Śpiew Kościelny - forum o tradycyjnych piesniach koscielnych i chorale gregorianskim

Tradycyjne śpiewanie => Śpiewnik kościelny => Litanie => Wątek zaczęty przez: Jantek_gall w 17-02-2010, 07:54:15

Tytuł: Do Pięciu Ran Pana Jezusa
Wiadomość wysłana przez: Jantek_gall w 17-02-2010, 07:54:15
(do prywatnego odmawiania)
Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson.
Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj sie nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, ofiaro przebłagalna za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który zechciałeś stać się naszym bratem,
Jezu, który aż do końca nas umiłowałeś,
Jezu, który poniosłeś śmierć krzyżowa za nasze występki,
Jezu, u którego od stóp aż do głowy nic bez ran nie pozostało,
Jezu, przez którego rany zostaliśmy uzdrowieni,
Jezu, który cały świat krwią Twoja pojednałeś,
Jezu, który nas Krwią Twoja wybawiłeś i ze skarbca Ojcowskiej łaski uzyskałeś dla nas
odpuszczenie grzechów,
Jezu, który nas krwią na Twoich rekach zapisałeś,
Jezu, który ukazałeś nam drogę zbawienia Twoimi przebitymi nogami,
Jezu, z którego rozwartego boku wypłynęły krew i woda,
Jezu, który ukazałeś po Twoim chwalebnym zmartwychwstaniu znamiona ran Apostołom,
Jezu, który w ostatnim dniu sadu rany Twoje sprawiedliwym na pocieszenie a potępionym na
postrach pokażesz,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu.
Od niewdzięcznego i nieczułego serca,
Od nieufności i oziębłości,
Od niecierpliwości w trudnościach,
Od wszelkiej złej żądzy,
Od niebezpiecznych pokus,
W godzinę śmierci,
Przez mękę Twoja,
Przez boleści Twoje,
My, grzeszni, prosimy Cie, wysłuchaj nas, Jezu.
Aby przez Twoich piec ran zostały zgładzone przestępstwa naszych zmysłów, prosimy Cie,
Aby Twoje przebite ręce kierowały sprawami naszych rak według woli Boskiej i doprowadziły
je do szczęśliwego kresu, prosimy Cie,
Aby rana Twego boku była dla nas miejscem schronienia, prosimy Cie,
Aby spływające z rany Twego boku krew i woda stały się dla nas źródłem zbawienia
i wiecznego szczęścia, prosimy Cie,
Abyśmy z Magdalena mogli łzami pokuty obmywać Twoje nogi, prosimy Cie,
Abyśmy kierowali nasze kroki według Twego Słowa i nigdy nie schodzili ze ścieżki przykazań,
prosimy Cie,
Abyśmy we wszystkich uciskach i pokusach mogli znaleźć pomoc i ulgę w Twoich pięciu
ranach, prosimy Cie,
Abyśmy, jako czciciele Twoich pięciu ran, oddali ducha na śmiertelnym łożu i w pokoju,
prosimy Cie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj sie nad nami, Jezu.
Przebodli ręce i nogi Jego.
A jeden z żołnierzy przebił Mu bok.