Śpiew Kościelny - forum o tradycyjnych piesniach koscielnych i chorale gregorianskim

Kategoria ogólna => Wydarzenia i inne aktualności => Wątek zaczęty przez: Jantek_gall w 18-11-2009, 17:30:51

Tytuł: Święto Muzyki Kościelnej - 22 listopada - św. Cecylii, patronki muzyków
Wiadomość wysłana przez: Jantek_gall w 18-11-2009, 17:30:51
Do wszystkich ludzi muzyki kościelnej w Polsce

Na Święto Muzyki Kościelnej - 22 listopada - św. Cecylii, patronki muzyków

Czcigodni Współbracia w kapłaństwie, Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni -

przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od tronu Jasnogórskiej Pani, gdzie za św. Pawłem „zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich, wspominając o Was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania” /Tes 1,2-5/.

Słowo Boże i Liturgia budują Kościół jako wspólnotę ludzi wierzących, stanowiących Ciało Chrystusa. Dzięki głoszonej Ewangelii i przeżywanej liturgii rodzi się i rozwija Kościół w swoich konkretnych wspólnotach. Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. W jej celebrowaniu urzeczywistnia się cała Tajemnica wydania się Jezusa za nas, grzeszników, byśmy karmieni Ciałem i Krwią Chrystusa - mogli przyjmować wynikająca z niej moc i przeżywać tajemnice umierania i zmartwychwstania, już teraz, w naszej codzienności.

W wydanej przez Stolicę Apostolską w roku 1967 instrukcji o muzyce w liturgii 'Musicam sacram', czytamy: „Jest rzeczą wskazaną, aby organiści nie tylko umieli grać biegle na powierzonym im instrumencie, ale posiadali także znajomość ducha świętej liturgii i wnikali weń, by spełniając swoje zadania, uświetniali nabożeństwo, zgodnie z naturą poszczególnych jego części i ułatwiali w nim udział wiernych”.

Śpiew i muzyka są nie tylko ozdobą uroczystej liturgii, lecz również jej integralna częścią. Śpiew sprzyja zjednoczeniu zgromadzonych i otwiera ich duszę na przeżywanie tajemnicy wiary. Poziom muzyki liturgicznej w dużym stopniu zależy od fachowego przygotowania i zaangażowania organisty, którego zadaniem jest pomagać wspólnocie wiernych, aby czynnie, pobożnie i godnie przeżywać święte obrzędy liturgiczne.

W swojej posłudze Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych przy Konferencji Episkopatu Polski będę zwracał uwagę na formacje duchową organistów, dyrygentów,
chórzystów, kantorów, mającą na celu systematyczny rozwój ich życia duchowego. Muzyk kościelny jest sługą Eucharystii, jest sługą Liturgii. Chrystus Pan powiedział - „Jeśli kto chce mi służyć niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem tam będzie i mój sługa”. Stąd codzienne obcowanie z sacrum powinno być traktowane jako szczególny rodzaj powołania życiowego, a także jako okazja do dawania świadectwa. Zachęcam z całego serca wszystkich Kapłanów do objęcia serdeczną troską duszpasterską wszystkich muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chóry i zespoły wokalno-instrumentalne oraz schole liturgiczne przez oranizowanie specjalnych rekolekcji z okazji Święta Muzyki Kościelnej, której patronuje św. Cecylia, Męczennica. Zachęcam dyrygentów do modlitwy przed rozpoczęciem próby oraz po jej zakończeniu, systematycznego korzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania, co zaowocuje systematycznym przyjęciem Chrystusa w Komunii św. W wielu diecezjach i parafiach fomacją duchowa muzyków kościelnych jest wzorowa, za co wyrażam serdeczną wdzięczność wszystkim kapłanom.

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Cecylii przyjmijcie Bracia i Siostry serdeczne życzenia - niech Chrystus Pan przybywa w Was z całym swym bogactwem, niech Was błogosławi oraz Wasze Rodziny, niech nadchodzący Adwent, który jest czasem przygotowania na przyjście Pana będzie czasem radości i pokoju z Chrystusem.

Niech Jasnogórska Królowa ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki.

Z modlitwą
o. Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy Konferencji Episkopatu Polski

za:http://www.episkopat.pl/
Tytuł: Odp: Święto Muzyki Kościelnej - 22 listopada - św. Cecylii, patronki muzyków
Wiadomość wysłana przez: knrdsk1 w 19-11-2009, 08:07:12
Dzięki Jantku za cenną wklejkę!