Śpiew Kościelny - forum o tradycyjnych piesniach koscielnych i chorale gregorianskim

Tradycyjne śpiewanie => Śpiewnik kościelny => Święta całego roku podług kalendarza => Wątek zaczęty przez: Hrabia Radwan w 30-01-2011, 17:20:55

Tytuł: Epifania - 6 I - Z wschodu słońca do Jeruzalem
Wiadomość wysłana przez: Hrabia Radwan w 30-01-2011, 17:20:55
1. Z wschodu słońca do Jeruzalem * Przyszli królowie i wszędzie pytali się: * Gdzież Król narodzony, * Nam objawiony, * Któregośmy gwiazdę widzieli? * Gloria in excelsis Deo!

2. Oto gwiazda prowadziła je, * Aż już przyszedłszy stanęła na stajence. * Znaleźli dzieciątko * Z Maryą Matką, * I upadłszy pokłonili się. * Gloria in excelsis Deo!

3. Otworzywszy wszystkie skarbnice * Ofiarowali Dzieciątku te dary swe: * Jak mirę i złoto * Tak też kadzidło, * Dziecię sobie Bogiem szacując. * Gloria in excelsis Deo!

4. I my pójdźmy też do Betlehem * Z miłą i wdzięczną ofiarą przystępujem, * Bo serca niewinność, * Wiarę i miłość, * Ciało, duszę, wszystko darujem. * Gloria in excelsis Deo!

za: Zbiór katolickich kościelnych pieśni na Górnym Śląsku, szczególnie w parafii Starowiejskiej używanych, które w innych w ogóle znanych śpiewnikach albo rzadko albo wcale jeszcze nie są umieszczone, z dodatkiem niektórych litanii, 1896.