Śpiew Kościelny - forum o tradycyjnych piesniach koscielnych i chorale gregorianskim

Tradycyjne śpiewanie => Śpiewnik kościelny => Kolędy kościelne => Wątek zaczęty przez: Pablo w 07-07-2007, 16:21:36

Tytuł: Betlejem święte miasteczko wsławione [nuty]
Wiadomość wysłana przez: Pablo w 07-07-2007, 16:21:36
Betlejem święte miasteczko wsławione * tyś przez proroków z dawna ogłoszone, * według proroctwa Micheaszowego, * z ciebie miał wynijść wódz ludu Bożego.

2. To się już dzisiaj spełniło na tobie, * posiadasz Boga w maluczkiej osobie. * O, jakże wdzięcznie brzmią anielskie pienia, * wyśpiewując hymny uwielbienia.

3. Tych więc Aniołów i my naśladujmy, * uczcijmy z nimi, z nimi się radujmy, * wołając: "Witaj, o, Panie nad pany, * przez Twych proroków z dawna obiecany!"
Tytuł: Odp: Betlejem- święte miasteczko wsławione [nuty]
Wiadomość wysłana przez: Mira w 27-10-2007, 13:25:43
c.d.

    Izajaszu! wesel się wraz z nami,
    Coś przejrzał duchem, my widzim oczami:
    Oto Panienka porodziła Syna,
    Nie znając męża, jak wdzięczna nowina.

    I Baruch wiernych przyszłym cieszył cudem,
    Że Bóg na ziemi z Swym zamieszka ludem:
    Pełnią nadziei, którą tęskność słodził,
    Dziś nam w Betleem Chrystus się narodził.

    Izajaszu! coś za ludem prosił,
    I głos do Pana zastępów podnosił,
    By dał baranka nam panującego,
    Pójdź do Betleem, tam masz złożonego.

    Co Patryarchom poprzysiągłeś Panie,
    Że ze krwi onych Mesyasz powstanie:
    Toś dzisiaj ziścił, gdyś Dawida plemię,
    Uczcił synowstwem Zbawiciela ziemię.

    Pójdź pokolenie Judy, witaj Pana,
    Złóż mu twe berło, padnij na kolana:
    Bo oto woła Bóg Jakuba mową,
    Że wszystkich ludów Chrystus będzie głową.

    Już się proroctwo Dawida spełniło,
    Gdy ode Wschodu trzech Królów przybyło,
    Z wielkiemi darami, nizkiemi pokłony,
    U nóg dzieciątka składają korony.

    Dziś więc do Pana przybliżmy się społem,
    Cześć mu oddajmy i uderzmy czołem,
    Wołając: Panie, zmiłuj się nad nami,
    A nie racz gardzić naszemi prośbami.
Tytuł: Odp: Betlejem- święte miasteczko wsławione [nuty]
Wiadomość wysłana przez: Rorantysta w 30-12-2007, 22:09:07
Tekst według rękopisu karmelitańskiego z XVIII-go wieku (http://spiewnik.katolicy.net/index.php?topic=1248.0) (nr 347, s. 532-533)

1. Betleem święte miasteczko wsławione
Tyś przez proroków zdawna ogłoszone,
Według proroctwa Micheaszowego,
Z Ciebie miał wyniejść Wódz ludu Bożego.

2.To się iuz dzisiay spełniło na tobie,
Posiadasz Boga w maluczkiey osobie.
O iakze wdzięcznie brzmią Anielskie pienia,
Wyspiewuiące hymny uwielbienia.

3. Tych więc Aniołów i my naśladujmy,
uczcijmy z nimi, z nimi się radujmy,
wołając: witaj, o, Panie nad pany,
przez Twych proroków z dawna obiecany.

4. Izaijaszu wesel się wraz z nami,
coś przejrzał duchem, my widziem oczami:
Oto Panienka porodziła Syna,
nie znając męża, jak wdzięczna nowina.

5. I Baruch wiernych przyszłym cieszył cudem,
że Bóg na ziemi z Swym zamięszka ludem:
pełniąc nadzieją, którą tęskność słodził,
dziś nam w Betleem Chrystus się narodził.

6. Izaijaszu, coś za ludem prosił,
i głos do Pana zastępów podnosił,
by dał baranka nam panującego,
pódź do Betleem, tam masz złożonego.

7. Co Patryjarchom poprzysiągłeś Panie,
że ze krwi onych Mesyjasz powstanie:
toś dzisiaj ziścił, gdyś Dawida plemię,
uczcił synostwem Zbawiciela ziemię.

8. Pójdź pokolenie Judy, witaj Pana,
złóż mu twe berło, padnij na kolana,
bo oto woła Bóg Jakuba mową,
że wszystkich ludów Chrystus będzie głową.

9. Już się proroctwo Dawida spełniło,
gdy ode Wschodu Trzech Królów przybyło,
z wielkimi dary, niskimi pokłony,
u nóg Dzieciątka składają korony.

10. Dziś więc do Pana przybliżmy się społem,
cześć mu oddajmy i uderzmy czołem,
wołając: Panie, zmiłuj się nad nami,
a nie racz gardzić naszymi prośbami.
Tytuł: Odp: Betlejem- święte miasteczko wsławione [nuty]
Wiadomość wysłana przez: Rorantysta w 30-12-2007, 22:11:07
Melodia według rękopisu karmelitańskiego z XVIII-go wieku (http://spiewnik.katolicy.net/index.php?topic=1248.0) (widoczna po zalogowaniu).
Słabo widoczny klucz C umieszczony jest na pierwszej linii. Melodia zatem zaczyna się od C.
Tytuł: Odp: Betlejem święte miasteczko wsławione [nuty]
Wiadomość wysłana przez: knrdsk1 w 31-12-2009, 07:54:53
Melodia wg X.M.M.Mioduszewskiego (http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,353.0.html)