Śpiew Kościelny - forum o tradycyjnych piesniach koscielnych i chorale gregorianskim

Tradycyjne śpiewanie => Śpiewnik kościelny => Litanie => Wątek zaczęty przez: Jantek_gall w 16-02-2010, 07:50:00

Tytuł: Duch Święty, Litanie: I, II, III i wezwania
Wiadomość wysłana przez: Jantek_gall w 16-02-2010, 07:50:00
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności
Duchu Święty, źródło radości
Duchu Święty, strażniku sumień naszych
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej
Od braku serca wobec bliźnich naszych
Od zatwardziałości w grzechach
Od zaniedbania pokuty
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli
Od nagłej i niespodziewanej śmierci
Od potępienia wiekuistego

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.
Tytuł: Odp: Duch Święty II
Wiadomość wysłana przez: Jantek_gall w 23-05-2010, 16:08:41
Litania do Ducha Świętego II            
 
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Duchu Święty, mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, rozumu
Duchu Święty, rady
Duchu Święty, męstwa
Duchu Święty, umiejętności
Duchu Święty, pobożności
Duchu Święty, światło Proroków i Apostołów
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas,Duchu Święty, Boże!
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty, Boże!

Od wszelkiej rozpaczy o lasce Bożej, wybaw nas.
Od sprzeciwiania się uznawanej prawdzie chrześcijańskiej
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom laski Bożej
Od zatwardziałości serca
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli
Od nagłej i niespodzianej śmierci
Od potępienia wiekuistego
Przez cudowne współdziałanie przy Poczęciu Jezusa Chrystusa
Przez przyjście Twoje w językach ognistych

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże!

Abyś Kościołem swym świętym rządził i zachować go raczył, wysłuchaj nas, Duchu Św.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył
Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnosić raczył
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla Siebie poświecić raczył
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył
Abyś nas w lasce Swojej utwierdzić i zachować raczył
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa chwały wiekuistej doprowadzić raczył
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Serce czyste stwórz we mnie, Boże!
W. I Ducha prawego odnów we mnie.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Przybądź Duchu Święty! Racz napełnić serca swoich sług wiernych i ogień miłości Swojej w nich zapalić, które wszystkie narody w jedność wiary zgromadziłeś, izby laska Twa Przenajświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego zła nas uchroniła. Amen.
Tytuł: Odp: Duch Święty III
Wiadomość wysłana przez: Jantek_gall w 23-05-2010, 16:19:48
Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze wszechmocny i wieczny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego i Odkupicielu świata, wybaw nas, Panie.
Święta Trójco, Jedyny Boże, wysłuchaj nas, Panie.

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, wstąp w nas.
Duchu Święty, który jesteś równy Ojcu i Synowi
Duchu Święty, Obietnico najczulszego Ojca
Duchu Święty, największy Darze nieba
Duchu Święty, promieniu czystej światłości
Duchu Święty, Dawco wszelkiego dobra
Duchu Święty, źródło wody żywej
Duchu Święty, namaszczenie duchowne
Duchu Święty, miłości i prawdy
Duchu Święty, mądrości i jedności
Duchu Święty, rady i mocy
Duchu Święty, rozumu i pobożności
Duchu Święty, bojaźni Bożej
Duchu Święty, laski i miłosierdzia
Duchu Święty, pokoju i miłości
Duchu Święty, pokory i czystości
Duchu Święty, pocieszycielu nasz
Duchu Święty, poświęcicielu nasz
Duchu Święty, przewodniku Kościoła
Duchu Święty, który napełniasz cały świat
Duchu Święty, wysłuchaj nas, Panie.
Duchu Święty, oświeć nas swoim światłem, wysłuchaj nas, Panie
Duchu Święty, wyryj swoje prawa w naszych sercach
Duchu Święty, zapal je ogniem Twojej miłości
Duchu Święty, otwórz skarby Twojej laski
Duchu Święty, oświeć nas Swoim Boskim natchnieniem
Duchu Święty, udziel nam potrzebnej nauki
Duchu Święty, natchnij nas do czynienia dobrze
Duchu Święty, daj nam zasługę cnoty
Duchu Święty, przestrzegaj nas od złego
Duchu Święty, bądź nasza wieczna nagroda

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Przybądź Duchu Święty! Racz napełnić serca Twych wiernych i Twojej miłości ogień w nich zapalić, który wszystkie narody w jedno zgromadziłeś, izby laska Twa Przenajświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego zła nas ochroniła. Amen
Tytuł: Odp: Duch Święty wezwania
Wiadomość wysłana przez: Jantek_gall w 23-05-2010, 16:21:58
Wezwania do Ducha Świętego            

Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w sercach naszych,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,
Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,
Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,
Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,
Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa,
Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który ożywiasz nas i czynisz dziećmi Bożymi,
Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy wzmacniającej w naszych troskach,
Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości,
Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga,
Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,
Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w prawdzie,
Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości,
Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,
Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,
Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów,
Duchu Święty Boże, zwycięstwo Męczenników,
Duchu Święty Boże, mądrości Wyznawców,
Duchu Święty Boże, czystości Dziewic,
Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich Świętych Pańskich,
Duchu Święty Boże, który Kościół Chrystusowy tworzysz, ożywiasz i uświęcasz.

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Duchu Święty Boże, Duchu Miłości i Światła. Tobie pragniemy poświęcić nasze umysły i serca, naszą wolę i nas samych. Spraw, by nasz umysł był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech nasze serca płoną zawsze miłością Boga i bliźnich. Nasza wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, by całe nasze życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.

Prosząc o siedem darów Ducha Świętego: Ojcze nasz... Chwała Ojcu... (7 razy)
P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie, (O.W. Alleluja.)
W. I odnowisz oblicze ziemi. (O.W. Alleluja.)