Śpiew Kościelny - forum o tradycyjnych piesniach koscielnych i chorale gregorianskim

Tradycyjne śpiewanie => Śpiewnik kościelny => Pieśni mszalne => Wątek zaczęty przez: marian7 w 28-04-2008, 17:30:21

Tytuł: Tobie Boże wznosim pienia (Msza za zmarłych) [nuty]
Wiadomość wysłana przez: marian7 w 28-04-2008, 17:30:21
Na Introit.
Tobie Boże wznosim pienia, co mieszkasz na Syonie;
Odpuść zmarłym przewinienia, umieść ich w świętych gronie:
               Niech po doczesnym boju,
               Spoczną w wiecznym pokoju. 2x
Boże Tyś pełen litości, użal się nad więźniami,
Którzy Twej sprawiedliwości, płacą długi mękami:
               Wszak to Twe dzieci Panie,
               Okaż im zlitowanie. 2x

Na Graduale.
Dobry Jezu! kto w Cię wierzy, ten nie umrze na wieki,
Choć biegu życia domierzy, chociaż zawrze powieki,
               Boś Ty żywot, wskrzeszenie,
               A śmierć tylko zaśnienie. 2x
Gdy w on dzień ostateczny, jako Sędzia surowy,
Ślesz złych na ogień wieczny, nas pociesz temi słowy:
               Pójdźcie błogosławieni,
               Do chwały przeznaczeni. 2x

Na Offertorium.
Zmiękcz się Boże tą ofiarą, którą Ci tu złożono,
Przyjmij dusze zeszłe z wiarą, na Abrahama łono:
               Niech w skutek tej ofiary,
               Wolne będą od kary.
Nam zaś nim moment rozstania przyjdzie Jezu łaskawy!
Użycz łaski do powstania z grzechów i do poprawy:
               Daj, abyśmy czuwali
               I na śmierć pamiętali.

Na Sanctus.
Boże, któremu tysiące duchów świętych cześć dają,
Wyzwól z mąk dusze cierpiące, niech wraz z niemi śpiewają:
               Święty, święty, o święty!
               Boże nasz niepojęty. 2x

Po podniesieniu.
Zbawicielu utajony w znakach chleba i wina,
Tyś był za nas umęczony, w Tobie ufność jedyna:
               Przyjmij od nas cześć, dzięki,
               A wyzwól dusze z męki. 2x

Na Agnus.
Coś na okup świata dany, Baranku Boży, Panie!
Pomnij na Twą mękę, rany, daruj zmarłym karanie!
               Ugaś czyśca upały,
               Wprowadź ich do Swojej chwały. 2x
Wszak według Twej żyli wiary, pełniąc onej ustawy,
Daruj im ostatek kary, nagródź ich dobre sprawy:
               Niech przez Cię odkupieni,
               Przez Cię będą zbawieni. 2x
Tyś ich swojem karmił Ciałem, by żywot wieczny mieli,
I aby Cię w szczęściu trwałem po swej śmierci widzieli.
               Umieśćże ich już w niebie,
               Niech wiecznie widzą Ciebie. 2x

Na Requiescant.
Pieśń. Witaj Królowo nieba

Melodja jak w Śpiewniku Krakowskim str. 690.
Nakładem Józefa Miecznika w Częstochowie.
Drukarnia T. Nagłowskiego w Częstochowie.
Tytuł: Odp: Tobie Boże wznosim pienia (Msza za zmarłych)
Wiadomość wysłana przez: knrdsk1 w 24-04-2009, 23:18:13
"Melodja jak w Śpiewniku Krakowskim str. 690" - czyli wg XMMMioduszewskiego: