja Pana.
R. I nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.


Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością, niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski w tych, których odrodziłeś przez sakrament Chrztu świętego. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA NONĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

Oto źródło łaski wszelkiej,
Zbawcza Męka na ołtarzach,
Uobecnia się przez wieki,
Miłosierdziem wszystkich darząc.
Msza - w niej uczta zgotowana,
Ciało, Krew Chrystusa Pana.
Przez sakrament Twój Kapłaństwa Miłosierdzia narzędziami,
Czynisz, Panie, swych wybrańców,
Sam w nich jesteś między nami.
Za te cuda, o zaiste!
Któż Ci dzięki odda Chryste,
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego Chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.


V. Miłosierdzie Boże + dźwiga nas z wszelkiej nędzy.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Błogosław duszo moja Pana.
R. Który okazuje Swoje miłosierdzie w sakramencie Kapłaństwa.


Módlmy się:

Boże, Ty ustanowiłeś Swego Syna najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy Twoich sakramentów, wiernie wykonywali powierzoną im służbę. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA NIESZPORY

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

A kto duszę grzechem zmaże,
Niech się rzuci do stóp Pana,
Jeśli z żalem się oskarży,
Wina będzie darowana.
W miłosierdzia sakramencie
Łaskę zyska w tym momencie.
Tak Zbawiciel miłosierny,
Łask udziela przeobficie
I w chorobie krzepi wiernych,
I rodzinne święci życie.
W miłosierdzia więc promieniach,
Całe życie nam się zmienia.
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzi Twego Chwalę,
Chcemy głosić życiem całym.


V. Miłosierdzie Boże + winy nam przebacza.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Dziękujemy Panu za Jego miłosierdzie.
R. Za Jego cuda dla synów ludzkich.


Módlmy się:

Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA KOMPLETĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

Nie wypowie ludzka mowa
I nie pojmie ludzkie serce,
Jaki bezmiar łask się chowa
W miłosiernym Sercu Zbawcy.
Więc niech nam Niepokalana,
Dopomoże wielbić Pana.
Z Matką Bożą się radujmy,
Że doznaliśmy zbawienia.
Pieśń wdzięczności wyśpiewujmy,
Z pokolenia w pokolenie.
Aż przez wieczność będziem całą,
Miłosierdzia śpiewać chwałę.
W Sercu Twoim Jezu Chryste
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.


V. Miłosierdzie Boże + towarzyszy nam przez całe życie.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Udziel nam pomocy przeciw nieprzyjacielowi.
R. Bo daremna jest pomoc ludzka.


Módlmy się:

Boże niezmierzony w swoim miłosierdziu, Ty umacniasz wiarę swojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, aby wszyscy wierni głębiej pojęli, jak nieskończona jest Miłość, przez którą zostali stworzeni, jak cenna jest krew, przez którą zostali odkupieni, jak potężny jest Duch, który ich odrodził do życia i nimi kieruje. Przez Chrystusa Pana naszego.

V. Szczęśliwy człowiek,
R. Który pokłada nadzieję w Panu.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu niech będą dzięki.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

105
Tenor I
Tenor II
Bas I
Bas II

106
Godzinki / [NUTY]
« dnia: 24-10-2013, 14:04:21 »
nutki

107
Pieśni na Wielki Post / W grzechach srogich ponurzony [nuty]
« dnia: 24-10-2013, 13:56:36 »
sł.: M. S. Szarzyński
na melodię pieśni Krzyżu święty nade wszystko


1. W grzechach srogich ponurzony,
Ze wnętrzności serca mego
Wołam, Boże niezmierzony!
Mego głosu rzewliwego
Racz słyszeć prośby płaczliwe,
A z miłosierdzia Twojego
Nakłoń ucho lutościwe!

2. Będzieszli chciał nasze złości
   ważyć, Ojcze dobrotliwy,
   wagą Twej sprawiedliwości
   i któż tak będzie szczęśliwy.
   Kto tak w cnotach utwierdzony, 
   by nie miał być potępiony?

3. Ale Ty, sędzia łaskawy,
   nie według szczerej srogości
   karzesz nasze błędne sprawy,
   zakon Twój pełen lutości.
   I wierne Twe słowa, Panie,
   czynią mi pewne ufanie.

4. Przeto, choć zorza różana
   promienne słońce przywodzi,
   choć mgłą ciemną przyodziana
   noc z ciemnościami przychodzi.
   Narodowi wybranemu 
   śmiele ufać Panu swemu.

108
Pieśni na Wielki Post / Boże, którego rozgniewanie [nuty]
« dnia: 24-10-2013, 13:53:47 »
sł. O. Karmanowski
m. Paweł Bazan

2. Gromem sądów Twych porażony
   leżę do łoża przyciśniony,
   wszystka wilgotność przyrodzona
   przykrym płomieniem wypalona.

