Tradycyjne śpiewanie > Psałterz tradycyjny

Psalm 113 (112): Laudate, pueri, Dominum

(1/1)

Tomek Torquemada:
Jan Kochanowski
"Psałterz Dawidów"

Psalm 113
Laudate, pueri, Dominum

Dziatki niewinne, panienki uczciwe,
Śpiewajcie imię Pańskie świętobliwe;
To niechaj zawżdy w uściech ludzkich słynie,
Póki pamiętny wiek swym torem płynie.

Gdzie żarze wschodzą i gdzie zapadają,
Wszędy niech imię Pańskie wyznawają!
Ten ma narody wszytki pod nogami,
A Jego sława buja nad gwiazdami.

Kto kiedy z Panem tym porówna, który
Dziwnie wysoko siedząc przecie z góry
I co na niebie, i co jest na ziemi
Oczyma widzi nieuchronionemi?

Ten ubogiego wziąwszy z gnoju prawie
Umie posadzić na książęcej ławie;
Ten mać niepłodną i zjętą troskami
Lubymi cieszy za czasem dziatkami.

Tomek Torquemada:
Franciszek Karpiński

Psalm 112 / Zachęcenie do chwały Bożej

Pochwalcie, dzieci, Najwyższego Pana!
Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana,
Jego niech Imię w uszach ludzkich słynie,
Póki wiekami długiemi czas płynie.

Gdzie wschodzi słonce i kędy zapada,
Niechaj świat Boską chwałę opowiada:
Pan ma narody wszystkie pod nogami,
Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.

Któż się więc z Panem tym porówna, który
Wysoko siedząc, z swej niebieskiej góry
I co na niebie, i co jest na ziemi,
Oczyma widzi nieuchronionemi.

On ubogiego z gnoju wyprowadzi
I z książętami na ławie posadzi,
On niesie radość dla niepłodnej matki,
Miłe w jej domu rozmnażając dziatki.

TomekBaranek:
W Niedźwiedziu k. Krakowa śpiewano ten psalm tak: 
http://piesni-nabozne.tumnus.info/chwalcieodziatkindz.mp3

knrdsk1:
Siedlecki 1928 - "Nieszpory po polsku"

1. Chwalcie, o dziatki, Najwyższego Pana,
Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana.
2. Niech Imię Pańskie przebłogosławione,
Na wszystkie wieki będzie pochwalone.
3. Gdzie wschodzi słonce i kędy zapada,
Niechaj świat Boską chwałę opowiada.
4. Pan ma narody wszystkie pod nogami,
Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.
5. I któż się z Panem tym porówna? który
Wysoko siedząc, z Swej niebieskiej góry,
6. I co na niebie i co jest na ziemi,
Oczyma widzi nieuchronionemi.
7. On ubogiego z gnoju wyprowadzi
I z książętami na krześle posadzi.
8. On niesie radość dla niepłodnej matki,
Miłe w jej domu rozmnażając dziatki.

(9. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
10. Jak od początku była, tak i ninie,
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej