spiewnik.katolicy.net : chorał gregoriański i tradycyjne pieśni kościelne

Tradycyjne śpiewanie => Śpiewnik kościelny => Pieśni przygodne => Wątek zaczęty przez: Hrabia Radwan w 14-10-2013, 18:42:57

Tytuł: Boże przedwieczny, Boże niezmierzony
Wiadomość wysłana przez: Hrabia Radwan w 14-10-2013, 18:42:57
1. Boże przedwieczny, Boże niezmierzony,
Boże w dobroci nigdy nieskończony.
Do Ciebie wszyscy płaczliwie wzdychamy,
Łzy wylewamy.

2. Prosząc pokornie o Twe zmiłowanie,
I Twe Najświętsze nas opatrywanie
Twémi łaskami i wszelkiemi dar,
Prosim bez miary.

3. Przytem pokojem opatrz nas szczęśliwém,
I nie racz karać morem zaraźliwem,
Za grzéchy ciężkie ludzkiego narodu,
Zachowaj od głodu.

4. Niechaj przy śmierci, z Syna zasług, kary,
Okrutnéj męki, krzyżowéj ofiary,
Na nas spływają, w świętym Sakramencie
W każdem momencie.

5. Za co powinne, dzięki oddajemy,
Gdy Opatrzności Twojéj doznajemy,
Boże opatrzny, Boże niezmierzony,
Bądź pochwalony.

6. Na wieki wieczne nieśmiertelny Panie,
Niech Ci się pokłon cześć i chwała stanie
Od nas mizernych, stworzenia Twojego,
Czasu wszelkiego.

7. A tém też, którzy z światem się rozstali,
Co Twą Najświętszą Opatrzność wysławiali,
Racz im dać w Niebie z Świętymi mieszkanie,
Opatrzny Panie. Amen.

za: X. Donat Piątkowski Z.k., Najświętsza Panna Marya Cudowna w Jarosławiu, Rzeszów 1864, s. 172.