3. Oczy snu całe zapomniały,
   siły mnie wszytkie odbieżały,
   drżę jako ryba, przestraszony,
   ręką Twą za grzech mój dotkniony.

4. Równie tak we mnie duch ustaje,
   jako na wiosnę, gdy śnieg taje;
   Omieszkali Twe zmiłowanie,
   wnet i pamiątki mej nie stanie.


5. Rózga Twa szkołą jest grzesznemu,
   razy jej mistrzem zuchwałemu:
   Ta człowiekowi ukazuje,
   w czym on zakon Twój przestępuje.

6. O, jako takich dusz jest siła,
   by ich przygoda nie ćwiczyła,
   którzy by na Cię nie wspomniał!
   A snadź ani by Cię znali.

7. Przez Twoje takie strofowanie,
   wzbudziwszy w sercu mym kajanie,
   w którym ból ten uśmierz i rany,
   a będę lepszy, pokarany. 


109
Pieśni na Adwent / Na adwent naszego czekania [nuty]
« dnia: 24-10-2013, 13:49:50 »
sł. Zbigniew Czuchra MS
m. G. Kaczmarek


1. Na adwent naszego czekania 
i w mroki życia ludzkiego           
zejdź Mario w blaskach świtania,
zejdź Matko do ludu swojego.     
Połóż Matko dobre swe dłonie     
na zimne serca i dusze.             
Niech miłość znowu zapłonie     
o to błagamy Cię w skrusze.     

2. Na przyjście Pana czekamy
i radość w sercu nam gości.
On łaską swoją rozproszy
smutki i grzechu ciemności.
Daruj nam swoją miłość,
przynieś nam swojego Syna.
Bo Ty jesteś dobra Matka,
pociecha nasza jedyna.

3. Pod Twoim Matko wejrzeniem
i w blasku Twojej czułości
życie lepszym się stanie,
rozbłyśnie słońce miłości.
Matko przez miłość do ludzi
stań w progu życia naszego.
proś za nami nieustannie
Jezusa Syn Twojego.

110
Pieśni do Serca Pana Jezusa / [NUTY]
« dnia: 23-10-2013, 11:07:15 »
Nutki

111
 cześć druga

112
5 pieśni do Karoliny Kózkówny

113
Pieśni za zmarłych / Chryste, nadziejo zbawienia [nuty]
« dnia: 21-10-2013, 18:30:29 »
Hymn Liturgii Godzin z Oficjum za zmarłych


1  Chryste, nadziejo zbawienia,
Życie i zmartwychpowstanie,
Do Ciebie w śmierci godzinie
Wznosimy serca i oczy.

2  Wiesz, czym są lęki śmiertelne,
Znasz także grozę konania,
Bo cichy, głowę skłoniwszy,
Oddałeś Ojcu swą duszę.

3  Wziąłeś na siebie z miłości
Boleść i smutek człowieczy,
A wszystkich z Tobą cierpiących
W Ojcowskie składasz ramiona.

4  Wisząc przybity do krzyża,
Ręce rozwarłeś szeroko,
By konających w udręce
Do rany serca przygarnąć.

5  Ty zwyciężyłeś szatana,
Tyś bramy nieba otworzył,
Więc teraz pociesz nas, Panie,
I życiem obdarz po śmierci.

6  Także i ci, których ciała
Śpią już w bezmiernym pokoju,
Niech w Twoim świetle się zbudzą,
By Ciebie wielbić na wieki. Amen.

114
z harmonizacją

115
Pieśni na Wielki Post / Boże, coś przyrzekł [NUTY]
« dnia: 21-10-2013, 18:23:48 »
1. Boże, coś przyrzekł, że choć me grzechy * są jak purpura, będą jak wełna. * O, Źródło życia, Dawco pociechy, * spraw, niech Twa wola na nas się spełnia!
2. Panie, co szkarłat zmieniasz w biel śniegu, * odnów we wnętrzu mym serce czyste, * bo już nieprawość doszła do brzegów * i tylko Ty nas zbawisz, o Chryste.
3. Ojcze, co kochasz wieczną miłością, * który się korną skruchą zachwycasz, * obmyj i odnów Miasto swe, Kościół * chroń nieskalaną Oblubienicę.

(c)Droga do nieba; Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża; Opole 2009

116
z harmonizacją

117
Pieśni na Adwent / Odp: Gwiazdo morza głębokiego [nuty]
« dnia: 21-10-2013, 18:17:01 »
z harmonizacją, ale nie wiem czyją

Strony: 1 ... 3 4 [5]